Dofinansowanie na gabinet podologiczny

Planujesz założyć  gabinet podologiczny. Masz przyszłych klientów, wszystkie umiejętności, ale brakuje Ci środków na drogi sprzęt? Dziś wskaże gdzie i jakie kwoty możesz pozyskać na swój biznes. Jeżeli Ty także zastanawiasz się jak otrzymać dofinansowanie na  gabinet podologiczny ten wpis jest dla Ciebie. Wskażę skąd wziąć brakujące funduszy na drogie wyposażenie? Dowiedz się jak uzyskać Dotacje na otworzenie gabinetu podologicznego 2022.

Podologia co to?

Można ująć, że jest to dziedzina nauki o stopach. Podologia rozwija się obecnie w bardzo dynamicznym tempie. Rosnąca świadomość wagi dbania o zdrowie stóp sprawia, że ​​coraz więcej osób, poza pedicure klasycznym, czy hybrydowym, decyduje się na badanie stóp w specjalistycznych gabinetach podologicznych.

Okazuje się, że podologia obejmuje nie tylko problemy dermatologiczne dotyczące stóp, jak się powszechnie uważa, ale również w tym zakresie dyscypliny naukowe takie jak osteologia, ortopedia, miologia, flebologia, angiologia, neurologia i limfologia. Tylko przy tak szerokim zrozumieniu wzajemnego oddziaływania problemów w tych obszarach podolog może skutecznie diagnozować i leczyć schorzenia stóp.

Podolog

Zawód podologa wszedł do rejestru zawodów dopiero w 2015 roku. W Polsce podologia jest gałęzią kosmetologii. Podolog identyfikuje zmiany patologiczne w kończynach dolnych i szuka ich przyczyn. Po postawieniu ostatecznej diagnozy podolog dobiera odpowiedni rodzaj leczenia, a jeśli nie jest to możliwe, kieruje pacjenta do innego specjalisty – najczęściej dermatologa, chirurga, diabetologa lub flebologa. Polem działania podologa jest nie tylko leczenie schorzeń stóp. Zajmuje się również zmianą kształtu lub struktury paznokci (potrafi nawet je odbudować) czy masowaniem stóp. Jego doświadczenie obejmuje dobór odpowiedniej ortezy oraz wykonywanie opatrunków na stopy i pięty.

DOFINANSOWANIE Z URZĘDU PRACY NA gabinet podologiczny 2022

PUP (czyli Powiatowe Urzędy Pracy) rozpisują nabory na dofinansowanie dla bezrobotnych osób w następujących w 3 kategoriach wiekowych:

 • po pierwsze, młodych (do 29 roku życia) – z  programu POWER,,
 • dodatkowo powyżej 29 roku życia – z programu RPO,
 • także bez limitu wieku – środki z Funduszu Pracy.

Dotacja PUP na gabinet podologiczny 2022: kwota dotacji

Dotacja na start 2022 z Urzędu Pracy jest w pewnym przedziale wartości. Pieniądze na założenie firmy ustalane są w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jaka kwota dofinansowania będzie obowiązywać znajdziesz na stronie urzędu pracy w informacjach ogólnych. Waha się ona pomiędzy 4-krotnością, a 6-krotnością tej kwoty. Niestety, ale nie ma jednej ujednoliconej wartość pomocy dla całego kraju. Powiatowe Urzędu Pracy wykazują dużą autonomię w tym zakresie. Własny gabinet podologiczny może być sfinansowany obecnie do wysokość ok 36 000 zł (II kwartał 2022 roku).

Jak otrzymać dotacje z urzędu pracy na gabinet podologiczny 2022: Wymagania

Jeżeli chcesz skorzystać z dofinansowania na założenie działalności z Urzędu Pracy należy spełnić pewne wymagania. Warunki uczestnictwa to, m.in:

 • po pierwsze, powinieneś mieć status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP. Od początku czerwca 2022 został wprowadzony minimalny „staż” na bezrobociu. Wynosi 3 miesiące.
 • ponadto nie można prowadzić działalności gospodarczej (wpisać CEIDG) przez co najmniej rok przed złożeniem wniosku o dotację dla firmy,
 • dodatkowo nie możesz być beneficjentem dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy. Urząd stoi na straży zasady, że beneficjent może otrzymać takie środki tylko raz w życiu,
 • ponadto nie byłeś ukarany za naruszenie obrotu gospodarczego,
 • wreszcie, nie możesz przerwać szkolenia, stażu w urzędzie pracy z własnej winy.

DOTACJE PFRON na gabinet podologiczny

Dofinansowanie na  gabinet podologiczny PFRON obejmuje wyższe progi kwotowe niż w przypadku pomocy dotacje na firmę PUP. Wnioskodawca może ubiegać się o maksymalnie 15-krotność średniej pensji. Urzędy zazwyczaj przyznają dotacje na  gabinet podologiczny dla osób niepełnosprawnych od 25 000 zł do 35 000 zł.

DOTACJE UNIJNE podolog 2022

Fundusze UE na studio fotograficzne podzielone są ze względu na kategorie wiekowe uczestnika:

 • pierwsze, dla osób powyżej 30 roku życia (program RPO),
 • a także dla osób przed 30 rokiem życia (POWER).

Dotacje unijne na gabinet podologiczny z ww. programów występują w każdym województwie. Cechą, która wyróżnia te pogramy na tle innych jest m.in. kwota pomocy.

Dofinansowanie UE na gabinet podologiczny składa się z 3 części:

 • po pierwsze jednorazowa dotacja na rozpoczęcie działalności dla Twojej firmy (do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w Polsce),
 • dalsze konsultacje i szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, podatków itp.,
 • jest też wsparcie pomostowe, miesięczna dotacja na koszty operacyjne (kwoty zwykle wahają się od 1000 zł do 2100 zł).

W ramach ubiegania się o dofinansowanie w trakcie procesu rekrutacji zdobędziesz dodatkowe punkty, za dodatkowe kryteria:

 • po pierwsze, niskie kwalifikacje,
 • dodatkowe okresy bezrobocia (powyżej 12 miesięcy),
 • również stopień niepełnosprawności.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOTACJE NA GABINET PODOLOGICZNY 2022?

Koszty kwalifikowalne dotacji na start firmy w programie unijnym są podobne do tych z Urzędu Pracy. Wskazanie sposobu przeznaczenia dofinansowania znajdziesz tutaj

NA CO DOFINANSOWANIE POMOSTOWE?

Ta comiesięczna dotacja na firmę może być wydana m.in.:

 • po pierwsze, na ubrania ochronne,
 • dodatkowo na materiał do wykonywania usług podologicznych,
 • co więcej, składki ZUS dla podologa,
 • na końcu nawet reklamę gabinetu podologicznego.

a także wiele innych kosztów. Reasumując są to środki z przeznaczeniem na bieżące koszty firmy.

Dotacje LGD 2022: ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

Lokalne Grupy Działania to Instytucje zrzeszające lokalne organizacje oraz mieszkańców mniejszych gmin. Misją ich jest podnoszenie atrakcyjności terenów lokalnych dla

 • mieszkańców,
 • także przedsiębiorców,
 • dodatkowo rolnictwa
 • czy turystów.

Jednym z obszarów wsparcia jest właśnie przedsiębiorczość.

W przeciwieństwie do programu dotacja z urzędu pracy, nie musisz być osobą bezrobotną by otrzymać fundusze UE. Dla wielu z Was jest to ogromna wartość dodana tej dotacji. Jednak warto zaznaczyć, że zarejestrowane osoby bezrobotne często mogą zdobyć dodatkowe punkty podczas procesu oceny jako osoby z grup defaworyzowanych.

LGD Dotacje: JAKIE KWOTY na gabinet podologiczny?

Dofinansowanie na gabinet podologiczny z LGD to całkiem spora suma na start. Wysokość dotacji waha się od 50 000,00 zł do 100 000,00 zł. Dofinansowanie możesz przeznaczyć m.in. na środki trwałe, prace remontowo-budowlane, zakup oprogramowania. Sam przyznasz, że za taką kwotę możesz rozpocząć usługi podologiczne.

Dotacja LGD na  gabinet podologiczny: KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

Jeśli chcesz rozpocząć działalność gospodarczą na terenie gminy wiejskiej lub mniejszej gminy miejskiej możesz otrzymać na ten cel środki z Lokalnej Grupy Działania.

ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ I UZYSKAJ JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje na gabinet podologiczny, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jaka dotacja na start jest dla Ciebie? Szukasz informacji o aktualnych naborach na dofinansowanie?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com