Dofinansowanie z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności w 2022 roku – jak je uzyskać́? Praktyczny przewodnik

Osoby bezrobotne, które rozważają założenie własnej firmy, mogą liczyć na dofinansowanie z Urzędu Pracy w 2022 roku. To przydatne narzędzie, które pozwoli Ci rozwinąć Twój biznes. W ramach walki z bezrobociem dotacje na rozpoczęcie działalności oferowane przez urzędy pracy są często osobom planującym rozpoczęcie przygody z prowadzeniem firmy. Czas oczekiwania na finansowanie jest najkrótszy z dostępnych funduszy na start firmy. Również proces ubiegania się o dofinansowanie jest mniej skomplikowany niż w przypadku innych form wsparcia. Dotacje są bezzwrotne. Zobacz, jakie kryteria należy spełnić, aby otrzymać dofinansowanie z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności w 2022. Przygotowałem dla Ciebie praktyczny przewodnik.

Gdzie szukać dofinansowania na start firmy

Dofinansowanie oferowane jest przez urzędu pracy – powiatowe lub miejskiej w zależności od Twojej lokalizacji. Ważnym warunkiem jest posiadanie meldunku na obszarze, w którym będzie ubiegał się o wsparcie. Informacje o naborze znajdziesz zarówno na stronie PUP. Możesz także skontaktować się osobiście w placówce w tym celu. Nabory o dotacje na założenie działalności organizowane są w trybie konkursowym lub ciągłym. W kolejnych punktach rozwinę bardziej ten wątek.

Na co i ile można dostać dofinansowania na firmę z urzędu pracy?

Dotacja na start 2022 z Urzędu Pracy jest w pewnym przedziale wartości. Pieniądze na założenie firmy ustalane są w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jaka kwota dofinansowania będzie obowiązywać znajdziesz na stronie urzędu pracy w informacjach ogólnych. Waha się ona pomiędzy 4-krotnością, a 6-krotnością tej kwoty. Niestety, ale nie ma jednej ujednoliconej wartość pomocy dla całego kraju. Powiatowe Urzędu Pracy wykazują dużą autonomię w tym zakresie. Własna firma może być sfinansowana obecnie do wysokość ok 36 000 zł (początek II kwartału 2022 roku).

Dla kogo jest dotacja z PUP? Podstawowe warunki, które musisz spełnić

Jeżeli masz zamiar startować o dofinansowanie na założenie działalności z Urzędu Pracy musisz spełnić kilka podstawowych warunków. Wymieniłem je dla Ciebie poniżej:

 • po pierwsze jako bezrobotny starający się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej musisz być zarejestrowany w Urzędzie Pracy. Rejestracji dokonasz osobiście lub elektronicznie.
 • dodatkowo, jako osoba bezrobotna starająca się o dofinansowanie na otworzenie działalności z urzędu pracy 2022nie możesz wcześniej prowadzić innej firmy. Karencja wynosi z reguły 12 miesięcy przed złożeniem wniosku,
 • ponadto nie możesz wcześniej odmówić podjęcia pracy, praktyki albo stażu bez racjonalnego uzasadnienia w okresie roku przed złożeniem wniosku. W innym wypadku nie kwalifikujesz się do dofinansowania dla start firmy.
 • także nie będziesz miał szans, jeżeli jesteś skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w ciągu 2 lat od dnia złożenia wniosku.
 • co więcej, dofinansowanie jest jednorazowe. Jeżeli otrzymałeś w przeszłości dofinansowanie na założenie firmy to nie możesz ubiegać się o nie ponownie.
 • także nie możesz złożyć wniosku o dofinansowanie z urzędu pracy 2022 jednocześnie w kilku placówkach.

Jaką działalność otworzyć z dotacji? Masz szerokie pole możliwości, ale nie zwlekaj ze złożeniem wniosku

Dofinansowanie PUP może być przyznane na wiele różnorodnych przedsięwzięć, dlatego przedstawię Ci raczej te, na które nie masz najmniejszych szans otrzymać tych środków. Są to m.in. działalności:

 • przede wszystkim w formie spółek osobowych i kapitałowych,
 • następnie wytwórcze w rolnictwie (tutaj dofinansowanie otrzymać możesz za pośrednictwem ARiMR),
 • co więcej związane z medycyną naturalną,
 • dodatkowo związane z usługami w zakresie badań i diagnostyki w celu oceny stanu zdrowia bez wykształcenia kierunkowego,
 • kolejnym typem są handlowe – artykułami erotycznymi, środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi,
 • a także lombardu,
 • czy produkcyjnej: wyrobów alkoholowych.

Lista wyłączonych branż zawsze znajduje się w regulaminie konkretnego urzędu pracy. Powyższe przykłady nie są wyczerpujące, ponieważ, jak wspomniałem wcześniej, każdy urząd ma swoje zasady dotacyjne. Na przykład w niektórych przypadkach działalność w zakresie transportu pasażerskiego (taksówki) jest wykluczona poprzez zakaz zakupu środka transportu, w innych dozwolony jest zakup pojazdów, nawet używanych.

Dofinansowanie z Urzędu Pracy w 5 prostych krokach

Przygotowanie do zdobycia dofinansowania na rozpoczęcie działalności PUP to proces, który może zająć poczatkującym osobom sporo czasu. Poniżej wymieniamy najważniejsze kroki, które pomogą Ci usystematyzować pracę.

Procedura przyznawania dofinansowania PUP trwa około 30-40 dni. Osoby bezrobotne muszą złożyć wniosek o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności. Następnie urząd dokonuje przeglądu wypełnionych dokumentów, weryfikuje kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe wnioskodawcy. PUP ocenia także planowane wydatki pod kątem spójności i racjonalności. Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie z urzędu pracy 2022 warto sprawdzić w konkretnym urzędzie warunki, jakie obowiązują ubiegających się o dotację.

Krok 1. Sprawdź czy się załapiesz na dofinansowanie z Urzędu Pracy

Pomimo, że Urzędu Pracy nie mają jednolitych regulaminów można wyłonić główne elementy Twojej kandydatury o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności, za które otrzymasz punkty:

 • po pierwsze za wykształcenie: ukończone szkoły, certyfikaty– im więcej tym wyższa punktacja,
 • następnie doświadczenie: im dłuższe jest i im bardziej związane z profilem działalności tym wyższą punktację otrzymasz,
 • co więcej wkład własny, który powinien oscylować na poziomie min. 10 proc. kwoty potrzebnej do uruchomienia firmy,
 • a także miejsce prowadzenia działalności – własność, wynajem, umowa przedwstępna dają Ci w tej kategorii punkty,
 • dodatkowo formę zabezpieczenia: najbardziej punktowane są: poręczenia + weksel z poręczeniem,
 • na końcu deklaracje współpracy, umowy przedwstępne z odbiorcami, które informują Urząd Pracy o dużym prawdopodobieństwie na powodzenie Twojej firmy – otrzymujesz za nie dodatkowe punkty.

Krok 2 Zobacz na co możesz wydać pieniądze

Oczywiście najciekawszym dla Ciebie pytaniem będzie wydanie otrzymanych funduszy. Tutaj również obowiązuje zasada „każdy urząd pracy ma swoją politykę”. Mogę jednak powiedzieć, na co generalnie można wykorzystać dotacje.

Jeszcze jedna wzmianka: Urzędy Pracy stosują pewne progi procentowe w jakich dane wydatki muszą się zmieścić. Z reguły ograniczenia te dotyczą:

 • promocji (z reguły między 10-30 proc. kwoty dofinansowania),
 • środki do dalszej odsprzedaży (między 20-50 proc. kwoty dotacji),
 • konsultacje m.in. prawne (do 10 proc. kwoty dofinansowania).

Z reguły Urząd Pracy utrzymują stanowisko, że środki powinny być przeznaczone na zakup nowych środków trwałych. W pewnych wyjątkach mogą wyrazić zgodę na zakup używanych środków trwałych po uzasadnionym uzasadnieniu.

Z omawianego dofinansowania bez ograniczeń można sfinansować środki trwałe o charakterze inwestycyjnym. Głównie chodzi tutaj o takie pozycje jak:

 • przede wszystkim, urządzenia,
 • także, maszyny,
 • dodatkowo, oprogramowanie,
 • środki transportu z uwzględnieniem wytycznych danego Urzędu Pracy (jak wspomniałem nie każdy zezwala na takie wydatki).

Krok 3 Opracuj wniosek o dofinansowanie – uważaj na typowe błędy…

Często osoby zainteresowaną dotacją PUP mają już doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Oczywiście dofinansowanie z urzędu pracy na założenie działalności może być skierowane do takich wnioskodawców. Jest jednak jedno „ale”.

Często potencjalni wnioskodawcy ubiegają się o dofinansowanie nowych firm nawet w ciągu 12 miesięcy od zamknięcia poprzedniej firmy. Jeśli masz wpis do CEIDG, termin zamknięcia poprzedniej firmy powinien wynosić co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w Urzędzie Pracy niezwłocznie. W niektórych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu. W jakich?

Z reguły Urzędy Pracy wydłużają karencje nieposiadania wpisu do CEIDG jeżeli Wnioskodawca chce uzyskać Dotacje PUP na otworzenie działalności gospodarczej z takim samym kodem PKD co poprzednia. Z reguły w takich wypadkach PUP wymagają 24 miesięcznej karencji w prowadzeniu firmy.

Kolejny błąd…

Co więcej, nie wszyscy przyszli beneficjenci wiedzą, że cześć urzędów pracy wymaga przedstawienia odpowiednich dokumentów, które potwierdzą zabezpieczenie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W teorii dofinansowanie z urzędu pracy może być zabezpieczone różnymi formami:

 • przede wszystkim wekslem własnym z poręczeniem wekslowym,
 • lub poręczeniem osób fizycznych,
 • albo blokadą środków pieniężnych z rachunku bankowego (Twojego lub osoby trzeciej),
 • na koniec notarialnym aktem o poddaniu się egzekucji– przeważnie najsłabiej oceniana forma zabezpieczenia.

W praktyce Urząd akceptuje tylko niektóre z ww. form, a czasem zmniejsza możliwość wyboru do jednej opcji. Dodatkowo niektóre PUP przyznają punkty za określone zabezpieczenia.

W wielu urzędach pracy oprócz stwierdzenia sponsorowania do wniosku o dofinansowanie musi być dołączona dokumentacja potwierdzająca jego legalność i wysokość.

Tutaj pojawiają się największe problemy. Jeżeli rozpoczniesz przygotowania do naboru o dofinansowanie z urzędu pracy za późno, może okazać się tak, że nie będziesz w stanie przygotować odpowiedniej dokumentacji.

W przypadku np. poręczenia wekslowego, PUP może wymagać zaświadczenia o zarobkach poręczycieli. W niektórych firmach takie dokumenty są wydawane w ciągu nawet 7 dni. Następnie zaświadczenie musi trafić do wniosku jako załącznik Jak widzisz, wybrane zabezpieczenie należy dobrze zaplanować pod katem logistycznym zdobycia odpowiednich dokumentów.

Krok 4 Oczekiwanie na nabór wniosków

Nabory o dotacje na założenie działalności organizowane są w trybie konkursowym lub ciągłym.

Nabór ciągły z reguły ogłaszany jest na początku roku i trwa do wyczerpania środków.

Z kolei konkursowe dotacje ogłaszane są z wyprzedzeniem (z reguły 7-14 dni) i trwają średnio od kilku dni do tygodnia. W tym przypadku szczególnie ważne jest przygotowanie się wcześniej do naboru.

Krok 5 Tego musisz dopilnować od razu po zawarciu umowy o dofinansowanie

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności musi być wydatkowe zgodnie z podpisaną umową. Na realizację wydatków masz z reguły 30 do 60 dni. W tym czasie należy sfinansować zakup wszystkich wskazanych pozycji.

Niedopuszczalne jest dokonywanie zmian wydatków bez akceptacji urzędu pracy. Dodatkowo w przypadku opóźnień w rozliczeniu kosztów kwalifikowalnych w pierwszej kolejności powinieneś poprosić PUP o wydłużenie czasu na ich realizację.

Dofinansowanie z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności w 2022 roku ? ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje na założenie działalności, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jaka dotacja PUP jest dla Ciebie? Szukasz informacji o aktualnych naborach na dofinansowanie?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com