Dofinansowanie dla osób z wykształceniem

Wielu wykształconych Polaków rok rocznie planuje start własnej firmy. Często ich koncepcje biznesowe wymagają istotnych nakładów finansowych. Początkowo wydaje się to problemem nie do przejścia, ponieważ brakuje im wiedzy jak otrzymać dofinansowanie dla osób z wykształceniem. Właśnie dlatego przygotowałem ten wpis, który jest wiedzą w pigułce.

Jak dostać dofinansowanie dla osób z wykształceniem?

Lista instytucji, do których można się zgłosić jest wystarczająca. Nie każdy jednak ma wiedzę gdzie i jak szukać informacji o naborach o dotacje na start firmy. Ułatwię Ci to i podam dokładne możliwości, którymi są:

Dotacje dla osób z wykształceniem: różnice

Wyczerpujące opisy dotacji na start umieściłem w linkach. Ogólne zestawienie cech dofinansowań na start działalności znajdziesz w paragrafach poniżej.

Dotacja dla bezrobotnych: jakie

Większość z ww. form dofinansowania przeznaczona jest osób bezrobotnych (z wyjątkiem premii na pozarolniczą działalność, ponieważ skierowana jest do rolników i domowników gospodarstw rolnych). Jednak z pewną różnicą. Tak jak dofinansowanie z Urzędu Pracy, a także dotacja unijna bezwzględnie wymagają statusu osoby bezrobotnej, tak Lokalne Grupy Działania już nie. Może ujmę to tak: „można, lecz nie trzeba”.

O dofinansowanie z LGD można się ubiegać gdy pracujesz, co na pewno pozwala spokojnie rozwijać firmę. Często jednak regulaminy naboru przewidują dodatkowe punkty za taki status.

Dotacje dla osób wykształconych: ile możesz dostać

Przejdźmy więc do sprawy kluczowej, jaką jest kwota dotacji.

Dofinansowanie z Urzędu Pracy waha się od 4-krotności do 6-krotnością przeciętnego wynagrodzenia w sektorze. Obecnie jednorazowe środki na start wynoszą od ok 16 000 do 31 000 zł.

Dotacje  unijne na firmę wynoszą nie więcej niż 6-krotność takiego wynagrodzenia,  z reguły jest to przedział 23 000– 27 000 zł. Wyróżnikiem tej dotacji jest wsparcie pomostowe, która wzbogaci Cię od 1 000 do 2 100 zł miesięcznie. Otrzymasz ją od 6 do 12 miesięcy działalności. Podsumowując: kwota dotacji unijnej na firmę może przekroczyć nawet 52 000 zł.

LGD przyznają dotacje między 50 000 a 100 000 zł. To dofinansowanie wypłacane jest w 2 transzach. Pierwsza z nich to 80{9fac9bf6d905ddb6fd188952c7c99a5c8505058fc401df17e11e98dce3a40748} wartości dotacji, a po zrealizowaniu biznesplanu przelane zostanie 20{9fac9bf6d905ddb6fd188952c7c99a5c8505058fc401df17e11e98dce3a40748} kwoty funduszy UE.

Najwyższa kwota dotacji przyznawana jest przez w programie Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Po spełnieniu odpowiednich kryteriów otrzymać możesz do 150 000 do 250 000 zł. Podobnie jak dofinansowanie z LGD ta dotacja wypłacana jest w dwóch transzach.

Dofinansowanie na firmę: kiedy otrzymasz dotację?

Tutaj występują duże rozbieżności.

Decyzję o przyznaniu dofinansowania z PUP przychodzi przeważnie w ciągu 30 dni od złożenia wniosku o wsparcie.

Dotacje UE są dłuższym rozwiązaniem. Z reguły cała procedura oscyluje między 2 a 3 miesiące.

Dotacje z Lokalnej Grupy Działania przyznawane i wypłacane są z reguły przeciągu od 6 do 8 miesięcy. Wynika to z dwóch etapów oceny wniosku o dotację na start.

Podobny co LGD termin przyznawania dotacji jest także w programie Premia na działalność pozarolniczą.

Fundusze UE dla osób z wykształceniem: co możesz kupić

Istnieje jednak spora rozbieżność w kosztach kwalifikowalnych. Część dotacji nie pozwala na zakup innych pozycji niż nowe środki trwałe. Są to:

  • po pierwsze dotacje z LGD,
  • także Premia na działalność pozarolniczą.

POTRZEBUJESZ POMOCY W NAPISANIU WNIOSKU O DOFINANSOWANIE?

Nie martw się jeśli nie wiesz uzyskać środki na start i jak uzupełnić wniosek zapraszam

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt