Najczęstsze błędy dotacje PUP

Przygotowując dla Was ten materiał spojrzałem na dokumentację PUP oczami osoby, która bez doświadczenia zawodowego i przygotowania merytorycznego zamierza napisać wniosek o dofinansowanie z Urzędu Pracy. Przytoczone punkty pomogą Wam uniknąć pomyłek przy samodzielnym przygotowaniu dokumentacji pod fundusze UE. Wpis Najczęstsze błędy dotacje PUP jest zbiorem tych pułapek, które w mojej ocenie mogą być nie tylko kosztowne dla wnioskodawcy, ale także problematyczne przy przygotowaniu dokumentacji.

Najczęstsze błędy dotacje PUP: grzech nr 1

We wniosku wszystkie pola muszą być uzupełnione. Jeśli dana część nas nie dotyczy należy wskazać to poprzez napisanie w rubrykach tych słów, skrótu lub postawienie kreski poziomej. Jest to wymóg formalny, który może być łatwo przeoczony przez wnioskodawcę.

Błędy, błędy dofinansowanie z urzędu pracy

Niewłaściwe przeznaczenie środków z funduszy UE. W regulaminach lub w treści samego wniosku wskazane jest możliwe wydatkowanie kwoty pomocy. Sprawdź dokładnie te miejsca i przeanalizuj swoją listę zakupową. Podanie do listy wydatków kosztów niekwalifikowanych może przekreślić z marszu Twój wniosek.

Dofinansowanie z Urzędu Pracy, a branże zakazane

Urzędy Pracy przygotowując wnioski o dotacje wpisują w regulaminie te branże, które wg. ich uznania są wykluczone z bardziej lub mniej racjonalnych powodów. I tak np. w Brzesku możesz znaleźć zapis o zakazie finansowania firm sprzątających. Czemu? Nie wiemy, jednak wniosek o tym PKD zostanie od razu odrzucony.

Wpis w CEIDG

Często osoby, które jakiś czas temu zawiesiły działalność chcą spróbować kolejny raz założyć firmę. Tym razem są świadome obecności programów unijnych, do których należy m.in. dofinansowanie na założenie działalności z Urzędu Pracy. Do 2018 rok przedsiębiorcy, którzy mieli zawieszone działalności przez 2 lata, automatycznie zyskiwali status zamkniętej firmy. Czy jeśli posiadasz status zawieszonej działalności i nigdy nie korzystałeś z dotacji PUP możesz się starać o tą pomoc? Tak, ale przede wszystkim musisz w bazie zmienić wpis. Obecnie istnieje możliwość zamknięcia firmy z datą zawieszenia.

Dotacja z Urzędu Pracy w przeszłości

Jeśli otrzymałeś już dotację z PUP poprzednio to nie możesz już starać się o kolejną pomoc z tej instytucji.  Nic nie stoi na przeszkodzie, abyś spróbował innych firm, m.in.:

Najczęstsze błędy dotacja PUP: braki w dokumentach

Twój wniosek zostanie odrzucony jeśli nie dostarczyłeś wszystkich wymaganych w procesie dokumentów. Lista niezbędnych załączników zawsze znajduje się w treści wniosku.

Sprawdź siedzibę firmy

Często Urzędy Pracy nie tolerują zarejestrowania działalności gospodarczej w miejscu, w którym działa firma o tym samym kodzie PKD. Jest to istotne, ponieważ często młodzi przedsiębiorcy rejestrują swoje działalności u rodziców. A ci czasami mają firmy.

Dodatkowe błędy

Wcześniej zaprezentowane błędy są istotne, i nieoczywiste dla osób po raz pierwszy uzupełniających dokumentację. Nie wyczerpuje to jednak pełnej listy najczęstszych przewinień. Poniżej przedstawię dla Ciebie listę pomniejszych grzechów:

  • przede wszystkim, brak podpisów i parafek we wskazanych miejscach,
  • dalej, kwota dotacji wyższa od przyznanego limitu (czasami Urzędy Pracy akceptują wnioski o mniejsze dotacje),
  • co więcej, nieczytelne uzupełnienie wniosku,
  • także, modyfikacje druku wniosku o dofinansowanie z PUP,
  • brak statusu osoby bezrobotnej przed złożeniem wniosku,
  • na koniec, brak uzasadnienia kosztów kwalifikowalnych – rzeczy planowanych do zakupu z dotacji (nie wszystkie wnioski PUP przewidują uzasadnienia).

POMOC W PRZYGOTOWANIU WNIOSKU O jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Nie martw się jeśli nie wiesz jak uzyskać dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej i uzupełnić wniosek. Przygotuję go dla Ciebie od A do Z.

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt