Premia ARiMR zmiana biznesplanu

Czasu do rozpoczęcia naboru Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej jest coraz mniej. Często trafiają do nas klienci, którzy zastanawiają się, kiedy należy nanieść zmianę biznesplanu, gdy otrzymają pomoc z programu premia ARiMR. Teoretycznie nie trzeba wprowadzać zmian, natomiast praktyka jest odmienna od teorii.  Przedstawimy dziś najpopularniejsze przyczyny zmiany biznesplanu dla naboru premia ARiMR PROW 2014-2020.

Premia KRUS: środki trwałe

Premia pozarolnicza może zostać przeznaczona na zakup nowych środków trwałych, tj:

  • przede wszystkim maszyny,
  • także urządzenia,
  • dodatkowo środki transportu (pamiętaj o obostrzeniach przy zakupie osobowego,
  • oraz wyposażenia.

To właśnie tej grupy dotyczą najczęściej zmiany biznesplanu.

Planowane nakłady muszą mieć swoje urealnienie w biznesplanie inwestycji. Premia ARiMR musi zostać wydatkowana na środki trwałe ma stanowić co najmniej 70% kwoty pomocy.

Premia na działalność pozarolniczą: kiedy nie trzeba robić zmian biznesplanu

Jeżeli masz wątpliwości, czy zmiany, które nastąpiły, wymagają modyfikacji biznesplanu skontaktuj się z ARIMR. Urzędnicy nie wymagają zmian, jeżeli zakres rzeczowy inwestycji pokrywa się z tym, który wskazałeś w dokumentacji aplikacyjnej do programu premia pozarolnicza. To naturalne, że ceny będą się zmieniać. Wymogiem jest spełnienie limitów procentowych przeznaczania pomocy.

Premia pozarolnicza: zmiana wydatków

Często jednak po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy z programu premia ARiMR PROW 2014-2020 wartość planowanych zakupów ulega zmianie. Wtedy Beneficjenci poszukują tańszych zamienników, by zmieścić się w budżecie i sfinansować potrzebne środki trwałe.

Zakres rzeczowy działania premia ARiMR w takim wypadku należy zaktualizować. Często zalecana jest zmiana przed wnioskiem o wypłatę II raty, w praktyce ARiMR często wskazuje, żeby tego dokonać bezzwłocznie.

Premia ARIMR: VAT

W regulaminie pod premie na działalność pozarolniczą wskazana jest możliwość finansowania kwoty netto lub brutto. W zależności od tego czy firma będzie na VAT czy nie. Zabronione jest natomiast podwójne finansowanie. Jeżeli wskazujemy, że działalność będzie na VAT to tym samym podatek od towarów i usług jest kosztem niekwalifkowanym, tzn. nie podlega finansowaniu. Jeżeli działalność nie będzie na VAT możemy pokrywać koszt VAT, ponieważ nie możemy ubiegać się o jego zwrot. W przypadku przejścia na VAT lub na odwrót, należy przygotować wniosek o zmianę biznesplanu.

Premia ARiMR: zmiana PKD

A co jeżeli po decyzji ARiMR o przyznaniu pomocy w ramach programu chcesz zmienić rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej? Jest to możliwe, jak najbardziej. Pamiętaj, że taka zmiana będzie wymagać od Ciebie modyfikacji całego biznesplanu i pewnie planu inwestycji.  Wniosek wraz z nowym biznesplanem należy złożyć do ARiMR.

POTRZEBUJESZ POMOCY W NAPISANIU WNIOSKU O DOFINANSOWANIE?

Wymogi formalne i zawiły regulamin przerasta Cię? Nie martw się jeśli nie wiesz jak uzyskać środki na rozpoczęcie pozarolniczej działalności i uzupełnić wniosek. Zwiększ swoje szanse z profesjonalistą

Zapraszam

Pomogliśmy setkom osób – zobacz tutaj.

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt