Ulgi dla firm: kontynuacja

Zgodnie z obietnicą kontynuuję temat związany z ulgami na dla przedsiębiorców. Ostatni wpis „Ulgi dla firm cz. I” dotyczył: braku konieczności rejestracji firmy, a także składek ZUS przez pierwsze 30 miesięcy działalności.

Po pierwsze ZUS proporcjonalny

Proporcjonalny ZUS uzależnia najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od uzyskiwanego przez przedsiębiorcę rocznego przychodu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, który w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku. Tak wyznaczona najniższa podstawa wymiaru składek nie może być wyższa niż 60{9fac9bf6d905ddb6fd188952c7c99a5c8505058fc401df17e11e98dce3a40748} prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego na dany rok kalendarzowy i jednocześnie nie może być niższa niż 30{9fac9bf6d905ddb6fd188952c7c99a5c8505058fc401df17e11e98dce3a40748} kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku.

Ulgi dla firm: Kto skorzysta?

Z „małego ZUS” skorzystają Ci, którzy zakończoną 24 miesięczny okres preferencyjnych składek. Dotyczy to także tych firm, które zostały założone poprzez dofinansowanie z Urzędu Pracy lub PFRON.

Dodatkowo stawka proporcjonalnego ZUS przewidziana jest także dla przedsiębiorców, którzy w:

  • poprzednim roku prowadzali działalność przez minimum przez 60 dni ale zawiesili firmę i wznowią ją w obecnym roku,
  • poprzednim roku prowadzali działalność przez minimum przez 60 dni ale zamknęli ją i ponownie wznawiają w obecnym roku.

Proporcjonalny ZUS – jak długo?

Dzięki zmianom w przepisach masz prawo do zmniejszenia podstawy wymiaru składek na 36 miesięcy kalendarzowych w przeciągu 5 lat prowadzenia firmy.

Proporcjonalny ZUS – pokrzywdzeni?

Po pierwsze, warto zaznaczyć, że proporcjonalny ZUS jest przeznaczony dla jednoosobowych działalności.

Po drugie, nie wszyscy przedsiębiorcy z tej grupy będą mogli skorzystać z tego udogodnienia. Nie skorzystasz jeśli m.in. korzystałeś w
ubiegłym roku z karty podatkowej i podmiotowego zwolnienia z VAT, jak także gdy w poprzednim roku prowadzili działalność gospodarczą przez mniej niż 60 dni.

Proporcjonalny ZUS – zalety!

Nowy system proporcjonalnych składek społecznych w 2019 r. obejmuje przedsiębiorców, których średni miesięczny przychód w poprzednim roku podatkowym nie był większy niż 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Przede wszystkim, zmiana odciąża małych przedsiębiorców. Daje im możliwość na rozwinięcie firmy. Główny, postulatem przemawiającym za zmianami jest przekonanie, że proporcjonalne składki zmniejszą odsetek jednoosobowych działalności, które są zamykane właśnie z powodu zbyt wysokich obciążeń ZUS.

Dodatkowo, towarzyszącą zaletą jest również nowy system opłacania składek dla nowych przedsiębiorców. Mogą skorzystać z ulgi polegającej na braku obowiązku rejestracji do składek społecznych przez pierwszych 6 miesięcy.

Proporcjonalny – wszystko pięknie, ale…

Na pewno zauważyłeś, że z proporcjonalnego ZUS można korzystać tylko na okres do 3 lat w ciągu 5 lat prowadzenia firmy. Tak więc postulat o zmniejszeniu odsetka zamykanych firm w związku z wysokimi obciążeniami ZUS może okazać się nietrafiony, albo inaczej… w konsekwencji tylko opóźniony w czasie.

Największą wadą nowelizacji jest uzależnienie proporcjonalnych składek ZUS od przychodu, a nie – od dochodu. Jest to krzywdzące dla firm produkcyjnych i handlowych, których wysokie przychody czasami nie maja odzwierciedlenia w zasobach portfela.

Co więcej, proporcjonalne składki ZUS–zmniejszą wysokość przyszłych emerytur. Obecnie emerytury samozatrudnionych należą do najniższych, a ponowne obniżenie składki pogłębi ten stan.

Na koniec dużo formalności i papierologii.  Jako przedsiębiorca jesteś zobowiązany do pilnowani nie tylko swojego limitu przychodu, czy prawidłowego wyliczenia składki, ale także okresu korzystania z przywileju

Proporcjonalny ZUS – trochę matematyki cz. I

Skoro poznałeś już zarys i sens nowych przepisów, trzeba poznać jak krok po kroku obliczyć składkę:

1) Po pierwsze, ustal swój przeciętny miesięczny przychód za ubiegły rok: dzielisz roczny przychód z działalności gospodarczej w poprzednim roku przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia firmy w poprzednim roku i mnożysz przez 30. Wynik zaokrąglasz do pełnych groszy w górę.

2) Następnie, oblicz najniższą podstawę do wyliczenia Twoich składek: mnożysz średni miesięczny przychód (krok wyżej) przez specjalny współczynnik (będzie aktualizowany co roku). Dla 2019 rok wynosi 0,5083. Wynik zaokrąglij do pełnych groszy w górę.

Przykład:

Twój średni miesięczny przychód z działalności gospodarczej w 2018 r. wyniósł 3300,00 zł. Zatem jego najniższa podstawa wymiaru składek w 2019 r. wynosi 1677,39 zł (3300,00 x 0,5083 = 1677,39). Zaokrąglenie 1677 zł.

Proporcjonalny ZUS – trochę matematyki cz. II

3) Kolejnym krokiem to sprawdzenie wyliczona podstawa (krok wyżej) mieści się ona w minimalnych i maksymalnych progach. Podstawa nie może przekroczyć 60{9fac9bf6d905ddb6fd188952c7c99a5c8505058fc401df17e11e98dce3a40748} prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (czyli tyle, ile wynosi podstawa dla obecnych przedsiębiorców na „pełnym ZUS”) i nie może być niższa niż 30{9fac9bf6d905ddb6fd188952c7c99a5c8505058fc401df17e11e98dce3a40748} kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku (czyli tyle, ile wynosi najniższa podstawa dla preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne).

Dla 2019 roku podstawa wymiaru składek przy „małym ZUS” nie może być:

  • wyższa niż 2859 zł (60{9fac9bf6d905ddb6fd188952c7c99a5c8505058fc401df17e11e98dce3a40748} prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego)
  • niższa niż 675 zł (30{9fac9bf6d905ddb6fd188952c7c99a5c8505058fc401df17e11e98dce3a40748} kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w
    styczniu 2019 r.)

WAŻNE: gdy wyliczona w kroku 2 podstawa będzie niższa niż 30{9fac9bf6d905ddb6fd188952c7c99a5c8505058fc401df17e11e98dce3a40748} minimalnego wynagrodzenia, to i tak zapłacisz składkę od 675 zł.

Podstawę wymiaru składek ustalasz tylko raz w roku. Jest to styczniu lub w pierwszym miesiącu, gdy rozpoczynasz lub wznawiasz działalność.

4) Na koniec obliczanie składki: obliczyć składki na „mały ZUS”?

Dla naszego przykładu 1677,00  zł to składka:

  • po pierwsze, emerytalna (19,52{9fac9bf6d905ddb6fd188952c7c99a5c8505058fc401df17e11e98dce3a40748} podstawy): 327,43 zł,
  • następnie, rentowa (8,00{9fac9bf6d905ddb6fd188952c7c99a5c8505058fc401df17e11e98dce3a40748} podstawy): 134,16 zł
  • dodatkowo, chorobowa dobrowolna (2,45{9fac9bf6d905ddb6fd188952c7c99a5c8505058fc401df17e11e98dce3a40748} podstawy): 41,09 zł
  • na koniec, wypadkowa (1,67{9fac9bf6d905ddb6fd188952c7c99a5c8505058fc401df17e11e98dce3a40748} podstawy): 28,01 zł

Dodatkowo musisz opłacić składkę zdrowotną, która W 2019 roku wynosi 342,32 zł.

Podsumowując dla naszego przykładu opłacisz łącznie: 873,01

Ulgi dla firm: czy będzie kolejny wpis?

O kolejnych udogodnieniach napiszę w kolejnym wpisie.

Jeżeli ten wpis był dla Ciebie wartościowy albo znasz kogoś kto powinien go przeczytać, to będę wdzięczny jeśli podzielisz się z nim tym materiałem.

Możesz to zrobić zarówno poprzez słowne polecenie jak także polubienie i udostępnienie treści z mojego fanpage lub mojego bloga.

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt