Farma fotowoltaiczna rentowność

Wiele osób z nadwyżką finansową zadaje sobie pytanie w jaki sposób lokować te środki. Alternatyw jest wiele. Jedną z nich jest farma fotowoltaiczna.  W tym wpisie przedstawię na co zwrócić uwagę w przypadku tej formy inwestycji. Pomagamy naszym klientom nie tylko pozyskać preferencyjne środki na finansowanie farmy PV, ale także w zbadaniu jej opłacalności w zestawieniu z innymi alternatywami.

Farma fotowoltaiczna rentowność

Technologia fotowoltaiczna jest przykładem całkowicie bez emisyjnej technologii OZE (w trakcie funkcjonowania nie wprowadza do środowiska żadnych zanieczyszczeń). Działanie takich instalacji opiera się na przetwarzaniu światła słonecznego na energię elektryczną czyli inaczej wytwarzaniu prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego.

Przy analizie możliwości lokowania nadwyżek finansowych w farmy PV należy oszacować średni czas produkcji energii elektrycznej w roku. Jest to kluczowe zagadnienie, ponieważ od niego będzie zależało ile zarobi dana instalacja dla inwestora. Nie bez znaczenia będą także rodzaje paneli fotowoltaicznych, na które zdecyduje się potencjalny inwestor.

Farma PV czy się opłaca?

Niewątpliwie, jednym z najbardziej popularnych mechanizmów wsparcia właścicieli OZE jest system aukcyjny. W tym celu Urząd Regulacji Energetyki organizuje aukcje, w których wyłaniani są wytwórcy, którzy są w stanie zaoferować sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnego źródła po jak najniższej cenie, jednak nie wyższej niż „cena referencyjna”, publikowana w rozporządzeniu właściwego ministra.

Uczestnik, który wygrał aukcję, uzyskuje tym samym cenę gwarantowaną, po której będzie sprzedawał energię przez kolejne 15 lat, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2035 roku. Dla inwestora powinno oznaczać to do 15 lat sprzedaży prądu po cenach wyższych niż rynkowe. Ze względu jednak na gwałtowny wzrost cen energii sprawa się komplikuje.

Farma fotowoltaiczna: ceny za prąd w górę

Wedle symulacji IEO cena sprzedaży energii czynnej wzrośnie nawet o 40-60% w ciągu najbliższych 25 lat. Najbardziej gwałtowny wzrost już się zaczął i potrwa jeszcze przez około 10 lat. Dodatnie saldo nie będzie rozliczane na korzyść inwestora w przypadku, gdy regularna cena hurtowej sprzedaży prądu na stałe przerośnie cenę sprzedaży z aukcji.

Instalacje fotowoltaiczne: alternatywa dla systemu aukcyjnego

Ciekawym rozwiązaniem jest umowa PPA, zgodnie z którą spółka obrotu będzie sprzedawać wytworzoną energię w instalacji na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) w Warszawie. Zaletą tego modelu jest to, że z jednej strony gwarantuje on wytwórcy przez kolejne 15 lat stałe wsparcie z systemu aukcyjnego, a z drugiej strony, dzięki współpracy ze spółką obrotu, pozwala na osiągnięcie dodatkowych przychodów poprzez „urynkowienie” energii i uczestnictwo w krótkoterminowym obrocie energii na giełdzie.

Odnawialne Źródła Energii : Fotowoltaika rentowność

Jak widzisz, jednym z kryterium jakie należy uwzględniać to cena energii na kilkanaście lat do przodu. Przystępując do stałego kontraktu należy bardzo dokładnie oszacować inwestycję, ponieważ każdy nieprzewidziany wydatek będzie wiązał się z dużą stratą.

Farmy PV: trudności

Do największych utrudnień jakie inwestor spotka na swojej drodze będą pozwolenia administracyjne ( w tym także pozwolenia budowlane). Często proces uzyskania zgód trwa od 14-18 miesięcy.  Dla inwestycji w postaci instalacji OZE o mocy co najmniej 500 kW inwestorzy są zobowiązani do uzyskania koncesji. Wykonywanie działalności gospodarczej bez wymaganej koncesji zgodnie z przepisami Kodeksu wykroczeń podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Zatem, aby móc wytworzyć energię elektryczną i ją sprzedać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej konieczne jest wcześniejsze uzyskanie decyzji koncesyjnej. Uzyskanie koncesji w odpowiednim czasie jest istotne w szczególności dla wytwórców, którzy wygrali aukcje OZE, z uwagi na złożone w ofercie aukcyjnej zobowiązanie do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego w określonym przez ustawę czasie.

Farma fotowoltaiczna rentowność: co przemawia za inwestycją

Zaletami inwestycji w farmy PV są:

  • po pierwsze, nienasycony rynek fotowoltaiczny,
  • dalej, odpowiednia koniunktura rynkowa i gospodarcza,
  • także trendy rynkowe na OZE (w tym program „Czyste Powietrze”).

Zgodnie z dyrektywą 2009/28/WE państwa członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane do zapewnienia określonego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r. Obowiązkowe krajowe cele ogólne składają się na założony 20% udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto we Wspólnocie. Dla Polski cel ten został ustalony na poziomie 15%.

Czy inwestycje w farmy PV są opłacalne?

Każdy przypadek farmy PV zasługuje na indywidualne podejście. Jest wiele czynników, na które należy zwrócić uwagę. Oprócz ww. istnieje szereg kryteriów, przez które należy przepuścić potencjalną inwestycję.

Dla naszych klientów przygotowujemy dokładną analizę założeń i projektu (w tym prognozę przychodów, które będzie generować przyszła farma fotowoltaiczna). Nasze modele ekonomiczne przedstawiają zasady rozliczeń z produkowanej energii w zależności od rodzaju instalacji fotowoltaicznej. Dodatkowo poznasz realne terminy uruchomienia, a także poszczególne kroki jakie należy wykonać na drodze ku pasywnym dochodom.

Jeżeli rozważasz inwestycję w farmę fotowoltaiczną i chcesz poznać dokładnie ten rodzaj inwestycji napisz do nas. Przeanalizujemy dla Ciebie realność założeń, a w przypadku ich zasadności pomożemy zdobyć środki na ten cel.

Biz Planner

531-339-970