Dofinansowanie dla bezrobotnych

Wnioski o dofinansowanie dla bezrobotnych można jeszcze składać w 2022 roku. Wiele osób zastanawia się, czy jest jeszcze szansa na założenie firmy z dotacji? Jeśli tak, to jak rozpocząć biznes bez pieniędzy? Co jeszcze możemy sfinansować z dofinansowania?

Masz jeszcze trochę czasu, żeby znaleźć dofinansowanie na rozpoczęcie działalności w 2022– pamiętaj, im bliżej końca roku, tym mniej pieniędzy zostaje w puli. Stwórz biznesplan firmy na przyszłość już teraz. Większość programów grantowych jest kontynuowana. Ten wpis powstał z myślą o tych, którzy szukają sposobu na znalezienie dofinansowania na rozpoczęcie działalności w 2022 roku.

BENEFICJENCI, CZYLI KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2022

Jednym z kryteriów rozróżnienia środków na start (dotacje na rozpoczęcie działalności) jest wiek Wnioskodawcy. Istnieje wiele programów, które oferują pomoc w określonych kategoriach wiekowych. Niektóre programy dzielą beneficjentów na :

 • przede wszystkim, osoby młode, czyli te poniżej 30 roku życia,
 • dalej, pozostałe, wszystkie powyżej ww. wieku.

Nabory na dotacje dla osób młodych przeważanie zawarte są w ramach programu POWER, a dla pozostałych RPO.

Dotacje dla bezrobotnych 2022?

Niestety nie wszyscy wiedzą gdzie i jak szukać informacji o naborze na dofinansowanie na założenie firmy. Pomogę Wam, zobacz jakie możliwości czekają:

DOFINANSOWANIE na założenie działalności Z URZĘDU PRACY

Dotacja PUP przyznawana jest osobom bezrobotnym, którzy są w następujących kategoriach:

 • po pierwsze osoby młode (przed 30 rokiem życia) – program POWER ,
 • także bezrobotni od 30 roku życia– dopisek RPO,
 • też bez kategorii wiekowej– z Funduszu Pracy.

Wysokość dofinansowania z Urzędu Pracy uzależniona jest przede wszystkim od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Kwota dotacji PUP na założenie firmy oscyluje od 4 do 6 wartości tej kwoty.

Każdy Powiatowy Urząd Pracy ma prawo określić dowolną kwotę w ramach tego limitu. Kwota dofinansowania z PUP w 2022 roku w II kwartale wynosi prawie 36 000,00 zł.

Niestety, dofinansowanie oferowane przez urzędy pracy na zakładanie firm jest bardzo zróżnicowane na terenie całego kraju. Niestety nie ma jednolitego druku wniosków i biznesplanów o pod dotacje z PUP.

Urzędy Pracy opracowują własne formularze zgłoszeniowe. Pomimo braku drukowania ogólnego przeznaczenia do zastosowań biznesowych, komponenty mają podobną strukturę i wymaganą zawartość.

DOTACJE Z URZĘDU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2022: WYMOGI, WYMOGI..

Zacznijmy od formalności. Starając się o dotacje z PUP należy wypełnić pewne wytyczne, m.in:

 • przede wszystkim, być zarejestrowanym bezrobotnym w urzędzie,
 • co więcej, nie można mieć działalności gospodarczej minimum rok przed złożeniem wniosku o dofinansowanie z PUP(jeżeli miałeś działalność sprawdź swój wpis do CEIDG),
 • także, nie możesz być beneficjentem z programu dotacja z Urzędu Pracy lub pożyczki na preferencyjnych warunkach na rozpoczęcie działalności,
 • dodatkowo, nie możesz być karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • następnie, nie możesz odmówić przyjęcia pracy albo innej formy pomocy wskazanej przez PUP (oczywiście bez podania uzasadnionej przyczyny),
 • na koniec nie możesz przerwać z własnej winy m.in. szkoleń, stażu, realizacji IDP (indywidualnego planu działania) z Urzędu Pracy.

DOFINANSOWANIE dla bezrobotnych Z PUP: ILE TRZEBA BYĆ ZAREJESTROWANYM

Jak długo należy być zarejestrowanym w Urzędzie Pracy? Same przepisy nie wymagają minimalnego stażu dla bezrobotnych. W większości rekrutacji możesz ubiegać się o dofinansowanie na założenie firmy zaraz po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy. Istnieją jednak i takie nabory, w których Urząd Pracy w pierwszej kolejności kieruje fundusze do grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, takich jak osoby zarejestrowane powyżej 6 miesięcy.. Uważnie zapoznaj się z ogłoszeniem o naborze zanim złożysz wniosek o dofinansowanie dla bezrobotnych.

DOTACJA Z PUP: JAKIE SĄ WYKLUCZENIA

W regulaminie wskazane są typy i formy działalności, które nie będą podlegały wspieraniu w ramach programu jednorazowe dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej. Sprawdź na jakie przedsięwzięcia nie otrzymasz dofinansowania PUP

 • po pierwsze na firmy w formie spółek osobowych i kapitałowych,
 • dalej działalności wytwórcze w rolnictwie,
 • dodatkowo firmy związane z medycyną naturalną,
 • także z usługami w zakresie badań i diagnostyki w celu oceny stanu zdrowia bez stosownych uprawnień,
 • co więcej niektóre handlowe – artykułami erotycznymi, środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi,
 • spotyka się też wykluczenia lombardu.

Nie są to wszystkie wykluczenia. Dlaczego? Nie wiem. Niektóre urzędu pracy potrafią wykluczyć z pomocy osoby, które chcą np. prowadzić firmy sprzątające. Każdy PUP posiada własną politykę i regulaminy.

Dotacje dla bezrobotnych Z URZĘDU PRACY: NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ

Teraz najciekawsza część, na którą zapewne najwięcej osób czekało. Podobnie jak z brakiem ujednoliconych druków, tak i w przypadku przeznaczenia obowiązuje zasada, że każdy PUP kieruje się swoimi wewnętrznymi wytycznymi.

Przybliżę na jakie koszty kwalifikowalne możesz sobie z reguły pozwolić.

Bardzo często Powiatowe Urzędy Pracy określają progi procentowe dla kosztów kwalifikowalnych.

Z reguły ograniczenia te dotyczą:

 • przede wszystkim marketing i reklama (z reguły między 10% kwoty dofinansowania),
 • także środki obrotowe i do sprzedaży (między 20-50% kwoty dotacji),
 • co więcej konsultacje m.in. prawne (do 10% kwoty dofinansowania).

Pamiętaj, aby dokładnie sprawdzić regulamin. PUP na ogół preferują nowe środki trwałe, chociaż istnieją wyjątki od tej reguły. W uzasadnionych przypadkach mogą zgodzić się na zakup używanych aktywów trwałych.

Na zakup aktywów trwałych możesz przeznaczyć nawet całą dotację.

W tej grupie kosztów kwalifikowalnych znajdziesz m.in.:

 • głównie sprzęt,
 • ponadto oprogramowanie,
 • wreszcie środek transportu z uwzględnieniem konkretnych wytycznych danego urzędu pracy (jak wspomniałem, nie każdy dopuszcza takie przeznaczenie).

Dofinansowanie z PUP: NIETYPOWE KOSZTY KWALIFIKOWALNE

Nakłady inwestycyjne, które przekraczają standardowe limity, muszą być starannie uzasadnione. Na przykład grafik lub programista planujący zakup komputera za 12 000,00 zł, gdy regulamin wprowadza ograniczenia, np. maksymalnie 3000. Taka sytuacja wymaga odstępstwa od dyrektora Urzędu Pracy.

DOFINANSOWANIE PFRON: AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Na początek trzeba wyjaśnić kwestie związane ze stopniem niepełnosprawności. Zainteresowane osoby regularnie zadają nam pytanie jaki jest wymagany stopień niesprawności, aby móc ubiegać się o dotacje na założenie działalności gospodarczej? Nie ma żadnego minimum w tej kwestii. Dotacja PFRON jest na wyciagnięcie ręki jeżeli posiadasz jakikolwiek status osoby niepełnosprawnej.

DOFINANSOWANIE PFRON NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: JAKIE KWOTY?

Dofinansowanie PFRON przysługuje w zdecydowanie wyższej kwocie niż tradycyjne dofinansowanie z Urzędu Pracy. Przewidziane górne widełki tej dotacji wynoszą aż 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Dla przypomnienia osoba bezrobotna może otrzymać dofinansowanie z Urzędu Pracy do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Jak otrzymać pomoc dla niepełnosprawnych PFRON na firmę? Poprzez odpowiednie przygotowanie dokumentacji i złożenie jej w Urzędzie Pracy.

DOTACJE UNIJNE dla bezrobotnych

Dofinansowania unijne na założenie działalności gospodarczej 2022 możemy podzielić ze względu na wiek przyszłych beneficjentów:

 • po pierwsze, dla osób powyżej 30 roku życia (Regionalne Programy Operacyjne),
 • oraz dla osób przed 30 rokiem życia (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).

Fundusze unijne dla ww. firm dostępne są z reguły dla każdego województwa.

DOTACJE UNIJNE dla bezrobotnych 2022: WYMOGI

Oprócz wcześniej wymienionego podziału dotacje dla firm jednoosobowych kierowane są do osób, które przynależą do pewnych grup społecznych, m.in.:

 • po pierwsze, zarejestrowani w PUP,
 • następnie, bezrobotni niezarejestrowane w PUP,
 • także imigranci,
 • dodatkowo, reemigranci-Polacy, którzy byli za granicą przez co najmniej 6 miesięcy (bez przerwy),
 • co więcej, odchodzący z rolnictwa i ich rodziny,
 • oraz tzw. ubodzy pracujący – gdy zarobki danej osoby nie przekraczają płacy minimalnej,
 • a także, zatrudnieni na umowach krótkoterminowych,
 • czasami także pracujący w ramach umów cywilno-prawnych.

Dodatkowo dotacja unijna na otwarcie firmy przewiduje dodatkowe punkty za określone cechy kandydata. Często otrzymujemy następujące punkty bonusowe za:

 • po pierwsze, płeć: zazwyczaj kobiety otrzymują dodatkowe punkty,
 • następnie wykształcenie: im niższe, tym więcej punktów dostaniesz ubiegając się o dotację,
 • oraz okres na bezrobociu: bezrobocie długotrwałe (minimum 12 miesięcy).

DOFINANSOWANIA UNIJNE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: GDZIE SZUKAĆ POMOCY

Główną instytucją, która może dysponować środkami w ramach programów unijnych, jest urząd pracy. Ten typ dotacji opisałem dla Ciebie w serii wpisów. Jednak dotacje unijne z urzędu pracy nie do końca są tym czego większość zainteresowanych oczekuje.

Szukając instytucji, które dysponują takimi środkami warto sprawdzić organizacje pozarządowe oraz instytucje szkoleniowe. Listę tych podmiotów możesz znaleźć w wyszukiwarce dotacji. Jeśli nie wiesz, jak odszukać dotacji na start, możesz skontaktować się z Punktem Informacji Funduszy Europejskich dla Twojego województwa. Punkty te wskażą Ci aktualne dofinansowanie unijne.

DOTACJE UNIJNE dla bezrobotnych: Z CZEGO SIĘ SKŁADAJĄ

Uruchomienie firmy z pomocą Dotacji UE przewiduje następujące wsparcie:

 • po pierwsze jednorazowa dotacja na założenie firmy (do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w Polsce),
 • następnie doradztwo i szkolenia z zakresu przedsiębiorczości,
 • wreszcie, comiesięczne wsparcie udzielane jest w formie zasiłków pomostowych (kwoty zwykle wahają się od 1000 zł do 2500 zł).

Suma korzyści płynących z dofinansowania UE dla bezrobotnych waha się zwykle od 38 000 zł do 50 000 zł.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOTACJĘ: KOSZTY KWALIFIKOWALNE

Koszty kwalifikowalne dotacji na start firmy w programie unijnym są podobne do tych z Urzędu Pracy.

Jest to najbardziej interesującą kwestią dla Ciebie będzie przeznaczenie otrzymanych środków.

Z reguły dotacje unijne wskazują, aby środki były przeznaczone na zakup nowych przedmiotów. W niektórych wyjątkach po wskazaniu racjonalnego uzasadnienia mogą zgodzić się na zakup używanego środka trwałego.

Z omawianego dofinansowania bez ograniczeń można sfinansować zakupy o charakterze inwestycyjnym. Głównie chodzi tutaj o takie pozycje jak:

 • urządzenia,
 • maszyny,
 • oprogramowanie,
 • środki transportu z uwzględnieniem wytycznych.

DOTACJE UNIJNE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI dla bezrobotnych: pomostówka?

Comiesięczną dotację można przeznaczyć na:

 • po pierwsze, czynsz,
 • również towar na sprzedaż,
 • co ważniejsze, składki na ubezpieczenie ZUS,
 • na tankowanie pojazd.

Ogólnie, środki te służą do pokrywania bieżących kosztów firmy.

LGD DOTACJE: LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA, CO TO?

Lokalna Grupa Działania to instytucja zrzeszająca lokalne organizacje i mieszkańców gmin. Jedną z ich misji jest podnoszenie atrakcyjności terenów lokalnych dla mieszkańców, przedsiębiorców, rolnictwa czy turystów. Realizują te zadania poprzez cele dotyczące podnoszenia przedsiębiorczości lokalnej.

DOTACJE Z LGD: ILE ŚRODKÓW MOŻNA POZYSKAĆ?

Zaczynamy od wysokiego „C”. Dotacja LGD w 2022 r. to pomoc od 50 000,00 zł do 100 000,00 zł. Możesz przeznaczyć dofinansowanie na uruchomienie środków trwałych, oprogramowanie oraz prace remontowo-budowlane.

DOTACJE LGD: KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSEK?

Warunkiem ubiegania się o pomoc w formie dofinansowania na firmę jest zameldowanie w regionie w granicach terytorialnych działania LGD. Jeśli chcesz rozpocząć działalność gospodarczą w gminie wiejskiej lub mniejszej gminie miejskiej, możesz uzyskać dofinansowanie na ten cel od lokalnej grupy działania. LGD obsługuje obszary o populacji do 20 000 osób. Zarówno osoby bezrobotne jak i pracujące mogą ubiegać się o dofinansowanie.

DOFINANSOWANIE DLA BEZROBOTNYCH: JAK OTRZYMAĆ DOTACJE

Jest to najszerszy katalog dla potencjalnych beneficjentów. Większość z wcześniej wskazanych funduszy UE skierowana jest dla osób bezrobotnych. Z pewnymi różnicami. Tak jak dofinansowanie na rozpoczęcie działalności z Urzędu Pracy, a także fundusze UE (RPO, POWER) wymagają bezwzględnie posiadania statusu osoby bezrobotnej, tak dofinansowanie z Lokalnych Grup Działania (dotacje LGD) już nie. Możesz ubiegać się o tej środki nawet, gdy jesteś osobą pracującą. Dotacje LGD czasami jednak przewidują dodatkowe punkty za taki status (przynależność do grup defaworyzowanych).

TWÓJ POMYSŁ NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ: KIEDY OTRZYMASZ DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE FIRMY?

Tutaj są zdecydowanie największe różnice.

Dotacje na rozpoczęcie działalności z Urzędu Pracy jest rozstrzygane przeważnie do 30 dni od zakończenia naboru lub przyjęcia wniosku (nabory ciągłe). Dotacje na start działalności gospodarczej z Funduszy Europejskich charakteryzują się decyzjami się między 2 a 3 miesiącami.

Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach funduszy z Lokalnej Grupy Działania, następuje w przeciągu od 6 do 8 miesięcy. Im wyższe dotacje na start firmy, tym dłuższe i szczegółowe procedury weryfikacji wniosków o dofinansowanie.

ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ I UZYSKAJ DOTACJĘ NA START FIRMY

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje unijne na rozpoczęcie działalności, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jaka dotacja na start jest dla Ciebie? Szukasz informacji o aktualnych naborach o dofinansowanie?  Skontaktuj się z nami.

Pomogliśmy setkom klientów. Zobacz OPINIE KLIENTÓW

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com