Jak rozliczyć dofinansowanie PUP

Ze względu na bardzo atrakcyjne formy wsparcia oferowane przez urząd osoby bezrobotne często decydują się na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Większość z nich stara się więc o dofinansowanie PUP na sfinansowanie tego celu.  Na początku starania się o dotacje z Urzędu Pracy rzadko myślicie jak rozliczyć dofinansowanie PUP  – jednak jest bardzo ważny krok, którego złe wykonanie może skutkować nawet zwrotem uzyskanej pomocy!

NA CO I ILE MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIA NA FIRMĘ Z URZĘDU PRACY?

Dotacja na start 2022 z Urzędu Pracy jest w pewnym przedziale wartości. Pieniądze na założenie firmy ustalane są w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jaka kwota dofinansowania będzie obowiązywać znajdziesz na stronie urzędu pracy w informacjach ogólnych. Waha się ona pomiędzy 4-krotnością, a 6-krotnością tej kwoty. Niestety, ale nie ma jednej ujednoliconej wartość pomocy dla całego kraju. Powiatowe Urzędu Pracy wykazują dużą autonomię w tym zakresie. Własna firma może być sfinansowana obecnie do wysokość ok 36 000 zł (początek II kwartału 2022 roku).

Kto może ubiegać się o dofinansowanie z urzędu pracy?

Jeżeli masz zamiar startować o dofinansowanie na założenie działalności z Urzędu Pracy musisz spełnić kilka podstawowych warunków. Wymieniłem je dla Ciebie poniżej:

  • po pierwsze jako bezrobotny starający się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej zarejestruj się w Urzędzie Pracy. Zrobisz to osobiście lub elektronicznie.
  • dodatkowo, jako osoba bezrobotna starająca się o dofinansowanie na otworzenie działalności z urzędu pracy 2022 nie możesz wcześniej prowadzić innej firmy. Karencja wynosi z reguły 12 miesięcy przed złożeniem wniosku,
  • ponadto nie możesz wcześniej odmówić podjęcia pracy, praktyki albo stażu bez racjonalnego uzasadnienia w okresie roku przed złożeniem wniosku. W innym wypadku nie kwalifikujesz się do dofinansowania dla start firmy.
  • także nie będziesz miał szans, jeżeli jesteś skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w ciągu 2 lat od dnia złożenia wniosku.
  • co więcej, dofinansowanie jest jednorazowe. Jeżeli otrzymałeś w przeszłości dofinansowanie na założenie firmy to nie możesz ubiegać się o nie ponownie.
  • także nie możesz złożyć wniosku o dofinansowanie z urzędu pracy 2022 jednocześnie w kilku placówkach.

Czy dofinansowanie z Urzędu Pracy jest przychodem?

Jeżeli kupujesz z dofinansowania PUP środki trwałe lub inne elementy wyposażenia, na pewno prędzej, czy później zaczniesz zadawać sobie pytanie: „czy dofinansowanie z Urzędu Pracy jest przychodem”?

Dochód z tytułu dofinansowania zakupu sprzętu nie jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy to zarówno środków trwałych jak i pozostałych elementów wyposażenia.

Jak rozliczyć dofinansowanie PUP: czyli co po podpisaniu umowy

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Urzędu Pracy jest rejestracja działalności gospodarczej. Możesz wykonać to na dwa sposoby:

  • przede wszystkim online – wymagany będzie podpis kwalifikowalny lub profil zaufany (np. poprzez Twój bank),
  • lub osobiście w urzędzie gminy,

Dużym uproszczeniem dla nowego przedsiębiorcy będzie brak konieczności dokonania zgłoszenia do GUS, ZUS. Również nie musisz występować po nr NIP. Zostanie nadany z urzędu.

Rozlicz dofinansowanie z PUP

W ramach umowy o dofinansowanie z urzędu pracy musisz przedstawić urzędnikom rozliczenie otrzymanych środków w terminie 1 do 2 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wydatki kwalifikowalne zostały określone w umowie o dotacje.

Przy realizacji wydatków zwróć uwagę na to, czy w umowie zostały określone dokładne nazwy i modele urządzeń. Jeżeli tak jesteś zobligowany do zakupu dokładnie tych środków trwałych.

Jeżeli będziesz VAT’owcem i będzie przysługiwał Ci zwrot podatku z zakupów finansowanych dofinansowaniem z Urzędu Pracy, należy zwrócić równowartość naliczonego podatku na konto PUP.

W ramach rozliczenia dofinansowania z PUP przedstawia się:

  • przede wszystkim faktury (dokumenty zakupowe),
  • a także potwierdzenia dokonania płatności (chyba, że dokumenty zawierają adnotację o opłacie w dniu transakcji).

Oprócz ww. dokumentów należy wykonać zestawienie wydatkowania środków z dofinansowania z Urzędu Pracy. Robisz to na urzędowym formularzu.

Dofinansowanie PUP – o czym pamiętać po otrzymaniu dotacji

Po zakończeniu okresu obowiązywania umowy kierujesz się do Urzędu Skarbowego i ZUS w celu uzyskania potwierdzeń, że nie zalegasz z podatkami i świadczeniami. Po weryfikacji tych dokumentów Urząd Pracy umowa o dofinansowanie kończy się.

Zwrot środków z dofinansowania PUP

Realizację umowy o dofinansowanie należy wykonać bardzo dokładnie. Zachęcam dokładne przeanalizowanie zapisów umowy. Rozliczenie dotacji otrzymanej z Urzędu Pracy należy wykonać bardzo ostrożnie.

Konsekwencje pozornie nieszkodliwego zaniedbania mogą być bardzo dotkliwe dla Beneficjenta. Warto pamiętać, że w przypadku naruszenia warunków umowy Urząd Pracy zwróci się o zwrot pełnej kwoty wraz z odsetkami ustawowymi.

Zobowiązania wynikające z umowy o dofinansowanie z urzędu pracy

Przede wszystkim, należy wykorzystać przyznane środki zgodnie z przeznaczeniem wynikającym z umowy. Czasami nie wszystko można zakupić zgodnie z zadeklarowaną we wniosku listą wyposażenia (np. ceny mogą się różnić lub nasz towar nie jest już produkowany). W przypadku zmian w liście zakupów najlepiej skonsultować się bezpośrednio z osobą prowadzącą naszą sprawę i poinformować ją o zaistniałej sytuacji. Pamiętaj, nie kupuj innego wyposażenia zanim nie otrzymasz pozwolenia

Dodatkowo, jesteś zobowiązany do prowadzenia firmy przez 12 miesięcy. W okresie ogłoszonego zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii z powodu COVID-19 oraz w ciągu 30 dni od odwołania, możesz zawiesić firmę na nie dłużej niż 6 miesięcy w ciągu pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Okresu zawieszenia działalności nie wlicza się do 12-miesięcznego okresu przewidzianego przez przedsiębiorstwo operacyjne.

Co więcej, w trakcie okresu 12 miesięcy prowadzenia działalności nie możesz wykonywać innej pracy zarobkowej m.in. w postaci umowy zlecenia, czy o dzieło, a także umowy o pracę.

Kontrola z Urzędu Pracy

Urzędnicy w pierwszych 12 miesiącach mogą złożyć nam wizytę w celu zweryfikowania wykorzystywania zakupionego wyposażenia, a także czy znajduje się ono w naszym władaniu. Większość urzędów informuje wcześniej przedsiębiorców o nadchodzących kontrolach.

Dofinansowanie z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności w 2022 roku ? ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje na założenie działalności, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jaka dotacja PUP jest dla Ciebie? Szukasz informacji o aktualnych naborach na dofinansowanie?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com