Dofinansowanie NA zakład wulkanizacyjny

Polski rynek samochodowy ma się bardzo dobrze. Według danych Samar w kwietniu 2022 r. w Polsce w tym okresie r. zarejestrowano 67 542 używanych samochodów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. W kraju użytkowanych jest 28,8 mln pojazdów. pojazd. Odpowiednio duży jest również krajowy rynek wymiany opon. Jeżeli Ty także zastanawiasz się jak otworzyć warsztat wulkanizacyjny ten wpis jest dla Ciebie. Wskażę skąd wziąć brakujące funduszy na drogie wyposażenie? Dowiedz się jak uzyskać dofinansowanie na zakład wulkanizacyjny.

JAK OTWORZYĆ WARSZTAT WULKANIZACYJNY?

W naszym kraju założenie serwisu opon nie jest związane z koncesjami. Dodatkowo, nie musisz też mieć formalnego wykształcenia jako mechanik. Powodzenie w oczach klienta zależeć będzie od umiejętności i podejścia do klienta.

WARSZTAT WULKANIZACYJNY: WYMAGANIA TECHNICZNE

W naszym kraju utworzenie serwisu oponiarskiego nie ma nic wspólnego z koncesjami. Ponadto nie potrzebujesz formalnego szkolenia dla handlowców. Sukces w oczach klienta zależy od umiejętności i podejścia klienta.

Uruchomienie warsztatu wulkanizacyjnego, to dobry interes. Choć rynek jest bardzo konkurencyjny i tego typu miejsc jest kilka nawet w najmniejszych miejscowościach, klientów wciąż jest sporo. Takie usługi są najbardziej poszukiwane sezonowo. Z reguły sezon trwa w okresach marzec-kwiecień, a także październik-grudzień. Te miesiące to prawdziwy zwrot za usługi wymiany opon.

Zakład wulkanizacji: na czym można zarobić jeszcze

Wymogiem do czerpania dodatkowe zysku będzie uzależnione od przestrzeni magazynowej. Za przechowanie kompletu opon można pobierać 50-100 zł za sezon. Przy odpowiednim wyposażeniu możesz świadczyć dodatkową usługę. Regeneracja i sprzedaż takich opon.

WYPOSAŻENIE do wulkanizacji

Rozpoczęcie działalności w zakresie wymiany opon powinno być starannie zaplanowane pod względem finansowym. Oprócz wiedzy i umiejętności, aby rozpocząć, potrzebny jest znaczny kapitał. Oprócz standardowego wyposażenia takiego jak klucze udarowe itp., warto zbadać rynek sprzętu, który pozwala na wykonanie kompleksowych usług. Prowadzenie zakładu wulkanizacji nie obędzie się bez:

 • po pierwsze wyważarki z montażownicą,
 • także podnośnika,
 • sprężarki powietrza,
 • dodatkowo kluczy dynamometrycznych.
 • czy mebli warsztatowych.

DOFINANSOWANIE Z URZĘDU PRACY Na warsztat wulkanizacyjny 2022

PUP (czyli Powiatowe Urzędy Pracy) rozpisują nabory na dofinansowanie dla bezrobotnych osób w następujących w 3 kategoriach wiekowych:

 • po pierwsze, młodych (do 29 roku życia) – z  programu POWER,,
 • dodatkowo powyżej 29 roku życia – z programu RPO,
 • także bez limitu wieku – środki z Funduszu Pracy.

Dotacja PUP na warsztat wulkanizacyjny 2022: kwota dofinansowania

Dofinansowanie z urzędu pracy w 2022 roku mieści się w pewnym przedziale. Pieniądze na start zależą od średnich zarobków w gospodarce. Zakres dofinansowania PUP wynosi od 4 do 6 wielokrotności tej kwoty. Niestety nie ma jednolitej wartości pomocy w całym kraju. Każdy Powiatowy Urząd Pracy ma w tym zakresie dużą autonomią. Własna firma może być sfinansowana obecnie do wysokość prawie 36 000 zł (II kwartał 2022 roku).

Jak otrzymać dotacje z urzędu pracy na warsztat wulkanizacyjny 2022: Wymagania

Jeżeli chcesz skorzystać z dofinansowania na założenie działalności z Urzędu Pracy należy spełnić pewne wymagania. Warunki uczestnictwa to, m.in:

 • po pierwsze należy mieć status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP,
 • co więcej nie można prowadzić działalności gospodarczej (wpis do CEIDG) przez okres minimum roku przed złożeniem wniosku o dotacje na firmę,
 • dodatkowo, nie możesz być beneficjentem dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy lub pożyczki na preferencyjnych warunkach na start firmy. Urzędy Pracy wyznają zasadę, że beneficjent może otrzymać takie dofinansowanie raz w życiu,
 • dodatkowo nie możesz być karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • na koniec nie możesz przerwać z własnej winy szkoleń, stażu, realizacji indywidualnego planu działania z Urzędu Pracy.

Od czerwca 2022 wchodzą w życie zmiany. Główna z nich związana jest z art. 106 ustawy z dnia 28/04/2022 o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

Zmieniły się zapisy dotyczące przyznawania jednorazowego dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy. Zgodnie z nowymi przepisami bezrobotni, którzy nie wykonywali innej pracy zarobkowej w ciągu 3 miesięcy przed złożeniem wniosku, mogą ubiegać się o dotację na rozpoczęcie działalności. Wszystkie osoby z krótszym stażem na bezrobociu nie kwalifikują się.

Na szczęście ponowna nowelizacja z początku 07/2022 przywróciła stan poprzedni, czyli zniosła obowiązkowy staż na bezrobociu.

DOTACJE PFRON na warsztat wulkanizacyjny

Dofinansowanie na warsztat wulkanizacyjny PFRON obejmuje wyższe progi kwotowe niż w przypadku pomocy dotacje na firmę PUP. Wnioskodawca może ubiegać się o maksymalnie 15-krotność średniej pensji. Urzędy zazwyczaj przyznają dotacje na warsztat wulkanizacyjny dla osób niepełnosprawnych od 25 000 zł do 35 000 zł.

DOTACJE UNIJNE mobilny mechanik 2022

Fundusze UE na warsztat wulkanizacyjny podzielone są ze względu na kategorie wiekowe uczestnika:

 • pierwsze, dla osób powyżej 30 roku życia (program RPO),
 • a także dla osób przed 30 rokiem życia (POWER).

Dotacje unijne na warsztat wulkanizacyjny z ww. programów występują w każdym województwie. Cechą, która wyróżnia te pogramy na tle innych jest m.in. kwota pomocy.

W ramach ubiegania się o środki w trakcie rekrutacji otrzymasz dodatkowe punkty m.in. za:

 • po pierwsze niskie kwalifikacje,
 • dodatkowo okres na bezrobociu (powyżej 12 miesięcy),
 • co więcej, stopień niepełnosprawności.

PIENIĄDZE NA START z unii na warsztat wulkanizacyjny 2022: JAKIE WSPARCIE?

Dotacja na otwarcie firmy z Unii to m.in. :

 • po pierwsze, dofinansowanie jednorazowe z reguły 23 050,00,
 • także, pomostówka (przeważnie od 1 000 do 2 500 zł netto przez 6 -12miesięcy),
 • co więcej,  indywidualne konsultacje i zajęcia dydaktyczne.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOTACJE NA WARSZTAT WULKANIZACYJNY 2022?

Koszty kwalifikowalne dotacji na start firmy w programie unijnym są podobne do tych z Urzędu Pracy. Wskazanie sposobu przeznaczenia dofinansowania znajdziesz tutaj

NA CO wydać POMOSTOWkę?

Ta comiesięczna dotacja na firmę może być wydana m.in.:

 • po pierwsze, na wynajem lokalu,
 • dodatkowo na zużywające się drobne wyposażenie,
 • co więcej, ZUS,
 • na końcu nawet na rachunki za media.

a także wiele innych kosztów. Reasumując są to środki z przeznaczeniem na bieżące koszty firmy.

Dotacje LGD 2022: ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

Lokalne Grupy Działania to Instytucje zrzeszające lokalne organizacje oraz mieszkańców mniejszych gmin. Misją ich jest podnoszenie atrakcyjności terenów lokalnych dla

 • mieszkańców,
 • także przedsiębiorców,
 • dodatkowo rolnictwa
 • czy turystów.

Jednym z obszarów wsparcia jest właśnie przedsiębiorczość.

Kwoty funduszy UE na warsztat wulkanizacyjny oscylują w przedziale od 50 000,00 do 100 000,00 zł. Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności możesz wydać na zakup nowych środków trwałych, oprogramowania, a także prace remontowo-budowlane.

Dużą różnicą względem wcześniej omawianych dotacji jest podejście do statusu osoby bezrobotnej. Jest to dofinansowanie na firmę, w którym nie ma obowiązku posiadania statusu osoby bezrobotnej. Może się natomiast zdarzyć, że Lokalne Grupy Działania będą przewidywały dodatkowe punkty za taki status i tym samym w ogólnym zestawieniu punktowym osoby bezrobotne będą miały większe szanse na LGD Dotacje.

Dotacja LGD na warsztat wulkanizacyjny: KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

Jeśli chcesz rozpocząć działalność gospodarczą na terenie gminy wiejskiej lub mniejszej gminy miejskiej możesz otrzymać na ten cel środki z Lokalnej Grupy Działania.

ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ I UZYSKAJ JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje na warsztat wulkanizacyjny 2022, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jaka dotacja na start jest dla Ciebie? Szukasz informacji o aktualnych naborach na dofinansowanie?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com