Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 2021 zobowiązanie

Wnioski z naboru 2020 w większości zostały już zweryfikowane. Nie mniej emocji budzi tegoroczna Premia na pozarolniczą działalność. Potencjalni Wnioskodawcy coraz częściej zadają pytania o obowiązki jakie Premia na pozarolniczą działalność narzuca na nich. Zebrałem w tym artykule te najczęściej powtarzające się, które trafiają do nas. Jeżeli też przygotowujesz się do naboru Premia pozarolnicza 2021, to informacje tutaj zawarte bardzo przydadzą Ci się pod kątem planowania własnej firmy. Wpis Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 2021 zobowiązania pomoże Ci poznać wszystkie pułapki i wyzwania.

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 2021 zobowiązania: jak długo prowadzić firmę

Jeżeli jesteś beneficjentem dotacji premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej musisz nie tylko otworzyć firmę, ale także ją utrzymać. Okres przez jaki musisz prowadzić firmę na plusie wynosi 5 lat od dnia, w którym otrzymasz pierwszą ratę dotacji.

Nie dopuszcza się tutaj wyjątków. Pamiętaj, że czasowe zawieszenie działalności pozarolniczej nie jest dopuszczane nawet podczas niezdolności do pracy.

Premia na pozarolniczą działalność 2021: pracownicy

Jeżeli w biznesplanie wskazałeś stworzenie dodatkowych miejsc pracy to przysługuje Ci zwiększona kwota premii (nawet 250 000 zł). Oprócz zwiększonej kwoty dotacji otrzymasz także dodatkowe punkty rankingowe za pracowników, które pomogą Ci otrzymać wyższe miejsce wśród wnioskodawców:

  • po pierwsze, 1 dodatkowe miejsce pracy: 5 punktów,
  • co więcej, 2 dodatkowe miejsca pracy: 6 punktów,
  • dalej, 3 miejsca lub więcej: 7 punktów.

Ważnym odnotowania jest fakt, że miejsca pracy to także częściowe etatu. By otrzymać drugą transzę premii na pozarolniczą działalność będziesz musiał okazać potwierdzenie tego faktu.

Przechodzimy na ZUS

Istotnym pod kątem finansowym jest zobowiązanie beneficjenta premii na pozarolniczą działalność dotyczące przejścia na ubezpieczenia ZUS. Czas to 2 lata jednak nie później niż przed ubieganiem się o drugą ratę premii.

POTRZEBUJESZ POMOCY W NAPISANIU WNIOSKU O DOFINANSOWANIE?

Wymogi formalne i zawiły regulamin przerasta Cię? Nie martw się jeśli nie wiesz jak uzyskać środki na rozpoczęcie pozarolniczej działalności i uzupełnić wniosek. Zwiększ swoje szanse z profesjonalistą

 

zapraszam

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt