Jak napisać BIZNESPLAN DO URZĘDU PRACY

Szukając sposób na sfinansowanie Waszego celu jakim jest firma, często pytacie jakie dotacje na otwarcie firmy są dostępne? Zwykle też idziesz prosto do PUP. Jeśli znajdziesz formę dofinansowania, to kolejnym pytaniem jest jak uzyskać dotację na założenie firmy z urzędu pracy? Ale jak napisać biznesplan do Urzędu Pracy.

Od czego zacząć pisanie biznes planu

Wniosek z biznesplanem to kluczowe dokumenty, od których zależy Twój sukces przy ubieganiu o dofinansowanie PUP na założenie firmy. Dlatego na początek poznaj co powinno się w nim znajdować. Znajdują się w nim takie informacje jak:

 • przede wszystkim opis firmy wraz ze wskazaniem PKD dla roku 2007,
 • także charakterystyka branży,
 • co więcej przygotowanie wnioskodawcy do przyszłej działalności o określonym profilu (wykształcenie, doświadczenie, wkład własny),
 • następnie reklama i marketing,
 • dodatkowo opis konkurencji,
 • wskazanie klientów,
 • nie zapomnij o analizie SWOT (czyli wskazanie silny i słabych stron Twoje firmy, szans i zagrożeń stwarzanych przez otoczenie zewnętrzne),
 • na koniec wyliczenia przychodów.

W tym wpisie omówię Biznes plan do urzędu pracy krok po kroku.

Biznesplan o dotacje z Urzędu Pracy

Jak napisać biznesplan na dotacje do urzędu pracy? Zacznij od pokazania swojego tła merytorycznego. Ważne jest wskazanie odpowiednich kwalifikacji, które zdobyłeś podczas:

 • po pierwsze, edukacji szkolnej: m.in.: w technikum, czy szkole profilowanej,
 • co więcej, poprzez szkolenia specjalistyczne, także kursy produktowe.

Dla wskazanych wyżej opisz dokładnie wiedzę i umiejętności, które zdobyłeś. Czasami osoba opisująca swoją bazę wiedzy może również dołączyć w tym miejscu odpowiednie wykształcenie, np. stolarstwo. Część umiejętności i wiedzy jest wspólna, np.:

 • przede wszystkim zasady BHP,
 • co więcej, obsługa elektronarzędzi,
 • czytanie rynków technicznych itp.

Dokładny opis tych elementów pomoże przekonać oceniających, że jesteś osobą spełniającą wymagania merytoryczne.

W biznesplanie firmy, na równi z wykształceniem, musisz wykazać swoje doświadczenie, czyli wskazać lata i zawody oraz obszar odpowiedzialności najlepiej zbieżny z profilem ​​biznesowym przyszłej działalności.

Biznesplan do PUP może również zawierać elementy związane z nieoficjalnym doświadczeniem, m.in. pomoc oferowana przyjaciołom i krewnym. Tutaj należy przygotować referencje dla tych osób oraz dokumentację w postaci zdjęć wykonanej pracy

Biznes plan o dotacje PUP: OMÓWIENIE BIZNESU I BRANŻY

Kolejną częścią naszego schematu biznesplanu dla firmy jest omówienie biznesu i branży. Poniżej przedstawiam Ci listę, która może być drogowskazem jak napisać biznesplan PUP. Wniesie wartość dodaną do całego dokumentu. Ta część biznesplanu firmy powinna odnosić się co najmniej do następujących kwestii:

 • po pierwsze, jaki jest charakter branży, czy wartości rosną, czy maleją, w jakim kierunku podążają podmioty obecne na rynku,
 • następnie, co pokazują dane sektorowe oraz opracowania i raporty. W tej części biznesplanu możesz posłużyć się raportami GUS, a także firm konsultingowych takich jak PWC,
 • dodatkowo, odpowiedz na pytania dotyczące tego, jak dane i trendy demograficzne, gospodarcze i kulturowe, decyzje rządowe i inne czynniki wpływają na Twoją firmę i jej otoczenie,
 • zestaw dane rynku na tle Twojego pomysłu na działalność lub inwestycję, porównaj ze sobą standardowe oferty rynkowe z Twoją usługa lub produktem,
 • także, dowiedz się, co i w jaki sposób Twoi konkurenci obecnie pracują nad dystrybucją usług, szukając ich niedociągnięć,
 • co więcej, opisz swoją wizję i misję firmy, a także wartość dodaną jaką wnosisz na rynek, staraj się znaleźć odpowiedz na pytanie: czy i w jaki sposób firma i  produkty odpowiedzą na bieżące i przyszłe zapotrzebowanie klientów?

Wiem, że powyższe pytania rozwojowe mogą zająć dużo czasu, ale pokażą Ci nie tylko kluczowe aspekty firmy przyszłości, ale także ważne aspekty branży. Pomoże to w prawidłowym prowadzeniu profilu działalności i jej produktów w celu poprawy konkurencyjności. To ważny punkt w odpowiedzi na pytanie jak napisać biznesplan do urzędu pracy.  Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności 2022 to też dokładna analiza otoczenia Waszej przyszłej działalności.

jak napisać biznesplan do PUP: ANALIZA RYNKU I KONKURENCJI

Jest to niejako rozwinięcie poprzedniej części biznesplanu do urzędu pracy. Ta część wiąże się z uważną oceną konkurentów na rynku. Poszukaj słabych stron, które mogą wykorzystać przy pozyskiwaniu nowych klientów. Dodatkowo pokaże, gdzie te podmioty mają przewagę konkurencyjną, określając tym samym jakich innych nisz należy szukać, aby zaistnieć na rynku.

Wzbogacenie tego fragmentu biznesplanu firmy powinno:

 • po pierwsze, zdefiniuj głównego konkurenta, dokładnie określając jego nazwę, zakres działalności i wpływy, rynek i potencjał zarządzania,
 • dodatkowo opisz problemy, z którymi borykają się konkurenci i jak sobie z nimi radzą. możesz także wyszukiwać aktualne informacje o warunkach finansowych lub operacyjnych, oświadczenia osób zarządzających tymi podmiotami gospodarczymi,
 • możesz także oszacować udział w rynku konkurentów, np. porównując ich wartość sprzedaży z ogólną wartością branży,
 • dodatkowo, analizując bariery wejścia, możesz zbudować wpływ na nowych konkurentów, opóźniając ich wejście na rynek.

Biznes plan o dotacje PUP: PLAN SPRZEDAŻY I MARKETINGU

Tutaj opis części biznesplanu musisz skierować ku następującym zagadnieniom:

 • po pierwsze szczegółowy opis produktu i usługi,
 • następnie wskaż klientowi wartość dodaną produktu/usługi, czy to jakość, czy cenę,
 • innowacje procesowe, produktowe i technologiczne,
 • dodatkowy opis metody bieżąca ceny,
 • co ważniejsze, analizuj cały proces dystrybucji i dotarcia do klientów,
 • określ, czy klient jest detaliczny czy hurtowy,
 • odpowiedz również na pytanie: „czy towary mojej firmy wymagają specjalnego przechowywania, pakowania lub wysyłki?”,
 • jak klienci zapłacą za nasz asortyment,
 • zidentyfikuj i opisz także strategie marketingowe, które pomagają zdobyć rynek (w tym: strona internetowa, e-mail, media społecznościowe). wyjaśnij, jaką część budżetu marketingowego przeznaczysz na te działania.

ANALIZA SWOT: PUP  DOFINANSOWANIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI 2022

Kluczową cechą jaką każdy biznesplan powinien się charakteryzować jest obiektywizm projektu względem twardych realiów. Z doświadczenia wiem, że raczej rzadko klienci dostrzegają mankamenty swojego pomysłu. Trudno jest przecież dopatrywać się wad we własnym dziecku. Jednak zachowanie obiektywizmu pomoże przygotować Ci się na trudności, nawet w znacznym stopniu ubiec niektóre zdarzenia. Do tego właśnie zadania idealnie sprawdza się analiza SWOT.

Biznesplan do wniosku o dofinansowanie PUP: ANALIZA SWOT

Nazwa narzędzia to rozwinięcie angielskich słów

 • po pierwsze,(S)-strengths (mocne strony),
 • następnie (W)weaknesses (słabe strony),
 • (O)-opportunities (szanse w otoczeniu),
 • na koniec (T)- threats (zagrożenia w otoczeniu).

Rozwinięcie wszystkich składowych znajdziesz w moim artykule analiza SWOT.

WZÓR BIZNESPLANU DO URZĘDU PRACY: PLAN FINANSOWY

Biznesplany do Urzędu Pracy pokazuje też prognozy finansowe, które wynikają z poprzednio opracowanych części dokumentu. Jeśli będziesz starał się o finansowanie zewnętrzne to odbiorcy biznesplanu będą szczególnie analizowali ten fragment Twojego opracowania. Dofinansowanie PUP wymagają dokładnego opracowania tej części.

Plan finansowy ukazuje jak Twoja działalność będzie się rozwijała, jakie będzie miało to odzwierciedlenie w jej wynikach, czy zachowasz prawidłową rentowność itp.

Prognozy finansowe pokazują:

 • po pierwsze, majątek firmy i źródła finansowania (aktywa i pasywa),
 • rachunek zysków i strat (przychody, koszty, podatki),

Jak napisać biznesplan do urzędu pracy? Ogólną zasadą, której powinien przestrzegać Twój plan finansowany jest niedoszacowanie dochodów i przeszacowanie wydatków. Czemu? Lepiej nie doszacować zysków niż przeszacować, a koszty firmy przeszacować, a nie nie doszacować.

Gdy Twoja firma będzie generować zysk w wersji pesymistycznej, każdy chociaż nieco lepszy scenariusz przyczyni się do większej rentowności. Po prostu przygotuj się na najgorszy wynik, a zostanie niewiele wydarzeń, które Cię negatywnie zaskoczą.

JAK NAPISAĆ BIZNESPLAN O DOTACJE Z URZĘDU PRACY: RACHUNEK WYNIKÓW

Biznesplan PUP to też zestawienie Twoich przychodów i kosztów, obciążeń podatkowych, które finalnie przekładają się na wynik netto. Wskazujesz źródła generujące przychody, następnie koszty im odpowiadające. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) podzielny został na następujące aspekty:

 • operacyjny: czyli związany z główną formą działalności np. produkcją,
 • pozostałej działalności operacyjnej: pośrednio związany z działalnością główną np. dotacje, darowizny itp.,
 • na koniec finansowy, na który składają się wszelkie zyski i koszty związane z kredytami, pożyczkami, lokatami, obligacjami itp.

Z reguły Urzędu Pracy ograniczają się jedynie do części operacyjnej.

BIZNESPLAN DO URZĘDU PRACY👉 ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ I UZYSKAJ DOTACJĘ NA START FIRMY

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje na start firmy, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jaka dotacja na start jest dla Ciebie? Szukasz informacji o aktualnych naborach na dofinansowanie?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com