PUP Poznań dofinansowanie 2022

Jesteś osobą bezrobotną? Planujesz założenie działalności gospodarczej? Nie posiadasz wkładu własnego? Mam dla Ciebie bardzo dobą wiadomość. Osoby bezrobotne z Poznania (miasto i powiat) mogą wciąż ubiegać się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. To świetna okazja, by zrealizować swoje marzenia o niezależności i braku szefa nad głową. Wpis „PUP Poznań dofinansowanie 2022” przedstawi wszystkie najważniejsze aspekty związane z tym dofinansowaniem.

Dofinansowanie na założenie działalności o przydatne narzędzie, które pozwoli Ci rozwinąć Twój biznes. W ramach walki z bezrobociem PUP dotacje oferowane są często osobom zamierzającym rozpoczęcie przygody z prowadzeniem firmy.

Z tego artykuły dowiesz się:

 • przede wszystkim jaka jest aktualna kwota dofinansowania z urzędu pracy,
 • dodatkowo ile czeka się na pieniądze z dofinansowania,
 • co więcej na co możesz przeznaczyć dotacje z urzędu pracy,
 • jak długo musisz prowadzić firmę po otrzymaniu dofinansowania PUP,
 • a także jakie masz szanse na otrzymanie dotacji PUP,

JAKA JEST AKTUALNA KWOTA DOFINANSOWANIA Z URZĘDU PRACY?

Dotacja z Urzędu Pracy mieści się w pewnym przedziale wartości. Pieniądze na założenie firmy uzależnione są do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

To jaka jest aktualna kwota dofinansowania PUP znajdziesz na stronie Urzędu Pracy w informacjach ogólnych. Waha się ona pomiędzy 4-krotnością, a 6-krotnością przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Od 07/2022 górny limit pod dofinansowanie PUP na podstawie średniej pensji (6 235,22 zł) to 37 411,32 zł.

JAKA JEST AKTUALNA KWOTA DOTACJI PUP Poznań

Niestety, ale nie ma jednej ujednoliconej wartość pomocy dla całego kraju. Powiatowe Urzędu Pracy wykazują dużą autonomię w tym zakresie. Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy może być przyznane w niższej kwocie.

Wysokość wsparcia na założenie działalności, o jaką możesz się starać w ramach naboru jest ustalana i podawana przez dany Powiatowy Urząd Pracy.

Gdyby Twój PUP nie podał w ogłoszeniu dokładnej kwoty dofinansowania na rozpoczęcie działalności sugeruję Ci, abyś skontaktował się ze swoim doradcą zawodowym. Udzieli Ci informacji na temat wartości, która obowiązuje obecnie w placówce.

W zależności od Urzędu Pracy kwota dotacji może być poniżej maksymalnej wartości .

Przykłady:

 • PUP Bydgoszcz 25 000,00 zł,
 • natomiast PUP Warszawa 37 411,00,
 • PUP Poznań 30 000,00 zł

ILE CZEKA SIĘ NA DOFINANSOWANIE PUP w Poznaniu

Czas oczekiwania na dotacje z Urzędu Pracy należy do jednych z najkrótszych wśród dostępnych form finansowania startupów.  Dodatkowo sam proces ubiegania się o dofinansowanie jest mniej skomplikowany niż przy innych dofinansowaniach.

Z reguły Urząd Pracy rezerwuje sobie 30 dni na rozpatrzenie Twojego wniosku o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności. Terminy oceny dokumentacji aplikacyjnej zależą jednak w głównej mierze sprawności danego Urzędu. Zdarzają się przypadki pozytywnej oceny i podpisania umowy nawet w ciągu 3 tygodni.

Należy pamiętać, że okres weryfikacji dokumentacji liczy się inaczej w przypadku naborów ciągłych inaczej w konkursowych.

Nabór ciągły o dofinansowanie trwa z reguły do wyczerpania środków. Ok tutaj procedura trwa 30 dni od złożenia wniosku. Natomiast przy naborach konkursowych do dofinansowanie PUP 30 dni liczone jest od zakończenia przyjmowania wniosków.

DODATKOWO NA PROCES WYDŁUŻENIA OCENY WNIOSKU MOGĄ MIEĆ EWENTUALNE WEZWANIA O UZUPEŁNIENIA.

To ile czeka się na dofinansowanie PUP może zależeć od ilości wezwań do korekty wniosków. Zdarza się, że po wniesieniu korekty Urząd Pracy ponownie wyznacza sobie 30 dni na rozpatrzenie zmian. Widzisz, jak ważne jest prawidłowe sporządzenie dokumentacji pod dofinansowanie. W niektórych przypadkach dofinansowanie PUP zostanie opóźnione dla Ciebie, ale w skrajnych Twój wniosek może zostać skreślony.

ILE TRWA PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE PUP Poznań

Kolejnym etapem jest formalne podpisanie umowy o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności. PUP Poznań określa termin podpisania umowy, zwykle między 14-30 dni od pozytywnego rozpatrzenia wniosku bezrobotnego.

JAK DŁUGO MUSZĘ PROWADZIĆ FIRMĘ PO OTRZYMANIU DOFINANSOWANIE Z URZĘDU PRACY?

Po otrzymaniu dofinansowania z Urzędu Pracy w Poznaniu na podjęcie działalności musisz utrzymać swoją firmę przez dany okres. Firma powinna działać przez co najmniej 12 miesięcy po otrzymaniu dofinansowania PUP Poznań.

Dodatkowym warunkiem jest brak przerw w tym czasie. Chodzi tutaj o zakaz zawieszania firmy w pierwszych 12 miesiącach. Ten przepis znoszony jest w wyjątkowych przypadkach m.in. : stanów wyjątkowych i innych podobnych sytuacji.

Podczas ostatniej pandemii i zagrożenia pandemią Urzędu Pracy wprowadziły pewną modyfikację tej zasady.

Zezwalały na zawieszenie aktywności o ile nie przekroczy 6 miesięcy. Niestety, okres zawieszenia nie obejmuje okresu prowadzenia firmy. To na ile zawiesiłeś wtedy działalności przedłuży okres prowadzenia firmy.

NA CO MOGĘ PRZEZNACZYĆ DOFINANSOWANIE Z URZĘDU PRACY w Poznaniu: OGÓLNA ZASADA

Dotacje PUP trzeba przeznaczyć na zakup tylko niezbędnych pozycji, które są racjonalne pod kątem typu i skali działalności. Co do zasady, nie znajdziesz ograniczeń związanych z finansowaniem środków trwałych, m.in. urządzeń, maszyn, czy aparatury.

Niestety, na tle całego kraju występują pewne limit przedmiotowe, które wymienię w kolejnym punkcie wpisu.

Nie podlega wątpliwości, że dofinansowanie na założenie działalności z Urzędu Pracy nie pozwoli Ci na pokrycie bieżących wydatków . W tej kategorii znajdują się koszty, które firma ponosi z pewną regularnością tj.

 • przede wszystkim zakup paliwa,
 • dodatkowo składki ZUS,
 • także wynagrodzenia,
 • czy abonamenty itp.

NA CO WYDAĆ DOFINANSOWANIE PUP?

Urzędy Pracy często stosują progi procentowe w jakich dane koszty kwalifikowalne muszą się zmieścić. Z reguły limity dotyczą:

 • przede wszystkim promocji (z reguły między 10-30 proc. kwoty dofinansowania),
 • dodatkowo towaru do dalszej odsprzedaży, czy też materiałów do wykonywania usług (między 20-50 proc. kwoty dotacji),
 • także konsultacji m.in. prawne (5 do 10 proc. kwoty dofinansowania).

Tak jak pisałem wcześniej, z reguły PUP wskazują, aby dofinansowanie było przeznaczone na zakup nowych przedmiotów. W niektórych wyjątkach po wskazaniu racjonalnego uzasadnienia mogą zgodzić się na zakup używanego środka trwałego.

Zakup środków trwałych z reguły nie jest obarczany limitem przez Urzędy Pracy. Wyjątki stanowią takie pozycje jak:

 • przede wszystkim środki transportu (w niektórych urzędach znajdziesz całkowity zakaz ich finansowania)
 • dodatkowo kasa fiskalne (nie jest pokrywana z dofinansowania PUP),
 • co więcej zakup telefonów komórkowych (PUP wprowadzają czasami ograniczenia kwotowe, z reguły 1500 zł),
 • także spotkaliśmy się ograniczaniem przy zakupie komputerów 3500-4000 zł– jest to jednak bardzo rzadko spotykany wypadek.

Jak wspomniałem wcześniej, każdy urząd pracy ma swoją listę wydatków, które mogą być dofinansowane. Bardzo ważnym krokiem przed przystąpieniem do opracowywania wniosku o dofinansowanie PUP, jest spisanie swoich potrzeb inwestycyjnych i zestawienie ich na tle regulaminu danego Urzędu Pracy.

Zanim uzupełnisz cokolwiek we wniosku o dofinansowanie z Urzędu Pracy, sprawdź, czy przepisy na to pozwalają.

NA CO MOGĘ PRZEZNACZYĆ DOFINANSOWANIE PUP: UŻYWANE ŚRODKI TRWAŁE

W przypadku zakupu używanych środków trwałych bardzo często możesz spotkać się z regulacją minimalnej wartości. Urzędy Pracy często wskazują, że cena przedmiotów używanych nie powinna być niższa niż 1 000,00 zł. Dodatkowo często wymagają, aby wykazać, czy cena używanego przedmiotu jest niższa od ceny rynkowej nowego odpowiednika. W skrajnych przypadkach spotkaliśmy się nawet z koniecznością przedstawienia wyceny biegłego.

JAKIE MASZ SZANSE NA OTRZYMANIE DOFINANSOWANIA Z URZĘDU PRACY w Poznaniu?

Jeśli planujesz starać się o dofinansowanie PUP Poznań, przede wszystkim sprawdź, jest regulamin. W tym dokumencie wskazane są wszystkie warunki, jakie należy spełnić ubiegając się o dotacje na rozpoczęcie działalności w Poznaniu.

Co więcej w PUP znajdziesz również merytoryczną i formalną kartę oceny Twojego wniosku.

Co w przypadku, gdy Powiatowy Urząd Pracy nie publikuje karty oceny? Tutaj zdaj się na nasze doświadczenie – przedstawimy zestaw parametrów punktowych przy dofinansowaniu PUP.

Jakie masz szanse na otrzymanie dofinansowania PUP: sprawdź szanse

Za co z reguły otrzymasz punkty w naborze o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności w Poznaniu:

 • po pierwsze za przygotowanie merytoryczne: wykształcenie takie jak ukończone szkoły, certyfikaty– im więcej tym wyższa punktacja,
 • następnie przygotowanie praktyczne: doświadczenie zawodowe. Z reguły im dłuższe jest i im bardziej powiązane z branżą Twojej działalności tym lepiej,
 • co więcej często przyznawane są punkty za wkład własny. Bardzo często możesz uzyskać dodatkowe punkty jeżeli oscyluje w okolicy 10 proc. lub wyżej. Nie jest to jednak warunek konieczny.
 • a także za siedzibę firmy– lokal własnościowy, wynajęty, czy umowa przedwstępna dają Ci w tej kategorii punkty,
 • dodatkowo Urzędy Pracy czasami premiują wybraną formę zabezpieczenia: najczęściej: poręczenia lub weksel z poręczeniem otrzymują najwięcej punktów
 • na końcu rozeznanie rynkowe takie jak: promesy współpracy, umowy przedwstępne z, które informują Urząd Pracy o dużym prawdopodobieństwie na powodzenie Twojej firmy – otrzymujesz za nie dodatkowe punkty.

JAKIE MASZ SZANSE NA OTRZYMANIE DOTACJI PUP Poznań: WZGLĘDU FORMALNE I MERYTORYCZNE

Uzupełniając wniosek o dofinansowanie PUP w Poznaniu trzeba mieć na uwadze wiele aspektów, z którymi osoba pierwszy raz mająca styczność z dokumentami z dotacji UE może mieć problemy. Nie każdy posiada odpowiednie przygotowanie merytoryczne, żeby poradzić sobie z przygotowaniem poprawnej dokumentacji. Jest to ważne, ponieważ Urzędy Pracy czasami przyznają punkty za takie aspekty formalne i merytoryczne jak:

 • po pierwsze kompletność wniosku (czy są wszystkie załączniki)
 • dodatkowo spójność biznesplanu firmy,
 • czy racjonalność i odpowiednie uzasadnienie wydatków kwalifikowalnych.

Ale nie martw się. Jeśli po przeczytaniu tego artykułu nadal masz pytania, obawy lub po prostu nie możesz w krótkim czasie przygotować swojej aplikacji i biznesplanu, możesz powierzyć to zadanie naszej firmie.

CZY TRUDNO OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE Z URZĘDU PRACY w Poznaniu?

Możliwość otrzymania dofinansowania PUP zależy od wielu determinant. Wskazałem Tobie główne rodzaje wymagań, które zawierają regulaminy PUP. Niestety, zasady przyznawania dotacji dla każdego PUP są inne, wskazana lista ma charakter orientacyjny. Ważną kwestią w ocenie szanse jest doświadczenie i obycie z daną instytucją.

Mimo wielu przeszkód (brak jednolitych druków, regulaminów, czy nawet podejść do oceny wniosków w całym kraju) to dofinansowanie pozwoli Ci sprawnie przejść drogę od osoby bezrobotnej do przedsiębiorcy.

DLA KOGO JEST DOTACJA Z PUP Poznań? PODSTAWOWE WARUNKI, KTÓRE MUSISZ SPEŁNIĆ

Jeżeli masz zamiar startować o dofinansowanie na założenie działalności z Urzędu Pracy musisz spełnić kilka podstawowych warunków. Wymieniłem je dla Ciebie poniżej:

 • po pierwsze jako bezrobotny starający się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej musisz być zarejestrowany w Urzędzie Pracy. Rejestracji dokonasz osobiście lub elektronicznie.
 • dodatkowo, jako osoba bezrobotna starająca się o dofinansowanie na otworzenie działalności z urzędu pracy Poznań nie możesz wcześniej prowadzić innej firmy. Karencja wynosi z reguły 12 miesięcy przed złożeniem wniosku,
 • ponadto nie możesz wcześniej odmówić podjęcia pracy, praktyki albo stażu bez racjonalnego uzasadnienia w okresie roku przed złożeniem wniosku. W innym wypadku nie kwalifikujesz się do dofinansowania dla start firmy.
 • także nie będziesz miał szans, jeżeli jesteś skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w ciągu 2 lat od dnia złożenia wniosku.
 • co więcej, dofinansowanie jest jednorazowe. Jeżeli otrzymałeś w przeszłości dofinansowanie na założenie firmy to nie możesz ubiegać się o nie ponownie.
 • także nie możesz złożyć wniosku o dofinansowanie z urzędu pracy 2022 jednocześnie w kilku placówkach.

PUP Poznań: na co zwrócić uwagę przy dofinansowaniu

Każdy Powiatowy Urząd Pracy ma swoje specyficzne uwarunkowania/zapisu regulaminu. Przybliżę Ci te, na które moim zdaniem (z perspektywy firmy wyspecjalizowanej w pozyskiwaniu dotacji) należy zwrócić.

Zacznijmy od wydatków na reklamę. Urząd Pracy w Poznaniu pozwala na przeznaczenie do 20% na ten cel – w tym utworzenie strony internetowej. Jednak zapis ten nie dotyczy dla działalności zajmujących się handlem internetowym. jeśli głównym profilem działalności jest handel internetowy oraz utworzenia serwisu albo portalu internetowego, Jeśli głównym profilem Twojej działalności jest handel internetowy możesz przeznaczyć wyższą, niż wynika z limitu, kwotę.

Co najważniejsze przy dofinansowaniu z Urzędu Pracy w Poznaniu. Strona internetowa, witryna internetowa, portal internetowy lub sklep internetowy powinny być wykonane w polskiej wersji językowej i powinny być aktywne od dnia złożenia przez wnioskodawcę rozliczenia w urzędzie i dotyczyć wyłącznie rodzaju działalności, jaką wnioskodawca otrzymał z urzędu.

Dodatkowo jako jedna z możliwych do wyboru form zabezpieczenia jest poręczenie osób fizycznych. Przy wyborze tego zabezpieczenia, poręczycielami muszą być dwie osoby fizyczne. Każda o stałym dochodzie miesięcznym brutto nie niższym niż 3 300 zł.

To tylko nieliczne specyficzne zapisy jakie obowiązują w Poznaniu.

Dofinansowanie z URZĘDU PRACY Poznań? ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ I UZYSKAJ DOTACJĘ NA START FIRMY

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje na start firmy, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jaka dotacja na start jest dla Ciebie? Szukasz informacji o aktualnych naborach na dofinansowanie?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com