Jak zdobyć dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Osoby planujące założyć własny biznes często zastanawiają się, skąd wziąć środki na ten cel. Dla wielu z nich ma to kluczowe znaczenie, ponieważ natychmiast po założeniu firmy muszą dokonać często kosztownych inwestycji. Często rozpatrują kredyt lub własne oszczędności. Nie jest to obecnie najtańsze rozwiązanie. Zanim weźmiesz drogą pożyczkę lub zainwestujesz swoje oszczędności, powinieneś przeanalizować preferencyjne fundusze. Dziś przedstawię Ci jak zdobyć dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Kto może otrzymać dofinansowanie

Obecnie panuje błędne przekonanie, że tylko osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Oczywiście to nieprawda. Trzeba jednak zdać sobie sprawę, że bezrobotni mają więcej rozwiązań na finansowanie startupów. Dotacje dla osób pracujących są jednak możliwe do uzyskanie, lecz jest tych rozwiązań zdecydowanie nie.

O jakie dotacje można się starać?

Można podzielić dotacje na wiele sposobów. Na początek wziąłem pod lupę podział ze względu na charakter wnioskodawcy.

Przyszły beneficjent może przynależeć do jednej z grup:

 • przede wszystkim, bezrobotni,
 • także osoby pracujące,
 • lub bierni zawodowo (m.in. emeryci).

dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych

Osoby bezrobotne mają zdecydowanie najwięcej możliwości uzyskania dofinansowania. Mogą ubiegać się o:

jak zdobyć dotacje dla osób pracujących…

Pracujący są w tym podziale trochę pokrzywdzeni. Mogą natomiast starać się do wyłącznie o dotacje LGD.

Dotacje dla biernych zawodowo

Dofinansowania dla biernych zawodowo to:

Przejdźmy zatem do scharakteryzowania formy finansowania. Będzie to uproszczona forma, którą rozwinę w dalszej części artykułu.

Wsparcie w Starcie II: czyli rządowa pożyczka na start firmy

Kto może ubiegać się o to finansowanie zwrotne

 • przede wszystkim, bezrobotni
 • także, absolwenci szkół wyższych (do 4 lat po zakończeniu)
 • na koniec studenci ostatnich lat

Rządowy program Wsparcie w Starcie można scharakteryzować w następujący sposób

 • wysoka kwota preferencyjnej pożyczki- obecnie wynosi ponad 120 000
 • bardzo niskie i przede wszystkim stałe oprocentowanie – obecnie poniżej 2 proc.
 • możesz ubiegać się nawet rok karencji rat kapitałowych
 • bardzo długi okres spłaty – nawet do 7 lat
 • decyzja o przyznaniu Wsparcie w Starcie jest z reguły wydawana jest w ciągu 14 – 30 dni
 • możliwość elastycznego finansowania, pokryjesz też koszty bieżące jak również jednorazowe nakłady

Co warto sfinansować preferencyjną pożyczką Wsparcie w Starcie?

 • handel (także internetowy)
 • wyspecjalizowane usługi, które wymają dużych nakładów jednorazowych

Dofinansowanie PUP – czyli najpopularniejsza dotacja prosto z Urzędu Pracy

Główne cechy dotacji dla osób bezrobotnych z Urzędu Pracy to

 • przede wszystkim kierowana do zarejestrowanych bezrobotnych
 • dodatkowo, z instrumentu można skorzystać tylko raz przez całe życie
 • obecnie możesz uzyskać ok 37 000,00
 • decyzja o przyznaniu jest w 30 – 40 dni
 • działalność gospodarczą należy prowadzić jedynie 12 miesięcy

Niestety, ale PUP mogą kreować wiele indywidualnych zapisów regulujących przyznawanie dofinansowania z Urzędu Pracy. Indywidualne kwestie dotyczą z reguły

 • kwot dofinansowania PUP
 • limitów oraz sposoby wydatkowania pomocy de minimis
 • form zabezpieczenia dotacji

Co pomoże Ci kupić dotacja z Urzędu Pracy?

 • środki trwałe – wyposażenie, urządzenia, maszyny
 • w pewnej części także towar do handlu / materiały -z reguły 20-50%
 • dodatkowo drobne wydatki na marketing 10-20%
 • pomoc prawna, podatkową, czy RODO 5-10%

Czego natomiast nie sfinansujesz z dotacji PUP:

 • kosztów bieżących m.in. najem, czynsz, opieka marketingowa
 • większych nakładów na towar do handlu

jak zdobyć dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z PFRON

Ważne –to forma wsparcia dla osób niepełnosprawnych, które są bez pracy i nie zasilają grona osób biernych zawodowo.

Wyróżniki dotacji dla osób niepełnosprawnych to:

 • dla osób wyłącznie z orzeczeniem o niepełnosprawności (bez względu na stopień niepełnosprawności)
 • obecnie możesz otrzymać ponad 90 000 zł na rozpoczęcie działalności
 • co więcej, przeznaczenie dotacji (progi procentowe / wykluczenia) są zbieżne z tymi co dofinansowanie PUP
 • firmę musisz prowadzić 12 albo 24 miesiące. Zależy od wysokości otrzymanej dotacji. Gdy dofinansowanie PFORN będzie w wyższej kwocie niż ta z Urzędu Pracy (ok 37 000 zł), to wymóg utrzymania działalności wynosi 24 miesiące.

Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności

Główne cechy dotacji UE:

 • suma korzyści to nawet 40 000 – 50 000
 • proces składa się z kilku etapów rekrutacji i traw z reguły 3 – 4 miesiące
 • masz szeroki wachlarz finansowania kosztów – zarówno jednorazowe jak i bieżące

Ile wynosi obecnie dotacja unijna na założenie działalności? Składa się ona z kilku części:

 • jednorazowe dofinansowanie 23 050 zł
 • wsparcie pomostowe przez pierwsze 6 – 12 m-c (z reguły 2 000 zł/m-c)
 • szkolenie i indywidualne doradztwo biznesowe

Co można kupić z dotacji UE

 • nakłady jednorazowe (jak w Urzędzie Pracy)
 • a także koszty bieżące (w wartościach netto). W tej grupie są takie kategorie jak ZUS, księgowość, reklama itp.

Dotacja LGD – czyli rozwój obszarów wiejskich

LGD – organizacje obejmujące działaniem wspólny obszar wiejski i/lub miejsko-wiejski. Zwykle działają w kilku lub kilkunastu miastach. Jednym z ich zadań jest zwiększanie atrakcyjności lokalnej dla mieszkańców, przedsiębiorców, rolnictwa i turystów.

Główne dotacji LGD

 • nie musisz być bezrobotnym, ważnym jest fakt ubezpieczenia w ZUS – jedyna dotacja dla osób pracujących
 • Twój meldunek jest w miejscowości do 20 tys. mieszkańców
 • dotacja LGD mieści się w widełkach 50 000 do 100 000 (w zależności od kwoty ogłoszonej przez LGD)
 • wypłata dofinansowania będzie w 2 transzach (80 i 20%)
 • podpisanie umowy jest z reguły w ciągu 6 – 9 miesięcy od zakończenia naboru
 • nie wymaga zabezpieczenia

Co kupisz z dotacji LGD

 • nowe środki trwałe, takie jak maszyny, urządzenia, czasami pojazdy*
 • dodatkowo prace remontowo – budowlane
 • także oprogramowanie
 • czy licencje i patenty

Niestety, ale nie sfinansujesz samochodu osobowego poniżej 8 miejsc

Czego jeszcze nie pokryje dotacja LGD:

 • towaru do handlu
 • materiałów do wykonywania usług
 • marketingu

Kiedy składać wniosek o dofinansowanie

Zastanawiasz się, jaka jest najlepsza pora roku na ubieganie się o finansowanie na start firmy. Niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.

Czemu?

To zależy kto przeprowadza rekrutację.  Uogólniając nabory trwają przez cały rok. Natomiast nie ma jednego harmonogramu. Dotacje i pożyczki udzielane są przez różne instytucje, które nie mają centralnego harmonogramu uwalniania środków.

Dotacje z Urzędu Pracy mogą być przeprowadzane na 2 sposoby.

Pierwszy z nich jest konkursowy. W takim wypadku PUP ogłasza kilka naborów w roku. Okres do złożenia wniosków będzie trwał od kilku do kilkunastu dni. Złożenie wniosku o dofinansowanie może nastąpić wyłącznie we wskazanym przez PUP czasie. Gdy zakończy się nabór, wnioski o dofinansowanie będą sprawdzane, a wybrane osoby podpiszą umowę o dofinansowanie. Proces następnie jest z reguły ponawiany.

Drugi rodzaj to nabory ciągłe. PUP przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy aż do wyczerpania funduszy. Przeważnie takie nabory trwają cały rok.

Dotacje UE mają odmienna charakterystykę. Prowadzone są przez lokalnych operatorów. Nabory na dotacje przeprowadzane są w sposób zdecentralizowany. Najlepszym sposobem na odszukanie właściwej jednostki będzie skierowanie pytania do Punktu Informacji Funduszy Europejskich dla twojego województwa. Czemu? Z moich obserwacji wynika, że często te nabory są słabo rozreklamowane. Musiałbyś mieć dużo szczęścia, by natrafić na otwarty nabór przez przypadek. Kierując się do Punktu, otrzymasz listę podmiotów, do których możesz potem się zwrócić o dofinansowanie unijne.

Dotacje z Lokalnych Grup Działania prowadzone są w naborach raz na rok, czasami rzadziej. Ogłoszenie o naborze odszukasz wyłącznie w Lokalnej Grupie Działania.

Jak znaleźć LGD?

Prosty sposób. Wystarczy Google. Wpisać „LGD” i nazwę swojej gminy. By ubiegać się o to finansowanie, musisz być zameldowany w miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Natomiast pożyczka Wsparcie w Starcie II prowadzona jest w sposób ciągły przez cały rok. Czasami mogą wystąpić chwilowe wstrzymanie przyjmowania wniosków.  Uspokajam, przeważnie są wznawiane po kilku tygodniach.

Jak sprawdzić pomysł na działalność – pierwszy krok ubiegania się o dotacje

Zacznę niestandardowo. Zawsze poruszam ten aspekt w rozmowach z klientami. Kluczowa kwestia – dotacje ma nam pomagać, a nie stanowić gwoździa do trumny.

Moim zdaniem głównym czynnikiem, który musimy wziąć pod uwagę, jest czas przez jaki trzeba będzie prowadzić firmę po uzyskaniu wsparcia finansowego.

Najpierw musimy zadbać o to, aby nasz pomysł miał odpowiednie prawdopodobieństwo sukcesu i utrzymał się na rynku przez nawet kilka lat. Jak to zrobić?

Niektórzy z Was mają zamiar przejście z etatu, zlecenia, czy umowy o dzieło, na rozliczenie w formie B2B. W takim wypadku wiecie, że macie zapewnione zlecenia na Wasze usługi.

Ale co, jeśli pomysł na rozpoczęcie biznesu jest naszym marzeniem i nie mamy dużej pewności odnośnie pierwszych klientów%?

W takim przypadku przed złożeniem wniosku o dotacje otwórz nierejestrowaną działalnością gospodarczą (NDG). Pozwala generować dochód do połowy płacy minimalnej bez rejestracji firmy w CEIDG. To uproszczona forma działalności, podczas której nie płacisz ZUS.

Więcej na temat działalności nierejestrowanej znajdziesz w moim odrębnym materiale, do którego link znajdziesz tutaj.

Dlaczego warto skorzystać z działalności nierejestrowanej?

Oczywiście nie chodzi o generowanie dużych przychodów. Jak zaznaczyłem na początku, ta działalność pozwoli nam generować dochód co najwyżej do ½ płacy minimalnej.

Moim zdaniem ważniejszym aspektem jest możliwość znalezienia odpowiedzi na bardzo istotne pytanie: „Czy moje usługi/ towary są pożądane na rynku?” lub „Co muszę zrobić, aby wzbudzić większe zainteresowanie?”.

Nie ma z góry określonego maksymalnego okresu, przez jaki możemy prowadzić działalność nierejestrowaną. Daje nam to wiele możliwości uczenia się na błędach i wprowadzaniu poprawek na bieżąco.

Dopiero po przetestowaniu pomysłu na firmę powinieneś myśleć o oficjalnej działalności gospodarczej.

Jeszcze jedna bardzo ważna porada. Nigdy nie rozpoczynaj działalności, dopóki nie masz planu na pozyskanie funduszy na start.

Jak długo trzeba prowadzić firmę po otrzymaniu dotacji?

Dofinansowanie z Urzędu Pracy wymusza na Tobie prowadzenia firmy przez minimum 12 miesięcy. Natomiast dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych rozgranicza tę kwestię. Jeżeli wnioskujesz o kwotę równoważną z dotacją PUP – tylko 12 miesięcy. Jeżeli o większą – okres prowadzenia firmy po otrzymaniu dotacji wynosi min. 24 miesiące.

Dotacje unijne wymagają jedynie 12 miesięcznego okresu prowadzenia działalności. Natomiast Dotacja LGD to już 2 lata od wypłaty drugiej transzy (z reguły do 3 lat od podpisania umowy o dofinansowanie).

Preferencyjna pożyczka z programu Wsparcie w Starcie wymusza prowadzenie firmy przez okres 3 letni. Po pierwszym roku możemy natomiast zawiesić działalność.

Kiedy otrzymam dotacje i ile z nią wiąże się formalności

Zadasz pytanie, które z dofinansowanie jest najmniej skomplikowane?

Są to

 • przede wszystkim dofinansowanie z Urzędu Pracy
 • oraz preferencyjna pożyczka Wsparcie w Starcie II.

Z reguły wymagają przygotowania dokumentacji między 40 – 50 stron.

Lista wymaganych załączników jest stosunkowo krótka i przygotujesz ją utworzenia w ciągu kilku tygodni.

Po drugiej rankingu jest dotacja LGD. To dofinansowanie jest wymagające względem przyszłego wnioskodawcy.

Oprócz wniosku, należy przygotować profesjonalny biznesplan, w którym musisz opisać takie kwestie jak:

 • po pierwsze przesłanki rozpoczęcia działalności gospodarczej w danej branży,
 • dodatkowo swoją osobę jako wnioskodawcę,
 • także uzasadnienie innowacyjności przedsięwzięcia
 • przedstawić analizę rynku lokalnego i konkurencji,
 • co więcej, uzasadnienie wyboru kosztów kwalifikowalnych,
 • dokładną analizę finansową.

Sam proces przy dotacji LGD jest także złożony. W pierwszym kroku nasz wniosek jest sprawdzany przez Lokalną Grupę Działania. Na tym etapie tworzona jest lista rankingowa. Następnie, Twoja dokumentacja wysyłana jest do Urzędu Marszałkowskiego. Ta instytucja sprawdza już nadesłane dokumenty pod kątem merytorycznym i formalnym. Na tym etapie nie ma kolejnej listy rankingowej.

Dotacje UE na rozpoczęcie działalności gospodarczej są rozwiązaniem pośrednim.  Z reguły podpisanie umowy o dotacje będzie po 3-4 miesiącach. W trakcie musisz być gotowy na kilka etapów rekrutacji i zajęć (online lub stacjonarnych).

Ile będziesz czekał na pieniądze z dofinansowania?

Kluczową kwestią jak zdobyć dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest czas w jakim wpłynie ono na Twoje konto. Dotacje PUP są dostępne w ciągu 30 do 40 dni od zakończenia naboru / złożenia dokumentów.

Podobnie jak przy preferencyjnej pożyczce na założenie działalności – Wsparcie w Starcie.

Dotacja UE rozstrzyga się w przeciągu 3 – 4 miesięcy.

Najdłużej przyjdzie Ci czekać przy dotacji LGD. Dofinansowanie rozpatrywane jest w dwóch etapach, które wydłużają proces z reguły do 7  – 9 miesięcy. Niestety, w niektórych przypadkach jest to nawet 12.

Kiedy możesz zarejestrować firmę z dotacji?

W większości dopiero po podpisaniu umowy o dotację / pożyczkę. Natomiast jest jedno dofinansowanie gdzie można zakładać działalność po złożeniu wniosku.

Jest to dotacja LGD.

Po złożeniu wniosku o dofinansowanie nie możesz zrealizować inwestycji opisanej w biznesplanie

Jest to dofinansowanie w formie premii, a nie refinansowanie. Oznacza to, że umowa o dofinansowanie Twojej działalności będzie zawierała listę przyszłych nakładów inwestycyjnych, a nie już poniesionych.

Co więcej, założenie firmy zaraz po wniosku do LGD jest ryzykowne. Jeżeli nie otrzymasz dofinansowania zamykasz sobie inne możliwości pozyskiwania kapitału na start.

Niestety często spotykam osoby szukające pomocy w uzyskaniu dofinansowania na założenie firmy, która powstała kilka tygodni lub dni temu.

Niestety nie mam dobrych wiadomości. Pomoc tym przedsiębiorcom jest niemożliwa, ponieważ założyli już firmę i nie mają dostępu do dotacji na start. Dlatego dla własnego bezpieczeństwa nie rozpoczynaj działalności gospodarczej, dopóki nie uzyskasz dofinansowania lub preferencyjnej pożyczki Wsparcie w Starcie.

Jaką dotację wybrać na założenie działalności

W tym miejscu konieczna jest odpowiedź na bardzo ważne pytanie. Jakie środki musisz przeznaczyć na inwestycje w ciągu pierwszego półrocza działalności.

Ustal: czy to

 • koszty bieżące, np. marketing, czynsz, opłaty leasingowe.
 • a może jednorazowe nakłady na maszyny, sprzęt czy oprogramowanie.

Dla pewnego uproszczenia możesz założyć:

 • jeśli większość Twoich wydatków to jednorazowe inwestycje, to lepszą opcją będzie dofinansowanie z Urzędu Pracy lub dotacja LGD.
 • natomiast jeśli ponad 50% nakładów to koszty bieżące – pewnie lepszym rozwiązaniem będą dotacje unijne lub preferencyjna pożyczka na start.

Musisz zdawać sobie sprawę, że jest to pewnego rodzaju statystyczne uogólnienie.

Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowego informacji na temat swojego pomysłu na firmę, możesz skorzystać z mojej pomocy. Zawodowo spełniam marzenia moich Klientów poprzez doradztwo i pozyskiwanie odpowiedniego finansowania na rozpoczęcie działalności. Chętnie Ci też pomogę.

jak zdobyć dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 👉 zaufaj profesjonaliście

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje na założenie firmy, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jak zdobyć dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej? Szukasz informacji o aktualnych naborach na dofinansowanie?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com