Dotacje na firmę obszary wiejskie

Mieszkasz na terenach wiejskich? Jesteś osoba przedsiębiorczą? Planujesz założenie swojej pierwszej lub kolejnej firmy? Brakuje Ci środków? Jeżeli odpowiedz na te pytania jest twierdząca ten wpis dotacje na firmę obszary wiejskie, pomoże Ci znaleźć źródła finansowania pomysłu.

Dotacje na firmę obszary wiejskie: jakie są rozwiązania

Zanim zaczniemy omawiać wszystkie typy dotacji pod obszary wiejskie, zacznijmy od ogólnego wymieniania ich:

 • po pierwsze: dotacje z Lokalnej Grupy Działania,
 • dalej, Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

Oczywiście bez względu na to, czy zamieszkujesz obszary wiejskiej, czy nie, możesz starać się o następujące dotacje:

 • przede wszystkim, dofinansowanie na rozpoczęcie działalności z Urzędu Pracy,
 • także dotacje unijne na założenie firmy.

Obszary wiejskie: Dotacja z LGD

Kwoty funduszy UE są w przedziale od 50 000,00 do 100 000,00 zł. Dotacje możesz przeznaczyć między innymi na środki trwałe, czy też prace remontowo-budowlane.

W odróżnieniu od tradycyjnych form dotacji, m.in. dofinansowanie z Urzędu Pracy, nie musisz posiadać statusu osoby bezrobotnej. Co stanowi dużą wartość dodaną tej dotacji.

W zespół z wyższą kwotą dofinansowania idzie rozbudowana dokumentacja aplikacyjna. Wniosek i biznesplan są jednolite dla CAŁEJ POLSKI. Wniosek pod dotacje z Lokalnej Grupy Działania sporządzasz na drukach opracowanych przez ARiMR.

Jak już wcześniej wspomniałem wniosek i biznesplan firmy są bardziej wymagające niż dokumenty pod dofinansowanie z Urzędu Pracy. Biznesplan musi być bardzo szczegółowy. Co wielu osobom nastręcza trudności. Więcej na temat tej dotacji znajdziesz w tym wpisie.

Obszary wiejskie: Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Z dostępnych Funduszy UE na start, ARiMR oferuje obecnie najwyższą kwotę dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Progi premii z poprzedniego naboru obecnie zostaną podtrzymane. Możesz ubiegać się o następujące progi dotacji:

 • przede wszystkim 150 000 zł w przypadku samozatrudnienia
 • dalej, 20 0000 zł w przypadku zatrudnienia 1 pracownika na pełny etat,
 • lub 250 000 zł dla zatrudnienia co najmniej 2 pracowników w pełnym wymiarze godzinowym każdy.

Wniosek i biznesplan firmy trzeba bardzo skrupulatnie opisać w tym także planowane do zakupu aktywa trwałe. Urzędnicy analizują Twoje propozycje pod kątem spójności z planowanym profilem firmy. Dotacja na rozpoczęcie działalności ARiMR może sfinansować zakup jedynie nowych przedmiotów. Szeroki zakres informacji na temat dofinansowania na założenie firmy z ARiMR opisałem tutaj.

Dofinansowanie obszary wiejskie i nie tylko

Pozostałymi formami dostępnymi dla wszystkich grup bez względu na obszar zamieszkania są dwie pozostałe dotacje. Przyjrzyjmy się nim bliżej

Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności z Urzędu Pracy

Urzędy Pracy przyznają dotacje dla bezrobotnych osób:

 • po pierwsze, młodych (do 29 roku życia) – z  Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (skrót POWER) ,
 • dalej powyżej 29 roku życia – z Regionalnego Programu Operacyjnego (skrót RPO),
 • także bez limitu wieku – z Funduszu Pracy.

Bez względu na przynależność do ww. grup dotacje na start z Urzędu Pracy mieszczą się w pewnych widełkach kwotowych. Kwota dofinansowania z PUP uzależniona jest do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Dotacja na założenie firmy waha się pomiędzy 4-krotnością, a 6-krotnością tej kwoty.

Widełki tego dofinansowania obecnie maksymalna wysokość może wynieść ponad 31 000 zł. Nie mniej jednak Urzędy rzadko dopuszczają maksymalny pułap dotacji. Więcej informacji znajdziesz w artykule dofinansowanie z urzędu pracy.

Dotacja UE na start

Dofinansowanie UE na start firmy składa się z 3 części:

 • po pierwsze jednorazowa dotacja na utworzenie Twojej firmy (w maksymalnie kwota wynosi 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w Polsce),
 • dalej doradztwo i szkolenia z zakresu podejmowania działalności gospodarczej,
 • także, comiesięcznego wsparcie w postaci dotacji pomostowej (kwota przeważnie oscyluje od 1000 do 2100 zł).

Wymagania dotyczące kandydatów to przede wszystkim status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo. Pełną listę grup defaworyzowanych objętych tymi funduszami znajdziesz w artykule dofinansowanie unijne na start.

POTRZEBUJESZ POMOCY W NAPISANIU WNIOSKU O DOFINANSOWANIE?

Nie martw się jeśli nie wiesz uzyskać środki na start i jak uzupełnić wniosek zapraszam

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt