Dofinansowanie Urząd Pracy: jak długo trzeba być bezrobotnym

Osoby bezrobotne, które rozważają założenie własnej firmy, mogą liczyć na dofinansowanie z Urzędu Pracy w 2022 roku. To przydatne narzędzie, które pozwoli Ci rozwinąć Twój biznes. Jest oferowane w ramach walki z bezrobociem jako szybkie i skuteczne narzędzie przeciwdziałania wykluczeniu zawodowemu. Czas oczekiwania na finansowanie jest najkrótszy z dostępnych funduszy na firmę. Jednak od czerwca 2022 nadchodzą duże zmiany. Zobacz jak długo trzeba być bezrobotnym, by ubiegać się o dofinansowanie PUP od tego roku?

DOFINANSOWANIE z urzędu pracy: jakie były warunki

Jeżeli chcesz, aby Urząd Pracy wydał pozytywną decyzję o przyznaniu dotacji, muszą zostać spełnione określone warunki.

W pierwszej kolejności osoby bezrobotne ubiegające się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności muszą zarejestrować się w PUP. Rejestracje w Powiatowym Urzędzie Pracy możesz zrobić tradycyjnie lub online.

Ponadto bezrobotni ubiegający się o pomoc z Urzędu Pracy w 2022 r. nie mogli wcześniej prowadzić innej działalności gospodarczej. Okres karencji po zamknięciu poprzedniej wynosi co najmniej 12 miesięcy.

Co więcej osoby bezrobotne, które odmówiły podjęcia pracy lub stażu bez uzasadnienia w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku, nie kwalifikują się do dotacji firmowych.

Jeżeli zostałeś skazany za przestępstwo gospodarcze w ciągu ostatnich 2 lat od daty złożenia wniosku, również nie będziesz miał szans na otrzymanie dofinansowania na rozpoczęcie działalności.

Ponadto finansowanie jest jednorazowe. Osoby ubiegające się o dotacje PUP nie mogły jej otrzymać wcześniej. Bezzwrotne dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z urzędu pracy przysługuje wyłącznie raz w życiu.

Powinieneś pamiętać, że nie możesz również złożyć wniosku o dofinansowanie 2022 do innych Biur Pracy w tym samym czasie.

Do tej pory nie wskazywano jak długo trzeba być bezrobotnym, by móc ubiegać się o dofinansowanie z urzędu pracy.

Dofinansowanie Urząd Pracy: jak długo trzeba być bezrobotnym

Od czerwca 2022 wchodzą w życie zmiany. Główna z nich związana jest z art. 106 ustawy z dnia 28/04/2022 o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

Zmieniły się zapisy dotyczące przyznawania jednorazowego dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy. Zgodnie z nowymi przepisami bezrobotni, którzy nie wykonywali innej pracy zarobkowej w ciągu 3 miesięcy przed złożeniem wniosku, mogą ubiegać się o dotację na rozpoczęcie działalności. Wszystkie osoby z krótszym stażem na bezrobociu nie kwalifikują się.

Czy okres bez pracy zarobkowej jest równoważny z okresem zarejestrowania w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna?

Na szczęście nie. Natomiast sam okres pozostawania bez pracy musi wynosić minimum 3 miesiące. Kandydat będzie musiał zarejestrować się w PUP i odbyć rozmowę z doradcą zawodowym, podczas której warto wskazać zainteresowanie rozpoczęciem działalności z pomocom dofinansowania PUP. Jednak możliwość ubiegania się o dotacje nie zależy od okresu zarejestrowania w PUP.

Dofinansowanie PUP: komplikacje dla pewnej grupy

Z jednej strony można patrzeć na zmiany jako wprowadzenie regulacji, które mają za zadanie pomoc osobom najbardziej potrzebującym. Można w tym także dopatrywać się także instrumentu „walki” z przedsiębiorcami, którzy proponują pracownikom przejście na samozatrudnienie. Wprowadzenie „pomocnych” zapisów zdecydowanie utrudnia procedurę przejścia na samozatrudnienie.

Z drugiej strony, zmiana jest sporym utrudnieniem dla osób, które nie z własnej winy kończą zatrudnienie (redukcja etatów). Przy obecnej sytuacji gospodarczej utrudnienie takim osobom generowania przychodów z własnej działalności gospodarczej jest równoznaczne z pozbawieniem ich szans na godne życie przez ten okres.

Nie można także zapomnieć o osobach, które mają zamiar zrealizować własne marzenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. W takim wypadku ich oszczędności, które mogły wspomóc środki dotacji w wyposażeniu firmy w nowoczesne wyposażenie, będą teraz prawdopodobnie przeznaczone na utrzymanie wnioskodawców w okresie 3 miesięcy. Tym samym otwierane firmy będą znacznie mniej konkurencyjne na tle beneficjentów, którym „się udało” załapać na stare zasady.

Dotacja z urzędu pracy: a co z działalnością nierejestrowaną?

Do tej pory osoba bezrobotna mogła bez obaw prowadzić działalność nierejestrowaną. To świetny sposób na weryfikację swojego pomysłu na gruncie zasad rynkowych. Działalność nierejestrowana ma kilka wymogów:

  • po pierwsze odpowiedni poziom przychodów (kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont) nie może przekroczyć w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia,
  • także brak prowadzenia działalności 60 miesięcy wstecz .

Główną zaletą jest brak obowiązku opłacania ubezpieczeń ZUS. Prowadząc działalność niezarejestrowaną nie musisz opłacać żadnych składek (społeczne i zdrowotne). Jest to idealne rozwiązanie na sprawdzenie trafności naszych założeń, wyboru klientów, pożądanych cech usług/produktów.

Do tej pory działalność nierejestrowana nie przekreślała szans na dotacje na rozpoczęcie działalności. Jednak bardzo ogólny zapis art. 106 tej ustawy:

„…przyznać bezrobotnemu lub poszukującemu pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 7, którzy w okresie ostatnich 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie środków pozostawali bez zatrudnienia i nie wykonywali innej pracy zarobkowej

podkreśla brak wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej. W Waszych głowach pewnie powstaje wątpliwość jak interpretować zapis na gruncie dofinansowania z urzędu pracy.

Na szczęście inna praca zarobkowa, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia, oznacza wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych.

Wprowadzane zmiany nie zakłócą uzyskiwania przychodów z tytułu nierejestrowanej działalności.

Jak długo trzeba być bezrobotnym, żeby ubiegać się o dofinansowanie PUP: AKTUALIZACJA

Jeszcze niedawno informowałem Was o nowelizacji przepisów dotyczących okresu na bezrobociu. Ledwo minął miesiąc, mamy kolejną zmianę. Na szczęście i o dziwo – zmiana jest na lepsze. Czego dotyczy zmiana wprowadzona w lipcu 2022? Odpowiedź na pytanie jak długo trzeba być bezrobotnym, żeby dostać dofinansowanie PUP znajdziesz TUTAJ?

ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ I UZYSKAJ JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje na otwarcie firmy, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jaka dotacja na start jest dla Ciebie? Szukasz informacji o aktualnych naborach na dofinansowanie?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com