Dotacja bez zabezpieczeń

Część z osób, które starają się o dofinansowanie na firmę napotyka na spory problem. Często kandydaci spełniają takie kryteria jak: status osoby bezrobotnej, kwalifikacje i doświadczenie w przedmiocie działalności ich przyszłej firmy, czy wkład własny. Jednak przeszkodą nie do przejścia staje się np. zdobycie poręczenia osób pracujących na umowę o pracę lub prowadzących działalność. Dotacja bez zabezpieczeń to mi? Nic bardziej mylnego. W tym wpisie przedstawię Wam możliwości ubiegania się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności bez wymaganego zabezpieczenia.

Dofinansowanie bez zabezpieczeń: tylko dwa wyjścia

Możliwości z jakich może skorzystać przyszły beneficjent funduszy UE nie jest duża, jednak na pewno rekompensują to kwoty tych jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności. Osoby, które mają problemy z zabezpieczeniem dotacji mogą ubiegać się o:

  • po pierwsze dotacje z Lokalnych Grup Działania (dotacja LGD)
  • lub premia na rozpoczęcie pozarolniczej działalność z ARiMR.

Nie są to jednak opcja zamienne. Dlaczego? Ponieważ o premię na pozarolniczą działalność mogą ubiegać się osoby ubezpieczone na KRUS. W przeciwieństwie do dofinansowania z LGD.

Dotacja bez zabezpieczeń: spore kwoty

Ograniczone możliwości ubiegania się o środki rekompensują na pewno kwoty tych funduszy UE:

  • dotacja z LGD są w przedziale 50 000 – 100 000 zł,
  • natomiast premia na rozpoczęcie pozarolniczej działalności to wielkości rzędu 150 000 – 250 000.

Premia na rozpoczęcie pozarolniczej działalności: beneficjenci

O dotacje mogą ubiegać się:

  • osoby fizyczne (min. 18 lat) – rolnik, jego małżonek lub nawet domownik rolnika, jeśli podlega m.in. ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS) w pełnym zakresie bez przerw od minimum 12 miesięcy na dzień poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Poprzednio obowiązek obejmował aż 24 miesiące.
  • także beneficjenci albo ich małżonkowie korzystający z  poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi

Dotacje z LGD: beneficjenci

Jeśli chcesz rozpocząć działalność gospodarczą na terenie gminy wiejskiej lub mniejszej gminy miejskiej możesz otrzymać na ten cel środki z Lokalnej Grupy Działania.

Dotacje bez zabezpieczeń: więcej szczegółów

Wszystkie ww. dotacje zostały przeze mnie bardzo dokładnie opisane we wcześniejszych wpisach, do których znajdziesz tutaj linki:

Biz Planner dotacje

Już niedługo kolejna porcja informacji pod fundusze UE na start działalności. Bądź na bieżąco. Jeśli masz problem z przygotowaniem dokumentacji pod dofinansowanie na start firmy zapraszam do kontaktu

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt