Jak uzyskać dofinansowanie na firmę

Wiele osób chce wiedzieć, czy jest jeszcze szansa na rozpoczęcie działalności z dotacjami? Jeśli tak, to jak rozpocząć biznes bez pieniędzy? Co jeszcze możemy sfinansować z dotacji? Jak uzyskać dofinansowanie na firmę?

Bezrobotni jak i osoby pracujące mogą jeszcze składać wnioski o dofinansowanie na założenie działalności w 2022 r. Nadal masz trochę czasu na znalezienie środków na rozpoczęcie działalności w 2022 r. – pamiętaj, im bliżej końca roku, tym mniej pieniędzy zostało w puli. Już teraz stwórz przyszły biznesplan dla swojej firmy. Ten artykuł powstał z myślą o tych, którzy szukają sposobu na znalezienie finansowania na rozpoczęcie działalności w 2022 roku.

DOFINANSOWANIE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI dla osób bezrobotnych Z URZĘDU PRACY

Dotacja PUP przyznawana jest następującym grupom bezrobotnych:

Po pierwsze młodzież (do 30 lat) – program POWER. Również bezrobotni od 30 roku życia (RPO). Natomiast bez przynależności do kategorii wiekowej – z Funduszu Pracy..

Wysokość dofinansowania Urzędu Pracy w dużej mierze zależy od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Wysokość dofinansowania z Urzędu Pracy na założenie firmy wynosi od 4 do 6 razy tej kwoty.

Każdy Powiatowy Urząd Pracy zastrzega sobie prawo do ustalenia kwoty w ramach tego limitu według własnych kryteriów. Kwota dofinansowania PUP w II kwartale 2022 roku to prawie 36 000,00 zł.

Niestety dofinansowanie z Urzędu Pracy oferowane jest bardzo zróżnicowane pod katem wymogów dokumentacyjnych w całym kraju. Wniosek o dotację i biznesplan PUP nie są drukowane jednolite, to samo dotyczy się regulaminów.

Urzędy Pracy opracowują własne formularze wniosków i biznesplanów. Pomimo braku uniwersalnego druku to część elementów są zbieżne.

Jak uzyskać dotacje na otwarcie firm: wymogi dofinansowanie z urzędu pracy

Przejdźmy do formalności. Istnieją pewne wytyczne, których należy przestrzegać ubiegając się o dotacje z PUP. Po pierwsze, bezrobotni muszą być zarejestrowani w urzędzie. Co więcej, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie PUP nie wolno prowadzić działalności gospodarczej przez co najmniej rok wstecz. Dodatkowo nie możesz być beneficjentem dotacji lub pożyczki Wsparcie w Starcie. Ponadto Wnioskodawca nie może być ukarany za naruszenie przepisów dotyczących obrotu gospodarczego. Na koniec, nie można odmówić pracy lub innej formy pomocy kierowanej przez PUP (oczywiście bez podania ważnego powodu).

Dofinansowanie z Urzędu Pracy: wykluczenia

Regulamin dofinansowania z Urzędu Pracy określa rodzaje i formy działań, których program nie wspiera. Sprawdź, na które projekty nie otrzymasz środków PUP?

Po pierwsze działalność w formie spółek osobowych i korporacji kapitałowych. Dodatkowo na rolniczą działalność. Ponadto firmy związane z paramedycyną. Co ważniejsze, działalność związaną z pornografią, substancjami odurzającymi. Wyłączone są również lombardy.

To nie są wszystkie wyłączenia. Niektóre Urzędy Pracy są w stanie wykluczyć z pomocy osoby, które chcą prowadzić firmę sprzątającą. Każdy PUP ma swoją własną politykę i regulamin. Dokładnie przeanalizuj zapisy.

DOTACJE DLA BEZROBOTNYCH Z URZĘDU PRACY: NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ

Teraz najciekawsza część, na którą zapewne najwięcej osób czekało. Skoro wiesz jak uzyskać dotacje na otwarcie firmy z urzędu pracy sprawdźmy na co będziesz mógł przeznaczyć środki. Podobnie jak z brakiem ujednoliconych druków, tak i w przypadku przeznaczenia obowiązuje zasada, że każdy PUP kieruje się swoimi wewnętrznymi wytycznymi.

Przybliżę na jakie koszty kwalifikowalne możesz sobie z reguły pozwolić.

Bardzo często Powiatowe Urzędy Pracy określają progi procentowe dla kosztów kwalifikowalnych.

Z reguły ograniczenia te dotyczą:

 • przede wszystkim marketing i reklama (z reguły między 10% kwoty dofinansowania),
 • także środki obrotowe i do sprzedaży (między 20-50% kwoty dotacji),
 • co więcej konsultacje m.in. prawne (do 10% kwoty dofinansowania).

Pamiętaj, aby dokładnie sprawdzić regulamin. PUP na ogół preferują nowe środki trwałe, chociaż istnieją wyjątki od tej reguły. W uzasadnionych przypadkach mogą zgodzić się na zakup używanych aktywów trwałych.

Na zakup aktywów trwałych możesz przeznaczyć nawet całą dotację.

W tej grupie kosztów kwalifikowalnych znajdziesz m.in.:

 • głównie sprzęt,
 • ponadto oprogramowanie,
 • wreszcie środek transportu z uwzględnieniem konkretnych wytycznych danego urzędu pracy (jak wspomniałem, nie każdy dopuszcza takie przeznaczenie).

jak uzyskać dotacje na nową firmę jako osoba niepełnosprawna

Na początek trzeba wyjaśnić kwestie związane ze stopniem niepełnosprawności. Zainteresowane osoby regularnie zadają nam pytanie jaki jest wymagany stopień niesprawności, aby móc ubiegać się o dotacje na założenie działalności gospodarczej? Nie ma żadnego minimum w tej kwestii. Dotacja PFRON jest na wyciagnięcie ręki jeżeli posiadasz jakikolwiek status osoby niepełnosprawnej.

DOFINANSOWANIE PFRON NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: JAKIE KWOTY?

Dofinansowanie PFRON przysługuje w zdecydowanie wyższej kwocie niż tradycyjne dofinansowanie z Urzędu Pracy. Przewidziane górne widełki tej dotacji wynoszą aż 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Dla przypomnienia osoba bezrobotna może otrzymać dofinansowanie z Urzędu Pracy do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Jak otrzymać pomoc dla niepełnosprawnych PFRON na firmę? Poprzez odpowiednie przygotowanie dokumentacji i złożenie jej w Urzędzie Pracy.

Dotacja unijna na nową firmę

Dofinansowania unijne na założenie działalności gospodarczej 2022 możemy podzielić ze względu na wiek przyszłych beneficjentów:

 • po pierwsze, dla osób powyżej 30 roku życia (Regionalne Programy Operacyjne),
 • oraz dla osób przed 30 rokiem życia (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).

Fundusze unijne dla ww. firm dostępne są z reguły dla każdego województwa.

Jak uzyskać dotacje unijną na firmę?

Oprócz wymienionych wcześniej podziałów dotacja dla firm jednoosobowych skierowana jest również do osób należących do określonych grup społecznych, w tym:

 • osób zarejestrowanych w PUP,
 • następnie bezrobotnych, którzy nie są zarejestrowani w PUP,
 • ponadto polskich reemigrantów przebywający za granicą co najmniej 6 miesięcy (nieprzerwanie),
 • co więcej osób porzucających rolnictwo jak również członków ich rodzin,
 • ubogich osób pracujących- gdy zarobki są mniejsze niż płaca minimalna,
 • zatrudnionych na umowy krótkoterminowe,

Dodatkowo dotacja unijna na otwarcie firmy zapewnia dodatkowe punkty za określone cechy kandydata. Często otrzymujemy następujące punkty bonusowe:

 • często płeć: kobiety zazwyczaj otrzymują dodatkowe punkty w naborach,
 • także edukacja: im niższa, tym więcej punktów dostajesz ubiegając się o stypendia,
 • dodatkowo okres na bezrobociu: z reguły bezrobocie długotrwałe (co najmniej 12 miesięcy).

jak uzyskać dofinansowanie na firmę z unii: Z CZEGO SIĘ SKŁADAJĄ

Uruchomienie firmy z pomocą Dotacji UE przewiduje następujące wsparcie:

 • po pierwsze dotacja jednorazowa (do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w Polsce),
 • następnie szkolenia oraz doradztwo indywidualne z zakresu przedsiębiorczości, marketingu, czy prawa,
 • na koniec, pomostówka, czyli comiesięczne wsparcie udzielane jest w formie miesięcznej dotacji (kwoty zwykle wahają się od 1000 zł do 2500 zł).

Suma korzyści płynących z dofinansowania UE dla bezrobotnych waha się zwykle od 38 000 zł do 50 000 zł.

jak uzyskać dotacje unijną na nową firmę: przeznaczenie środków

Koszty kwalifikowalne dotacji jednorazowej na start firmy w programie unijnym są zbliżone do tych z Urzędu Pracy.

Często dotacje unijne wskazują, że środki te są przeznaczane na zakup nowych produktów. W pewnych wyjątkach mogą wyrazić zgodę na zakup używanych środków trwałych po uzasadnionym uzasadnieniu.

Dotacje z tego tytułu można wykorzystać na sfinansowanie zakupów związanych z inwestycjami. Chodzi głównie o następujące pozycje:  maszyny i urządzenia, także oprogramowanie, czy środki transportu.

DOTACJE UNIJNE: POMOSTÓWKA?

Comiesięczne dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • po pierwsze, opłaty za lokal,
 • również towar na sprzedaż, czy materiał do produkcji,
 • co ważniejsze, składki ZUS,
 • na paliwo.

Ogólnie, środki te służą do pokrywania bieżących kosztów firmy.

Jak otrzymać dofinansowanie dla osób pracujących: LGD DOTACJE

Lokalna Grupa Działania to instytucja zrzeszająca lokalne organizacje i mieszkańców gmin. Jedną z ich misji jest podnoszenie atrakcyjności terenów lokalnych dla mieszkańców, przedsiębiorców, rolnictwa czy turystów. Realizują te zadania poprzez cele dotyczące podnoszenia przedsiębiorczości lokalnej.

Warunkiem ubiegania się o pomoc w formie dofinansowania dla firmy jest zamieszkanie na terenie działania LGD. Ta dotacja jest skierowana dla osób, które zamieszkują miejscowości do 20 tys. mieszkańców.. O dofinansowanie mogą ubiegać się zarówno bezrobotni, jak i zatrudnieni.

DOTACJE Z LGD: ILE ŚRODKÓW MOŻNA POZYSKAĆ?

Dotacja LGD w 2022 r. to pomoc od 50 000,00 zł do 100 000,00 zł. Możesz przeznaczyć dofinansowanie na uruchomienie środków trwałych, oprogramowanie oraz prace remontowo-budowlane.

ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ I UZYSKAJ DOTACJĘ NA START FIRMY

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje unijne na rozpoczęcie działalności, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jaka dotacja na start jest dla Ciebie? Szukasz informacji o aktualnych naborach o dofinansowanie?  Skontaktuj się z nami.

Pomogliśmy setkom klientów. Zobacz OPINIE KLIENTÓW

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com