Dofinansowanie na samochód używany

Przeciętne polskie gospodarstwo domowe posiada więcej niż 1 samochód. Czy możesz sobie wyobrazić rozpoczęcie działalności bez samochodu? Oczywiście istnieją branże, w których można uniknąć samochodów, ale w większości branż samochody są podstawowym lub ważnym narzędziem pracy. Niestety rosnąca inflacja dotyka także branże motoryzacyjną. Przyszli przedsiębiorcy widząc wzrost cen aut, skłaniają się ku zakupowi używanych pojazdów. Częste pytanie jakie otrzymuję to „czy otrzymam dofinansowanie na samochód używany do pierwszej działalności?”.

DOFINANSOWANIE NA SAMOCHÓD używany: GDZIE, ILE, OD KIEDY?

Niestety nie jednej odpowiedzi na te pytania. Wszystko zależy od rodzaju funduszy oraz pewnych zapisów w regulaminie. Jakie dotacje na samochód są obecnie dostępne?

Dofinansowanie NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI: samochód

Wśród dostępnych form finansowania samochodu znajdziesz następujące pozycje

DOTACJA NA SAMOCHÓD: TO W CZYM PROBLEM

Niestety, nie wszystkie z wyżej wymienionych pozwalają na finansowanie pojazdu używanego. Tylko pierwsze z trzech wymienionych wcześniej dofinansowań możesz przeznaczyć na zakup samochodu używanego.

DOFINANSOWANIE z Urzędu Pracy 2022: Samochód z pewnym ale..

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności z Urzędu Pracy 2022 mieści się w pewnym przedziale wartości. Kwota wsparcia bazuje się na średnich zarobkach w sektorze przedsiębiorstw. Ile będzie ubiegać się o dotacje, można znaleźć w ogólnych informacjach na stronie Urzędu Pracy. Wartość jest w przedziale od 4 do 6 tych wynagrodzeń. Niestety każdy Urząd Pracy ma możliwość wyznaczania limitu we własnym zakresie.

DOFINANSOWANIE PUP: CZYLI PRAWIE 36 000 NA SAMOCHÓD używany, czy na pewno?

Jeśli ubiegasz się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności z urzędu pracy, możesz napotkać znaczne ograniczenia. Niestety, niektóre urzędy pracy w ogóle nie pozwalają na sfinansowanie samochodu.
Część z nich ogranicza wysokość dotacji na ten cel do 50% wartości dofinansowania PUP.

Na szczęście spora część Urzędów Pracy pozwala przeznaczyć nawet 100% na samochód używany.

Od czego to zależy?

Moim zdaniem – ocena ryzyka z danego powiatu. Przyznasz, że niektóre samochody w Polsce są zbyt odświeżone w zakresie przebiegu, czy historii. Stwarza to pewne trudności dla Urzędu Pracy w odzyskaniu kwoty dotacji na wypadek konieczności zwrotu środków przez beneficjenta.

DOFINANSOWANIE PFRON: zakup samochodu używanego?

Na dofinansowanie z PFRON przysługuje znacznie wyższa kwota niż tradycyjne dotacje z Urzędu Pracy. Maksymalna kwota funduszy może wynieść nawet do 15-krotności średniej pensji. Przypominamy, że bezrobotni mogą otrzymać tylko 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia z Urzędu Pracy.

Jak możesz zwrócić się o pomoc dla niepełnosprawnych PFRON na założenie firmy? Poprzez odpowiednie przygotowanie dokumentów i złożenie ich w Urzędzie Pracy..

DOFINANSOWANIE na SAMOCHÓD używany Z PFRON

Podobnie jak w przypadku funduszy z PUP (Dofinansowanie z Urzędu Pracy), tutaj także mogą wystąpić ograniczenia kwotowe. Obecny maksymalny limit kapitału, który może być wykorzystany na prowadzenie działalności w PFRON przekracza 89 000 zł. Urząd pracy może jednak::

  • po pierwsze ograniczyć wysokość dotacji (z reguły do 40 000 – 50 000 zł),
  • lub wprowadzić wewnętrzne limity możliwości dofinansowania na samochód (np. do 50 proc.)
  • albo nie kwalifikować zakupu pojazdu.

Przed przystąpieniem do naboru dobrze przeczytaj regulamin lub zadzwoń do PUP. Jeżeli będzie potrzebował pomocy w przygotowaniu dokumentacji możesz polegać na Biz Planner Dotacje. Mamy na tym polu wiele sukcesów. Przeanalizujemy Twój przypadek. Pomogliśmy w takich sposób wielu osobom. Zobacz opinie na temat naszej pracy.

DOTACJE UNIJNE NA ZAKUP SAMOCHODU używanego: PIERWSZA FIRMA

Tutaj zasady są jednorodne. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 niedopuszczalne jest udzielanie wsparcia osobom planującym działalność w zakresie drogowego przewozu rzeczy w celu zakupu pojazdów do takiego przewozu. Ograniczenie to dotyczy wyłącznie transportu drogowego towarów.

Firmy z innych branż mogą ubiegać się o sfinansowanie zakupu używanego samochodu bez ograniczeń.

Plusem ich jest możliwość sfinansowania z dofinansowania pomostowego także kosztów paliwa.

DOTACJE UNIJNE NA samochód używany: czy sfinansują tez paliwo?

Dotacje UE 2022 składają się 3 części:

  • przede wszystkim jednorazowego dofinansowania na założenie firmy (w maksymalnie kwota wynosi 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w Polsce),
  • następnie pakiet szkoleniowy z zakresu podejmowania działalności gospodarczej,
  • na końcu, pomostówka (kwota z reguły w limicie od 1000 do 2500 zł miesięcznie).

Suma dofinansowania na założenie działalności jest z reguły w przedziale między 38 000 a 50 000 zł.

Wsparcie pomostowe przeznaczone jest na pokrycie kosztów bieżących. Możesz z tych środków sfinansować także zakup powiązane z pojazdem m.in. paliwo, czy ubezpieczenie.

ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ I UZYSKAJ DOTACJĘ NA samochód używany

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje unijne na rozpoczęcie działalności, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać Dotacje na rozpoczęcie działalności 2022.

Nie wiesz jaka dotacja na start jest dla Ciebie? Szukasz informacji o aktualnych naborach o dofinansowanie?  Skontaktuj się z nami.

Pomogliśmy setkom klientów. Zobacz OPINIE KLIENTÓW

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com