Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej podwójny KRUS

Czasu do rozpoczęcia naboru Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej jest coraz mniej. Często trafiają do nas klienci, którzy zastanawiają się, czy mogą zostać na KRUS, gdy otrzymają premię ARiMR. Ze względu na znaczenie tego tematu rozbierzemy go na czynniki pierwsze. Głównym pytaniem przyszłych beneficjentów naboru premia ARiMR PROW 2014-2020 powinno być „czy warto być na podwójnym KRUS”?

Premia na działalność pozarolniczą: kto może się ubiegać o dotacje na firmę

Jest wiele wymagań, które należy spełnić, by móc ubiegać się o dotacje na firmę ARiMR. Jednym z nich jest okres podleganiu ubezpieczeniu rolników. O premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej może ubiegać się osoba fizyczna, która podlega ubezpieczeniu KRUS w pełnym zakresie  jako:

 • po pierwsze rolnik,
 • także małżonek rolnika
 • lub domownik rolnika

nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Premia pozarolnicza: czy trzeba przejść na ZUS

Niestety tak. Można to opóźnić. Jak?  Dokładna data przejścia na ZUS nie został narzucona od razu. Można to przeciągnąć do momentu złożenia wniosku o II transzę dotacji. Pytanie, czy warto? Zaraz przeanalizujemy całość zagadnienia.

Premia ARIMR: kiedy na ZUS

Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu pomocy w ramach programu premia na rozpoczęcie pozarolniczej działalności masz 9 miesięcy na założenie działalności oraz złożenie wniosku o pierwszą płatność pomocy.  Działalność pozarolniczą musimy utrzymać 5 lat od dnia wypłaty I raty.

Moment przejścia na ZUS można przesunąć przed złożeniem wniosku o II ratę. Może to oznaczać, że na ZUS będziemy około 3 lata. Zaraz przeanalizujemy pod jakimi warunkami.

Premia pozarolnicza: podwójny KRUS limit podatku

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 maja 2021 r. (M.P z 2021 r. poz. 472) roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2021 rok wynosi 3604 zł. W roku 2020 obejmował limit przychodów pod podwójny KRUS w wysokości 3504 zł. Mamy zatem informacje o granicznej wysokości podatku, który możemy zapłacić pozostając na podwójnym KRUS.

WAŻNE: Według ostatnich interpretacji, osoby korzystające z podwójnego KRUS tracą możliwość skorzystania z obniżonych składek ZUS dla nowych przedsiębiorców. Po okresie na podwójnym KRUS przechodzą na duży ZUS. Więcej znajdziesz tutaj.

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej: czy firma musi generować zysk

ARiMR finansuje operacje, które są uzasadnione pod względem ekonomicznym. Prognoza  finansowa musi wskazać, że od roku następującego po roku, w którym wnioskodawca planuje złożenie wniosku o płatność I raty, działalność pozarolnicza będzie rentowna. Oznacza to nadwyżkę przychodów nad kosztami.

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej podwójny KRUS

Zbierzmy wszystkie informacje i wyciągnijmy wnioski.

Po pierwsze, możesz skorzystać z podwójnego KRUS do momentu złożenia wniosku o II transzę (maksymalnie 2 lata). Pamiętać należy, że podwójny KRUS nie pozwoli skorzystać Ci z preferencyjnego ZUS po tym okresie i od razu przechodzisz na duży ZUS.

Dodatkowo nakłada się kolejne obostrzenie. Limit podatku dochodowego jaki możesz zapłacić na podwójnym KRUS jest stosunkowo niski. Dla roku 2021 wynosił 3604 zł. Sam podatek może nie do końca zobrazować o jakich przychodach/dochodach mówimy. Przeanalizujmy dwa przypadki:

 • po pierwsze skala podatkowa 17%. Jeżeli podatek ze skali podatkowej wyniesie 3604 zł to twój dochód brutto oscyluje w okolicy 21200 zł, czyli około 1766 zł miesięcznie dochodu brutto, lub ok 1466 zł netto.
 • a także ryczałt 5,5%, przy podatku 3604 zł przychód powinien wynieść około 65 527 zł. Pamiętaj, że ryczałt nie uwzględnia kosztów uzyskania przychodu.

Jak sam widzisz, przychody nie są oszałamiające w tych przypadkach. Jak dla skali podatkowej osiągnięcie zysku brutto 21200 jest wystarczające by wypełnić obowiązek rentowności, tak dla ryczałtu nie koniecznie. Ryczałt wyliczany jest wyłącznie na podstawie przychodów. Nawet w momencie, gdy koszty są większe od przychodów podatek zapłacimy.

Premia pozarolnicza: przekroczenie limitu podatku KRUS

Po przekroczeniu ww. limitu dochodów, nawet przed upływem dwóch lat do złożenia wniosku o II transzę, wypadamy z podwójnego KRUS. Przechodzimy na ZUS i niestety nie będziemy mogli skorzystać z preferencyjnych stawek. Od razu przechodzimy na duży ZUS. W skrajnych przypadkach może okazać się, że w ciągu trwania pierwszego roku działalności przekroczymy wysokość podatku. W szczególności powinny uważać firmy z branż, na które występuje duży popyt (patrz budowlanka). Dla nich nie do końca racjonalnym może okazać się podwójny KRUS.

Premia ARiMR: podwójny KRUS może się opłacić

Premia na pozarolniczą działalność gospodarczą PROW 2014-2020 może zostać przyznana osobom, które:

 • po pierwsze podejmują ponownie działalność gospodarczą po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia, poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
 • albo podejmują działalność w określonym przedmiocie działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia jej wykreślenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Jeżeli przyszły beneficjent zamknął działalność co najmniej 24 miesiące przed złożeniem wniosku o premie na pozarolniczą działalność natomiast mniej niż 60 miesięcy nie może skorzystać z małego.

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

 • po pierwsze, są osobami fizycznymi, czyli prowadzą działalność jednoosobową albo są wspólnikami spółek cywilnych
 • także podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmują ją ponownie, po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia,
 • dodatkowo, nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym pracowali na etacie i wykonywali czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności
 • także nie podlegają ubezpieczeniu w KRUS.

Dla osób, które zaczynają ponownie działalność gospodarczą, ale zamknięcie poprzedniej było w okresie 24-60 miesięcy przed wnioskiem, podwójny KRUS na pewno będzie rozwiązaniem tańszym.

Jak widzisz, program Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej ma wiele pułapek. Dowiedz się więcej na temat naboru na premię pozarolniczą tutaj.

POTRZEBUJESZ POMOCY W NAPISANIU WNIOSKU O DOFINANSOWANIE?

Wymogi formalne i zawiły regulamin przerasta Cię? Nie martw się jeśli nie wiesz jak uzyskać środki na rozpoczęcie pozarolniczej działalności i uzupełnić wniosek. Zwiększ swoje szanse z profesjonalistą

Zapraszam

Pomogliśmy setkom osób – zobacz tutaj.

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt