Dofinansowanie z Urzędu Pracy 2022

Osoba bezrobotna, która rozważa założenie własnej firmy, może liczyć na dofinansowanie z urzędu pracy 2022. Jest to pomocne narzędzie, które pozwoli rozwinąć Ci biznes. Dotacja z Urzędu Pracy na otwarcie firmy w ramach walki z bezrobociem to często pierwszy wybór osób, planują własną firmę. Czas oczekiwania na środki jest najkrótszym z dostępnych programów o dofinansowanie na firmę. Co więcej sama procedura ubiegania się o dofinansowania jest mniej skompilowana w porównaniu z innymi formami wsparcia. Dotacja Urzędu Pracy jest bezzwrotna. Zobacz jakie kryteria należy spełnić, by otrzymać finansowanie. Co zrobić, by otrzymać dofinansowanie z urzędu pracy 2022?

Dofinansowanie PUP na otwarcie działalności: warunki

Jeżeli chcesz, aby Urząd Pracy wydał pozytywną decyzję o przyznaniu dotacji, musi zostać spełnionych kilka warunków:

  • po pierwsze bezrobotny ubiegający się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej musi być zarejestrowany w PUP. Rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy jest możliwa zarówno tradycyjnie jak i online.
  • dodatkowo, osoby bezrobotne ubiegająca się o dofinansowanie z urzędu pracy 2022 nie mogą wcześniej prowadzić innej działalności gospodarczej. Okres karencji wynosi przez 12 miesięcy przed złożeniem wniosku.
  • ponadto osoby, które odmówią podjęcia pracy, praktyki lub stażu bez uzasadnienia w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku, nie kwalifikują się do dofinansowania dla firmy.
  • także nie będziesz miał szans, jeżeli jesteś skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w ciągu 2 lat od dnia złożenia wniosku.
  • co więcej, dofinansowanie jest jednorazowe. Osoba ubiegająca się o dotację nie może otrzymać wcześniej bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności.
  • także nie możesz złożyć wniosku o dofinansowanie z urzędu pracy 2022 jednocześnie w kilku placówkach.

Dofinansowanie urząd pracy 2022: wkład własny

Nie musisz mieć wkładu własnego, aby otrzymać dotacje na rozpoczęcie działalności. Jest to jednak zalecane – urząd pracy oceni taki zasób jako przygotowanie do działalności. Z reguły wkład rzeczowy i/lub finansowy w okolicy 10% wnioskowanej kwoty jest dobrze widziany. Pełna kwota dotacji musi zostać wykorzystana w ciągu 30 – 60 dni od daty otrzymania środków.

Dotacja z urzędu pracy: jak wygląda procedura

Procedura przyznawania dofinansowania PUP trwa około 30-40 dni. Osoby bezrobotne muszą złożyć wniosek o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności. Następnie urząd dokonuje przeglądu wypełnionych dokumentów, weryfikuje kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe wnioskodawcy. PUP ocenia także planowane wydatki pod kątem spójności i racjonalności. Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie z urzędu pracy 2022 warto sprawdzić w konkretnym urzędzie warunki, jakie obowiązują ubiegających się o dotację.

Jeśli otrzymasz decyzję pozytywną, otrzymasz termin podpisania umowy. Na podpisanie umowy należy przygotować dokumenty pod zabezpieczenie, a także (w wypadku wyboru takiej formy zabezpieczenia) wezwać poręczycieli.

Zwykle jako poręczyciele dofinansowania z urzędu pracy wymagane są dwie osoby z udokumentowanymi stałymi dochodami. Żyrant jest odpowiedzialny za zagwarantowanie ewentualnej spłaty kwoty dotacji w przypadku naruszenia przez wnioskodawcę warunków umowy. Po podpisaniu umowy o dotacje z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności, kilka dni później środki trafiają na konto osoby ubiegającej się o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności. Ile pieniędzy mogę dostać na rozpoczęcie działalności?

Dotacja z urzędu pracy ba rozpoczęcie działalności: maksymalna kwota pomocy

Wysokość dofinansowania z urzędu pracy uzależniona jest od limitów przyjętych przez placówkę. Maksymalna kwota to sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Na II kwartał 2022 wynosi około 36 tys. Pamiętaj, że środki na rozpoczęcie własnej działalności muszą być wykorzystane zgodnie z warunkami umowy.

Jak napisać biznesplan do urzędu pracy

Biznesplan stanowi jeden z elementów wniosku o dofinansowanie z urzędu pracy 2022. Może być częścią samej aplikacji lub dodatkowym dokumentem. To jak napisać biznesplan znajdziesz w naszym poradniku w tym linku.

Dofinansowanie PUP na otwarcie działalności: UWAGA

Co ważne, jeśli wnioskodawca nie wywiązuje się z warunków umowy lub prowadzi działalność krócej niż 12 miesięcy, będzie zobowiązany do zwrotu dofinasowania z Urzędu Pracy. Ma na to tylko 30 dni od dnia doręczenia wniosku o refundację, a kwota stypendium obejmuje odsetki.

Dofinansowanie w Urzędzie Pracy – załączniki

Aby uzyskać dofinansowanie na firmę z urzędu pracy należy przygotować załączniku do wniosku o dotacje. Wnioskodawca powinien przedstawić dokumenty potwierdzające jego kwalifikacje, doświadczenie lub umiejętności. Dodatkowo dobrze widziane są deklaracje współpracy od przyszłych klientów, dokumenty potwierdzające zabezpieczeni dofinansowania, czy też prawo do lokalu.

ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ I UZYSKAJ DOTACJĘ NA START FIRMY

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje unijne na rozpoczęcie działalności, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać Dotacje na rozpoczęcie działalności 2022.

Nie wiesz jaka dotacja na start jest dla Ciebie? Szukasz informacji o aktualnych naborach o dofinansowanie?  Skontaktuj się z nami.

Pomogliśmy setkom klientów. Zobacz OPINIE KLIENTÓW

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com