DOTACJA Stawiam na siebie

Jeszcze w 2019 roku wystartuje dofinansowanie na firmę „Stawiam na siebie„. Dotacja współfinansowana jest z Regionalnych Programów Operacyjnych. W rezultacie pomoc uzyskają osoby bezrobotne, które są zdeterminowane do utworzenia działalności gospodarczej.

GDZIE

Dotacja jest dla mieszkańców województwa Łódzkiego.  Nabór dla tej dotacji na firmę skierowany jest do osób zamieszkałych tereny słabo zaludnione (DEGURBA 3)

Stawiam na siebie: ILE UZYSKASZ DOTACJI?

Przede wszystkim:

 • na początek, dotacja jednorazowa w wys. 27 100 zł,
 • co więcej wsparcie pomostowe w wys. 2 100 zł miesięcznie,
 • dodatkowo, indywidualne spotkania z doradcą  

BENEFICJENCI

Dotacja Pracuj u siebie skierowana jest do bezrobotnych  należących do chociaż jednej z następujących grup:

 • przede wszystkim osoby powyżej 50 roku życia,
 • następnie, niepełnosprawni,
 • dodatkowo kobiety,
 • co więcej osoby długotrwale bezrobotne ,
 • oraz nisko wykwalifikowani.

ŚRODKI SĄ OGRANICZONE

W ramach tego programu dotację otrzyma 40 osób pozostających bez zatrudnienia. Beneficjenci muszą prowadzić firmę przez co najmniej 12 m-cy.

PRZEZNACZENIE Dofinansowania

Przeznaczenie dotacji jednorazowej w programie Stawiam na siebie jest zbieżne z tym z Powiatowego Urzędu Pracy. Pisałem o tym w serii postów, które odszukasz tutaj

A WSPARCIE POMOSTOWE?

Możesz je wydać :

 • przede wszystkim na usługi marketingowe (Google Ads),
 • kolejną pozycję stanowi paliwo,
 • co więcej nawet na ZUS,
 • na końcu i księgową…

i wiele innych. Reasumując są to pieniądze, które możesz przeznaczyć na bieżące koszty firmy.

Dotacja Stawiam na siebie: JAK NAPISAĆ WNIOSEK?

Sam formularz rekrutacyjny do programu jest raczej prosty. Oceniana jest Twoja sytuacja życiowa i ogólny pomysł na działalność wraz z przygotowaniem merytorycznym do niej.

Biznesplan, który trzeba przedstawić do ostatecznego wniosku, musi bardzo dobrze opisywać Twój pomysł i założenia. Kluczowe  jest wskazanie m.in.:

 • przede wszystkim, charakterystyki produktu/usługi ,
 • po drugie, sposobu dostarczenia usługi/towaru do klienta,
 • kolejne, barier wejścia na rynek,
 • następnie, przewag rynkowych produktu/usługi ,
 • co więcej, dokładnego wskazania i scharakteryzowania potencjalnych klientów,
 • dodatkowo charakterystyki marketingu,
 • na sam koniec, prognozy finansowe.

Jeżeli ten wpis był dla Ciebie wartościowy albo znasz kogoś kto powinien go przeczytać, to będę wdzięczny jeśli podzielisz się z nim tym materiałem. Możesz to zrobić zarówno poprzez słowne polecenie jak także polubienie i udostępnienie treści fanpage lub mojego bloga.

ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ

Jeśli boisz się czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje – uspokajam. Pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznes plan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie.

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt