Jak założyć firmę

Pomimo ciężkich czasów w 2022 zakładanych jest miesięcznie ponad 30 000 działalności gospodarczych. Codziennie tę decyzję podejmuje prawie 1000 podmiotów. Dominującą formą prowadzenia firmy w Polsce jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Popularne jdg to bez wątpienia pierwszy pomysł na formę prowadzenia działalności gospodarczej. Oczywiście zaletami jest duża niezależność i elastyczność podejmowania decyzji.  Bardzo częstym pytaniem naszych klientów w ostatnim czasie jest właśnie jak założyć firmę?

Kto może założyć firmę?

Firmę może założyć przede wszystkim osoba pełnoletnia. Dodatkowo musi posiadać pełną zdolność do czynności cywilnych. Często jednoosobowa działalność gospodarcza kojarzona jest przez przyszłych przedsiębiorców jako działalność wykonywana wyłącznie przez właściciela.

Jest to błędne przekonanie. Prowadząc działalność gospodarczą w formie jdg masz pełne prawo do zatrudnienia pracowników, zarówno na umowy o pracę jak i zlecenia.

Warto zaznaczyć, że jako właściciel firmy będziesz prowadził jej sprawy we własnym imieniu i odpowiadał całym majątkiem.

By założyć jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce nie jest zarezerwowane wyłącznie dla obywateli.

Dodatkowo jdg mogą otwierać także obywatele państw członkowskich UE oraz państw członkowskich EOG.  Mają oni prawo podejmować oraz prowadzić firmę w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Natomiast obywatele państw spoza UE oraz OEG muszą legitymować się zezwoleniem na pobyt stały/ na pobyt rezydenta długoterminowego UE, czy pobyt czasowy w określonym celu.

jak założyć działalność gospodarczą: gdzie zarejestrujesz firmę

Założenie firmy dokonujesz poprzez wniosek w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej, w skrócie CEIDG. Zgłoszenia możesz dokonać osobiście w urzędzie gminy/miasta lub internetowo.

Do zdalnego założenie firmy posłuży Ci ta strona rządowa.

W celu założenie firmy poprzez portal rządowy, musisz posiadać Profil Zaufany bądź podpis kwalifikowany.

Poprzez złożenie wniosku do CEIDG załatwiasz kilka formalności (wszystko w tzw. „jednym okienku”):

 • przede wszystkim uzyskujesz nadanie numeru REGON,
 • dodatkowo zgłaszasz się jako płatnik składek ubezpieczeń społecznych w ZUS,
 • co więcej otrzymujesz numer identyfikacji podatkowej (NIP) do rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

Ile wynoszą składki ZUS dla osób prowadzących jednoosobową działalność 2022

Start działalności gospodarczej jest dużym wyzwaniem dla każdego zaczynającego przedsiębiorcy. Musisz zmierzyć się z wieloma nowymi sytuacjami, poznać podstawy podatkowe, angażować się w działania marketingowe, równocześnie z obsługą klientów.

Z reguły w tym czasie koszt stałe takie jak ZUS, mają decydujący wpływ na rentowność przedsięwzięcia. Nic więc dziwnego, że wiele osób zastanawia się jaki będą płacić ZUS za firmę w 2022 roku.  Zobaczmy więc ile kosztuje prowadzenie firmy przez pierwsze 30 miesięcy.

Składki ZUS uzależnione są od kilku istotnych kwestii.

Przede wszystkim jeżeli łączysz prowadzenie działalności gospodarczej wraz z pracą zawodową to jesteś zobligowany do zapłaty wyłącznie składki zdrowotnej.

Natomiast, jeżeli zamierzasz wyłącznie utrzymywać się z działalności gospodarczej i nie prowadziłeś firmy przez okres min. 60 miesięcy wstecz przysługuje Ci szereg ulg.

Zacznijmy od ulgi na start. Jeśli rozpoczynasz działalność gospodarczą, przez pół roku możesz nie płacić składek na ubezpieczenie społeczne. Ograniczasz tym samym wydatki do składek zdrowotnych. Po tym okresie przechodzisz na preferencyjne oskładkowanie ZUS. Przez 24 miesiącach zapłacisz niższe składki społeczne oraz podstawowe zdrowotne.

Składki zdrowotne uzależnione są w 2022 od formy podatkowej.

Przy pewnym uproszczeniu można przyjąć, że przy skali podatkowej składka wynosi 9 % uzyskanego dochodu.

W przypadku opodatkowania liniowego, wysokość składki zdrowotnej to 4,9% od uzyskanego w poprzednim miesiącu dochodu.

Przy czym należy pamiętać, że minimalna wartość tej składki dla 2022 roku wynosi 270,90 zł.

W przypadku prowadzenia firmy opodatkowanej ryczałtem mamy kilka progów składek:

 • pierwszy dla przychodu do 60 000 zł: to 335,94 zł miesięcznie
 • następnie dla dochodu powyżej 60 000 zł nie więcej niż 300 000 zł: tutaj mamy 559,89 zł miesięcznie,
 • na koniec powyżej 300 000 zł: zapłacisz 1007,81 zł miesięcznie.

Składka społeczna w trakcie trwania niskie ZUS wynosi 285,71 zł miesięcznie (w tym składka chorobowa). Po tym okresie składka wyniesie 1 211,28 zł miesięcznie.

Założenie firmy: czy musisz mieć konto firmowe przy jednoosobowej działalności

Co do zasady, nie masz obowiązku posiadania osobnego rachunku firmowego jako osoba fizyczna. Niektóre jednoosobowe działalności gospodarcze muszą jednak posiadać konto firmowe – podlegające pod mechanizm podzielonej płatności. W innych przypadkach możesz posługiwać się rachunkiem osobistym.

Czy warto zakładać rachunek firmowy? To zależy.

Argumentami przemawiającymi za otworzeniem takiego rachunku jest:

 • po pierwsze, zaliczenie w koszty prowadzenia działalność opłat za prowadzenie rachunku bankowego, czy koszt przelewów,
 • dodatkowo podczas kontroli podatkowej organy skarbowe kontrolują wyłącznie rachunek firmy.

Założenie działalności gospodarczej: koszty prowadzenia firmy

Przyjrzyjmy się strukturze kosztów w twojej przyszłej firmie. Oczywiście spora część wydatków miesięcznych zależy od branży, w której będziesz się specjalizował. Wśród typowych stałych kosztów możemy zaliczyć:

 • po pierwsze ZUS,
 • dodatkowo, obsługa rachunkowa (w zależności od ilości faktur, rozliczenia podatkowego, czy lokalizacji może zaczynać się od 150 zł miesięcznie)
 • także opłaty za konto firmowe (z reguły banki wprowadzają liczne ulgi w przypadku wykonania określonej ilości transakcji kartą, czy minimalnego przychodu miesięcznego),
 • marketing – z reguły będzie wykorzystywał określony pakiet działań promocyjny. Z reguły koszty na reklamę mieszczą się w widełkach 5-20% obrotu firmy.

Warto o tym pomyśleć przed założeniem firmy

Jeżeli nosisz się z zamiarem założenia firmy dobrym podejściem będzie sprawdzenie potencjalnego zainteresowania Twoimi przyszłymi produktami lub usługami. Jeżeli Twój koncept dopiero raczkuje założenie działalności gospodarczej może być na tym etapie zbyt kosztowym i ryzykownym rozwiązaniem. Jak legalnie sprawdzić popyt rynkowy nie płacąc przy tym ZUS? Od kilku lat masz odpowiedni instrument, który pozwoli Ci wejść do świata przedsiębiorczości. Jest to działalność nierejestrowana. To idealne narzędzie, by sprawdzić pomysł na firmę.

DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWANA: KROK PO KROKU

Zacznijmy od wymogów, które wiążą się z NDG. Ze względu na niski poziom dochodów jaki możesz osiągnąć w działalności niejustowanej ta forma zarobkowej aktywności nie jest uznawana za działalność gospodarczą. Nie trzeba więc wpisywać jej do rejestru CEIDG.

Możesz prowadzić działalność nierejestrową przy spełnieniu kilku wymogów:

 • po pierwsze, przychód w każdym miesiącu nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia (dla 2022 r. jest to próg 1505 zł),
 • dodatkowo nie prowadziłeś żadnej działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy.

Nawet jeśli masz zarejestrowaną działalność gospodarczą, ale jest zawieszona, to masz pełne prawo założyć nierejestrowaną działalność. Oczywiście w przypadku, gdy zawieszenie trwa co najmniej przez ostatnie 60 miesięcy. Generalnie zawieszenie działalności gospodarczej uważa się za jej niewykonanie.

FIRMA NA PRÓBĘ: JAKIE USŁUGI NA DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWANĄ?

Musisz zarejestrować firmę, nawet jeśli planujesz mieć niskie dochody, ale biznes, który chcesz prowadzić:

 • po pierwsze wymaga koncesji, zezwoleń, a także wpisu do rejestru działalności regulowanej,
 • dodatkowo, jeżeli w przepisach (Prawo przedsiębiorców) zdefiniowana będzie jako działalność gospodarcza.

W tej kategorii znajdziesz takie przedmioty działalności jak:

 • po pierwsze, sprzedaż alkoholi,
 • dodatkowo organizacja imprez turystycznych,
 • co więcej ochrona osób lub mienia,
 • także pośrednictwo ubezpieczeniowe, czy usługi księgowe.

Ww. nie stanowią pełnego katalogu wykluczeń.

ZALETY DZIAŁALNOŚCI NIEREJESTROWANEJ

Przede wszystkim nie musisz zgłaszać swojej działalności w Rejestrze Przedsiębiorców (CEIDG), Urzędzie Skarbowym i Głównym Urzędzie Statystycznym. Co więcej nie potrzebujesz numeru identyfikacyjnego NIP i REGON.

Dodatkowo, nie opłacasz ubezpieczenia społecznego ani zdrowotnego z tytułu prowadzonej działalności . Jest to spora oszczędność i pomoże Ci reinwestować zyski w dalszy rozwój firmy.

Nie musisz płacić podatku VAT.  W tym zakresie masz pełne prawo, by skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, gdyż dochód z działalności nierejestrowanej jest niewielki. Nie przekroczy 200 000 zł rocznie.

Przed założeniem firmy sprawdź dotacje

Zdecydowanie łatwiejszy dostęp do funduszy jest przy finansowaniu startu działalności. Jeżeli założysz firmę przed uzyskaniem dotacji, niestety skreśli to Twoje szanse na dodatkowe pieniądze na firmę.

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności 2022?

Dostępnych jest wiele możliwości, to nie prawda, że funduszy na start nie ma. Niestety, nie każdy ma wiedzę i wie gdzie i jak szukać informacji o naborach o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności 2022. Pomogę Wam, zobacz jakie możliwości czekają:

DOTACJE DLA FIRM Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ: ZESTAWIENIE RÓŻNIC

Opis każdego dofinansowania 2022 można znaleźć na powyższych linkach. Przyjrzyjmy się więc Twoim opcjom.

DOFINANSOWANIE Z URZĘDU PRACY NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI 2022 👉ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje na założenie działalności, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jaka dotacja PUP jest dla Ciebie? Szukasz informacji o aktualnych naborach na dofinansowanie?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com