Dofinansowanie na auto detailing

Planujesz rozpocząć firmę w branży motoryzacyjnej? Masz przyszłych klientów, wymagane umiejętności, ale brakuje Ci pieniędzy na drogie wyposażenie? Dziś wskaże gdzie i jakie dotacje możesz pozyskać na swój biznes. Dowiedz się jak otrzymać Dofinansowanie na auto detailing 2022.

Auto detailing: czy się opłaca?

Studio auto detailingu to w dzisiejszych czasach dobry pomysł na biznes. Wiele osób zarabia na tych zajęciach duże sumy. Wraz z popularnością pielęgnacji samochodów (znanych również jako spa dla aut), na rynku wciąż jest miejsce dla wielu nowych firm.

Poza modą na dbanie o samochody wskazana branża ma dodatkowego sojusznika. Chodzi o przepisy dotyczące ochrony środowiska. Skład lakierów samochodowych na przestrzeni lat zmieniał się w tym kierunku. W składzie lakierów nie stosuje się żadnych dodatków, takich jak ołów.

Efektem ubocznym tych zmian jest niska jakość lakierów samochodowych. Bardzo łatwo je zarysować. Prawdziwą plagą, czasami w dość młodych samochodach, jest łuszczenie się lakieru bezbarwnego. Co więcej, nowoczesne samochody posiadają wiele elementów dekoracyjnych, które łatwo ulegają uszkodzeniu – o nie także należy dbać.

Polskie społeczeństwo z roku na rok jest coraz bogatsze. Oznacza to, że coraz więcej osób woli, aby ich pojazdy były obsługiwane przez ekspertów.

Studio detailing samochodowego: ile samochodów jest w kraju?

Według stanu na październik 2021 r. liczba pojazdów zarejestrowanych w centralnej bazie pojazdów wynosi prawie 38,7 mln..

Natomiast 28,8 mln z nich to aktywne rekordy.

Jak założyć studio auto detailingu?

Przede wszystkim pomyśl, czy warto mieć w danym miejscu swoje studio auto detailingu. Czy klienci będą mieli dobry dojazd do Twojego punktu.

Dodatkowo, im większe miasto, tym więcej klientów trafi do Ciebie zapewniając Ci utrzymanie. Szukaj lokalizacji w pobliżu salonów samochodowych,  czy stacji benzynowych, także dużych warsztatów samochodowych.

Możesz także działać jako mobilne studio auto detailingu. Takie rozwiązanie ma swoje dobre i złe strony.

Nie wszystko można wykonać u klienta. Większość typowych usług profesjonalnych można wykonać tylko w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu z odpowiednim oświetleniem, w pomieszczeniu czystym zabezpieczonym przed kurzem, wiatrem i pyłkami.

Z drugiej strony mobilne studio autodetailingu może obsługiwać klientów z bardzo dużego obszaru – tym samym zwiększając dotarcie i reklamę firmy.

Oszczędność w zakresie otwarcia studia auto detailing może przynieść wykorzystanie własnego garażu. To duże obciążenie dla budżetu firmy z powodu braku czynszu.

Auto detailing: jakie wyposażenie?

Jakich narzędzi i materiałów potrzebuje typowe studio auto detailingu? Niezbędne wyposażenie studia to:

 • przede wszystkim akcesoria do polerowania,
 • także odpowiednie oświetlenie,
 • zestaw myjek ciśnieniowych,
 • co więcej odkurzacz do prania,
 • przyda się także ozonator,
 • oczywiście ręczniki, szczotki, kosmetyki.

DOFINANSOWANIE Z URZĘDU PRACY Na auto detailing 2022

PUP (czyli Powiatowe Urzędy Pracy) rozpisują nabory na dofinansowanie dla bezrobotnych osób w następujących w 3 kategoriach wiekowych:

 • po pierwsze, młodych (do 29 roku życia) – z  programu POWER,,
 • dodatkowo powyżej 29 roku życia – z programu RPO,
 • także bez limitu wieku – środki z Funduszu Pracy.

Dotacja PUP na auto detailing 2022: kwota dofinansowania

Dotacja na start 2022 z Urzędu Pracy jest w pewnym przedziale wartości. Pieniądze na założenie firmy ustalane są w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jaka kwota dofinansowania będzie obowiązywać znajdziesz na stronie urzędu pracy w informacjach ogólnych. Waha się ona pomiędzy 4-krotnością, a 6-krotnością tej kwoty. Niestety, ale nie ma jednej ujednoliconej wartość pomocy dla całego kraju. Powiatowe Urzędu Pracy wykazują dużą autonomię w tym zakresie. Własna firma może być sfinansowana obecnie do wysokość prawie 36 000 zł (II kwartał 2022 roku).

Jak otrzymać dotacje z urzędu pracy na auto detailing 2022: Wymagania

Chcąc uzyskać dotacje na nową firmę  ze środków urzędu pracy, należy spełnić określone wymagania. Warunki uczestnictwa obejmują:

 • po pierwsze należy mieć status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP,
 • co więcej nie można prowadzić działalności gospodarczej (wpis do CEIDG) przez okres minimum roku przed złożeniem wniosku o dotacje na firmę,
 • dodatkowo, nie możesz być beneficjentem dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy lub pożyczki na preferencyjnych warunkach na start firmy. Urzędy Pracy wyznają zasadę, że beneficjent może otrzymać takie dofinansowanie raz w życiu,
 • dodatkowo nie możesz być karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • na koniec nie możesz przerwać z własnej winy szkoleń, stażu, realizacji indywidualnego planu działania z Urzędu Pracy.

Powiatowe Urzędy Pracy od czerwca 2022 wprowadzają pewne obostrzenie. Na mocy zmian ustawy został wprowadzony minimalny okres pozostawania bez pracy. Wynosi 3 miesiące. Nie jest to okres równoznaczny z okresem zarejestrowania w PUP jako osoba bezrobotna. Jeżeli straciłeś pracę 3 miesiące temu, masz prawo zarejestrować się w U rzędzie Pracy i złożyć wniosek o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności.

Na szczęście ponowna nowelizacja z początku 07/2022 przywróciła stan poprzedni, czyli zniosła obowiązkowy staż na bezrobociu.

Dofinansowanie PFRON na auto detailing

Dofinansowanie na auto detailing PFRON przewiduje większe progi wartościowe niż w przypadku pomocy dotacje na firmę PUP. Wnioskodawca może ubiegać się o maksymalnie 15-krotność średniej pensji. Urzędy zazwyczaj przyznają dotacje na auto detailing dla osób niepełnosprawnych od 40 000 zł do 50 000 zł.

DOTACJE UNIJNE studio auto detailingu 2022

Fundusze UE na studio autodetailingu podzielone są ze względu na kategorie wiekowe uczestnika:

 • pierwsze, dla osób powyżej 30 roku życia (program RPO),
 • a także dla osób przed 30 rokiem życia (POWER).

Dotacje unijne na auto detailing z ww. programów występują w każdym województwie. Cechą, która wyróżnia te pogramy na tle innych jest m.in. kwota pomocy.

Dofinansowanie UE na auto detailing składa się z 3 części. Po pierwsze jednorazowa dotacja na rozpoczęcie działalności (do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w Polsce). Dodatkowo konsultacje i szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, podatków, marketingu. Niewątpliwym wsparciem będzie także miesięczna dotacja na koszty operacyjne (kwoty zwykle wahają się od 1000 zł do 2100 zł).

Ubiegając się o dotacje unijne na otwarcie firmy otrzymasz także dodatkowe punkty m.in. za:

 • po pierwsze niskie kwalifikacje,
 • dodatkowo okres na bezrobociu (powyżej 12 miesięcy),
 • co więcej, stopień niepełnosprawności.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOTACJE NA AUTO DETAILING 2022?

Koszty kwalifikowalne pod dotacje na otwarcie firmy w programie unijnym są zbliżone do tych z Urzędu Pracy. Wskazanie sposobu przeznaczenia dofinansowania znajdziesz tutaj

NA CO przeznaczysz DOFINANSOWANIE POMOSTOWE?

Comiesięczna dotacja na firmę ma wiele przeznaczeń. M.in.:

 • po pierwsze, na ubrania ochronne,
 • dodatkowo na towar do sprzedaży,
 • co więcej, składki ubezpieczenia społecznego,
 • na końcu nawet na tankowanie pojazdu.

a także wiele innych kosztów. Reasumując są to środki z przeznaczeniem na bieżące koszty firmy.

Dotacje LGD 2022: ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

Lokalne Grupy Działania to Instytucje zrzeszające lokalne organizacje oraz mieszkańców mniejszych gmin. Misją ich jest podnoszenie atrakcyjności terenów lokalnych dla

 • mieszkańców,
 • także przedsiębiorców,
 • dodatkowo rolnictwa
 • czy turystów.

Jednym z obszarów wsparcia jest właśnie przedsiębiorczość.

Kwoty funduszy UE na studio auto detailingowe są w przedziale od 50 000,00 do 100 000,00 zł. Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności możesz spożytkować na zakup nowych środków trwałych, oprogramowania, a także prace remontowo-budowlane.

Co odróżnia Dotacje LGD względem dofinansowania PUP? Status osoby bezrobotnej. W przypadku dofinansowania LGD nie jest wymagany. Dla wielu z potencjalnych wnioskodawców to duża wartość dodana tej dotacji. Warto jednak zaznaczyć, że często osoby bezrobotne mogą liczyć na ekstra punkty w trakcie procesu oceny.

Dotacja LGD na auto detailing: KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

Jeśli chcesz rozpocząć działalność gospodarczą z tego dofinansowania musisz być zameldowany w gminie wiejskiej lub mniejszej gminie miejskiej objętej działaniem LGD. To wymóg konieczny, abyś mógł uzyskać dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej od lokalnej grupy działania.

ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ I UZYSKAJ JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje na auto detailing 2022, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jaka dotacja na start jest dla Ciebie? Szukasz informacji o aktualnych naborach na dofinansowanie?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com