Premia na działalność pozarolniczą ARiMR 2021: pytania

W tym wpisie zebrałem dla Was najczęściej pojawiającej się pytania z tematu Premia na działalność pozarolniczą ARiMR 2021. Jest to materiał z rozmów z klientami z ostatnich tygodni.

Premia ARiMR: firma na VAT

Premia na działalność pozarolniczą wpłynęła w pierwszej transzy. Firma w założeniach jest na VAT. Czy do wniosku o drugą transzę pod premia ARiMR klient ma wykazać wydatki na 120 tys. netto, Vat pokrywa sam? Dofinansowanie na działalność pozarolnicza przyznane w wysokości 150 tys. zł.

W regulaminie pod premie na działalność pozarolniczą wskazana jest możliwość finansowania kwoty netto lub brutto. W zależności od tego czy firma będzie na VAT czy nie. Zabronione jest natomiast podwójne finansowanie. Jeżeli wskazujemy, że działalność będzie na VAT to tym samym podatek od towarów i usług jest kosztem niekwalifkowanym, tzn. nie podlega finansowaniu. Jeżeli działalność nie będzie na VAT możemy pokrywać koszt VAT, ponieważ nie możemy ubiegać się o jego zwrot. Inną kwestią jest obowiązek rozliczenia przed drugą transzą pod premie ARiMR na działalność. Należy wykazać pokrycie 100% kosztów kwalifikowalnych wskazanych we wniosku, w tym wypadku 150 tys.

Premia ARiMR na firmę: czy można zatrudnić emeryta

Jeżeli zobligowałeś się do utworzenia miejsc pracy, musisz zatrudnić pracownika. Często wybór takich osób praca na osoby na emeryturze. Regulamin nie ogranicza możliwości zatrudnienia emerytów.

Beneficjent powinien utworzyć przewidziane w biznesplanie miejsca pracy do dnia złożenia wniosku o wypłatę drugiej raty pomocy, a utrzymanie osiągniętego przyrostu miejsc pracy powinno nastąpić w okresie co najmniej 2 lat od dnia wypłaty drugiej raty pomocy. Pracownik powinien być zatrudniony na umowę o prace.

Należy pamiętać, że do zatrudnionych nie zalicza się:

  • po pierwsze, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego;
  • dalej, wykonujących pracę na podstawie innej niż umowa o pracę i spółdzielcza umowa o pracę (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło lub kontraktu menadżerskiego);
  • także, współpracujących (za osobę współpracującą w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z osobą prowadzącą działalność gospodarczą we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują z nią przy prowadzeniu tej działalności);
  • oraz skazanych (w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania).

Premia pozarolnicza: pracownik na zwolnieniu L4 ?

Jednym z wymogów pod premie na pozarolniczą działalność jest warunek utrzymana wskaźnika zatrudnienia. Co w przypadku jeżeli pracownik przechodzi na L4. Czy wlicza się do limitu?

Jeżeli pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę okres na chorobowym wlicza się do zatrudnienia.

Premia na firmę  ARiMR: niezdolność do prowadzenia firmy?

Co jeżeli podczas realizacji biznesplanu nie będziesz w stanie prowadzić działalności gospodarczej. Czy można zawiesić firmę?

Podczas realizacji biznesplanu pod premie ARiMR możesz przebywać na zwolnieniu lekarskim. Masz do tego prawo. Jednak sama działalność gospodarcza musi funkcjonować przez 5 lat bez przerwy. W tym celu możesz ustanowić pełnomocnika.

Premia na firmę z ARiMR: czy po decyzji możesz przenieść się do miasta?

W regulaminie z programu Premia na rozpoczęcie pozarolniczej działalności widnieje m.in. obowiązek zamieszkiwania w miejscowości do 5 tys. mieszkańców. Czy potem beneficjent może zmienić zamieszkanie na większą miejscowość?

Po pierwsze, wymóg należy spełnić na dzień składania wniosku. Po drugie, późniejsze zobowiązanie dotyczy miejsca wykonywania działalności gospodarczej.

Premia ARiMR: Zatrudnienie  pracownika, w którym momencie?

Formalnie należy zatrudnić pracownika przed wnioskiem o drugą ratę z działania premia na działalność pozarolniczą ARiMR.

Premia KRUS: zmiana środków trwałych?

Czy zmiany w liście środków trwałych należy zgłosić przed wnioskiem o 1 ratę?

Tutaj istnieje rozbieżność pod kątem podejścia ARiMR. Część urzędników z ARiMR wskazuje:

  • moment przed złożeniem wniosku o I ratę,
  • czasami po złożeniu wniosku o I ratę, ale przed wydatkowaniem,
  • niektórzy, że przed wnioskiem o II ratę.

Niestety w takim przypadku lepiej zgłosić się do właściwie go ARiMR i ustalić ten stan.

Regulamin wskazuje natomiast okres realizacji biznesplanu, czyli termin do dnia złożenia wniosku o II ratę.

ARiMR dotacja: Czy mogę swoje dziecko?

Tak, można zatrudnić pełnoletnie dziecko o ile nie mieszka w jednym gospodarstwie domowym z Wnioskodawcą, a także posiada oddzielny budżet.

Premia na firmę z ARiMR: czy modę skorzystać z niskiego ZUS?

Tak, ulga na start przysługuje wszystkim Beneficjentom działania premia na pozarolniczą działalność (oczywiście jeżeli nie prowadzili działalności 5 lat wstecz)

Premia ARiMR: Kiedy można założyć działalność?

Starając się o dotacje na firmę z ARiMR często pojawia się pytanie, czy z założeniem firmy trzeba czekać na pozytywną decyzję czy można wcześniej?

Możemy od razu po złożeniu wniosku o premie założyć firmę. Jednak jest to ryzykowne, ponieważ w przypadku odmowy finansowania nie będziesz mógł ubiegać się o dofinansowanie na firmę w kolejnych naborach (przejdziesz już na ZUS).

Pozarolnicza działalność: dotacja a prowadzenie gospodarstwa

Czy otrzymanie pomocy z programu premia na pozarolniczą działalność wymusza zamknięcie gospodarstwa?

Pamiętaj, że prowadzić gospodarstwo możesz będą na ZUS. Uzyskanie pomocy z funduszy na pozarolniczą działalność nie zabrania prowadzenia gospodarstwa i pobierania dopłat.

POTRZEBUJESZ POMOCY W NAPISANIU WNIOSKU O DOFINANSOWANIE?

Wymogi formalne i zawiły regulamin przerasta Cię? Nie martw się jeśli nie wiesz jak uzyskać środki na rozpoczęcie pozarolniczej działalności i uzupełnić wniosek. Zwiększ swoje szanse z profesjonalistą

zapraszam

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt