Dofinansowanie na firmę elektryczną

Dziś firmy świadczące usługi elektryczne to prawdziwa kopalnia złota. Każdy, kto od czasu do czasu potrzebuje tego typu usługi, wie, jak trudno jest znaleźć specjalistę, który zapewni wysokiej jakości usługi elektryczne. Każdy, kto buduje nowy dom, musi zatrudnić firmę elektryczną, która z mocy swojego uprawnienia może przeprowadzić podstawowe procesy związane z montażem instalacji elektrycznych. Niestety zakup odpowiedniego wyposażenia w tej branży jest bardzo kosztowny. Z pomocą może przyjść dofinansowanie na firmę elektryczną.

Firma elektryczna zakres usług

Elektrycy zajmują się przede wszystkim wykonaniem instalacji elektrycznych wymaganych w każdym budynku od mieszkalnych, komercyjnych po obiekty użyteczności publicznej. Są również odpowiedzialni za wykonanie instalacji oświetlenia ulicznego, budowę odpowiednich podstacji oraz audyty zabezpieczeń.

W ramach firmy elektrycznej specjaliści wykonują również regularne pomiary i konserwację instalacji elektrycznej w budynkach.

Firmy świadczące usługi elektryczne mają w swoim portfolio m.in.:

 • przede wszystkim  wykonywanie instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, biurach i obiektach przemysłowych,
 • dodatkowo budowa i konserwacja rozdzielnic niskiego i średniego napięcia, połączenia kablowe i przewodowe,
 • co więcej tworzenie podstacji i stacji rozdzielczych,
 • czy też konserwacja urządzeń elektrycznych i naprawa usterek w instalacjach elektrycznych.

Oferta firmy instalacyjnej może być skierowana zarówno do klientów indywidualnych, jak i przemysłowych.

Jak widać, wachlarz usług jest tak szeroki, że o ich potrzebie nie musimy nikogo przekonywać.

Jak założyć firmę elektryczną?

Aby otworzyć firmę energetyczną, musisz najpierw uzyskać odpowiednie kwalifikacje/uprawnienia. Chociaż sama firma nie jest związana żadnymi specjalnymi przepisami (nie potrzebujesz licencji ani licencji), musi posiadać odpowiednią licencję na wykonywanie i obsługę konserwacji i instalacji sprzętu.

W oparciu o profil naszej działalności konieczne jest uzyskanie zgody na: Nadzór, montaż i eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektromagnetycznych (G1 – Kurs Elektryczny); Nadzór, montaż i eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci ciepłowniczych (G2 – Energy Course); Nadzór, montaż i eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci gazowych (G3 – Tor Gazowy). Ukończenie kursu i zdanie egzaminu państwowego nie jest zniechęcającym i kosztownym wyzwaniem.

Tak naprawdę w ciągu trzech dni możemy nabyć w pewnym stopniu jedno z praw, które pozwala nam świadczyć takie usługi. Warto pamiętać, że uprawnienia należy odnawiać co 5 lat.

Dotacje na firmę elektryczną: dla kogo

Dotacje na firmę elektryczną są kierowane do zróżnicowanych grup docelowych.

W zależności od tej przynależności możesz ubiegać się o różnorodne dotacje.

DOFINANSOWANIE Z URZĘDU PRACY na firmę elektryczną

PUP (czyli Powiatowe Urzędy Pracy) rozpisują nabory na dofinansowanie dla bezrobotnych osób w następujących w 3 kategoriach wiekowych:

 • po pierwsze, młodych (do 29 roku życia) – z  programu POWER,,
 • dodatkowo powyżej 29 roku życia – z programu RPO,
 • także bez limitu wieku – środki z Funduszu Pracy.

DOTACJA na otwarcie firmy elektrycznej z PUP

Dotacja na start 2022 z Urzędu Pracy jest w pewnym przedziale wartości. Pieniądze na założenie firmy ustalane są w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jaka kwota dofinansowania będzie obowiązywać znajdziesz na stronie urzędu pracy w informacjach ogólnych. Waha się ona pomiędzy 4-krotnością, a 6-krotnością tej kwoty. Niestety, ale nie ma jednej ujednoliconej wartość pomocy dla całego kraju. Powiatowe Urzędu Pracy wykazują dużą autonomię w tym zakresie. Własna firma może być sfinansowana obecnie do wysokość ok 36 000 zł (II kwartał 2022 roku).

Jak otrzymać Dofinansowanie z Urzędu Pracy: wymagania

Chcąc rozpocząć działalność gospodarczą korzystając z dofinansowania z urzędu pracy w 2022 r. należy spełnić określone wymagania. Warunki uczestnictwa obejmują:

 • po pierwsze, musisz mieć status bezrobotnego zarejestrowany w PUP,
 • co więcej, nie możesz prowadzić działalności gospodarczej (wpisać CEIDG) przez co najmniej rok przed złożeniem wniosku o dotację dla firmy,
 • nie możesz też być beneficjentem dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy. Generalnie Urząd stoi na straży zasady, że beneficjent może otrzymać takie środki tylko raz w życiu,
 • ponadto nie zostaniesz ukarany za naruszenie obrotu gospodarczego,
 • wreszcie nie można nie z własnej winy wstrzymać realizacji szkolenia, stażu czy indywidualnego planu działania urzędu pracy.

Dotacja PFRON na firmę elektryczną

Dofinansowanie PFRON obejmuje wyższą kwotę progową niż w przypadku pomocy dla firm PUP. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o maksymalnie 15-krotność średniej pensji. Biura Pracy zazwyczaj oferują kurierom niepełnosprawnym dotację w wysokości od 25 do 35 tys. zł.

Dotacje unijne na założenie firmy elektrycznej

Fundusze UE na firmę eklektyczną są rozdzielane według kategorii wiekowej uczestników:

 • pierwsza, dla osób powyżej 30 roku życia (schemat RPO),
 • druga dla osób poniżej 30 roku życia (POWER).

Dotacje unijne dla elektryków dostępne są w każdym z ww. województw. Tym, co odróżnia te programy od innych, jest wysokość pomocy. Fundusze unijne dla elektryków składają się z 3 części:

 • po pierwsze jednorazowa dotacja na start dla Twojej firmy (do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w Polsce),
 • także konsultacje i szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, podatków itp.,
 • na koniec wsparcie pomostowe czyli niewielkie miesięczne ulgi na koszty eksploatacyjne (zwykle od 1000 do 2100 zł).

W ramach ubiegania się o dofinansowanie w trakcie procesu rekrutacji zdobędziesz dodatkowe punkty, za przynależność do grup defaworyzowanych:

 • przede wszystkim osoby z niskimi kwalifikacjami ,
 • ponadto długoterminowo bezrobotne(powyżej 12 miesięcy),
 • czy również osoby niepełnosprawne

Pieniądze dla kurierów startujących ze związkami w 2022: co wspiera?

Dotacje unijne obejmują:

 • po pierwsze, jednorazowe dofinansowanie na założenie działalności, z reguły 23 050,00,
 • dodatkowo pomostówka (zwykle od 1000 do 2500 zł na okres 6-12 miesięcy),
 • wreszcie doradztwo i kursy.

DOTACJE LGD 2022: ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

Lokalne Grupy Działania to Instytucje zrzeszające lokalne organizacje oraz mieszkańców mniejszych gmin. Misją ich jest podnoszenie atrakcyjności terenów lokalnych dla

 • mieszkańców,
 • także przedsiębiorców,
 • dodatkowo rolnictwa
 • czy turystów.

Jednym z obszarów wsparcia jest właśnie przedsiębiorczość.

Kwoty funduszy UE na firmę elektryczną oscylują w przedziale od 50 000,00 do 100 000,00 zł. Dotacje możesz przeznaczyć na zakup nowych środków trwałych, a także prace remontowo-budowlane.

W odróżnieniu od programu dofinansowanie z Urzędu Pracy nie musisz być osobą bezrobotną. Co dla wielu z Was jest dużą wartością dodana tej dotacji. Jednak bardzo często osoby bezrobotne zarejestrowane mogą liczyć na dodatkowe punkty w trakcie procesu oceny.

LGD DOTACJE DLA KURIERA: JAKIE KWOTY ?

Dofinansowanie na firmę elektryczną z LGD to całkiem spora suma na start. Kwoty dotacji wahają się w przedziale od 50 000,00 do 100 000,00 zł. Dofinansowanie możesz przeznaczyć między innymi na środki trwałe i prace remontowo-budowlane, marketing, czy promocję. Sam przyznasz, że za taką kwotę możesz rozpocząć usługi napraw mechanicznych.

DOTACJA LGD DLA elektryka: KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2022?

Jeśli chcesz rozpocząć działalność gospodarczą na terenie gminy wiejskiej lub mniejszej gminy miejskiej możesz otrzymać na ten cel środki z Lokalnej Grupy Działania.

PREMIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ: NAJWYŻSZA DOTACJA DLA Elektryka

Pomimo licznych wątpliwości ARiMR ogłosił, że premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej odbędzie się w 2022.  Poprzedni nabór jest co prawda jeszcze w trakcie oceny, ale zgłaszane zainteresowanie ze strony klientów spowodowało, że już teraz publikuję ten wpis. Masz odpowiednio dużo czasu na odpowiednie przygotowanie się pod kolejną edycje funduszy UE. Ten wpis pomoże rozeznać się w tematyce dotacji UE osobom, które nie zdecydowały się na udział w poprzednich naborach na pozarolniczą działalność gospodarczą.

KTO KWALIFIKUJE SIĘ DO PROGRAMU PREMIA ARIMR DLA KURIERA 2022?

Po premie na pozarolniczą działalność dla kuriera mogą ubiegać się:

 • osoby fizyczne (min. 18 lat) – rolnik, jego małżonek lub nawet domownik rolnika, jeśli podlega m.in. -ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS) w pełnym zakresie bez przerw od minimum 12 miesięcy na dzień poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
 • beneficjenci albo ich małżonkowie korzystający z poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”.

Premia na działalność pozarolniczą dla elektryka ma na celu zachęcenie osób do pracy na działalności pozarolniczej.

Aby kwalifikować się do premii z działalności pozarolniczej, nie możesz być wpisany do CEIDG 24 miesiące przed złożeniem wniosku.

Wykluczeni z programu premia na pozarolniczą działalność gospodarczą są beneficjenci:

PREMIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ 2022: NAJWYŻSZA DOTACJA NA START

Spośród środków unijnych dostępnych obecnie dla elektryków to ARiMR oferuje największą dotacje na firmę. Progi premii uzależnione są od stwarzanych miejsc pracy.

Wysokość dofinansowania działalność:

 • po pierwsze 150 000 zł: samozatrudnienie,
 • albo 200 000 zł: właściciel i 1 pracownik etatowy,
 • lub 250 000 zł właściciel i minimum. Po 2 pracowników pełnoetatowych każdy.

Dotacja dla elektryka 2022 z ARiMR to najwyższe dofinansowanie jaką można otrzymać na start firmy.

ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ I UZYSKAJ DOTACJĘ NA START FIRMY

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje unijne na rozpoczęcie działalności, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotacje na rozpoczęcie działalności 2022.

Nie wiesz jaka dotacja na start jest dla Ciebie? Szukasz informacji o aktualnych naborach o dofinansowanie?  Skontaktuj się z nami.

Pomogliśmy setkom klientów. Zobacz OPINIE KLIENTÓW

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com