Dofinansowanie dla powracaj膮cych z zagranicy

Z roku na rok do kraju powraca coraz wi臋cej Polak贸w. Badania pokazuj膮, 偶e powracaj膮cych z zagranicy Polacy coraz cz臋艣ciej zak艂adaj膮 jednoosobow膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮. Najwy偶szy wska藕nik samozatrudnienia jest w艣r贸d powracaj膮cych z Niemiec鈥 艣rednio co sz贸sty. Z kolei tylko co dziesi膮ta osoba pracuj膮ca w Holandii i Wielkiej Brytanii ma zamiar rozpocz膮膰 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 w Polsce. Czy jest dost臋pne dofinansowanie dla powracaj膮cych z zagranicy?

Wsparcie dla os贸b powracaj膮cych z zagranicy

Co roku G艂贸wny Urz膮d Statystyczny szacuje, ilu Polak贸w przebywa czasowo za granic膮. Okazuje si臋, 偶e w 2020 roku poza Polsk膮 pozosta艂o oko艂o 2 mln 239 tys. os贸b. Rok 2020 to trzeci rok z rz臋du, w kt贸rym liczba polskich rezydent贸w mieszkaj膮cych zagranic膮 spad艂a. Tylko w Wielkiej Brytanii odnotowano spadek Polak贸w o oko艂o 164 tys. (24,2%). Do艣wiadczenie zarobkowe za granic膮 ma r贸wnie偶 realny wp艂yw na poziom dochod贸w. Migranci powracaj膮cy z Niemiec, Holandii i Wielkiej Brytanii zazwyczaj zarabiaj膮 powy偶ej 艣redniej krajowej. Dla os贸b powracaj膮cych do kraju przewidziano tak偶e formy wspierania przedsi臋biorczo艣ci.

DOFINANSOWANIE NA ROZPOCZ臉CIE DZIA艁ALNO艢CI GOSPODARCZEJ

Wiele os贸b zastanawia si臋, czy jest jeszcze szansa na za艂o偶enie firmy z dofinansowania? Je艣li tak, to jak rozpocz膮膰 biznes bez pieni臋dzy? Co jeszcze mo偶na sfinansowa膰?

Dla powracaj膮cych Polak贸w tak偶e dost臋pne s膮 dotacje na otwarcie firmy. Dotacje na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci s膮 jeszcze dost臋pne, ale im bli偶ej ko艅ca roku, tym mniej pieni臋dzy zostaje. Ten wpis to pewnego rodzaju wsparcie dla os贸b powracaj膮cych z zagranicy.

DOTACJE NA OTWARCIE FIRMY W 2022?

Dost臋pnych jest wiele mo偶liwo艣ci, to nie prawda, 偶e funduszy na start nie ma. Niestety, nie ka偶dy ma wiedz臋 i wie gdzie i jak szuka膰 informacji o naborach o聽Dofinansowanie na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej 2022. Pomog臋 Wam, zobacz jakie mo偶liwo艣ci czekaj膮:

DOFINANSOWANIE Z URZ臉DU PRACY: DLA KOGO?

Dotacja PUP przyznawana jest nast臋puj膮cym kategoriom bezrobotnych:

 • po pierwsze m艂odzie偶 (do 30 lat) – program POWER,
 • r贸wnie偶 osoby powy偶ej 30 roku 偶ycia – za i przeciw dla RPO,
 • tak偶e realizowane s膮 programy bez wzgl臋du na wiek wnioskodawcy鈥 z Funduszu Pracy.

Wysoko艣膰 dofinansowania z Urz臋du Pracy uzale偶niona jest przede wszystkim od przeci臋tnego wynagrodzenia w sektorze przedsi臋biorstw. Pieni膮dze na za艂o偶enie firmy s膮 w przedziale od 4 do 6 krotno艣ci tego wynagrodzenia.

Ka偶dy Powiatowy Urz膮d Pracy ma prawo okre艣li膰 indywidualnie kwot臋 w ramach tego limitu. Kwota dofinansowania dla PUP w 2022 roku oscyluje obecnie w okolicy 36 000,00 z艂. Niestety, dofinansowanie z urz臋du pracy jest bardzo zr贸偶nicowane na terenie ca艂ego kraju. Brakuje wsp贸lnych wydruk贸w wniosk贸w i biznesplan贸w, czy regulamin贸w przyznania pomocy w postaci (fundusze na za艂o偶enie firmy). Dlatego przy ubieganiu si臋 o dotacje na firm臋 dla os贸b powracaj膮cych do kraju wa偶ne jest, by zapozna膰 si臋 z regulaminem.

DOTACJE Z URZ臉DU PRACY NA PODJ臉CIE DZIA艁ALNO艢CI GOSPODARCZEJ 2022: WYMOGI, WYMOGI..

Zacznijmy od formalno艣ci. Staraj膮c si臋 o聽dotacje z PUP聽nale偶y wype艂ni膰 pewne wytyczne, m.in:

 • przede wszystkim, by膰 zarejestrowanym bezrobotnym w urz臋dzie,
 • co wi臋cej, nie mo偶na mie膰 dzia艂alno艣ci gospodarczej minimum rok przed z艂o偶eniem wniosku o聽dofinansowanie z PUP(je偶eli mia艂e艣 dzia艂alno艣膰 sprawd藕 sw贸j wpis do CEIDG),
 • tak偶e, nie mo偶esz by膰 beneficjentem z programu聽dotacja z Urz臋du Pracy聽lub po偶yczki na preferencyjnych warunkach na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci,
 • dodatkowo, nie mo偶esz by膰 karany za przest臋pstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • nast臋pnie, nie mo偶esz odm贸wi膰 przyj臋cia pracy albo innej formy pomocy wskazanej przez PUP (oczywi艣cie bez podania uzasadnionej przyczyny),
 • na koniec nie mo偶esz przerwa膰 z w艂asnej winy m.in. szkole艅, sta偶u, realizacji IDP (indywidualnego planu dzia艂ania) z Urz臋du Pracy.

Dotacje dla PUP: Czym s膮 wykluczenia?

Regulamin okre艣la rodzaje i formy dzia艂a艅, kt贸rych program nie wspiera 鈥 jednorazowe dofinansowanie na za艂o偶enie firmy. Sprawd藕, na kt贸re projekty nie otrzymasz 艣rodk贸w PUP

 • po pierwsze nie mo偶esz liczy膰 na pomoc je偶eli masz zamiar dzia艂a膰 w formie sp贸艂ki (osobowe i kapita艂owe),
 • dodatkowo je偶eli chcesz podj膮膰 rolnicz膮 dzia艂alno艣膰,
 • ponadto firmy zwi膮zane z lekami naturalnymi nie otrzymuj膮 wsparcia,
 • co wa偶niejsze, niekt贸re bran偶e jak zajmuj膮ce si臋 m.in. pornografi膮, substancjami psychotropowymi,
 • wy艂膮czone z finansowani s膮 r贸wnie偶 lombardy.

To nie s膮 wszystkie wy艂膮czenia. Czemu? Nie wiem. Niekt贸re urz臋dy pracy s膮 w stanie wykluczy膰 z pomocy osoby, kt贸re chc膮 prowadzi膰 firm臋 sprz膮taj膮c膮. Ka偶dy PUP ma swoj膮 w艂asn膮 polityk臋 i regulamin. Dlatego tak wa偶nym jest zapoznanie si臋 z zasadami panuj膮cymi w danym urz臋dzie przy ubieganiu si臋 o dofinansowanie na firm臋 dla os贸b powracaj膮cych do Polski.

DOFINANSOWANIE Z URZ臉DU PRACY: NA CO MO呕NA PRZEZNACZY膯

Teraz jest przyjemna cz臋艣膰, prawdopodobnie na to co czeka wi臋kszo艣膰 ludzi. Ka偶dy PUP kieruje si臋 w艂asnymi wewn臋trznymi wytycznymi w tej kwestii.

Cz臋艣膰 wydatk贸w kwalifikowalnych jest zbie偶na na terenie ca艂ego kraju. Powiatowy Urz膮d Pracy cz臋sto okre艣la progi procentowe dla koszt贸w kwalifikowanych.

Generalnie ograniczenia te dotycz膮:

 • g艂贸wnie marketing i reklama (zwykle od 10% kwoty dofinansowania na firm臋 dla os贸b powracaj膮cych do kraju),
 • r贸wnie偶 艣rodki obrotowe i aktywa na sprzeda偶 (od 20-50% kwoty dotacji),
 • co wi臋cej, konsultacje, m.in. prawne (do 10% kwoty wsparcia dla os贸b powracaj膮cych z zagranicy).

Pami臋taj, aby dok艂adnie sprawdzi膰 regulamin. Na og贸艂 preferuje si臋 zakup nowe przedmiot贸w, chocia偶 istniej膮 wyj膮tki od tej regu艂y. W uzasadnionych przypadkach mog膮 zgodzi膰 si臋 na zakup u偶ywanych 艣rodk贸w trwa艂ych.

Mo偶liwe jest nawet wykorzystanie ca艂ej dotacji na zakup 艣rodk贸w trwa艂ych. Obejmuje nast臋puj膮ce elementy:

 • g艂贸wnie sprz臋t,
 • ponadto maszyny
 • i oprogramowanie,
 • wreszcie samoch贸d z uwzgl臋dnieniem konkretnych wytycznych urz臋du pracy (jak wspomnia艂em, nie ka偶dy dopuszcza takie przeznaczenie).

DOFINANSOWANIE PFRON: AKTYWIZACJA OS脫B NIEPE艁NOSPRAWNYCH

Na pocz膮tek trzeba wyja艣ni膰 kwestie zwi膮zane ze stopniem niepe艂nosprawno艣ci. Zainteresowane osoby regularnie zadaj膮 nam pytanie jaki jest wymagany stopie艅 niesprawno艣ci, aby m贸c ubiega膰 si臋 o dotacje na za艂o偶enie dzia艂alno艣ci gospodarczej? Nie ma 偶adnego minimum w tej kwestii.聽Dotacja PFRON聽jest na wyciagni臋cie r臋ki je偶eli posiadasz jakikolwiek status osoby niepe艂nosprawnej.

PFRON DOFINANSOWANIE DO DZIA艁ALNO艢CI GOSPODARCZEJ dla powracaj膮cych z zagranicy

Kolejn膮 mo偶liw膮 艣cie偶k膮 pozyskania 艣rodk贸w na za艂o偶enie dzia艂alno艣ci jest聽dofinansowanie PFRON. Jest ona dedykowana wy艂膮cznie dla聽os贸b niepe艂nosprawnych, ale tak偶e i w tej grupie spo艂ecznej jest wielu przedsi臋biorczych os贸b.

DOFINANSOWANIE PFRON NA ZA艁O呕ENIE DZIA艁ALNO艢CI GOSPODARCZEJ: JAKIE KWOTY?

Na dofinansowanie z PFRON przys艂uguje znacznie wy偶sza kwota ni偶 tradycyjne dofinansowanie z Urz臋du Pracy. Mo偶esz sk艂ada膰 wniosek na dotacje do 15-krotno艣ci 艣redniej pensji. Przypominamy, 偶e bezrobotni mog膮 otrzyma膰 do 6-krotno艣膰 tej warto艣ci staraj膮c si臋 o dotacje z Urz臋du Pracy dla powracaj膮cych z zagranicy. Jak mo偶esz zwr贸ci膰 si臋 o pomoc dla niepe艂nosprawnych PFRON firmy? Poprzez odpowiednie przygotowanie dokument贸w i z艂o偶enie ich do Urz臋du Pracy.

DOTACJE UNIJNE DLA FIRM: DLA KOGO

Dofinansowania unijne na za艂o偶enie dzia艂alno艣ci gospodarczej 2022聽mo偶emy podzieli膰 ze wzgl臋du na wiek przysz艂ych beneficjent贸w:

 • po pierwsze, dla os贸b powy偶ej 30 roku 偶ycia (Regionalne Programy Operacyjne),
 • oraz dla os贸b przed 30 rokiem 偶ycia (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozw贸j).

Dofinansowanie unijne dla firm z ww. program贸w wyst臋puje w ka偶dym wojew贸dztwie.聽Cech膮 odr贸偶niaj膮c膮 s膮 terminy nabor贸w o dotacj臋 na start dzia艂alno艣ci gospodarczej.

Dotacja UE na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci 2022: co jeszcze jest wymagane

Dodatkowo w ramach projekt贸w unijnych fundusze kierowane s膮 do os贸b z grup defaworyzowanych, w tym:

 • najpierw bezrobotni zarejestrowani,
 • nast臋pnie bezrobotni, kt贸rzy nie s膮 zarejestrowani w pup,
 • i imigranci,
 • ponadto Polacy reemigruj膮cy przebywaj膮cy za granic膮 co najmniej 6 miesi臋cy (nieprzerwanie),
 • co wi臋cej, osoby, kt贸re porzuci艂y rolnictwo i ich rodziny,
 • ubodzy pracuj膮cy- gdy kto艣 zarabia nie wi臋cej ni偶 p艂aca minimalna,
 • a tak偶e zatrudnieni na podstawie um贸w kr贸tkoterminowych.

Dodatkowo dotacja unijna na otwarcie firmy zapewnia dodatkowe punkty za okre艣lone cechy kandydata. Cz臋sto otrzymujemy nast臋puj膮ce punkty bonusowe:

 • po pierwsze, p艂e膰: zazwyczaj kobiety otrzymuj膮 dodatkowe punkty,
 • nast臋pnie wykszta艂cenie: im ni偶sze, tym wi臋cej punkt贸w dostaniesz ubiegaj膮c si臋 o dotacj臋,
 • oraz bezrobocie d艂ugotrwa艂e (minimum 12 miesi臋cy),
 • dodatkowo stopie艅 niepe艂nosprawno艣ci.

DOFINANSOWANIA UNIJNE NA ZA艁O呕ENIE DZIA艁ALNO艢CI GOSPODARCZEJ: GDZIE SZUKA膯 POMOCY

G艂贸wn膮 instytucj膮, kt贸ra mo偶e dysponowa膰 艣rodkami w ramach program贸w unijnych, jest urz膮d pracy.聽Ten typ dotacji opisa艂em dla Ciebie w聽serii wpis贸w. Jednak dotacje unijne z urz臋du pracy nie do ko艅ca s膮 tym czego wi臋kszo艣膰 zainteresowanych oczekuje.

Szukaj膮c instytucji, kt贸re dysponuj膮 takimi 艣rodkami warto sprawdzi膰 organizacje pozarz膮dowe oraz instytucje szkoleniowe. List臋 tych podmiot贸w mo偶esz znale藕膰 w wyszukiwarce dotacji.聽Je艣li nie wiesz, jak odszuka膰 dotacji na start, mo偶esz skontaktowa膰 si臋 z Punktem Informacji Funduszy Europejskich dla Twojego wojew贸dztwa.聽Punkty te wska偶膮 Ci aktualne dofinansowanie unijne.

DOTACJE UNIJNE NA ZA艁O呕ENIE FIRMY 2022: Z CZEGO SI臉 SK艁ADAJ膭

Dotacje unijne 2022 na start firmy sk艂ada si臋 z 3 cz臋艣ci:

 • przede wszystkim jednorazowej dotacji na utworzenie Twojej firmy (w maksymalnie kwota wynosi 6-krotno艣ci przeci臋tnego wynagrodzenia w Polsce),
 • nast臋pnie doradztwa i szkolenia z zakresu podejmowania dzia艂alno艣ci gospodarczej,
 • na ko艅cu, comiesi臋cznego wsparcia w postaci dotacji pomostowej (kwota przewa偶nie oscyluje od 1000 do 2500 z艂).

Suma korzy艣ci z programu dotacje unijne na za艂o偶enie dzia艂alno艣ci cz臋sto oscyluje mi臋dzy 38 000 a 50 000 z艂.

NA CO MO呕NA PRZEZNACZY膯 DOTACJ臉: KOSZTY KWALIFIKOWALNE

Najciekawszym pytaniem dla Ciebie jest spos贸b dystrybucji otrzymanych 艣rodk贸w. To na co mo偶esz wyda膰 dotacje na za艂o偶enie firmy dla powracaj膮cych z zagranicy w programie unijnym s膮 podobne jak w urz臋dzie pracy.

Cz臋sto dotacje unijne wskazuj膮, 偶e 艣rodki te s膮 przeznaczane na zakup nowych produkt贸w. W pewnych wyj膮tkach mog膮 wyrazi膰 zgod臋 na zakup u偶ywanych 艣rodk贸w trwa艂ych po racjonalnym uzasadnieniu.

Dotacje UE mo偶na wykorzysta膰 na sfinansowanie zakup贸w zwi膮zanych z opisywanym przedmiotem dzia艂alno艣ci. Chodzi g艂贸wnie o nast臋puj膮ce pozycje:

 • wyposa偶enie techniczne,
 • 艣rodki obrotowe,
 • oprogramowanie,
 • czy samoch贸d.

Opr贸cz dofinansowania jednorazowego otrzymasz tak偶e wsparcie pomostowe.

DOTACJE UNIJNE 2022 NA ROZPOCZ臉CIE DZIA艁ALNO艢CI: NA CO DOFINANSOWANIE POMOSTOWE?

Comiesi臋czn膮 dotacj臋 mo偶na przeznaczy膰 na:

 • po pierwsze, czynsz,
 • r贸wnie偶 dla przedmiot贸w na sprzeda偶,
 • co wa偶niejsze, sk艂adki na ubezpieczenie spo艂eczne,
 • na koniec paliwo pojazdu.

Razem 艣rodki te s艂u偶膮 do pokrywania bie偶膮cych koszt贸w firmy.

LGD DOTACJE: LOKALNA GRUPA DZIA艁ANIA, CO TO?

Lokalna Grupa Dzia艂ania to instytucja zrzeszaj膮ca lokalne organizacje i mieszka艅c贸w gmin. Jedn膮 z ich misji jest podnoszenie atrakcyjno艣ci teren贸w lokalnych dla mieszka艅c贸w, przedsi臋biorc贸w, rolnictwa czy turyst贸w. Realizuj膮 te zadania poprzez cele dotycz膮ce podnoszenia przedsi臋biorczo艣ci lokalnej.

DOTACJE Z LGD: ILE 艢RODK脫W MO呕NA POZYSKA膯?

Zaczynamy z wysokiego 鈥濩鈥. LGD dotacje 2022 s膮 w przedziale od 50 000,00 do 100 000,00 z艂. Dofinansowanie na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci mo偶esz przeznaczy膰 mi臋dzy innymi na 艣rodki trwa艂e oraz prace remontowo-budowlane. Jak widzisz s膮 nawet du偶e dotacje na firm臋 dla os贸b powracaj膮cych do kraju.

DOTACJE LGD: KTO MO呕E SK艁ADA膯 WNIOSEK?

Warunkiem ubiegania si臋 o pomoc w formie dofinansowania na start-up jest rejestracja w regionie w granicach terytorialnych dzia艂ania LGD. Je艣li chcesz rozpocz膮膰 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 w gminie wiejskiej lub mniejszej gminie miejskiej, mo偶esz uzyska膰 dofinansowanie na ten cel od lokalnej grupy dzia艂ania. Organizacje obs艂uguj膮 obszary o populacji do 20 000 os贸b. rezydent.

LGD DOTACJE 2022: OPINIE

Czy warto stara膰 si臋 o dotacj臋 z LGD? To zawsze zale偶y od Twoich potrzeb, stanu rynku pracy, przeznaczenia 艣rodk贸w czy daty rozpocz臋cia dzia艂alno艣ci.

Po pierwsze, w przeciwie艅stwie do dotacji z urz臋du pracy, nie musisz by膰 bezrobotny. Dla wielu z Was jest to ogromna warto艣膰 dodana tej dotacji.

Kolejn膮 r贸偶nic膮 jest obszerniejsza dokumentacja. Na szcz臋艣cie wszystkie formularz s膮 w wi臋kszo艣ci jednolite, co, jak wiadomo, nie jest oczywiste na gruncie Urz臋d贸w Pracy. Wnioski o dofinansowanie na firm臋 dla os贸b powracaj膮cych do kraju z lokalnych grup dzia艂ania przygotowywane s膮 na podstawie przygotowanego przez ARiMR formularza.

Wreszcie dokumentacja jest bardziej wymagaj膮ca ni偶 w innych wskazanych formach funduszy. Wniosek musi by膰 szczeg贸艂owo opisany. Dla wielu os贸b jest to trudne. Ponadto aplikacja wymaga wielu za艂膮cznik贸w w postaci za艣wiadcze艅 lub ofert.

LGD DOTACJE: LOKALNE KRYTERIA WYBORU?

Ka偶da lokalna grupa dzia艂ania ma w艂asne kryteria przyznawania punkt贸w. W wi臋kszo艣ci przypadk贸w biznesplan firmy zapewni dodatkowe punkty za:

 • najpierw konsultacj臋 w lokalizacji LGD (dos艂ownie 10 minutowa sesja wystarczy w wi臋kszo艣ci przypadk贸w),
 • ponadto dodatkowe miejsca pracy (ponad wymagane minimum 1,00),
 • ponadto pomoc pewnym grupom spo艂ecznym, takim jak bezrobotni (w tym d艂ugotrwale bezrobotni), osoby powy偶ej 50. roku 偶ycia lub poni偶ej 26. roku 偶ycia, osoby niepe艂nosprawne
 • cz臋sto wykorzystanie lokalnych produkt贸w,
 • co wa偶niejsze, oznaczenie informacji o wsparciu finansowym LGD,
 • wreszcie innowacyjno艣膰 (wystarczy lokalno艣膰) i/lub rozwi膮zania ekologiczne.

Rz膮dowy program PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE: CZYM JEST TA PO呕YCZKA

To nic innego jak聽niskooprocentowane po偶yczki聽na za艂o偶enie dzia艂alno艣ci gospodarczej. W ka偶dym wojew贸dztwie znajdziesz po艣rednika tego programu. B臋dziesz m贸g艂 z艂o偶y膰 tam wniosek i biznesplan o po偶yczk臋. 艢rodki pochodz膮 z BGK.

PIERWSZY BIZNES: BENEFICJENCI

W programie Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie mog膮 bra膰 udzia艂:

 • przede wszystkim, studenci ostatniego roku studi贸w,
 • dodatkowo, absolwenci szko艂y lub uczelni wy偶szej (do 4 lat po zako艅czeniu nauki),
 • co wi臋cej bezrobotni (tak偶e poszukuj膮cy pracy opiekunowie os贸b niepe艂nosprawnej).

Po偶yczka jest tak偶e dost臋pna dla powracaj膮cych z zagranicy.

NISKOOPROCENTOWANA PO呕YCZKA: JAK WYGL膭DA PROCES

Po pierwsze sk艂adasz wniosek do lokalnego po艣rednika. Dokumenty z regu艂y weryfikowane s膮 przez oko艂o 14 -30 dni. Sam przyznasz, 偶e jest to szybki termin decyzyjny. Kolejnym etapem b臋dzie podpisanie umowy i ustanowienie zabezpieczenia po偶yczki. Potem ca艂a procedura polega na:

 • po pierwsze, rejestracji w CEIDG,
 • nast臋pnie wydatkowaniu po偶yczki,
 • przedstawieniu potwierdze艅 op艂at koszt贸w kwalifikowalnych.

WSPARCIE W STARCIE: WARUNKI

Niskooprocentowana po偶yczka聽ma bardzo korzystne warunki finansowania:

 • po pierwsze, referencyjna stopa procentowa, kt贸ra obecnie wynosi 1,33 proc. Co wa偶ne jest to stopa sta艂a na okres ca艂ego finansowania,
 • ponadto nie s膮 nak艂adane 偶adne prowizje za udzielenie,
 • oraz istnieje mo偶liwo艣膰 finansowania do 7 lat w 12-miesi臋cznym okresie karencji,
 • ostatecznie kwota po偶yczki oscyluje prawie 120 000 (kwota zale偶y od przeci臋tnego wynagrodzenia w gospodarce).

Rz膮dowy program PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE: KOSZTY KWALIFIKOWALNE

Lista koszt贸w kwalifikowanych kredytu jest znacznie szersza ni偶 lista dofinansowania PUP. W ramach dofinansowania na za艂o偶enie dzia艂alno艣ci mo偶esz sfinansowa膰 m.in.

 • po pierwsze 艣rodki trwa艂e (r贸wnie偶 u偶ywane – je艣li to samoch贸d, nie dostaniesz finansowania na czynno艣ci zwi膮zane z przewozem towar贸w drog膮 l膮dow膮),
 • tak偶e aktywa obrotowe,
 • dodatkowo kursy i szkolenia (zakaz finansowania w przypadku PUP),
 • s膮 te偶 koszty firmy zwi膮zane z prowadzeniem dzia艂alno艣ci, m.in. wynajem biura/samochodu (do pierwszych 6 miesi臋cy).

Co wa偶ne, nie s膮 pokrywane koszty osobowe, czyli koszty ZUS, wynagrodzenia itp.

ZDAJ SI臉 NA PROFESJONALIST臉 I UZYSKAJ DOTACJ臉 NA START FIRMY

Je艣li boisz si臋, czy uda Ci si臋 prawid艂owo uzupe艂ni膰 biznesplan pod dotacje unijne na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci, to uspokajam 鈥 pomog臋 Ci.

Je艣li chcesz mie膰 pewno艣膰, 偶e Tw贸j biznesplan i wniosek uzyskaj膮 maksymaln膮 liczb臋 punkt贸w dla Twojego pomys艂u lub Twojej sytuacji zdaj si臋 na mnie. Pomog艂em wielu osobom otrzyma膰聽dotacj臋 na start dzia艂alno艣ci gospodarczej.

Nie wiesz jaka聽dotacja na start聽jest dla Ciebie? Szukasz informacji o aktualnych naborach o聽dofinansowanie?聽Skontaktuj si臋 z nami.

Pomogli艣my setkom klient贸w. Zobacz聽OPINIE KLIENT脫W

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Preferujesz tre艣ci w formie audio i wideo? Odwied藕 nas na youtube.com