Dofinansowanie na szkołę nauki jazdy

Prawo jazdy jest niezbędne do legalnego prowadzenia pojazdów. To sprawia, że wiele osób musi ukończyć kurs w szkole jazdy, aby zdobyć prawo jazdy. Wzrost liczby pojazdów na drogach wiąże się z większym zapotrzebowaniem na bezpiecznych kierowców. Szkoły jazdy skupiają się na nauczaniu przepisów ruchu drogowego i praktycznych umiejętności, co przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Przepisy ruchu drogowego i zasady uzyskiwania prawa jazdy mogą ulegać zmianom. Szkoły nauki jazdy oferują aktualną wiedzę na ten temat oraz przygotowują kursantów do egzaminów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zobacz jakie należy Ci się Dofinansowanie na szkołę nauki jazdy.

Popularność szkół nauki jazdy

Kursy prowadzone przez profesjonalistów w szkołach nauki jazdy często są bardziej efektywne i skoncentrowane na nauce. Instruktorzy posiadają wiedzę i doświadczenie, które pomagają kursantom poczuć się pewniej za kierownicą. Szkoły nauki jazdy coraz częściej korzystają z nowoczesnych technologii, takich jak symulatory jazdy, co pozwala na bardziej interaktywną naukę.

Współczesny tryb życia, w którym mobilność jest kluczowa, sprawia, że wiele osób chce być niezależnych i zdolnych do prowadzenia pojazdu. To dodatkowo zwiększa zapotrzebowanie na kursy w szkołach nauki jazdy.

Rosnące zapotrzebowanie na prawo jazdy, potrzeba bezpiecznych i wykwalifikowanych kierowców, a także zmiany w stylu życia współczesnych ludzi sprawiają, że szkoły nauki jazdy stają się coraz bardziej popularne i potrzebne.

Jak otworzyć szkołę nauki jazdy

Prowadzenie szkoły nauki jazdy to obszar działalności, który podlega rygorystycznym przepisom zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Aby rozpocząć tę działalność, niezbędny jest wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

Ten rejestr jest nadzorowany przez starostę, który jest odpowiedzialny za rejestrację szkół jazdy w danym powiecie lub sąsiednim powiecie, jeśli część ośrodka znajduje się na jego obszarze. Gwarantuje to właściwe zarządzanie oraz nadzór nad jakością usług oferowanych przez szkołę jazdy.

Aby otworzyć i prowadzić ośrodek szkolenia kierowców, istnieje kilka kluczowych wymagań:

 • Brak przeszłości kryminalnej: Osoba zakładająca szkołę jazdy nie może być prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów.
 • Odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie: Osoba ta lub przynajmniej jeden z instruktorów zatrudnionych w szkole jazdy musi posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz 3-letnią udokumentowaną praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców. To zapewnia wysoką jakość nauki jazdy.
 • Dokumentacja i współpraca z organami kontrolnymi: Osoba prowadząca szkołę jazdy musi prowadzić dokładną dokumentację każdego kursu. Ponadto, musi umożliwić osobie upoważnionej przez starostę przeprowadzenie kontroli dokumentacji, zajęć oraz uczestnictwa w nich. Współpraca z organami kontrolnymi jest niezbędna do zapewnienia zgodności z przepisami.
 • Raportowanie działań: Staroście należy dostarczać dokumenty, które zawierają informacje o przeprowadzonych kursach. To pozwala na monitorowanie i regulowanie działań szkoły jazdy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Otwarcie szkoły jazdy to proces wymagający staranności i dbałości o przestrzeganie prawa. Szanowanie tych regulacji jest kluczowe zarówno dla właścicieli szkół jazdy, jak i dla bezpieczeństwa na drogach.

Jakie wyposażenie dla szkoły nauki jazdy

Wartość prawdziwej szkoły nauki jazdy leży nie tylko w kompetentnych instruktorach, ale także w odpowiednim wyposażeniu, które umożliwia uczniom zdobycie niezbędnych umiejętności i doświadczenia na drodze. Oto kluczowe elementy wyposażenia dla szkoły nauki jazdy:

 • Samochody do nauki jazdy: To podstawowy element wyposażenia. Należy wybrać samochody, które są łatwe w prowadzeniu, bezpieczne i wyposażone w podwójne pedały, co pozwala instruktorowi przejąć kontrolę w razie potrzeby. Samochody powinny być w doskonałym stanie technicznym i regularnie serwisowane.
 • Tablice do nauki teorii: Dla części teoretycznej kursu potrzebne są odpowiednie tablice lub projektory, które umożliwiają wygodne wyjaśnianie różnych zagadnień związanych z przepisami drogowymi i teorią jazdy.
 • Nagrania wideo: Montowanie kamer w samochodach do nauki jazdy pozwala zarówno instruktorom, jak i uczniom na analizę i ocenę zachowań na drodze. To cenne narzędzie do poprawy umiejętności.
 • Manekiny do nauki pierwszej pomocy: Wiedza z zakresu pierwszej pomocy jest istotna, dlatego manekiny i sprzęt do nauki reanimacji powinny być dostępne.
 • Przyjazna przestrzeń biurowa: Szkoła nauki jazdy powinna mieć przyjazne i funkcjonalne biuro, gdzie klienci mogą składać dokumenty, zapisać się na kursy i uzyskać niezbędne informacje.
 • System rezerwacji online: W dzisiejszych czasach wygodny system rezerwacji online ułatwia zarządzanie harmonogramem zajęć.
 • Bezpieczny plac manewrowy: Plac manewrowy to miejsce, gdzie uczniowie uczą się podstawowych manewrów, parkowania i innych umiejętności. Musi być dobrze oznakowany i wyposażony w niezbędne znaki drogowe.
 • Zaawansowane technologie: Niektóre szkoły korzystają z zaawansowanych technologii, takich jak systemy GPS i kamery cofania, aby ułatwić naukę.

Pamiętaj, że jakość wyposażenia ma ogromne znaczenie dla jakości nauczania. Dlatego warto inwestować w nowoczesne narzędzia i sprzęt, który umożliwi uczniom zdobycie solidnych umiejętności jazdy i bezpieczeństwa na drodze.

dofinansowanie na szkołę nauki jazdy z Urzędu Pracy 2024

Dofinansowania na rozpoczęcie działalności z Urzędu Pracy stanowią najczęściej wybieraną drogę do zdobycia kapitału na start. Program jest skierowany wyłącznie do zarejestrowanych w Urzędzie Pracy osób bezrobotnych. Popularność tej formy wsparcia wynika z jej rozpoznawalnych cech i korzyści dla przedsiębiorców.

dofinansowanie na szkołę nauki jazdy z Urzędu Pracy: jaka jest maksymalna kwota

Dofinansowanie PUP szkołę nauki jazdy w 2024 roku, oferowane przez Urząd Pracy, jest zawarte w ustalonych wcześniej widełkach. Maksymalna kwota wsparcia zależy od 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Warto jednak pamiętać, że poszczególne Urzędy Pracy mogą ustalać niższą kwotę jako maksymalne wsparcie w danym powiecie. Obecnie (początek 2024) to ponad 43 000 zł. jednak w większości powiatów, graniczna kwota, na jaką możesz się ubiegać, mieści się w przedziale od 25 000 do 30 000 zł.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie szkołę nauki jazdy z Urzędu Pracy

Dotacje PUP możesz przeznaczyć na koszty jednorazowe. Koszty kwalifikowalne (dopuszczalne) to:

 • przede wszystkim maszyny,
 • także urządzenia,
 • wyposażenie
 • a nawet oprogramowanie.

Część dostępnych środków z dotacji na szkołę nauki jazdy z PUP (zazwyczaj do 10%) można przeznaczyć na podstawowe działania marketingowe, takie jak stworzenie strony internetowej, zakup wizytówek i ulotek.

Urząd Pracy umożliwia również wykorzystanie dotacji na zakup towarów do odsprzedaży lub materiałów potrzebnych do świadczenia usług. Wysokość tej możliwości zależy od PUP i mieści się zwykle w przedziale od 20% do 50% kwoty dofinansowania na założenie firmy. Ponadto, PUP pozwala na sfinansowanie kosztów doradztwa podatkowego, księgowego lub prawnego, które może wynieść od 2% do 5%.

Dofinansowanie na szkołę nauki jazdy czego nie sfinansuje Urząd Pracy

Dofinansowanie z Urzędu Pracy 2024 nie pokryje kosztów bieżących takich jak:

 • księgowość,
 • też ZUS
 • co więcej bieżących wydatków na kampanie marketingowe typu Google ADS
 • czy bieżącą obsługę agencji marketingowej.

Ile razy można składać wniosek o dotację na szkołę nauki jazdy z Urzędu Pracy

Dotacja dla bezrobotnych z Urzędu Pracy to jednorazowa pomoc. Możesz uzyskać ją tylko jeden raz.

Jeśli twoje wcześniejsze wnioski o dotację z PUP nie zostały przyjęte, nie martw się – nie ma ograniczenia co do liczby składanych wniosków. Możesz kontynuować starania o dotację na szkołę nauki jazdy Urzędu Pracy w kolejnych naborach, aż uzyskasz pozytywną decyzję. W rzadkich przypadkach Urzędy Pracy mogą wprowadzić ograniczenia dotyczące składania kolejnych wniosków o dotację, jednak zazwyczaj masz możliwość próby wielokrotnie.

Dofinansowanie na szkołę nauki jazdy z PFRON 2024

Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie PFRON 2024? Dotacje dla osób niepełnosprawnych skierowane są do osób ze stopniem niepełnosprawności.

Dofinansowanie dla niepełnosprawnych z PFRON: podobieństwa

Dofinansowanie PFRON 2024 jest bardzo zbliżone do dofinansowania na szkołę nauki jazdy z Urzędu Pracy.

Możesz pokryć te same koszty jak w przypadku dofinansowania dla osób bezrobotnych z Urzędu Pracy.

Dofinansowanie na szkołę nauki jazdy z PFRON: maksymalna kwota pomocy

Maksymalne dofinansowania dla osób niepełnosprawnych to aż 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Obecnie maksymalna wartość pomocy przekraczającą 100 000 zł. Jednak podobnie jak w przypadku dofinansowania z Urzędu Pracy ogłaszane nabory mogą być na niższą kwotę.

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych 2024

Wniosek o dotację z PFRON składamy w Powiatowym Urzędzie Pracy, podobnie jak w przypadku wniosków o dotacje dla osób bezrobotnych z PUP

Dotacje na szkołę nauki jazdy 2024

Dotacja unijna na otwarcie firmy jest także powszechną formą finansowania firm, o której wiele osób słyszało jednak mało kto zna szczegóły pomocy.

Ile wynosi dofinansowanie na szkołę nauki jazdy

To interesujące wsparcie na start, podzielone na dwie części.

Po pierwsze, otrzymasz jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości około 23 000 zł.

Po drugie, zostaniesz objęty pomocą doraźną w postaci wsparcia pomostowego, które wynosi od 1 500 zł do nawet 2 500 zł i jest wypłacane przez okres od 6 do 12 miesięcy. Dzięki temu wsparciu, będziesz mógł pokryć bieżące koszty, takie jak ZUS, księgowość czy reklama w Google ADS, których nie obejmuje finansowanie ze środków Urzędu Pracy.

Jak otrzymać dofinansowanie na szkołę nauki jazdy

Proces jest zdecydowanie dłuższy niż w przypadku dotacji z Urzędu Pracy.

Dotacje unijne na szkołę nauki jazdy odbywają się są w kilku etapach. Cały proces trwa około 3 do 4 miesięcy.

Na pierwszym etapie przeprowadzana jest rekrutacja pisemna, a po pozytywnym wyniku odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna z doradcą.

Uczestnicy, którzy pomyślnie przejdą ten etap, wezmą udział w intensywnych zajęciach trwających od tygodnia do dwóch tygodni.

Podczas tych zajęć zdobędą wiedzę z zakresu prawa, marketingu, przedsiębiorczości oraz ekonomii.

Na zakończenie programu edukacyjnego uczestnicy przygotują kompleksowy biznesplan, obejmujący opis branży i usług, analizę marketingową, motywy decyzji, koszty kwalifikowanych działań oraz projekcje finansowe.

Dla kogo unijna dotacja na szkołę nauki jazdy

Dofinansowanie na szkołę nauki jazdy 2024 z unii są skierowane raczej dla działalności, które w pierwszych  6 -12 miesiącach będą miały więcej kosztów bieżących.

Ważne, aby przed podjęciem decyzji o starcie w naborze dobrze przeanalizować swoje potrzeby inwestycyjne.

Dotacje LGD, czyli rozwój obszarów wiejskich 2024

Kolejna dotacja na szkołę nauki jazdy, o które można się starać to LGD Dotacje 2024. To skrót od Lokalne Grupy Działania.

Dofinansowanie na otwarcie firmy z LGD jest dostępne z reguły dla osób zameldowanych w miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Lokalne Grupy Działania (LGD) skupiają się na wsparciu rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, co stanowi ważny aspekt ich działalności.

Dofinansowanie na szkołę nauki jazdy

To obecnie jedyna możliwość pozyskania dofinansowania dla pracujących o jaką możesz się ubiegać. Oczywiście, bezrobotni oraz bierni zawodowo też mogą starać się o to dofinansowanie na otwarcie firmy.

Dotacja LGD ile otrzymam pieniędzy

Dofinansowanie oferowane przez Lokalne Grupy Działania mieści się w określonych widełkach kwotowych.

W 2023 wahały się w przedziale od 50 000,00 do 100 000,00 zł. Dofinansowanie możesz przeznaczyć między innymi na środki trwałe i prace remontowo-budowlane, marketing, czy promocję.

Od 2024 wprowadzone zostają zmiany. Kwota dofinansowania LGD ma wynosić do 150 000 zł. Jednak nie sfinansuje więcej niż 65 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Dokładną kwotę, na jaką będziesz mógł się ubiegać, znajdziesz w ogłoszeniu dotyczącym danego programu wsparcia LGD.

LGD Dofinansowanie na szkołę nauki jazdy: Co mogę kupić

Dotacja LGD ma główne zastosowanie w finansowaniu jednorazowych wydatków, w tym remontów i budowy, zakupu nowego sprzętu oraz wyposażenia. Ponadto, może być przeznaczona na oprogramowanie, licencje, patenty, a także w niektórych przypadkach na zakup samochodu osobowego o co najmniej ośmiu miejscach lub pojazdów dostawczych z odpowiednią homologacją.

Kiedy otrzymasz dofinansowanie na szkołę nauki jazdy

Proces oceny wniosków o dotację składa się z dwóch etapów.

Pierwszy etap odbywa się lokalnie i polega na weryfikacji przez Lokalne Grupy Działania (LGD). Cały proces trwa do 2 miesięcy.

Kolejnym etapem jest weryfikacja przez Urząd Marszałkowski, która dotyczy jedynie wniosków zakwalifikowanych w pierwszym etapie. Ten etap zazwyczaj trwa ponad 4 miesiące.

Całkowity czas ubiegania się o dotację na otwarcie działalności wynosi zazwyczaj od 6 do 9 miesięcy, a w niektórych przypadkach może się nawet wydłużyć do 12 miesięcy.

Wsparcie w starcie: czyli preferencyjna pożyczka na szkołę nauki jazdy

Warto zwrócić uwagę na Wsparcie w Starcie, choć jest to instrument zwrotny. Osoby bezrobotne oraz studenci na ostatnim roku studiów I i II stopnia mają możliwość składania wniosków o ten rodzaj wsparcia.

Dzięki preferencyjnej pożyczce istnieje możliwość sfinansowania założenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółki cywilnej.

Wsparcie w starcie: ponad 140 000 na szkołę nauki jazdy

Warunki pożyczki Wsparcie w starcie są wręcz ekstremalnie konkurencyjne w porównaniu z oferowanymi kredytami komercyjnymi.

Wartość pożyczki Wsparcie w starcie wynieść może do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (obecnie pozwala CI to na zawnioskowanie o ok 140 tys. zł.)

Co więcej, oferowany okres spłaty jest bardzo korzystny, sięgając nawet 84 miesięcy.

Dodatkowo, istnieje możliwość zawnioskowania o karencję w spłacie rat kapitałowych, która wynosi maksymalnie do 12 miesięcy. W czasie trwania karencji, ponosisz koszt jedynie odsetek od pożyczki.

Warto zaznaczyć, że pożyczki mają stałe oprocentowanie, zależne od sytuacji i planów dotyczących działalności, wynoszące 0,68 proc. (1/10 stopy redyskontowej weksli) dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz żłobków, klubów dziecięcych z integracją lub rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych, oraz 1,7 proc. (1/4 stopy redyskontowej) dla pozostałych osób, które spełniają kryteria.

Operatorzy nie pobierają żadnych opłat ani prowizji za złożenie wniosku, a także nie wymagają wkładu własnego w inwestycji, umożliwiając uzyskanie pożyczki w wysokości do 100% wartości realizowanego projektu.

Jak uzyskać dofinansowanie na szkołę nauki jazdy👉 zdaj się na profesjonalistów

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje otwarcie firmy 2024, to uspokajam – pomogę Ci.

Zawodowo zajmuje się spełnianiem marzeń moich Klientów związanych z otwieraniem własnych działalności gospodarczych. Urealniam ich marzenia poprzez zdobywanie preferencyjnych pożyczek i dofinansowań na ten cel. Analiza wyjściowa sytuacji i możliwości Klienta niejednokrotnie trwa kilka godzin, dlatego jeżeli chciałabyś poznać jakie szansę są przed Tobą – zapraszam Cię do kontaktu

Pomagam setkom Klientów rocznie, z przyjemnością pomogę także Tobie otworzyć rentowny biznes, który z pomocą dotacji lub preferencyjnych pożyczek pomoże Ci zostawić Twoją konkurencję w tyle.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać fundusze na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jak zdobyć dofinansowanie w 2024?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com