Dofinansowanie na firmę przy urlopie wychowawczym

Niejednokrotnie po przyjściu na świat malucha, panie dążą do wykreowania sobie indywidualnego stanowiska pracy, które umożliwiłoby im harmonijne łączenie roli matki z rozwojem zawodowym i perspektywami zarobkowymi. Ważnym wsparciem w takim przedsięwzięciu mógłby być dofinansowanie na założenia firmy. Lecz kiedy po urodzeniu potomka mamy mają prawo zwrócić się o takie wsparcie, czy w rzeczywistości jest to osiągalne? To powtarzające się zapytanie, które pojawia się w trakcie konsultacji z naszymi klientami. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się temu zagadnieniu oraz odpowiem na nurtujące wiele osób pytanie „czy dofinansowanie na firmę przy urlopie wychowawczym jest możliwe?”

Co to jest urlop wychowawczy

Pracownik, który jest zatrudniony przez co najmniej pół roku, ma prawo do urlopu wychowawczego w celu osobistej troski nad swoim potomkiem.

Z możliwości wzięcia urlopu wychowawczego mogą skorzystać obydwoje rodzice, pod warunkiem, że są zatrudnieni.

Urlop wychowawczy wlicza się do stażu pracy, od którego zależy nabycie praw pracownika. 3

Standardowo urlop wychowawczy trwa do 36 miesięcy, jednak w sytuacji, gdy maluch posiada orzeczenie o niepełnosprawności, przysługuje specjalny, dodatkowy czas urlopu.

Urlop wychowawczy nie jest płatny. Istnieją jednak wyjątki dla rodzin z niskimi dochodami, które mają prawo do zasiłku rodzinnego. W takim przypadku mogą one starać się o dodatkowy świadczenie w wysokości 400 zł podczas korzystania z urlopu wychowawczego.

Dotacja na firmę przy urlopie wychowawczym: status na rynku pracy

Kobiety przebywające na urlopie wychowawczym są w innej sytuacji. Z definicji są zakwalifikowane do kategorii osób biernych zawodowo. A to oznacza, że także przysługują im dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

Dofinansowania PUP: niedostępne

PUP (czyli Powiatowe Urzędy Pracy) rozpisują nabory na dofinansowanie dla osób bezrobotnych w następujących w 3 kategoriach wiekowych:

 • po pierwsze, młodych (do 29 roku życia) – z  programu POWER,
 • dodatkowo powyżej 29 roku życia – z programu RPO,
 • także bez limitu wieku – środki z Funduszu Pracy.

Niestety, zarówno osoby na wychowawczym nie posiadają statusu osoby bezrobotnej. Z tego też powodu nie będzie im przysługiwać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności urząd pracy.

Dofinansowania na firmę przy urlopie wychowawczym

Sytuacja osób na wychowawczym pod kątem dotacji na otwarcie działalności jest raczej mniej korzystna. Jednak jest pewne dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

Osoby bierne zawodowo (w tym osoby na wychowawczym) mogą się ubiegać o dwa rodzaje funduszy na start:

Oczywiście, części z Was pojawi się lampka ostrzegawcza – czy kobieta na wychowawczym może prowadzić działalność?

Tak, będąc na urlopie wychowawczym można prowadzić działalność.

Prowadzenie własnej firmy w trakcie urlopu wychowawczego jest całkowicie zgodne z prawem.

LGD dotacje na firmę przy urlopie wychowawczym

Co to jest dotacja LGD? Lokalna Grupa Działania to instytucja zrzeszająca lokalne organizacje i mieszkańców gmin. Jedną z ich misji jest podnoszenie atrakcyjności terenów lokalnych dla mieszkańców, przedsiębiorców, rolnictwa czy turystów. Realizują te zadania poprzez cele m.in. dotyczące podnoszenia przedsiębiorczości lokalnej.

DOTACJE LGD: KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSEK?

Warunkiem ubiegania się o uzyskanie pomocy w formie dofinansowania na rozpoczęcie działalności jest meldunek na terenie, wchodzącym w obręb terytorialny działalności LGD. Jeśli chcesz rozpocząć działalność gospodarczą na terenie gminy wiejskiej lub mniejszej gminy miejskiej możesz otrzymać na ten cel środki z Lokalnej Grupy Działania. Kto może składać wniosek o dofinansowanie z LGD:

 • po pierwsze jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • także jesteś pełnoletnia,
 • dodatkowo masz miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR,
 • na koniec działalność prowadzona będzie na obszarze LSR.

Dotacja LGD: ile wynosi dofinansowanie na firmę przy urlopie wychowawczym

LGD dotacje są w przedziale od 50 000,00 do 100 000,00 zł. Dofinansowanie na firmę przy urlopie wychowawczym możesz przeznaczyć między innymi na środki trwałe oraz prace remontowo-budowlane.

Wniosek o dofinansowanie oraz biznesplan firm są identyczne w CAŁYM KRAJU. Wniosek pod dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania przygotujesz na drukach opracowanych przez ARiMR.  Biznesplan firm musi bardzo szczegółowo opisywać działalność, jej wpływ na otocznie, innowacyjność. Dodatkowo należy zadbać o spójność obliczeń i części opisowej, właściwe NPV inwestycji. Dla osób z małym doświadczeniem może to stanowić to spory problem. Więcej na temat tej dotacji znajdziesz w tym wpisie.

LGD : Procedura SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE przy urlopie wychowawczym

Pierwszym krokiem oceny jest Lokalna Grupa Działania. Ogłoszenie naboru odbywa się mniej więcej 2 tygodnie przed startem naboru, który z reguły także trwa 14 dni.

Wnioski o LGD dotacje przechodzą dwustopniowy proces weryfikacji:

Na początek rozpatruje je Lokalna Grupa Działania, następnie sprawdzenie przechodzi do Urzędu Marszałkowskiego.

Gdy propozycja wsparcia zostanie zatwierdzona przez LGD, trafia do końcowej instytucji oceniającej, czyli do Urzędu Marszałkowskiego. W trakcie oceny dokumentów możesz być poproszony o dostarczenie dodatkowych informacji lub wprowadzenie poprawek. Dostaniesz konkretny czas na to, wyrażony w liczbie dni.

DOTACJE UNIJNE NA START

Dofinansowanie unijne na założenie działalności przy urlopie wychowawczym możemy podzielić ze względu na wiek:

 • pierwsze, dla osób 30 + (program RPO),
 • a także dla osób do 30 roku życia (POWER).

Dotacje unijne na firmę z ww. programów odbywają się na terenie całego kraju. Wskazane pieniądze na start wyróżnia kilka dodatkowych cech.

Unijne dofinansowanie na rozpoczęcie działalności przy wychowawczym składa się z trzech elementów:

W pierwszej kolejności mówimy o jednorazowym wsparciu jednorazowym finansowym na start firmy (zazwyczaj kwota ta nie przekracza sześciokrotności średniej płacy w Polsce, lecz często wynosi około 23 050 zł).

Poza tym oferowane są kursy i doradztwo dotyczące prowadzenia działalności, kwestii podatkowych i innych aspektów biznesu.

Ostatnim elementem jest wsparcie pomostowe, które służy pokryciu codziennych wydatków firmy (zazwyczaj waha się w przedziale od ok. 1000 do 2500 zł).

Podczas procesu selekcji kandydatów przyznaje się punkty. Oprócz racjonalności i innowacyjności Twojego pomysłu na biznes, dodatkowe punkty możesz zdobyć za:

 • niskie wykształcenie,
 • długi okres bezrobocia,
 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • oraz za wiek.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ unijną DOTACJĘ na firmę przy urlopie wychowawczym

Kwalifikowane wydatki dotyczące dofinansowania na otwarcie przedsiębiorstwa w ramach programu europejskiego są zbliżone do tych proponowanych przez Urząd Pracy.

Dla Ciebie kluczowym zagadnieniem będzie sposób wykorzystania przyznanych funduszy.

Zazwyczaj fundusze unijne sugerują, by przyznane środki przeznaczać na nabywanie nowych elementów. W pewnych sytuacjach, po dostarczeniu przemyślanych argumentów, mogą wyrazić zgodę na zakup używanych aktywów.

Z omówionego wsparcia finansowego można bez przeszkód pokryć koszty o charakterze inwestycyjnym. Głównie koncentruje się to na elementach takich jak: sprzęt, maszyny, programy komputerowe, środki transportu.

unijne dotacje na firmę przy urlopie wychowawczym: wsparcie pomostowe?

Miesięczne dofinansowanie dla przedsiębiorstwa można przeznaczyć m.in. na:

 • w pierwszej kolejności opłatę za wynajem,
 • następnie na zakup asortymentu do sprzedaży,
 • dodatkowo na opłaty ubezpieczeniowe,
 • i wreszcie na paliwo do samochodu.

Oczywiście, można je także przeznaczyć na wiele innych wydatków. Podsumowując, te środki są przeznaczone na codzienne funkcjonowanie firmy.

Jak uzyskać dofinansowanie na firmę przy urlopie wychowawczym 👉 zdaj się na profesjonalistów

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje na rozpoczęcie działalności, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jaka dotacja na start jest dla Ciebie? Szukasz informacji o aktualnych naborach o dofinansowanie?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com