Jak długo trzeba być bezrobotnym, żeby dostać dofinansowanie PUP?

Im bardziej chory jest kraj, tym więcej ma przepisów? Sam przyznasz, że w tych słowach jest wiele prawdy. Niestabilność, niejasne i niejednoznaczne przepisy czy sprzeczne interpretacje prawa to tylko niektóre z głównych przestępstw polskiego systemu prawnego. Jeszcze niedawno informowałem Was o nowelizacji przepisów dotyczących okresu na bezrobociu. Ledwo minął miesiąc, mamy kolejną zmianę. Na szczęście i o dziwo – zmiana jest na lepsze. Czego dotyczy zmiana wprowadzona w lipcu 2022? Jak więc brzmi odpowiedź na pytanie jak długo trzeba być bezrobotnym, żeby dostać dofinansowanie PUP ?

DOFINANSOWANIE z urzędu pracy: jak długo trzeb być bezrobotnym w czerwcu?

Od czerwca 2022 wdrażane były w życie zmiany w przepisach regulujących m.in. dofinansowanie PUP. Główna z nich związana była z art. 106 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

Zmianie uległy wtedy zasady przyznawania jednorazowego dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy. Zgodnie z nowymi -starymi przepisami bezrobotni, którzy nie wykonywali innej pracy zarobkowej w ciągu trzech miesięcy przed złożeniem wniosku, mogli ubiegać się o dotację na rozpoczęcie działalności. Wszystkie osoby z krótszym stażem na bezrobociu były wyłączone z tej możliwości.

Jak długo trzeba być bezrobotnym: zmiana lipiec 2022

Powiatowe Urzędy Pracy ogłosiły dobre wiadomości. Po niespełna miesiącu od wdrożenia zmian zniesiono warunek prawny do ubiegania się o dofinansowanie dla bezrobotnych z PUP, tj. 3-miesięczną przerwę w zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej przed dniem złożenia wniosku o dotację na finansowanie działalności na rozpoczęcie działalności.

Kiedy można ubiegać się o dofinansowanie PUP? O dofinansowanie możesz ubiegać się nawet następnego dnia od utraty pracy.

W związku ze zmianami w przepisach dotyczących ubiegania się o dofinansowanie możesz ponownie zainteresować się tym dofinansowaniem na założenie działalności gospodarczej.

Dofinansowanie PUP: warunki

Jeżeli chcesz skorzystać z dofinansowania na założenie działalności z Urzędu Pracy należy spełnić pewne wymagania. Po pierwsze, należy mieć status bezrobotnego zarejestrowany w PUP. Ponadto nie można prowadzić działalności gospodarczej (wpisać CEIDG) przez co najmniej rok przed złożeniem wniosku o dotację dla firmy. Nie możesz też być beneficjentem dotacji z Powiatowego Urzędu. Generalnie Urząd stoi na straży zasady, że beneficjent może otrzymać takie środki tylko raz w życiu.  Ponadto nie zostaniesz ukarany za naruszenie przepisów dotyczących obrotu gospodarczego. Wreszcie, nie możesz przerwać szkolenia, stażu lub osobistego planu działania w urzędzie pracy bez własnej winy.

PUP: dofinansowanie dla bezrobotnych

Dotacja na start 2022 z Urzędu Pracy jest w pewnym przedziale wartości. Pieniądze na założenie firmy ustalane są w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jaka kwota dofinansowania będzie obowiązywać znajdziesz na stronie urzędu pracy w informacjach ogólnych. Waha się ona pomiędzy 4-krotnością, a 6-krotnością tej kwoty. Niestety, ale nie ma jednej ujednoliconej wartość pomocy dla całego kraju. Powiatowe Urzędu Pracy wykazują dużą autonomię w tym zakresie. Własna firma to marze wielu z Was, możecie uzyskać wparcie w  wysokość ok 36 000 zł (początek II kwartału 2022 roku).

Dotacja z urzędu pracy: a co z działalnością Nierejestrowaną

Przepisy nadał pozostawiają działalność nierejestrową bez zmian. Nadal nie zalicza się do pracy zarobkowej pod pewnymi warunkami. To świetny sposób na weryfikację swojego pomysłu na gruncie zasad rynkowych. Działalność nierejestrowana ma kilka wymogów:

  • po pierwsze odpowiedni przychodów (kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont) nie może przekroczyć w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia,
  • także brak prowadzenia działalności 60 miesięcy wstecz przez takiego przedsiębiorcę.

Główną zaletą jest brak podlegania obowiązkowi ubezpieczeń ZUS. Prowadząc działalność niezarejestrowaną nie musisz opłacać żadnych składek (społeczne i zdrowotne). Jest to idealne rozwiązanie na sprawdzenie trafności naszych założeń, wyboru klientów, pożądanych cech usług/produktów.

ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ?UZYSKAJ JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje na założenie działalności, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jaka dotacja na start jest dla Ciebie? Szukasz informacji o aktualnych naborach na dofinansowanie?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com