PYTANIA Z PROGRAMU PREMIA NA POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ 2021

Nabór 2021 został ogłoszony na listopad 2021. Już pojawiają się chętni, którzy szukają odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Będę starał się poszerzać bazę pytań w miarę możliwości czasowych.  Pytania z programu Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 2021 pozwolą Wnioskodawcom się świetnie przygotować do zbliżającego się naboru.

POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ 2021: z rodzina tylko na zdjęciach?

Przy ubieganiu się o premie na rozpoczęcie pozarolniczej działalności, często pytacie czy można zwiększyć dofinansowanie przez zwiększenie zatrudnienia. Wiadomo, że osoba spoza rodziny może w każdej chwili zrezygnować ze współpracy, a wskaźnik zatrudnienia trzeba utrzymać w okresie rozliczeniowym. Tutaj pojawia się myśl o zatrudnieniu członka rodziny? Czy można tak zrobić?

Odpowiedz brzmi: to zależy. Kto jest wykluczony:

 • przede wszystkim małżonek,
 • także dzieci własne,
 • oraz dzieci drugiego małżonka i przysposobione,
 • następnie rodzice,
 • dalej macocha lub ojczym,
 • osoby, które są z wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • na sam koniec, członkowie rodziny współpracujących z wnioskodawcą przy wykonywaniu działalności gospodarczej.

Czyli np. szwagra można spokojnie zatrudnić jeśli ma inny adres zamieszkania niż Wy. Oczywiście czysto formalnie możesz zatrudniać osoby z rodziny, jednak nie będą się oni liczyli do zobligowanych do stworzenia miejsc pracy,

POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ 2021: mogę opłacić zus?

Dobra wiadomość, tylko 70 proc. premii na pozarolniczą działalność 2021 musisz wydać na środki trwałe. (Oczywiście możesz nawet całość). Co z resztą funduszy UE? Co kupić z pozostałych środków z dofinansowania na pozarolniczą działalność 2021 ARiMR. Czy opłacisz ZUS? Tak.  Co więcej, nie tylko.

W katalogu dopuszczalnych kosztów są też:

 • przede wszystkim najem,
 • dalej, biuro księgowe,
 • co więcej, reklamą,
 • koszty ubezpieczenia OC/AC,
 • też koszt paliwa.

Jednym słowem, wszystkie koszty codziennej działalności gospodarczej.

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 2021: potrzebne AUTO?

Często wracającym pytaniem jest, czy urzędnik pozwolić na zakup samochodu z premii na pozarolniczą działalność 2021 ARiMR. Tak, a czemu nie. Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej nie narzuca takiego zakazu. Pamiętaj jednak o głównej przesłance zakup. Nierozerwalny związek miedzy zakupem, a profilem i sposobem prowadzenia firmy. Właściwa argumentacja zakupu samochodu jest tu najważniejsza. Czy pomagaliśmy kupić Mercedesa z premii na pozarolniczą? Tak. Czy pomagaliśmy kupić samochody użytkowe? Tak. Wszystko zostało zaakceptowane, ponieważ właściwie uargumentowaliśmy zakup.

PREMIA NA POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ 2021: wykazywać zysk

Otoczenie gospodarcze w 2021 jest burzliwe. Jednak odpowiedz zawarta jest w samym druku biznesplanu. Twoja firma musi wykazywać zysk od kolejnego roku po złożeniu wniosku o pierwszą płatność (premii). Czyli jeśli składamy wniosek o pierwszą płatność transzy w 2022, to od 2023 do końca okresu kontrolnego musimy być NA PLUSIE.

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 2021: potrzebna strona www

Można sfinansować z dotacji na rozpoczęcie działalności pozarolniczej stronę online. Pamiętaj, że jej koszt nie jest wliczany  do środków trwałych, który zalicza się do wymaganego limitu 70proc.  wartości premii.

PYTANIA Z PROGRAMU Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 2021: PODWÓJNY KRUS

Częste pytanie: czy trzeba przejść na ZUS? Niestety tak. Można to opóźnić. Jak?  Dokładna data przejścia na ZUS nie został narzucona od razu. Można to przeciągnąć do momentu złożenia wniosku o II transzę dotacji. Czyli, można być na podwójnym KRUS przez prawie dwa lata – tyle czasu mamy na realizację biznesplanu. Pytanie, czy warto?

Według ostatnich interpretacji, osoby korzystające z podwójnego KRUS tracą możliwość skorzystania z obniżonych składek ZUS dla nowych przedsiębiorców.

Premia na pozarolniczą działalność 2021: nie dla każdego rolnika?

Wielu wnioskodawców nie jest świadoma wymagań, które trzeba spełnić przed startem w naborze. Często pomijanymi kwestiami są

 • po pierwsze, gospodarstwo rolne, pod które jesteś zarejestrowany leży na terenie gminy wiejskiej, lub gminy miejsko-wiejskich ( z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców), albo gminy miejskiej ( z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców),
 • dalej, do użytków rolnych w roku poprzedzających została przyznana jednolita płatność obszarowa lub został złożony wniosek o jej przyznanie w tym roku.

częste błędy

Startując w naborze 6.2 Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej poznaj najpierw zobowiązania. Brak spełnienia może spowodować nawet zwrot dofinansowania. Jest ich sporo, ja natomiast przytoczę najważniejsze punkty.

Przede wszystkim, czas prowadzenia firmy: 5 lat od wypłaty I transzy. Okresowe zawieszenie działalności nie jest dopuszczalny podczas niezdolności do pracy.

Kolejne, zatrudnienie: jeśli wskazałeś zatrudnienie pracownika, to przed wnioskiem o II transze należy go już mieć. Okres utrzymania zatrudnienia liczony jest od dnia wypłaty II transzy.

ZUS: zobowiązaniem związanym z premią na pozarolnicza działalność jest przejście na ZUS. Przed złożeniem wniosku o II transzę musisz widnieć w bazie ZUS. Podwójny KRUS jest możliwy, jednak według ostatnich interpretacji, osoby korzystające z podwójnego KRUS tracą możliwość skorzystania z obniżonych składek ZUS dla nowych przedsiębiorców.

PYTANIA Z PROGRAMU PREMIA NA POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ 2021: CZY BYĆ NA VAT?

Być na VAT. Czy opłaca się być na VAT? Są działalności, które są do tego zobowiązane. Jednak nie wszystkie.

Większość działalności, może wykorzystać zwolnienie do 200 tys. obrotu rocznie. W przypadku obsługi przez Twoją firmę klientów indywidualnych doliczenie VAT do ceny wyjściowej pogorszy Twoją konkurencyjność.  Sprawdź, czy Twoja firma nie straci na konkurencyjności jeżeli dodasz do ceny podstawowej 23% VAT? Lub czy nadal będzie opłacalne jej prowadzenie, jeżeli będzie otrzymywał mniej o 23% wartości faktury. Każd przypadek wymaga indywidualnego podejścia i sprawdzenia. Nie polegaj na opiniach, których sam nie sprawdzisz i nie przeliczysz.

POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ: czy możesz zacząć pracować na etacie

Masz OBOWIĄZEK przejścia na ubezpieczenie ZUS. Czy da się zmniejszyć składki ZUS? Tak. Rozwiązaniem będzie rozpoczęcie dodatkowej pracy na etacie. W rozporządzeniu został wskazany obowiązek przejścia na ZUS, bez wskazania konieczności opłacania pełnych składek z działalności gospodarczej. Wtedy składka z działalności ograniczy się jedynie do części zdrowotnej (w 2021 obowiązuje 381,81 zł).

 

PREMIA NA POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ 2021: mogę DODAĆ PKD?

Firmę trzeba utrzymać przez 5 lat, więc musisz generować dochody. Co możesz zrobić jeżeli chcesz rozszerzyć PKD? Jest kilka rozwiązań:

 • przede wszystkim, jeżeli do usług, które chcesz dodać w CEIDG, nie będziesz wykorzystywał sprzętu z premii to nie musisz kompletnie nic więcej robić. Zgłaszasz zmianę w bazie i koniec.
 • dodatkowo, jeżeli do wykonywania nowych usług będziesz jednak wykorzystywał sprzęt z dotacji (np. środek transportu) należy złożyć wniosek o zmianę biznesplanu.

To drugie rozwiązanie jest na pewno bezpieczne, ponieważ nie rodzi ryzyka niewłaściwej interpretacji przez urzędnika przesłanek realizacji biznesplanu.

CZY MOŻNA PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ POD WYKLUCZONYM PKD?

Nabór na premię pozarolniczą niedługo będzie zbliżał się do półmetka. Coraz więcej chętnych osób, zgłasza się do nas o pomoc. Niestety limit miejsc jest już bardzo ograniczony. Z tego względu publikuje kolejne pytanie, które często pojawia się w rozmowach. Przy planowaniu firmy, zdarza się, że nasza działalność powinna być zakwalifikowana pod kodem PKD, który nie jest wspierany przez ARiMR w naborze na premię.

Nie wnikam w uzasadnienie wykluczeń. Natomiast, czy na pewno nie będziesz mógł prowadzić firmy z PKD wykluczonym – np. wynajem pracowników.

Odpowiedź brzmi: to zależy:

 • TAK, jeśli wykażesz, że nie będziesz prowadził niewspieranego PKD sfinansowanym z premii wyposażeniem. Np. kupujesz koparkę do działalności budowlanej z premii, a z własnych środków wyposażasz się w pojazd do transportu drogowego.
 • NIE, jeśli planujesz tylko ominąć wykluczenie, do finansowania działalności niewspieranej. Np. kupisz pojazd do działalności związanej z przeprowadzkami z premii, a w rzeczywistości będzie go także wykorzystywał do transportu towarów.

PREMIA POZAROLNICZA 2021: CZY FIRMĘ MOŻNA PROWADZIĆ TYLKO NA WSI?

Przygotowując się do naboru w dotacji Premia na pozarolniczą działalność 2021 spotkasz warunek dotyczący lokalizacji inwestycji – miejscowości do 5 tys. mieszkańców. Część beneficjentów rozumie ten zapis jako obowiązek prowadzenia firmy na obszarze wiejskim. Czy tak jest na pewno

Jeżeli masz zamiar prowadzić firmę mobilną, to można świadczyć usługi u klienta bez względu na jego adres. Dotyczy się to także większych miast. Oczywiście siedziba firmy musi być na obszarze wiejskim.

Jeżeli firma prowadzi działalność w punkcie stacjonarnym to musi on być w miejscowości do 5 tys. mieszkańców.

PREMIA POZAROLNICZA 2021: CZY MOGĘ KORZYSTAĆ Z INNEJ DOTACJI?

Czasu coraz mniej, by złożyć dokumentacje. Przyznam, że trafiają się nam coraz ciekawsze pytania. Na pytanie tytułowe odpowiedz, jak pewnie się domyślacie, jest jedna: TO ZALEŻY. Czy oprócz premii na pozarolniczą działalność 2021 mogę korzystać z innej dotacji:

 • TAK: jeżeli jej przeznaczenie środków będzie inne niż w przypadku premii na pozarolniczą działalność 2021. Co mam na myśli? Możesz skorzystać z dotacji uzupełniającej do tej, którą otrzymasz – np. na stworzenie miejsca pracy, dalszy rozwój.
 • NIE: jeżeli będzie finansowała ten sam cel, co premia na pozarolniczą działalność 2021, m.in: założenie firmy, stworzenie miejsc pracy, na które otrzymałeś premię.

PREMIA POZAROLNICZA 2020: ŚWIADCZENIE USŁUG NA RZECZ MAŁŻONKA

Część osób planuje jak może wspomóc obecną działalność małżonka. Czy jest to możliwe. Niestety nie. Dlaczego? W ocenie ARiMR takie działanie może zostać uznane za ominięcie regulaminu. Urzędnik zakwalifikować może takie czynności jako rozwój istniejącej już działalności męża. Jeżeli boisz się, że samodzielnie nie zdążysz z przygotowaniem dokumentacji zadzwoń do nas – pomożemy

POTRZEBUJESZ POMOCY W NAPISANIU WNIOSKU O DOFINANSOWANIE?

Wymogi formalne i zawiły regulamin przerasta Cię? Nie martw się jeśli nie wiesz jak uzyskać środki na rozpoczęcie pozarolniczej działalności i uzupełnić wniosek. Zwiększ swoje szanse z profesjonalistą

zapraszam

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt