Dofinansowanie na kobiecy biznes

Nie podlega wątpliwości, że kobiety są przedsiębiorcze i gotowe do założenia własnego biznesu. Statystycznie najlepiej radzą sobie w zakresie sprzedaży internetowej i wydarzeń cyfrowych. Aż 62% ankietowanych kobiet zamierza zacząć korzystać z Internetu w ciągu 6 miesięcy (raport Fundacji Kobiety e-biznesu z roku 2020).  Jeśli planujesz założyć własny kobiecy biznes, masz pomysł na rozwój firmy, ale nie wiesz skąd pozyskać finansowanie – może jedna z poniższych opcji będzie dla Ciebie rozwiązaniem? Przedstawimy jak możesz uzyskać dofinansowanie na kobiecy biznes.

Biznes na szpilkach, czyli firma jest kobietą

Cztery na dziesięć firm zarejestrowanych w Polsce są prowadzone przez kobiety. Statystyki pokazują, że prowadzenie biznesu po prostu nie jest domeną mężczyzn, ale kiedy mówimy „przedsiębiorcy”, zwykle mamy ich na myśli.

Panie mogą pochwalić się wieloma sukcesami w biznesie, a ich ścieżki kariery są bardzo zróżnicowane. Podobnie jak ich motywacja, gdy stawiają pierwsze kroki w przedsiębiorczości. Oczywiście niektóre z tych firm powstały w wyniku zmian porozumień z pracodawcami. Jednak większość kobiecych biznesów powstaje z pasji i chęci wdrażania innowacji.

Kobieta w biznesie: JAK SPRAWDZIĆ POMYSŁ NA BIZNES?

W każdym przedsiębiorcy, niezależnie od płci, ważny jest charakter i unikalne cechy osobowości, które sprawiają, że nadaje się do prowadzenia biznesu. Kluczowe dla sukcesu są kluczowe kompetencje, takie jak umiejętność organizowania własnej pracy, zarządzania pracownikami czy dbania o finanse. Można jednak wskazać charakterystyczne zachowania kobiet na stanowiskach właścicielskich w korporacjach.

Coraz więcej pomysły na działalność są bardzo dobrze też sprawdzone, także biznes na szpilkach. Ustawa Prawo przedsiębiorców, będąca częścią Konstytucji biznesu, reguluje kwestie związane z działalnością nierejestrowaną. Działalność nierejestrowana ma kilka wymogów:

 • po pierwsze odpowiedni przychodów (kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont) nie może przekroczyć w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia,
 • także brak prowadzenia działalności 60 miesięcy wstecz przez takiego przedsiębiorcę.

Zalet działalności nierejestrowanej jest wiele.

Przede wszystkim nie też podlegasz obowiązkowi ubezpieczeń ZUS. Prowadząc działalność niezarejestrowaną nie musisz opłacać żadnych składek (społeczne i zdrowotne). Jest to idealne rozwiązanie na sprawdzenie trafności naszych założeń, wyboru klientów, pożądanych cech usług/produktów.

Dodatkowo, działalność nierejestrowana nie przekreśla szans na dotacje na rozpoczęcie działalności. Nie widniejesz w żadnych rejestrach.

Co więcej, możesz potraktować ją to jako poligon doświadczalny przed założeniem działalności gospodarczej.

Przedsiębiorczość w spódnicy: pobudki

Czynniki, które motywują przedsiębiorców do działania są takie same, niezależnie od tego, czy właścicielem firmy jest kobieta czy mężczyzna. Jak wynika z badania PARP, firmy powstają najczęściej, gdy przyszli przedsiębiorcy chcą skorzystać z sprzyjającego otoczenia, nie mogą znaleźć pracy na pełen etat, dążyć do niezależności i samodzielnego podejmowania decyzji oraz stoją przed możliwością awansu zawodowego.

W przypadku kobiet-przedsiębiorczyń listę tę można uzupełnić o dodatkowe czynniki. Często kobiety po narodzeniu dziecka planują we własnym zakresie stworzyć sobie odpowiednie miejsce pracy, które pozwoli im łączyć obowiązki macierzyńskie z rozwojem zawodowym i zarobkowym.

Dodatkowo kobieta przedsiębiorca chcą realizować swoje pasje, robić to, co kochają, chcą wykorzystać swój potencjał, który często jest niezauważany lub doceniany w etatach. Aby zwiększyć udział kobiecych biznesów w ogólnej liczbie firm działających w Polsce, powstaje wiele projektów, które mają pomóc kobietom w zakładaniu własnych firm i wprowadzić je w tajniki zarządzania firmą.

FIRMA BEZ PIENIĘDZY: dofinansowanie na kobiecy biznes

Jeśli pomysł na kobiecy biznes jest dobrze przemyślany, mamy doświadczenie rynkowe, klientów i strategię marketingową, brak kapitału może spowolnić nasz rozwój. Dodatkowy zastrzyk gotówki może być akceleratorem rozwoju biznesu. Skupmy się na środkach bezzwrotnych (dotacje na zakładanie firm).

JAK ZAŁOŻYĆ kobiecą FIRMĘ BEZ PIENIĘDZY: DOFINANSOWANIE Z URZĘDU PRACY

Wszystkie wymogi dotyczące dotacje PUP pokazałem w krótkiej serii wpisów o tej tematyce, która znajdziesz tutajDofinansowanie na firmę z PUP to fundusze na firmę wypłacane jednorazowe w przedziale 4 a 6-krotnością przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Chociaż jednorazowe kwoty pomocy mogą być wysokie, nie ma jednolitego standardu kwot pomocy w całym kraju. PUP postanowił przyznać kwoty od 16 000 zł do ponad 30 000 zł.

Tutaj znajdziesz cały wpis na temat dofinansowania z Urzędu Pracy.

DOTACJE PFRON

Dofinansowanie dla osób bezrobotnych z Urzędu Pracy obejmuje wyższe progi kwotowe niż w przypadku pomocy dotacje PUP. Wnioskodawca może starać się o pieniądze odpowiadające nawet do 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Urzędy z reguły przyznają dotacje między 25000 zł a 35000 zł. Jest to nadal wystarczające Dofinansowanie dla kobiet na firmę.

Pełny wpis na temat Dofinansowanie PFRON znajdziesz tutaj.

Fundusze unijne na kobiecy biznes

Dotacje unijne dla kobiet przedsiębiorców posiadają kilka składowych:

 • po pierwsze: zajęcia grupowe,
 • następnie, konsultacje,
 • dalej, jednorazowe pieniądze na firmę (średnio od 23000 zł do 25000 zł),
 • na koniec, pomostówka (czasami 2100 zł miesięcznie przez pierwszy rok działalności).

Całość korzyści finansowych na założenie firmy przekracza często 40 000 zł.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Wejdź w artykuł Dotacje unijne na założenie działalności 2022

LGD dotacje, czyli 100 tys. na biznes na szpilkach

Dofinansowanie dla kobiet na obszarach wiejskich mieści się w przedziale 50 000, a 100 000 zł. Wysokość wsparcia ustalana jest lokalnie. Te dotacje na rozpoczęcie działalności nie wymagają statusu osoby bezrobotnej. Co prawda LGD przyznaje dodatkowe punkty za ten status, ale rzadko są to punkty decydujące.

Pełny opis LGD dotacje znajdziesz tutaj.

Technicznie dotacje z Lokalnych Grup Działania stanowią najwyższą możliwą formę funduszy UE na start, jednak..

PREMIA NA POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ CZYLI DOFINANSOWANIE DO BIZNESU Kobiet

W 2022 roku zaplanowany jest ostatni nabór na premie na pozarolniczą działalność. Potrwa do 31 maja 2022 Z mojego doświadczenia wynika, że ​​jest to idealny sposób na sfinansowanie rozpoczęcia dobrze wyposażonej firmy. Dzięki niej możesz kupić wiele innowacyjnych środków trwałych, które stanowić będą wyróżnik na tle konkurencji.

Wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie do 250 000 zł na założenie firmy. Wsparcie wskazane to również maksymalna kwota na rozpoczęcie działalności. Ile dotacji może otrzymać Kobieta przedsiębiorca? W zależności od planowanego zatrudnienia możesz ubiegać się o kwotę od 150 000 do 250 000 zł. Jest to dofinansowanie na rozpoczęcie działalności dla osób ubezpieczonych na KRUS.

Całościowy opis programu Premia na rozpoczęcie pozarolniczej działalności znajdziesz tutaj.

DOTACJE ZWROTNE dla kobiet: wsparcie w starcie

To nic innego jak niskooprocentowane pożyczki na założenie działalności gospodarczej. W każdym województwie znajdziesz pośrednika tego programu. Będziesz mógł złożyć tam wniosek i biznesplan o pożyczkę. Środki pochodzą z BGK.

W programie Rządowy program Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie mogą brać udział:

 • przede wszystkim, studenci ostatniego roku studiów,
 • dodatkowo, absolwenci szkoły lub uczelni wyższej (do 4 lat po zakończeniu nauki),
 • co więcej bezrobotni (także poszukujący pracy opiekunowie osób niepełnosprawnej).

Niskooprocentowana pożyczka ma bardzo korzystne warunki finansowania:

 • po pierwsze, stałe oprocentowanie bazowe na okres kredytowania – obecnie 1,33 proc.,
 • dodatkowo, brak prowizji za przyznanie preferencyjnej pożyczki,
 • a także możliwość finansowania aż do 7 lat, w tym możliwość 12 miesięcy karencji,
 • na koniec, obecnie maksymalna kwota wsparcia wynosi prawie 120 tysięcy (kwota zależna od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce).

Więcej na temat programu Wsparcie w Starcie II znajdziesz tutaj.

DOTACJE NA FIRMĘ DLA KOBIET NA MACIERZYŃSKIM

Często kobiety po narodzeniu dziecka planują we własnym zakresie stworzyć sobie odpowiednie miejsce pracy, które pozwoli im łączyć obowiązki macierzyńskie z rozwojem zawodowym i zarobkowym. Niewątpliwą pomocą w takiej sytuacji byłoby dofinansowanie na założenie działalności. Jednak w jakim przypadku po narodzinach swoich pociech matki mogą złożyć wniosek o dofinansowanie, czy w ogólne jest to możliwe? To częste pytanie, które pada podczas rozmów z naszymi klientkami. Czy dotacje na firmę dla kobiet na macierzyńskim są w ogólne możliwe do zdobycia?”

URLOP MACIERZYŃSKI I RODZICIELSKI: BEZROBOTNY ZAREJESTROWANY W URZĘDZIE PRACY

Z reguły urlop macierzyński uprawnia do specjalnych świadczeń. To jest zasiłek macierzyński. Dotyczy to matek, które przepracowały określony czas na podstawie umowy o pracę. Jeśli matka jest zarejestrowana w urzędzie pracy i ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych, może również wystąpić o przedłużenie tego świadczenia jako rekompensatę za brak prawa do zasiłku macierzyńskiego.

Od czego zależy przyznanie rozszerzonych świadczeń?

Mianowicie, czy kobieta urodziła dziecko w trakcie pobierania świadczenia dla bezrobotnych albo do miesiąca od dnia zaprzestania jego poboru. W tym przypadku wypłata zostanie przedłużona o okres, w którym przysługiwałby zasiłek macierzyński.

Jeżeli dziecko przychodzi na świat po tym okresie, matce nie przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Bezrobotni otrzymają ochronę przed skreśleniem z listy bezrobotnych na kolejny rok ubezpieczenia.

DOFINANSOWANIE NA FIRMĘ DLA MATKI: URLOP WYCHOWAWCZY

Urlop wychowawczy trwa do 36 miesięcy i jest w większości przypadków bezpłatny. Urlop ten przysługuje pracownikowi posiadającemu co najmniej 6-miesięczny staż pracy, który obejmuje również okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Możesz z niego korzystać do końca roku kalendarzowego, w którym Twoje dziecko skończy 6 lat.

Z urlopu mogą korzystać oboje rodzice w tym samym czasie, podzielony na maksymalnie 5 części, w zależności od tego, ile razy o urlop się ubiegają. Każdy rodzic ma jeden miesiąc wyłącznego dostępu. Prawo to nie może zostać przeniesione na drugiego rodzica.

DOTACJA NA FIRMĘ DLA MATKI: STATUS NA RYNKU PRACY

W przypadku przebywania na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim nie posiadasz statusu ani osoby bezrobotnej, ani biernej zawodowo. Czy to oznacza, że dotacje na założenie firmy dla tych osób są poza ich zasięgiem? Nie, ale rozwinę ten temat w kolejnej części.

Kobiety przebywające na urlopie wychowawczym są w innej sytuacji. Z definicji są zakwalifikowane do kategorii osób biernych zawodowo. A to oznacza, że także przysługują im dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2022.

DOFINANSOWANIA PUP: NIEDOSTĘPNE

PUP (czyli Powiatowe Urzędy Pracy) rozpisują nabory na dofinansowanie dla osób bezrobotnych w następujących w 3 kategoriach wiekowych:

 • po pierwsze, młodych (do 29 roku życia) – z  programu POWER,,
 • dodatkowo powyżej 29 roku życia – z programu RPO,
 • także bez limitu wieku – środki z Funduszu Pracy.

Niestety, zarówno osoby na macierzyńskim/rodzicielskim jak i wychowawczym nie posiadają statusu osoby bezrobotnej. Z tego też powodu nie będzie im przysługiwać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności urząd pracy.

DOFINANSOWANIA NA FIRMĘ DLA KOBIET NA MACIERZYŃSKIM/RODZICIELSKIM

Sytuacja osób na macierzyńskim/rodzicielskim pod kątem dotacji jest raczej mało korzystna, co nie oznacza, że nie mogą się starać o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2022.

Oczywiście, części z Was pojawi się lampka ostrzegawcza – czy kobieta na macierzyńskim/rodzicielskim może prowadzić działalność? Tak, może. Już tłumaczę dlaczego.

Przedsiębiorczej mamie nie przysługuje instytucja urlopu macierzyńskiego, ani rodzicielskiego. Natomiast inaczej się sprawa ma z prawem do świadczeń z tytułu urodzenia potomstwa.

Prowadzenie własnej firmy w trakcie macierzyńskiego jest zgodne z prawem. Od samej mamy zależy decyzja, czy w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego chce także prowadzić działalność.

LGD DOTACJE: JEDYNE ROZWIĄZANIE DLA MATEK NA MACIERZYŃSKIM/RODZICIELSKIM

Co to jest dotacja LGD? Lokalna Grupa Działania to instytucja zrzeszająca lokalne organizacje i mieszkańców gmin. Jedną z ich misji jest podnoszenie atrakcyjności terenów lokalnych dla mieszkańców, przedsiębiorców, rolnictwa czy turystów. Realizują te zadania poprzez cele m.in. dotyczące podnoszenia przedsiębiorczości lokalnej.

DOFINANSOWANIA DLA KOBIET NA WYCHOWAWCZYM

Osoby na wychowawczym należą do grona osób biernych zawodowo. Wg. definicji osoba taka nie tworzy w danej chwili zasobów siły roboczej. Żeby zobrazować Ci tę kategorię, przedstawię także inny przykład osób biernych zawodowo – emeryci.

DOTACJE DLA BIERNYCH ZAWODOWO

Osoby bierne zawodowo mogą się ubiegać o dwa rodzaje funduszy na start:

ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ I UZYSKAJ DOTACJĘ NA START FIRMY

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje unijne na rozpoczęcie działalności, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jaka dotacja na start jest dla Ciebie? Szukasz informacji o aktualnych naborach o dofinansowanie?  Skontaktuj się z nami.

Pomogliśmy setkom klientów. Zobacz OPINIE KLIENTÓW

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com