Dofinansowanie Lokalna Grupa Działania: kolejna forma pozyskania kapitału

Poprzednio omówiliśmy tradycyjne i stosunkowo szybkie formy pozyskiwania dofinansowania na rozpoczęcie działalności. Dzisiaj chciałbym przybliżyć Tobie kolejną dotację.

Lokalna Grupa Działania, co to?

Instytucje te zrzeszają lokalne organizacje, a także mieszkańców gmin. Główną ich misją jest podnoszenie atrakcyjności terenów lokalnych dla mieszkańców, przedsiębiorców, rolnictwa czy turystów. Jednym z obszarów wsparcia jest właśnie przedsiębiorczość.

Dofinansowanie Lokalna Grupa Działania: jakie kwoty?

Tutaj czeka Cię miłe zaskoczenie. Kwoty dotacji wahają się w przedziale od 50.000,00 do 100.000,00 zł. Dofinansowanie możesz przeznaczyć między innymi na środki trwałe i prace remontowo-budowlane, marketing, czy promocję.

O kwotach i terenach objętych dofinansowanie na rozpoczęcie działalności często informuję poprzez treści na fb, a także instagramie na które zapraszam Cię już teraz.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Jeśli chcesz rozpocząć działalność gospodarczą na terenie gminy wiejskiej lub mniejszej gminy miejskiej możesz otrzymać na ten cel środki z Lokalnej Grupy Działania.

Dotacja podobna do dofinansowania z Urzędu Pracy?

No właśnie nie do końca.

Po pierwsze w odróżnieniu od dofinansowania z Urzędu Pracy nie musisz być osobą bezrobotną. Co dla wielu z Was jest dużą wartością dodana tej dotacji.

Kolejną różnicą jest bardziej rozbudowana dokumentacja. Druki na szczęście są jednolite dla CAŁEJ POLSKI, co jak wiesz w przypadku Urzędów Pracy nie jest praktyką. Wniosek pod dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania sporządzasz na drukach opracowanych przez ARiMR.

Na koniec, dokumentacja jest bardziej wymagająca niż ta z Urzędu Pracy. Wnioski muszą być bardzo szczegółowo opisane. Co wielu osobom nastręcza trudności. Dodatkowo wniosek wymaga wielu załączników w postaci zaświadczeń, czy ofert cenowych.

Jakie są kryteria punktacji tej dotacji?

Tutaj każda Lokalna Grupa Działania ma swoją dowolność w kryteriach przyznawania punktów przy dofinansowaniu. W większości przypadków Twoje szanse rosną jeśli:

 • po pierwsze, skorzystałeś z indywidualnego doradztwa/konsultacji oferowanej przez Lokalną Grupę Działania (dosłownie wystarczy jedno 10 min. spotkanie),
 • następnie, planujesz zatrudnić pracownika (w większości jeśli będzie należał do grupy defaworyzowanej otrzymasz kolejne dodatkowe punkty),
 • dodatkowo, Twoja działalność będzie promowała/korzystała z produktów lokalnych,
 • a także na przedmiotach zakupionych z dofinansowania zostaną umieszczone oznakowania Lokalnej Grupy Działania,
 • na koniec będziesz wspierał innowacyjność i/lub ekologię.

Czasami wnioskodawcy otrzymują premię punktów jeśli należą do grupy wiekowej poniżej 30 lat lub powyżej 50 lat.

Jak znaleźć Lokalną Grupę Działania?

Wystarczy google.pl i kombinacja słów „nazwa gminy + dopisek „LGD”.

Tryb składania wniosków o dofinansowanie

Najpierw Lokalna Grupa Działania mniej więcej 14 dni przed naborem informuje oficjalnie o dacie naboru, który z reguły trwa podobny okres.

Następnie wnioski przechodzą procedurę weryfikacji na dwóch szczeblach:

 • pierwszy to Lokalna Grupa Działania,
 • ostatni to Urząd Marszałkowski.

I tutaj ważna uwaga. W przypadku pierwszego etapu nie możesz złożyć poprawek do wniosku. Kiedy dokumentacja zostanie zaakceptowana i przekazana dalej, Urząd Marszałkowski dopuszcza 1 poprawkę w terminie 7 dni od zgłoszenia Ciebie do wprowadzenia zmian.

Jak długo trwa procedura przyznania dofinansowania?

Z mojego doświadczenia wynika, że jest to okres między 6 a 8 miesiącami. W tym czasie nie możesz zarejestrować firmy.

Płatność dofinansowania

Dofinansowanie jest płatne w ratach. Pierwsza rata wynosi 80% kwoty finalnej. Wypłacana jest do 3 miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie.

Druga płatność wpłynie na Twoje konto po zrealizowaniu założeń biznes planu, na co masz dwa lata. Weryfikacja realizacji odbywa się poprzez kontrolę i sprawdzenie osiągnięcia
wskaźników takich jak: zatrudnienie pracowników, zrealizowanie inwestycji materialnej.

Uważaj!

Z wymogów jakie Lokalna Grupa Działania nakłada na beneficjenta (mam nadzieję na Ciebie niedługo) to prowadzenie działalności gospodarczej przez minimum 2 lata od wypłaty ostatniej raty dotacji.

Kolejnym wymogiem, który będziesz musiał spełnić jest zrealizowanie minimum 30% zakładanego w biznes planie przychodu w okresie pierwszego roku od dnia wypłaty drugiej raty dotacji.

Dotyczy to ujęcia ilościowego jak i wartościowego!!!.

Sankcja za brak realizacji oznacza zwrot całego dofinansowania jakie otrzymałeś na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Dofinansowanie Lokalna Grupa Działania: Podsumowanie

Jak widzisz Lokalna Grupa Działania oferuje bardzo ciekawą propozycje dla pewnej części społeczeństwa, która może przyczynić do powstania bardzo ciekawych działalności.

Do głównych zalet tego dofinansowania na rozpoczęcie działalności zaliczyć na pewno trzeba:

 • po pierwsze, wysokie kwoty dotacji,
 • po drugie, stosunkowo niskie wartości wskaźników do spełnienia,
 • następnie jednolitość druków w całej Polsce,
 • co więcej, możliwość uzyskania dotacji pomimo braku statusu bezrobotnego.

Jednak nie zapomnij o stosunkowo dużych wadach tej formy pomocy:

 • przede wszystkim skierowana jest do ludności z mniejszych gmin miejskich i gmin wiejskich,
 • następnie, duża konkurencja lokalna, przez co punktacja finałowa jest przeważnie wyśrubowana (w rezultacie zdobycie nawet 75% maksymalnej ilości punktów nie gwarantuje sukcesu),
 • co więcej, sama dokumentacja jest trudniejsza w przygotowaniu, nie tylko biznes plan jest bardziej rozbudowany, ale także ilość załączników, które trzeba pozyskać jest całkiem pokaźna,
 • na zakończenie, długi okres oczekiwania na wypłatę pierwszej transzy dotacji.

Mimo ww. cech jest Lokalna Grupa Działania oferuje na pewno ciekawą propozycję sfinansowania kosztów rozpoczęcia działalności. Jeśli tylko uzbroimy się w cierpliwości solidnie przygotujemy dokumentację warto ją rozważyć.

Jeśli wpis o dofinansowaniu był dla Ciebie wartościowy lub znasz osobę, której może pomóc będę wdzięczny za udostępnienie tych informacji. Możesz to zrobić zarówno poprzez słowne polecenie jak także polubienie i udostępnienie treści na moim fanpage lub mojego bloga.

Potrzebujesz pomocy w napisaniu wniosku o dofinansowanie?

Nie martw się jeśli nie wiesz uzyskać środki na start i jak uzupełnić wniosek zapraszam

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt