Tarcza Finansowa 2.0 PFR

Druga fala COVID19 uderzyła ze zdwojoną siłą w przedsiębiorców. Pogarszająca się sytuacja finansowa wielu z nich sprawiła, że ich działalności są na skraju bankructwa. Nowe obostrzenia zmorzyły ten efekt. Znamy założenia programowe Tarcza Finansowa 2.0 FPR. Dowiedz się kto może liczyć tym razem na wsparcie?

Tarcza Finansowa PFR: szybko i sprawnie

Cała pomoc dla mikro, małych i średnich firm szacowana jest na 10 miliardów zł.  Subwencja finansowa dla dużych firm to 25 mld zł. Wsparcie finansowe będzie wypłacane szybko bez komplikacji formalnych. Przy składaniu wniosku o pomoc antykryzysową i wszelkich oświadczeń posłuży ponownie system bankowy.

Warto pamiętać, że w ramach narzędzi antykryzysowych COVID19 możesz  się stać także o umorzenie 100% subwencji MŚP, o którą mogły starać się podmioty w ramach Tarczy 1.0.

Tarcza Finansowa od PFR: pomoc dla mikrofirm

Pomoc antykryzysowa COVID19 w tym przedziale trafi do przedsiębiorców:

 • po pierwsze zatrudniających od 1 do 9 pracowników (sprawdź Tarcza Finansowa 2.0 dla samozatrudnionych),
 • dalej, suma bilansowa za 2019 nie przekracza 2 mln euro,
 • co więcej, odnotowany został spadek obrotów w 2020 o min. 30% w związku z COVID19.

Kwota subwencji finansowej to 18 lub 36 tys. zł na każdego zatrudnionego. Maksymalna kwota z programu Tarcza Finansowa 2.0 PFR to 324 tys. zł.  Subwencja finansowa jest bezzwrotna w określonych przypadkach. Na pomoc mikrofirmom zostały przewidziane środki w wysokości 3 mld zł.

Tarcza Finansowa 2.0 PFR: 7 mld dla małych i średnich firm

O wsparcie ubiegać się mogą firmy, które:

 • po pierwsze zatrudniają do 249 pracowników,
 • także, obroty za 2019 nie przekroczyły 50 mln euro, albo suma aktywów do 43 mln euro.
 • odnotowany został spadek obrotów w 2020 min 30%.

Kwota subwencji finansowej jest na pokrycie kosztów stałych firm do 70% straty za okres 01.11.2020 do 30.04.2021 (niepokryte przychodami w formie subwencji finansowej). Maksymalna kwota z programu Tarcza Finansowa 2.0 PFR to 3,5 mln. zł.  Subwencja finansowa jest bezzwrotna w określonych przypadkach.

Tarcza 2.0: Warunki dla mikrofirm

Wartość subwencji dla mikrofirm to iloczyn:

 • po pierwsze liczby zatrudnionych,
 • a także kwoty bazowej subwencji.

Wartości bazowe:

 • po pierwsze, 18 tys. przysługuje w przypadku zanotowania spadku od 30 do 60%.
 • następnie, 36 tys. zł w przypadku spadku przychodów powyżej 60%.

Stan zatrudnienia na 30.09.2020. Spadek przychodów liczony jest w okresie kwiecień-grudzień lub wrzesień-grudzień 2020 w porównaniu z okresem analogicznym.

Należy pamiętać, że maksymalna kwota pomocy na zatrudnionego to 72 tys. zł. Trzeba uwzględnić program Tarcza Finansowa 1.0.

Pomoc finansowa w ramach programu Tarcza 2.0 jest bezzwrotna w przypadku zmaterializowania się warunków:

 • po pierwsze, utrzymanie firmy do dnia 31 grudnia 2021,
 • także niezmniejszone zatrudnienie średnie w 2021 (w odniesieniu do 2020).

Małe i średnie firmy: Warunki Tarcza 2.0

Warunek dotyczący spadku obrotów jest podobny jak dla mikrofirm (patrz wyżej).  Kwoty subwencji zależą także od innych czynników:

 • po pierwsze, estymacji kosztów stałych (wg. wiedzy przedsiębiorcy),
 • dalej, kosztów stałych niepokrytych w ramach działalności z zysku brutto oraz innych źródeł (m.in. Tymczasowych   Ram lub wsparcie z innych źródeł, w okresie 6 miesięcy  pomiędzy XI 2020 r. a IV 2021 r.)

Kwota pomocy antykryzysowej nie może być większa niż liczba etatów i 72 tys. zł.

Subwencja z programu Tarcza 2.0 jest bezzwrotna w przypadku:

 • po pierwsze, utrzymania działalności do 31.12.2021,
 • dalej, rozliczenia nadwyżki w terminie po 31.10.2021,
 • także przedstawienie rozliczenia straty netto na podstawie sprawozdań.

Tarcza Finansowa 2.0: na co można przeznaczyć

Subwencja z Tarczy 2.0 jest na pokrycie kosztów działalności takich jak pensje. Nie możesz przeznaczyć tej kwoty na:

 • przede wszystkim spłaty kredytów, leasingów oraz innych podobnych instrumentów,
 • dalej, płatności do właścicieli i osób powiązanych z nimi,
 • także przejmowania innych firm.

ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ I UZYSKAJ subwencje Tarcza 2.0

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić wniosków, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój wniosek uzyska właściwą ilość punktów? Pomogłem wielu osobom otrzymać subwencję Tarcza 2.0.

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970