Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy

Rozważasz założenie własnej firmy? Słyszałeś o najpopularniejszej formie finansowania startup w Polsce – na dofinansowanie z Urzędu Pracy. To przydatne narzędzie, które pozwoli Ci rozwinąć Twój biznes. W ramach walki z bezrobociem dotacje na rozpoczęcie działalności oferowane przez urzędy pracy są często osobom planującym rozpoczęcie przygody z prowadzeniem firmy. Czas oczekiwania na finansowanie jest stosunkowo krótki. Również procedura starania się o dofinansowanie jest mniej skomplikowana niż w przypadku innych form wsparcia. Dotacje nie podlegają zwrotowi. Zobacz, jakie kryteria należy spełnić, aby otrzymać jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w 2022. Przygotowałem dla Ciebie praktyczny przewodnik.

Ile można dostać dotacji PUP na rozpoczęcie działalności 2022?

Dofinansowanie z Urzędu Pracy mieści się w pewnym przedziale wartości. Kapitał na założenie firmy zależy są od przeciętnego wynagrodzenia występującego w sektorze przedsiębiorstw.

Jaka jest aktualna kwota dofinansowania PUP? Te informacje znajdziesz na stronie PUP w informacjach ogólnych lub aktualnościach. Jest pomiędzy 4-krotnością, a 6-krotnością przeciętnego wynagrodzenia.

We wrześniu 2022 górny limit dofinansowania z Urzędu Pracy na podstawie średniej pensji (6 156,25 zł) to 36 937,50 zł.

Gdzie szukać informacji o dofinansowaniu PUP?

Dotacja z PUP jest ogłaszana z reguły na stronie Urzędu Pracy w zakładce aktualności.

Nabory dzielimy na 2 rodzaje:

 • po pierwsze, ciągłe – wnioski przyjmowane od ogłoszenia do wyczerpania funduszy,
 • także konkursowe – składanie dokumentów jest wyłącznie w określonych okienkach czasowych.

Czy trzeba być bezrobotnym, aby dostać dofinansowanie?

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w 2022 mogą otrzymać tylko bezrobotni. Jeżeli utraciłeś pracę, ale jeszcze nie zarejestrowałeś się w Pośredniaku – zrób to od razu. Twój staż na bezrobociu nie musi być długi, ale o tym w kolejnych punktach.

Jakie warunki trzeba spełnić aby dostać dofinansowanie z urzędu pracy?

Chcesz startować o dofinansowanie na założenie działalności z Urzędu Pracy? Należy spełnić podstawowe warunki. Są to:

 • po pierwsze jako bezrobotny starający się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej musisz być zarejestrowany w Urzędzie Pracy. Rejestracji dokonasz osobiście lub elektronicznie.
 • dodatkowo, jako osoba bezrobotna starająca się o dofinansowanie na otworzenie działalności z urzędu pracy 2022 nie możesz wcześniej prowadzić innej firmy. Karencja wynosi z reguły 12 miesięcy przed złożeniem wniosku,
 • ponadto nie możesz wcześniej odmówić podjęcia pracy, praktyki albo stażu bez racjonalnego uzasadnienia w okresie roku przed złożeniem wniosku. W innym wypadku nie kwalifikujesz się do dofinansowania dla start firmy,
 • także nie będziesz miał szans, jeżeli jesteś skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w ciągu 2 lat od dnia złożenia wniosku.
 • co więcej, dofinansowanie jest jednorazowe. Jeżeli otrzymałeś w przeszłości dofinansowanie na założenie firmy to nie możesz ubiegać się o nie ponownie.
 • także nie możesz złożyć wniosku o dofinansowanie z urzędu pracy 2022 jednocześnie w kilku placówkach.

JAK DŁUGO TRZEBA BYĆ BEZROBOTNYM

PUP ogłosiły ostatnio bardzo dobre wiadomości. Kiedy można ubiegać się o dofinansowanie PUP? O dotacje dla bezrobotnych możesz ubiegać się nawet następnego dnia od utraty pracy (o ile jesteś już zarejestrowany).

Jak uzyskać jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej?

Pomimo, że Urzędu Pracy nie mają jednolitych regulaminów, to  możesz wyznaczyć główne elementy, które rzutują na ocenę Twojej kandydatury o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności. Są tutaj:

 • po pierwsze, przygotowanie merytoryczne – ukończone szkoły, certyfikaty– im więcej tym wyższa punktacja,
 • następnie, doświadczenie zawodowe: im dłuższe jest i im bardziej związane z profilem działalności tym wyższą punktację otrzymasz,
 • co więcej, punktowany może być wkład własny – często, gdy oscyluje na poziomie min. 10 proc. kwoty potrzebnej do uruchomienia firmy, to otrzymasz dodatkowe punkty,
 • a także, miejsce prowadzenia działalności – własność, wynajem, umowa przedwstępna dają Ci w tej kategorii punkty,
 • dodatkowo, czasami Urzędu Pracy punktują określone formy zabezpieczenia: z reguły najwięcej punktowane są: poręczenia + weksel z poręczeniem,
 • na końcu promesy współpracy, czy umowy przedwstępne z odbiorcami, które informują Pośredniak o dużym prawdopodobieństwie powodzenia Twojego pomysłu.

Uważaj na błędy

Często zainteresowani dotacją PUP mają już doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Oczywiście dotacje z urzędu pracy na założenie działalności może być skierowane do takich wnioskodawców. Jest jednak jedno „ale”.

Często potencjalni kandydaci będą nawet ubiegać się o dofinansowanie dla nowej firmy w ciągu 12 miesięcy od zamknięcia poprzedniej. Jeśli masz wpis do CEIDG, poprzednia firma powinna być zamknięta przez co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie z Urzędu Pracy. W skrajnych przypadkach okres ten może zostać przedłużony.

Kiedy tak będzie?

Co do zasady, jeśli wnioskodawca chce otrzymać dotację z PUP na otwarcie działalności gospodarczej o tym samym kodzie PKD co poprzednio zamknięta. Z reguły Urząd Pracy przedłużają wtedy karencję okresu bez firmy. Zazwyczaj w tym przypadku PUP oczekuje 24-miesięcznego okresu bez prowadzenia działalności.

Pamiętaj także, że dofinansowanie na otworzenie działalności musi być wydatkowe zgodnie z umową. Na wydanie kwoty dotacji masz z reguły 30 do 60 dni.

Niedopuszczalne jest dokonywanie zmian w liście kosztów kwalifikowalnych bez zgodny Urzędu Pracy. Co więcej, w przypadku opóźnień w realizacji kosztów kwalifikowalnych, powinieneś poprosić PUP o wydłużenie czasu na ich realizację.

Na co można przeznaczyć jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej?

To pytanie pada bardzo często w rozmowach z naszymi klientami „Co można kupić za pieniądze z Urzędu Pracy?”

Tutaj również obowiązuje zasada „każdy urząd pracy ma swoją politykę”. Mogę jednak powiedzieć, na co generalnie można wykorzystać dotacje.

Jeszcze jedna wzmianka: Urzędy Pracy stosują pewne progi procentowe w jakich dane wydatki muszą się zmieścić. Z reguły ograniczenia te dotyczą:

 • promocji (z reguły między 10-30 proc. kwoty dofinansowania),
 • środki do dalszej odsprzedaży (między 20-50 proc. kwoty dotacji),
 • konsultacje m.in. prawne (do 10 proc. kwoty dofinansowania).

Z reguły Urząd Pracy utrzymują stanowisko, że środki powinny być przeznaczone na zakup nowych środków trwałych. W pewnych wyjątkach mogą wyrazić zgodę na zakup używanych środków trwałych po uzasadnionym uzasadnieniu.

Z omawianego dofinansowania bez ograniczeń można sfinansować środki trwałe o charakterze inwestycyjnym. Głównie chodzi tutaj o takie pozycje jak:

 • przede wszystkim, urządzenia,
 • także, maszyny,
 • dodatkowo, oprogramowanie,
 • środki transportu z uwzględnieniem wytycznych danego Urzędu Pracy (jak wspomniałem nie każdy zezwala na takie wydatki).

Dofinansowanie PUP: czy trzeba mieć poręczyciela?

Zabezpieczenie dotacji PUP to bardzo szerokie zagadnienie.

W teorii dofinansowanie z urzędu pracy może być zabezpieczone różnymi formami:

 • przede wszystkim wekslem własnym z poręczeniem wekslowym,
 • lub poręczeniem osób fizycznych,
 • albo blokadą środków pieniężnych z rachunku bankowego (Twojego lub osoby trzeciej),
 • na koniec notarialnym aktem o poddaniu się egzekucji– przeważnie najsłabiej oceniana forma zabezpieczenia.

W praktyce PUP akceptują tylko wybrane z ww. form.  Często zawężają możliwość wyboru do jednej – dwóch opcji. Dodatkowo, zdarza się, że PUP przyznają punkty za określone zabezpieczenia.

W wielu urzędach pracy oprócz stwierdzenia sponsorowania do wniosku o dofinansowanie musi być dołączona dokumentacja potwierdzająca jego legalność i wysokość.

Tutaj sygnalizuje Ci ewentualne komplikacje. Jeżeli zaczniesz opracowanie wniosku do naboru o dofinansowanie z urzędu pracy za późno, to może okazać się tak, że nie uzyskasz odpowiedniej dokumentacji właśnie związanej z zabezpieczeniem.

Dlaczego?

W przypadku np. poręczenia osób fizycznych, Urząd Pracy może wymagać złożenia zaświadczenia o zarobkach poręczycieli. Pamiętaj, że w niektórych firmach takie dokumenty są przygotowywane nawet w 7 dni. Samo zaświadczenie musi jeszcze trafić jako załącznik do wniosku. Sam przyznasz, że wybór zabezpieczenia należy dobrze zaplanować właśnie pod katem logistyki.

ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ 👉 UZYSKAJ JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje z Urzędu Pracy 2022, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jaka dotacja na start jest dla Ciebie? Szukasz informacji o aktualnych naborach na dofinansowanie?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com