Dofinansowanie dla trenera psów

Praca ze zwierzakami to marzenie wielu psich miłośników. Rozwiązywanie różnych problemów szczeniąt może wydawać się łatwym zadaniem, wystarczy wiedza i praktyka. Ale czy tak jest naprawdę? Jak zostać psim behawiorystą? Na czym polega praca tego eksperta? Dowiedz się też jak uzyskać Dofinansowanie dla trenera psów.

Czym zajmuje się trener psów?

Behawioryści, znani również jako psychologowie zwierząt, są ekspertami w zachowaniu psów i rozwiązywaniu problemów. Najczęstsze problemy behawioralne zwierząt domowych to między innymi lęk separacyjny, lęk i różne formy agresji.

Hodowcy, którzy hodują psy w niewłaściwy sposób, często zwracają się do trenerów psów. Zadaniem specjalisty jest ustalenie przyczyny złego zachowania i naprawienie dręczącego psa problemu.

Wbrew temu, w co wierzy wielu miłośników psów, praca trenera psów to nie tylko praca e zwierzętami. Działa głównie z ich opiekunami. Dobry behawiorysta powinien wyjaśnić to hodowcy zwierząt w przystępny sposób.

Musi wtedy dostosować metodę pracy z psem do możliwości i życzeń opiekuna oraz odpowiednio zmotywować go do pracy z pupilem. W tym przypadku kontakt z psem ogranicza się do obserwowania zachowania pupila w życiu codziennym – reszta odbywa się z człowiekiem.

Dlatego kariera trenera psów nie jest odpowiednia dla osób niecierpliwych, które mają problemy z komunikowaniem się z ludźmi lub które nie są w stanie wykazać się dostatecznym zrozumieniem i empatią dla ludzi, którzy często nieświadomie krzywdzą zwierzęta swoim zachowaniem. W praktyce szybko okazuje się, że praca behawiorystyczna może być niezwykle stresująca i frustrująca nawet dla największych ekspertów.

JAK zostać behawiorystą psów?

Psi behawiorysta nie jest zawodem, który wymaga licencji, studiów, udokumentowanych zajęć. Więc każdy może zostać behawiorystą, po prostu nazywając siebie w ten sposób i zakładając własny biznes. Aby jednak efektywnie współpracować trener psów i nie wyrządzić więcej szkody niż pożytku czworonogowi, trzeba zdobyć odpowiednią wiedzę i praktykę na zajęciach i szkoleniach.

W tym celu możesz rozpocząć zdobywanie wiedzy i praktykę na kursach oferowanych przez renomowaną szkołę psów. Szkolenie w tych miejscach prowadzone jest przez doświadczone osoby, które pracują w zawodach behawiorysty lub tresera psów. Wiele szkół dla psów chętnie zatrudnia szkolonych przez nie fachowców. Praca w takim miejscu pomoże nam wystartować w branży i przygotuje nas do założenia własnej firmy lub szkoły. Wykonanie takiej „rozgrzewki” przed niezależną imprezą pozwoli nam również zorientować się, na jakie problemy z psami jesteśmy najlepiej przygotowani i jak chcemy reklamować nasze usługi.

DOFINANSOWANIE Z URZĘDU PRACY DLA TRENERA PSÓW 2022

PUP (czyli Powiatowe Urzędy Pracy) rozpisują nabory na dofinansowanie dla bezrobotnych osób w następujących w 3 kategoriach wiekowych:

 • po pierwsze, młodych (do 29 roku życia) – z  programu POWER,,
 • dodatkowo powyżej 29 roku życia – z programu RPO,
 • także bez limitu wieku – środki z Funduszu Pracy.

Dofinansowanie PUP DLA TRENERA PSÓW 2022: pieniądze na założenie firmy

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności PUP 2022 mieści się w pewnym przedziale wartości. Finansowanie start-upów opiera się na średnich zarobkach w sektorze przedsiębiorstw. Ile wynosi dotacja PUP, można znaleźć w ogólnych informacjach na stronie Urzędu Pracy. Ta waha się od 4 do 6 krotności średniego wynagrodzenia.

Nie ma jednak jednolitej wartości pomocy w całym kraju. Urzędy Pracy podejmują decyzje we własnym zakresie. Behawiorysta psi może ubiegać się o dofinansowanie do wysokość ok 35 900 zł (II kwartał 2022 roku).

JAK OTRZYMAĆ DOTACJE Z URZĘDU PRACY DLA TRENERA PSÓW 2022: WYMAGANIA

Chcąc rozpocząć działalność gospodarczą ze środków urzędu pracy, należy spełnić określone wymagania. Warunki uczestnictwa obejmują:

 • przede wszystkim, należy mieć status bezrobotnego zarejestrowany w PUP,
 • ponadto nie można prowadzić działalności gospodarczej (wpisać CEIDG) przez co najmniej rok przed złożeniem wniosku o dotację dla firmy,
 • nie możesz też być beneficjentem dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy. Generalnie Urząd stoi na straży zasady, że beneficjent może otrzymać takie środki tylko raz w życiu,
 • nie zostałeś ukarany za naruszenie przepisów dotyczących obrotu gospodarczego,
 • wreszcie, nie możesz przerwać szkolenia, stażu lub osobistego planu działania w urzędzie pracy bez własnej winy.

Powiatowy Urząd Pracy z reguły nie określa minimalnego okresu pozostawania bez pracy. Nie jest to jednak reguła, gdyż taki wymóg może zaistnieć w niektórych instytucjach.

DOTACJE PFRON DLA TRENERA PSÓW

Dofinansowanie dla trenera psów PFRON obejmuje wyższe progi kwotowe niż w przypadku pomocy dotacje na firmę PUP. Wnioskodawca może ubiegać się o maksymalnie 15-krotność średniej pensji. Urzędy zazwyczaj przyznają dotacje dla trenera psów dla osób niepełnosprawnych od 25 000 zł do 35 000 zł.

DOTACJE UNIJNE Psi Behawiorysta 2022

Dotacje UE dla trenera psów podzielone są ze względu na kategorie wiekowe uczestnika:

 • pierwsze, dla osób powyżej 30 roku życia (program RPO),
 • a także dla osób przed 30 rokiem życia (POWER).

Dotacje unijne dla trenerów psów pochodzą z programów w każdym z ww. województw. Tym, co odróżnia te programy od innych, jest wysokość pomocy.

Dofinansowanie UE dla trenera psów składa się z 3 części:

 • po pierwsze jednorazowe dofinansowanie na start Twojej firmy (w maksymalnie kwota wynosi 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w Polsce),
 • dalej doradztwo i szkolenie z zakresu przedsiębiorczości, podatkach itp.,
 • a także, pomostówki, czyli comiesięcznej mini dotacji na koszty bieżące (kwota przeważnie oscyluje od 1000 do 2100 zł).

W ramach ubiegania się o środki w trakcie rekrutacji otrzymasz dodatkowe punkty m.in. za:

 • po pierwsze niskie kwalifikacje,
 • dodatkowo okres na bezrobociu (powyżej 12 miesięcy),
 • co więcej, stopień niepełnosprawności.

PIENIĄDZE NA START Z UNII DLA TRENERA PSÓW 2022: JAKIE WSPARCIE?

Dotacja z Unii to m.in. :

 • po pierwsze, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności  przeważnie 23 050,00,
 • także, dotacja pomostowa (przeważnie od 1 000 do 2 500 zł netto przez 6 -12miesięcy),
 • na sam koniec, konsultacje i zajęcia dydaktyczne.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOTACJE DLA TRENERA PSÓW 2022?

Katalog wydatków, które możesz pokryć z dotacji unijnej na założenie firmy w programie unijnym jest podobny jak w urzędzie pracy. Znajdziesz instrukcje tutaj

NA CO DOFINANSOWANIE POMOSTOWE?

Ta comiesięczna dotacja na firmę może być wydana m.in.:

 • po pierwsze, na ubezpieczenie zawodowe,
 • dodatkowo na zużywalne wyposażenie (np. gryzaki, smycze),
 • co więcej, ZUS,
 • na końcu nawet na tankowanie pojazdu.

a także wiele innych kosztów. Reasumując są to środki z przeznaczeniem na bieżące koszty firmy.

DOTACJE LGD 2022: ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

Lokalne Grupy Działania to Instytucje zrzeszające lokalne organizacje oraz mieszkańców mniejszych gmin. Misją ich jest podnoszenie atrakcyjności terenów lokalnych dla

 • mieszkańców,
 • także przedsiębiorców,
 • dodatkowo rolnictwa
 • czy turystów.

Jednym z obszarów wsparcia jest właśnie przedsiębiorczość.

Kwoty funduszy UE dla trenera psów oscylują w przedziale od 50 000,00 do 100 000,00 zł. Dotacje możesz przeznaczyć na zakup nowych środków trwałych, a także prace remontowo-budowlane.

W przeciwieństwie do programu – dotacja z urzędu pracy – fundusze nie muszą być przeznaczone dla bezrobotnych. Dla wielu z Was jest to ogromna wartość dodana tej dotacji. Jednak zarejestrowani bezrobotni mogą często liczyć na dodatkowe punkty w procesie oceny.

LGD DOTACJE DLA TRENERA PSÓW: JAKIE KWOTY ?

Dofinansowanie dla behawiorystów psich z LGD to niezły początek. Wysokość dotacji waha się od 50 000,00 zł do 100 000,00 zł. Możesz przeznaczyć dofinansowanie na środki trwałe, prace remontowo-budowlane itp. Sam przyznasz, że za taką kwotę możesz rozpocząć usługi trenera psów.

DOTACJA LGD DLA TRENERA PSÓW: KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2022?

Jeśli chcesz rozpocząć działalność gospodarczą na terenie gminy wiejskiej lub mniejszej gminy miejskiej możesz otrzymać na ten cel środki z Lokalnej Grupy Działania.

PREMIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ: NAJWYŻSZA DOTACJA DLA TRENERA PSÓW

Pomimo licznych wątpliwości ARiMR ogłosił, że premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej odbędzie się w 2022. Nabór w programie premia pozarolnicza potrwa do 31/05/2022. Jest jeszcze trochę czasu dla osób, które nie zdecydowały się jeszcze na start w poprzednich naborach na pozarolniczą działalność gospodarczą.

KTO KWALIFIKUJE SIĘ DO PROGRAMU PREMIA ARIMR DLA TRENERA PSÓW 2022?

Po premie na pozarolniczą działalność dla trenera psów mogą ubiegać się:

 • osoby fizyczne (min. 18 lat) – rolnik, jego małżonek lub nawet domownik rolnika, jeśli podlega m.in. -ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS) w pełnym zakresie bez przerw od minimum 12 miesięcy na dzień poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
 • beneficjenci albo ich małżonkowie korzystający z poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”.

Premia na działalność pozarolniczą dla trenera psów ma na celu zachęcenie osób do pracy na działalności pozarolniczej.

Aby zakwalifikować się do premii za działalność pozarolniczą, nie możesz prowadzić firmy co najmniej 24 miesiące przed złożeniem wniosku.

PREMIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ 2022: NAJWYŻSZA DOTACJA NA START

Z obecnie dostępnych funduszy UE dla trenera psów to ARiMR to najwyższe dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2022. Progi premii takie same jak w poprzednim naborze.

Wysokość wsparcia premiowego na działalność pozarolniczą jest uzależniona od ilości zatrudnianych pracowników na pełen etat:

 • po pierwsze 150 000 zł: samozatrudnienie,
 • co więcej 200 000 zł: właściciel i 1 pracownik etatowy,
 • albo 250 000 zł właściciel i minimum 2 pracowników pełnoetatowych.

Dotacja dla trenera psów 2022 z ARiMR to najwyższe dofinansowanie jaką można otrzymać na start firmy.

ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ I UZYSKAJ JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje dla trenera psów 2022, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jaka dotacja na start jest dla Ciebie? Szukasz informacji o aktualnych naborach na dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2022?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com