Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 2021

Pomimo licznych wątpliwości ARiMR ogłosił, że premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej odbędzie się w 2021.  Poprzedni nabór jest co prawda jeszcze w trakcie oceny, ale zgłaszane zainteresowanie ze strony klientów spowodowało, że już teraz publikuję ten wpis. Masz odpowiednio dużo czasu na odpowiednie przygotowanie się pod kolejną edycje funduszy UE. Ten wpis pomoże rozeznać się w tematyce dotacji UE osobom, które nie zdecydowały się na udział w poprzednich naborach na pozarolniczą działalność gospodarczą.

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 2021: o programie kilka słów wstępu

Nasza firma może pochwalić się dużym doświadczeniem w przygotowywaniu wniosków na premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Przerobiliśmy spore case study. Podzielę się z wami kilkoma cennymi wiadomościami. Dosyć często po zakończeniu przyjmowania wniosków o dofinansowanie trafiają do nas osoby, które same napisały wnioski o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, także z funduszy ARiMR.

Brak wiedzy i doświadczenie w opracowaniu dokumentacji pod dotacje sprawia, że ich wnioski wymagają częstych poprawek.  Urzędnicy często proszą o m.in.:

 • przede wszystkim uzasadnienie i powiązania inwestycji z profilem działalności,
 • także, poprawę wyliczeń w części finansowej,
 • co więcej, brak wskazania odpowiednich PKD, które dotyczą opisywanej działalności,
 • także brak ofert potwierdzających ceny rynkowe planowanych do zakupu środków trwałych.

Premia na działalność gospodarczą: uzasadnienie zakupów

We wniosku należy wskazać i opisać planowane do zakupu aktywa trwałe. ARiMR będzie sprawdzał, czy  Twoje propozycje są spójne z profilem firmy. Dokładnie wskaż i uzasadnij wydatki. uzasadnić.

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności: analiza finansowa

ARiMR często wskazuje na braki przy samodzielnym wyliczeniu podstawy do obliczania kosztów. Wskaż takie koszty jak:

 • po pierwsze, paliwo,
 • dalej, media i energia,
 • co więcej, wynagrodzenia,
 • także usługi obce jak księgowość.

Pamiętaj, że przy prognozach zawsze warto dokładnie przedstawić i opisać kategorie kosztów Twojej firmy oraz podstawę ich wyliczenia.

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej ARiMR: kody PKD

Jeżeli Twoja działalność będzie spełniała kilka kategorii działalności nie wpisuj tylko 1 kodu PKD. Przykład: lakiernik, który zajmuje się renowacją powłok lakierniczych zarówno samochodów jak i maszyn rolniczych. Musisz dokładnie przemyśleć i przewidzieć źródła przychodów i podpiąć pod nie właściwe kody PKD.

Premia na firmę ARiMR: brak ofert cenowych

We wniosku należy przedstawić oferty cenowe. Pomoże to urzędnikom urealnić koszty inwestycji. Przy tym dofinansowaniu zobligowani są do porównania cen z biznesplanu o premię z warunkami rynkowymi.

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 2021: najwyższa dotacja na start

Z obecnie dostępnych funduszy UE na start działalności gospodarczej to ARiMR oferuje największą kwotę dotacji na. Duża kwota wymusza też skompilowany regulamin. Progi premii z poprzedniego naboru raczej zostaną utrzymane. Wysokość wsparcia premia na działalność pozarolniczą zależy od zatrudnienia:

 • po pierwsze 150000 zł: samozatrudnienie,
 • dalej, 200000 zł: właściciel oraz 1 pracownik na pełny etat,
 • lub 250000 zł właściciel oraz min. 2 pracowników w pełnym wymiarze godzinowym każdy.

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności: możliwość zmniejszenia kwoty premii po uzyskaniu decyzji

Jedynym z warunków dotacji jest utrzymanie miejsca pracy przez minimum 2 lata od otrzymania drugiej transzy premii na rozpoczęcie pozarolniczej działalności. Na szczęście nawet po uzyskaniu decyzji pozytywnej możesz zmniejszyć liczbę planowanych do zatrudnienia pracowników. Oczywiście stracisz otrzymane punkty za dodatkowe miejsce pracy, jednak może uchronić Twoją działalność od braku rentowności.

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej ARiMR: udziały w sp. z o.o.

Na szczęście od 2020 roku beneficjent może być udziałowcem spółek kapitałowych.

POTRZEBUJESZ POMOCY W NAPISANIU WNIOSKU O DOFINANSOWANIE?

Wymogi formalne i zawiły regulamin przerasta Cię? Nie martw się jeśli nie wiesz jak uzyskać środki na start i uzupełnić wniosek zapraszam

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt