Jaki wkład własny przy dofinansowanie PUP

Czy będziesz starał się do dofinansowanie PUP na rozpoczęcie działalności gospodarczej? Chcesz rozpocząć przygotowania, masz klientów oraz opracowany model biznesowy? Ale czy odpowiedziałeś sobie na pytanie, jaki wkład własny przy dofinansowaniu PUP zapewni Ci pozytywną decyzję?

WYDATKI Z DOFINANSOWANIA Z URZĘDU PRACY: JAKA JEST AKTUALNA KWOTA DOTACJI?

Kwota dofinansowania z Urzędu Pracy jest w z góry określonym przedziale. Dotacja na otwarcie firmy zależy od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Waha się ona pomiędzy 4, a 6-krotnością przeciętnego wynagrodzenia w polskiej gospodarce.

Od lipca 2022 limit dofinansowania PUP  to aż  36 937,50 zł.

Sam przyznasz, że ww. kwota pozwala rozbudzić wyobraźnie co do jej przeznaczenia. Niestety, każdy Urząd Pracy ma autonomię w wyznaczaniu limitu dla swojego powiatu.

Przykłady:

 • PUP Bydgoszcz pozwala wnioskować o kwotę 25 000,00 zł,
 • natomiast PUP Białystok 36 937,50,
 • PUP Wrocław 30 000,00 zł

Czy jest wymagany wkład własny przy ubieganiu się o dofinansowanie z urzędu pracy?

Urzędy Pracy co do zasady nie wymagają od bezrobotnych wykazywania wkładu własnego, czy to w postaci finansowanej, Jednak wkład własny może być brany pod uwagę przy ocenie wniosków. Nawet w niektórych przypadkach może podnieść punktację Twój kandydatury.

JAKIE MASZ SZANSE NA OTRZYMANIE DOFINANSOWANIA Z URZĘDU PRACY?

Jeśli planujesz starać się o dofinansowanie PUP, przede wszystkim sprawdź, jest regulamin. W tym dokumencie wskazane są wszystkie warunki, jakie należy spełnić ubiegając się o dotacje na rozpoczęcie działalności.

Co więcej w PUP znajdziesz również merytoryczną i formalną kartę oceny Twojego wniosku.

Co w przypadku, gdy Powiatowy Urząd Pracy nie publikuje karty oceny? Tutaj zdaj się na nasze doświadczenie – przedstawimy zestaw parametrów punktowych przy dofinansowaniu PUP.

Jakie masz szanse na otrzymanie dofinansowania PUP: sprawdź szanse

Za co z reguły otrzymasz punkty w naborze o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności:

 • po pierwsze za przygotowanie merytoryczne: wykształcenie takie jak ukończone szkoły, certyfikaty– im więcej tym wyższa punktacja,
 • następnie przygotowanie praktyczne: doświadczenie zawodowe. Z reguły im dłuższe jest i im bardziej powiązane z branżą Twojej działalności tym lepiej,
 • co więcej często przyznawane są punkty za wkład własny. Bardzo często możesz uzyskać dodatkowe punkty jeżeli oscyluje w okolicy 10 proc. lub wyżej. Oczywiście w niektórych Powiatowych Urzędach pracy wprowadzane osobne kryteria punktacji wkładu własnego,
 • a także za siedzibę firmy– lokal własnościowy, wynajęty, czy umowa przedwstępna dają Ci w tej kategorii punkty,
 • dodatkowo Urzędy Pracy czasami premiują wybraną formę zabezpieczenia: najczęściej: poręczenia lub weksel z poręczeniem otrzymują najwięcej punktów
 • na końcu rozeznanie rynkowe takie jak: promesy współpracy, umowy przedwstępne z, które informują Urząd Pracy o dużym prawdopodobieństwie na powodzenie Twojej firmy – otrzymujesz za nie dodatkowe punkty.

Wkład własny przy dofinansowaniu PUP: znaczenie

Mimo, że nie jest to wymagany bezwzględnie to możesz otrzymać za niego dodatkowe punkty przy ocenie. Nasze doświadczenia w uzyskiwaniu dofinansowania PUP pokazują, że ​​gdy kandydat nie ma choćby drobnego wkładu własnego, jego szanse na otrzymanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności maleją.

Jakie jest znaczenie wkładu własnego przy ubieganiu się o dofinansowanie PUP? Urzędnik ocenia wniosek pod licznymi aspektami. Jednym z nich jest zaangażowanie i udowodnienie przygotowania pod przyszłą działalność gospodarczą. Jego materialnym obrazem jest właśnie wkład własny.

Niestety nie ma jednolitej skali oceny wkładu własnego na terenie całego kraju. Czasami Urzędu Pracy przyznają tym więcej punktów im większy udział procentowy wnioskodawcy w inwestycji. Zdarzają się także tylko pewne widełki z punktacją.

Czy jest wymagany wkład własny przy ubieganiu się o dofinansowanie PUP: przykłady

Wkład własny przy dofinansowaniu z Urzędu Pracy możemy podzielić na dwie grupy:

 • przede wszystkim finansowy: gotówka,
 • a także rzeczowy.

Dofinansowanie z Urzędu Pracy: wkład rzeczowy

W tej grupie znajdują się wszelkie urządzenia, maszyny, środki transportu czy oprogramowanie, które kupiłeś przed złożeniem wniosku o dotacje na otwarcie firmy. Pamiętaj, że muszą być spójne z Twoją przyszłą firmą.

Nie można też zapomnieć o bardzo ważnej kwestii.

Wskazując określony wkład własny przy dotacji PUP lepiej nie dubluj go z planowanymi wydatkami. Jeżeli jednak planujesz odnowienie maszyn, albo zakup mocniejszego wyposażenia (inne parametry techniczne) bardzo dobrze opisz to we wniosku w sekcji z uzasadnieniem kosztów kwalifikowalnych.

Dotacja z Urzędu pracy, a wkład własny: gotówka

Jeżeli planujesz przeznaczyć własne oszczędności na dokapitalizowanie własnej firmy w pierwszej kolejności powinieneś przeznaczyć je na te kategorie, które nie są finansowanie z dotacji PUP (oczywiście, o ile są niezbędne do prowadzenia firmy). Przykładami kosztów, których nie pokryjesz z dofinansowania z Urzędu Pracy będą:

 • przede wszystkim kasa fiskalna,
 • dodatkowo opłaty za czynsz i inne bieżące koszty,
 • opłaty za pozycjonowanie i reklamę w Google ADS, czy Facebook Ads,
 • opłaty za składki zdrowotne i społeczne (ZUS),
 • dodatkowo kursy.

Oczywiście w każdym PUP występuje odmienne podejście co do finansowania kategorii kosztów. W niektórych Powiatowych Urzędach Pracy można spotkać zakaz lub ograniczenia w finansowaniu środków transportu. Przeznaczenie wkładu własnego przy dotacji na rzeczy, których ona nie pokryje, jest bardzo racjonalnym zachowaniem.

Dofinansowanie z urzędu Pracy: jak udokumentować wkład własny

Podejście PUP w zakresie udokumentowania różni się na tle całego kraju. W niektórych przypadkach możesz zostać poproszony o okazanie potwierdzeń zapłaty m.in.: faktury imienne, paragony. W przypadku pojazdów umowa zakupu i/lub dowód rejestracyjny.

Niektóre Urzędy Pracy w przypadku drobnego wyposażenia dopuszczają wyłącznie oświadczenie we wniosku (czasami dokumentację zdjęciową).

Chociaż nie jest wymogiem przedstawianie wkładu własnego przy ubieganiu się o dofinansowanie PUP, to warto go przedstawić. Wskazując wkład własny w dotacji PUP, uwiarygadniasz przed Urzędem Pracy, że masz odpowiednie intencje i przygotowania do prowadzenia firmy. Dlatego nie uzależniasz swojego startupu wyłącznie od dotacji. Dodatkowo przedstawiasz, że ubieganie się o dotacje na otwarcie firmy jest przemyślanym działaniem wynikającym z planu na własną przyszłość.

DOFINANSOWANIE Z URZĘDU PRACY NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI 2022 👉ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje na założenie działalności, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jaka dotacja PUP jest dla Ciebie? Szukasz informacji o aktualnych naborach na dofinansowanie?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com