Wsparcie w starcie 2022 – jak zdobyć prawie 120 tys.

Program kierowany jest do poszukujących pracy absolwentów szkół i uczelni oraz studentów ostatnich lat, zarejestrowanych bezrobotnych (obowiązek rejestracji w PUP) oraz opiekunów osób niepełnosprawnych poszukujących pracy.

Pożyczki na rozpoczęcie działalności

Z reguły wnioski o preferencyjną pożyczkę składają osoby, które mają w planach założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Kluczowym wyróżnikiem tej dotacji jest możliwość ubiegania się sfinansowanie spółki cywilnej, czego nie znajdziesz w innych dotacjach.

Preferencyjna pożyczka na założenie firmy: Ile możesz dostać i na jaki procent?

Warunki pożyczki Wsparcie w starcie są wręcz ekstremalnie konkurencyjne w porównaniu z oferowanymi kredytami komercyjnymi.

Wartość pożyczki Wsparcie w starcie wynieść może do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (obecnie pozwala CI to na zawnioskowanie o ok 120 tys. zł.)

Co więcej, okres spłaty jest także bardzo preferencyjny. Może wynieść nawet 84 miesiące.

Dodatkowo, oprócz wydłużonego terminu zwrotu środków masz prawo o zawnioskowanie o karencję w spłacie rat kapitałowych. Wynosi ona maksymalnie do 12 miesięcy. W trakcie trwania karencji ponosisz koszt jedynie odsetek od pożyczki.

Na koniec najważniejsza kwestia – to stałe oprocentowanie. W zależności od sytuacji i planów dotyczących działalności wynosi:

  • 0,66 proc. (1/10 stopy redyskontowej weksli) na czas trwania pożyczki dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz żłobków, klubów dziecięcych z integracją lub rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych
  • oraz 1,64 proc.  (1/4 stopy redyskontowej) dla pozostałych osób, którym przysługuje pożyczka.

Operatorzy nie pobierają żadnych opłat i prowizji za złożenie wniosku.

Nie wymagany jest także wkład własny w inwestycji. Udział pojedynczej pożyczki w koszcie realizowanego projektu może sięgać nawet 100% jego wartości.

Jaką działalność możesz otworzyć z uzyskanej pożyczki?

Ograniczeń jest niewiele. Musisz pamiętać o kilku obostrzeniach:

  • przede wszystkim, nie dostaniesz środków na powstanie spółki prawa handlowego,
  • następnie, sprawdź w regulaminie wyłączone przedmioty działalności,
  • także nie możesz przejąć funkcjonującej już działalności od krewnych.

Co możesz kupić za pieniądze z pożyczki?

W ramach preferencyjnej pożyczki na założenie działalności możesz sfinansować:

  • przede wszystkim środki trwałe niezbędne do rozpoczęcia działalności,
  • dodatkowo towary sprzedawane w ramach wykonywanych czynności,
  • co więcej kursy przygotowujące dla Ciebie, czy pracowników,
  • także koszty stałe związane z prowadzeniem działalności do 6 miesięcy (np. wynajem lokalu/magazynu),
  • środki transportu, chyba, że zamierzasz prowadzić działalność związaną z transportem drogowym.

Wsparcie w starcie 2022: co z VAT?

W ramach programu preferencyjnych pożyczek na założenie działalności, VAT jest całkowicie kosztem kwalifikowalnym. Nie ma znaczenia, czy firma będzie czynnym płatnikiem VAT, czy nie.

Preferencyjna pożyczka na założenie działalności: co po podpisaniu umowy?

Po podpisaniu umowy o pożyczkę Wsparcie w starcie masz pewne obowiązki.

Przede wszystkim zobligowany jesteś do wydatkowania preferencyjne pożyczki na start firmy zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem i umową.

W wyznaczonym terminie trzeba złożyć rozliczenie pożyczki do pośrednika finansowego, który przyjmował Twój wniosek.  Masz na to 30 dni od daty poniesienia ostatniego kosztu kwalifikowalnego. Nie później jednak niż 7 miesięcy od daty podpisania umowy.

Masz prawo o zawnioskowanie o przedłużenie rozliczenia o dodatkowe okres 3 miesięcy w uzasadnionych przypadkach, za zgodą pośrednika.

Co więcej, będziesz musiał przekazywać pośrednikom udokumentowanie poniesionych wydatków.

Gdzie złożyć wniosek o pożyczkę wsparcie w starcie

Instytucje finansujące projekt Wsparcie w starcie 2022 znajdziesz na oficjalnej stronie BGK.

Umorzenie pożyczki Wsparcie w starcie 2022

Preferencyjna pożyczka ma bardzo ciekawy instrument, który pozwoli rozwinąć Ci firmę z bonusem. Program umożliwia częściowe umorzenie pożyczki Wsparcie w starcie. Jaki warunek należy spełnić? Taka możliwość istnieje dla tych, którzy oprócz opisanej pożyczki będą starać się o pożyczkę na stworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej. Stanowiska powinno być utrzymane przez co najmniej 12 miesięcy.

W ramach tej pomocy, pożyczka na stworzenie miejsca pracy umarza część preferencyjnej pożyczki na założenie działalności.

Wsparcie w starcie w 2022 roku 👉 ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod preferencyjną pożyczkę na założenie działalności, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać pożyczkę Wsparcie w starcie.

Nie wiesz, czy pożyczka WWS jest dla Ciebie? Szukasz informacji o aktualnych naborach  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com