Dotacje dla fotografów

Fotografem może każdy z nas– nie ma formalnych barier dla początkujących. Wszechobecny postęp technologiczny sprawił, że zdjęcia można wykonywać nawet w ekstremalnych warunkach. Branża fotograficzna jest bardzo szeroka. Znajdziemy tutaj zarówno fotografów weselnych jak i artystycznych. W XXI praktycznie każdy z nas ma aparat telefoniczny w smartphone i może nim wykonywać zdjęcia. Jednak jak pozyskać pieniądze na firmę w tej branży? Jeżeli Ty także zastanawiasz się jak otrzymać dotacje dla fotografów 2022 ten wpis jest dla Ciebie. Wskażę skąd wziąć brakujące funduszy na drogie wyposażenie? Dowiedz się jak uzyskać dofinansowanie na otworzenie firmy fotograficznej.

Jak otworzyć studio fotograficzne?

W tej profesji nie ma sztywnych pozwoleń do zdobycia zanim zaczniesz wykonywać ten zawód. Liczy się przede wszystkim wyczucie estetyki, piękna i umiejętność patrzenia na typowe rzeczy w sposób nietypowy.

Oczywiście przydatne są liczne kursy i szkolenia, gdzie pod okiem profesjonalistów będziesz szkolił swój warsztat w zakresie oświetlenia, czy gry świateł, czy obróki zdjęć.

Studio fotografa: wymagania techniczne

Fotograf może obsługiwać klientów zarówno zdalnie jak i stacjonarnie. Nie znajdują się tutaj żadne dodatkowe wymagania sanitarne jak w przypadku np. kosmetyczek stacjonarnych

Fotografia: profesjonalne wyposażenie

Temat rzeka. Przygotowując setki wniosków zawsze natkniemy się na coś nowego. Podzielimy się wiedzą na temat tych przedmiotów, które najczęściej się powtarzają.

Przede wszystkim aparat fotograficzny. Główne narzędzie pracy fotografa. Z reguły nie warto oszczędzać na tym wyposażeniu.

Własna firma fotograficzna  nie może obejść się bez obiektów. Często budżetowe aparaty znajdziesz w zestawie z obiektywem. Obiektyw ma ogromny wpływ na zdjęcie, a przy corocznych nowościach nie możesz wręcz ograniczać się tylko do jednego. Ten element wyposażanie umożliwi Ci na zabawę głębią ostrości. Pozwolą na robienie zdjęć nawet w niesprzyjających warunkach.

Kolejnym często wybieranym elementem wyposażenia są filtry ochronny, który ma za zadanie chronić obiektyw przed uszkodzeniami.

Co więcej, nie zapomnij o dodatkowych zestawach baterii oraz kartach pamięci. Nie będę rozwijał tego oczywistego wątku.

Jeżeli interesujesz się tematyką fotografii, na pewno wiesz co dodatkowo będziesz potrzebował by założyć studio fotograficzne.

DOFINANSOWANIE Z URZĘDU PRACY NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI: fotograf

PUP (czyli Powiatowe Urzędy Pracy) rozpisują nabory na dofinansowanie dla bezrobotnych osób w następujących w 3 kategoriach wiekowych:

 • po pierwsze, młodych (do 29 roku życia) – z  programu POWER,,
 • dodatkowo powyżej 29 roku życia – z programu RPO,
 • także bez limitu wieku – środki z Funduszu Pracy.

Dotacja PUP dla fotografów: kwota dotacji

Dotacja na start 2022 z Urzędu Pracy jest w pewnym przedziale wartości. Pieniądze na założenie firmy ustalane są w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jaka kwota dofinansowania będzie obowiązywać znajdziesz na stronie urzędu pracy w informacjach ogólnych. Waha się ona pomiędzy 4-krotnością, a 6-krotnością tej kwoty. Niestety, ale nie ma jednej ujednoliconej wartość pomocy dla całego kraju. Powiatowe Urzędu Pracy wykazują dużą autonomię w tym zakresie. Własna firma fotograficzna może być sfinansowana obecnie do wysokość ok 33 900 zł (początek 2022 roku).

Jak otrzymać dotacje z urzędu pracy na fotografowanie: Wymagania

Jeżeli chcesz skorzystać z dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2022 z Urzędu Pracy należy spełnić pewne wymagania. Warunki uczestnictwa to, m.in:

 • po pierwsze należy mieć status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP,
 • co więcej nie można prowadzić działalności gospodarczej (wpis do CEIDG) przez okres minimum roku przed złożeniem wniosku o dotacje na firmę,
 • dodatkowo, nie możesz być beneficjentem dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy lub pożyczki na preferencyjnych warunkach na start firmy. Często Urzędy Pracy wyznają zasadę, że beneficjent może otrzymać takie dofinansowanie raz w życiu,
 • dodatkowo nie możesz być karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • na koniec nie możesz przerwać z własnej winy szkoleń, stażu, realizacji indywidualnego planu działania z Urzędu Pracy.

Powiatowe Urzędy Pracy z reguły nie wskazują minimalnego okresu, przez który należy być na bezrobociu. Jednak nie jest to reguła, ponieważ w niektórych placówkach może taki wymóg się pojawić.

DOTACJE PFRON dla fotografa

Dofinansowanie dla fotografa PFRON obejmuje wyższe progi kwotowe niż w przypadku pomocy dotacje na firmę PUP. Wnioskodawca może ubiegać się o maksymalnie 15-krotność średniej pensji. Urzędy zazwyczaj przyznają dotacje dla osób niepełnosprawnych od 25 000 zł do 35 000 zł.

DOTACJE UNIJNE studio fotograficzne

Fundusze UE na studio fotograficzne podzielone są ze względu na kategorie wiekowe uczestnika:

 • pierwsze, dla osób powyżej 30 roku życia (program RPO),
 • a także dla osób przed 30 rokiem życia (POWER).

Dotacje unijne dla fotografa z ww. programów występują w każdym województwie. Cechą, która wyróżnia te pogramy na tle innych jest m.in. kwota pomocy.

Dofinansowanie UE na studio fotograficzne składa się z 3 części:

 • po pierwsze jednorazowe dofinansowanie na start Twojej firmy (w maksymalnie kwota wynosi 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w Polsce),
 • dalej doradztwo i szkolenie z zakresu przedsiębiorczości, podatkach itp.,
 • a także, pomostówki, czyli comiesięcznej mini dotacji na koszty bieżące (kwota przeważnie oscyluje od 1000 do 2100 zł).

W ramach ubiegania się o środki w trakcie rekrutacji otrzymasz dodatkowe punkty m.in. za:

 • po pierwsze niskie kwalifikacje,
 • dodatkowo okres na bezrobociu (powyżej 12 miesięcy),
 • co więcej, stopień niepełnosprawności.

PIENIĄDZE NA START z unii, JAKIE WSPARCIE?

Dotacja z Unii to m.in. :

 • po pierwsze, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności  przeważnie 23050,00,
 • także , dotacja pomostowa (przeważnie od 1000 do 2500 zł netto przez 6 -12miesięcy),
 • na sam koniec, konsultacje i zajęcia dydaktyczne.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOTACJĘ?

Koszty kwalifikowalne dotacji na start firmy w programie unijnym są podobne do tych z Urzędu Pracy. Wskazanie sposobu przeznaczenia dofinansowania znajdziesz tutaj

NA CO DOFINANSOWANIE POMOSTOWE?

Ta comiesięczna dotacja na firmę może być wydana m.in.:

 • po pierwsze, na ubrania ochronne,
 • dodatkowo na towar do sprzedaży,
 • co więcej, składki ubezpieczenia społecznego,
 • na końcu nawet na tankowanie pojazdu.

a także wiele innych kosztów. Reasumując są to środki z przeznaczeniem na bieżące koszty firmy.

LGD DOTACJE: ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

Lokalne Grupy Działania to Instytucje zrzeszające lokalne organizacje oraz mieszkańców mniejszych gmin. Misją ich jest podnoszenie atrakcyjności terenów lokalnych dla

 • mieszkańców,
 • także przedsiębiorców,
 • dodatkowo rolnictwa
 • czy turystów.

Jednym z obszarów wsparcia jest właśnie przedsiębiorczość.

Kwoty funduszy UE na studio fotograficzne oscylują w przedziale od 50.000,00 do 100.000,00 zł. Dotacje możesz przeznaczyć na zakup nowych środków trwałych, a także prace remontowo-budowlane.

W odróżnieniu od programu dofinansowanie z Urzędu Pracy nie musisz być osobą bezrobotną. Co dla wielu z Was jest dużą wartością dodana tej dotacji. Jednak bardzo często osoby bezrobotne zarejestrowane mogą liczyć na dodatkowe punkty w trakcie procesu oceny.

DOFINANSOWANIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA: JAKIE KWOTY?

Dofinansowanie dla fotografa z LGD to całkiem spora suma na start. Kwoty dotacji wahają się w przedziale od 50.000,00 do 100.000,00 zł. Dofinansowanie możesz przeznaczyć między innymi na środki trwałe i prace remontowo-budowlane, marketing, czy promocję. Sam przyznasz, że za taką kwotę możesz rozpocząć usługi fotograficzne.

Dotacja na studio fotograficzne: KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2022?

Jeśli chcesz rozpocząć działalność gospodarczą na terenie gminy wiejskiej lub mniejszej gminy miejskiej możesz otrzymać na ten cel środki z Lokalnej Grupy Działania.

PREMIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ: najwyższa dotacja na studio fotograficzne

Pomimo licznych wątpliwości ARiMR ogłosił, że premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej odbędzie się w 2022.  Poprzedni nabór jest co prawda jeszcze w trakcie oceny, ale zgłaszane zainteresowanie ze strony klientów spowodowało, że już teraz publikuję ten wpis. Masz odpowiednio dużo czasu na odpowiednie przygotowanie się pod kolejną edycje funduszy UE. Ten wpis pomoże rozeznać się w tematyce dotacji UE osobom, które nie zdecydowały się na udział w poprzednich naborach na pozarolniczą działalność gospodarczą.

KTO KWALIFIKUJE SIĘ DO PROGRAMU PREMIA ARIMR?

Po premie na pozarolniczą działalność mogą ubiegać się:

 • osoby fizyczne (min. 18 lat) – rolnik, jego małżonek lub nawet domownik rolnika, jeśli podlega m.in. -ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS) w pełnym zakresie bez przerw od minimum 12 miesięcy na dzień poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
 • beneficjenci albo ich małżonkowie korzystający z poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”.

Premia na działalność pozarolniczą ma na celu zachęcenie osób do pracy na działalności pozarolniczej.

Aby kwalifikować się do premii z działalności pozarolniczej, nie możesz być wpisany do CEIDG 24 miesiące przed złożeniem wniosku.

Wykluczeni z programu premia na pozarolniczą działalność gospodarczą są beneficjenci:

PREMIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ 2022: NAJWYŻSZA DOTACJA NA START

Z obecnie dostępnych funduszy UE na start działalności gospodarczej to ARiMR to najwyższe dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2022. Duża kwota wymusza też skompilowany regulamin. Progi premii z poprzedniego naboru raczej zostaną utrzymane. Wysokość wsparcia premia na działalność pozarolniczą zależy od zatrudnienia:

 • po pierwsze 150000 zł: samozatrudnienie,
 • dalej, 200000 zł: właściciel oraz 1 pracownik na pełny etat,
 • lub 250000 zł właściciel oraz min. 2 pracowników w pełnym wymiarze godzinowym każdy.

Dotacja dla fotografów z ARiMR to najwyższe dofinansowanie jaką można otrzymać na start firmy.

ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ I UZYSKAJ JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje na start firmy, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jaka dotacja na start jest dla Ciebie? Szukasz informacji o aktualnych naborach na dofinansowanie?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt