Tarcza Finansowa 2.0 jest bezzwrotna

Planowany kształt subwencji finansowej jest już znany. Warunki przyznania pomocy różnią się ze względu na klasyfikacje wielkości beneficjenta. W tym wpisie odpowiemy na pytanie czy Tarcza Finansowa 2.0 jest bezzwrotna?

Subwencja finansowa: mikrofirmy

Kwota pomocy dla mikrofirm jest iloczynem liczby pracowników (na dzień 30.09.2020) i kwoty bazowej. Wartość kwoty jest uzależniona od poziomu spadku przychodów w miesiącach kwiecień – grudzień lub październik – grudzień 2020 do 2019.

Dla mikrofirm wskaźnik bazowy na etat zależy od wielkości spadku obrotów:

  • po pierwsze, przy spadku do 60%, kwota bazowa na pracownika wynosi 18 000 zł,
  • jeżeli spadek przychodów był powyżej 60%, na każdego zatrudnionego przypadać będzie 36 000 zł.

Musisz pamiętać, że maksymalna wartość pomocy programy Tarcza Finansowa 2.0 oraz Tarcza Finansowa 1.0 wynosi w sumie 72 000 zł na pracownika.

Tarcza Finansowa 2.0 jest bezzwrotna dla mikrofim…

…jeżeli zmaterializują się łącznie dwa warunki:

  • przede wszystkim, utrzymana zostanie działalność na 31.12.2021,
  • a także średnie zatrudnienie w 2021 nie będzie na niższym poziomie niż w 2020.

Tarcza PFR 2.0 dla MŚP

Przy wyliczaniu pomocy finansowej dla MŚP także istotny jest spadek obrotów w okresach od kwietnia do grudnia lub od października do grudnia.

Sama kwota subwencji przeznaczona będzie na pokrycie 70% starty brutto beneficjenta za okres od listopada 2020 do kwietnia 2021. Stratę brutto wyliczasz:

  • po pierwsze z wyłączaniem rezerw na aktywa,
  • przy uwzględnieniu wsparcia otrzymanego z innych źródeł.

Warunkami, przy których Tarcza Finansowa 2.0 jest bezzwrotna dla MŚP, są:

  • przede wszystkim utrzymanie firmy na dzień 31.12.2021,
  • dalej, rozliczenie nadwyżki w terminie do 31.10.2021, przy czym nie można rekompensować poniesionych kosztów przekraczających otrzymane wsparcie,
  • na koniec przedstawienie rozliczenia straty netto na podstawie sprawozdań.

ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ I UZYSKAJ SUBWENCJE TARCZA 2.0

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić wniosków, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój wniosek uzyska właściwą ilość punktów? Pomogłem wielu osobom otrzymać tarczę finansową.

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970