Biznes plan pod Dotacje PUP

Szukając sposobów na sfinansowanie swoich celów biznesowych, często pytacie, jakie dotacje na rozpoczęcie działalności można wykorzystać? Zazwyczaj dofinansowanie PUP spełnia większość waszych potrzeb takich jak: krótki czas rozstrzygnięcia, czy względnie wysoka kwota pomocy. Ale jak uzyskać dotację z urzędu pracy na założenie firmy? Jak napisać biznes plan pod dotacje PUP.

Biznes plan do urzędu pracy krok po kroku

Wniosek z biznes planem to kluczowe składowe, od których zależy sukces Twojej kandydatury przy ubieganiu o dofinansowanie na założenie działalności z Urzędu Pracy. Na początek przedstawię Ci jego składowe. Dokument z reguły zawiera takie informacje jak:

 • przede wszystkim opis działalności i wskazanie PKD,
 • także charakterystykę branży, w której będziesz funkcjonował,
 • co więcej Twoje merytoryczne, praktyczne, a także rzeczowe przygotowanie do prowadzenia działalności (wykształcenie, doświadczenie, wkład własny),
 • następnie opis wybranych przez Ciebie form reklamy,
 • dodatkowo wskazanie konkurencji z opisem mocnych i słabych stron,
 • wskazanie grup docelowych klientów,
 • czasami Urzędy Pracy proszą o przygotowanie analizy SWOT (czyli wskazanie silny i słabych stron Twoje firmy, szans i zagrożeń stwarzanych przez otoczenie zewnętrzne),
 • na koniec wyliczenia przychodów i kosztów.

W tym wpisie omówię jak napisać biznesplan do urzędu pracy.

Od czego zacząć pisanie biznes planu

Jak napisać biznesplan na dotacje do urzędu pracy? Pokaż najpierw swoje zaplecze merytoryczne. Ważne jest, aby wskazać odpowiednie kwalifikacje, które nabyłeś w tym okresie:

 • po pierwsze, edukacji szkolnej: m.in.: w technikum, czy szkole profilowanej,
 • co więcej, poprzez szkolenia specjalistyczne, także kursy produktowe.

W przypadku osób wymienionych powyżej opisz szczegółowo zdobytą wiedzę i umiejętności. Niekiedy osoba opisująca swoją bazę wiedzy może tu również zamieścić odpowiednią edukację, np. stolarkę. Niektóre umiejętności i wiedza pokrywają się z przyszłym profilem, np.:

 • przede wszystkim zasady BHP,
 • co więcej, obsługa elektronarzędzi,
 • czytanie rynków technicznych itp.

Szczegółowy opis tych elementów pomoże przekonać oceniającego, że to Ty spełniasz wymagania merytoryczne.

W biznesplanie firmy, podobnie jak w przypadku edukacji, musisz wykazać swoje doświadczenie, czyli lata, kierunki i obszary odpowiedzialności, które najlepiej pasują do profilu biznesowego przyszłej działalności.

Biznesplan do Urzędu Pracy może też posiadać elementy związane z nieoficjalnym doświadczeniem. Przykłady:

 • przede wszystkim pomoc oferowana przyjaciołom i krewnym,
 • czy także rozwój hobby i pasji.

Tutaj należy przygotować referencje od osób, którym pomogłeś, a także zdjęcia wykonanych prac.

Biznesplan do wniosku o dofinansowanie PUP: OMÓWIENIE BIZNESU I BRANŻY

Kolejną częścią naszego schematu biznesplanu dla firmy jest omówienie biznesu i branży. Poniżej przedstawiam Ci listę, która może być drogowskazem jak napisać biznesplan PUP. Ta część biznesplanu firmy powinna odnosić się co najmniej do następujących kwestii:

 • po pierwsze, jaki jest charakter branży, trendy rynkowe, czy jest to rynek rosnący, czy malejący, jakie prognozy pokazują specjaliści,
 • następnie, odnieś się do danych sektorowych poprzez opracowania i raporty. W tej części biznesplanu możesz posłużyć się raportami GUS, a także firm konsultingowych takich jak PWC,
 • dodatkowo, odpowiedz na pytania o to, jak dane i trendy demograficzne, ekonomiczne i kulturowe, decyzje rządowe i inne czynniki wpływają na Twoją firmę i jej otoczenie,
 • zestaw dane rynku na tle Twojego pomysłu na działalność lub inwestycję, porównaj ze sobą standardowe oferty rynkowe z Twoją usługa lub produktem,
 • także, dowiedz się, co i w jaki sposób Twoi konkurenci obecnie pracują nad dystrybucją usług, szukając ich niedociągnięć,
 • co więcej, opisz swoją wizję i misję firmy, a także wartość dodaną jaką wprowadzisz na rynek, postaraj się odpowiedzieć na pytanie: czy i w jaki sposób firma oraz moje produkty odpowiedzą na bieżące i przyszłe problemy klientów?

Zdaje sobie sprawę, że opracowanie odpowiedzi zajmie Ci trochę czasu. Natomiast podczas pracy znajdziesz kluczowe aspekty, które pozwolą funkcjonować Ci w przyszłości. Pomogą także w prawidłowym prowadzeniu działalności i poprawie konkurencyjności. To ważny punkt w biznesplanie o dotacje z Urzędu Pracy.

JAK NAPISAĆ BIZNESPLAN DO PUP: KONKURENCJI

Jest to niejako rozwinięcie poprzedniej części biznesplanu do urzędu pracy. Ta część dotyczy starannej oceny konkurentów na rynku. Poszukaj słabych stron, które możesz wykorzystać, aby przyciągnąć nowych klientów. Dodatkowo pokaż, gdzie te podmioty mają przewagę konkurencyjną nad Twoją firmę, określając tym samym, jakie inne nisze należy szukać na rynku.

Wzbogacenie tego fragmentu biznesplanu firmy powinno:

 • po pierwsze, zidentyfikować głównego konkurenta, określając jego nazwę, zakres działalności i wpływy, rynek i potencjał do wzrostu,
 • dodatkowo problemy, z którymi borykają się inne firmy na rynku.
 • także dać odpowiedzieć jak sobie radzić z konkurencją.
 • oszacowanie udziału konkurentów w rynku, np. poprzez zestawienie wartości sprzedaży z ogólną wartością branży,
 • dodatkowo, wskazanie kluczowych barier wejścia.

BIZNES PLAN O DOTACJE PUP: PLAN SPRZEDAŻY I MARKETINGU

Tutaj opis części biznesplanu musisz skierować ku następującym zagadnieniom:

 • po pierwsze szczegółowy opis produktu i usługi,
 • następnie wskaż klientowi wartość dodaną produktu/usługi, czy to jakość, czy cenę,
 • innowacje procesowe, produktowe i technologiczne,
 • dodatkowy opis metody bieżąca ceny,
 • co ważniejsze, analizuj cały proces dystrybucji i dotarcia do klientów,
 • określ, czy klient jest detaliczny czy hurtowy,
 • odpowiedz również na pytanie: „czy towary mojej firmy wymagają specjalnego przechowywania, pakowania lub wysyłki?”,
 • jak klienci zapłacą za nasz asortyment,
 • zidentyfikuj i opisz także strategie marketingowe, które pomagają zdobyć rynek (w tym: strona internetowa, e-mail, media społecznościowe). wyjaśnij, jaką część budżetu marketingowego przeznaczysz na te działania.

jak napisać biznesplan do urzędu pracy: ANALIZA SWOT

Kluczową cechą, jaką powinien posiadać każdy biznesplan, jest obiektywność projektu w stosunku do twardej rzeczywistości.

Z doświadczenia wiem, że klienci rzadko zauważają błędy w swoich pomysłach.

W końcu trudno jest dostrzec wady własnych dzieci. Jednak bycie obiektywnym pomoże ci przygotować się na trudności, a nawet w dużym stopniu uniknąć niektórych wydarzeń. Do tego właśnie zadania idealnie sprawdza się analiza SWOT.

Biznes plan o dotacje PUP: ANALIZA SWOT

Nazwa narzędzia to rozwinięcie angielskich słów

 • po pierwsze,(S)-strengths (mocne strony),
 • następnie (W)–weaknesses (słabe strony),
 • (O)-opportunities (szanse w otoczeniu),
 • na koniec (T)- threats (zagrożenia w otoczeniu).

Rozwinięcie wszystkich składowych znajdziesz w moim artykule analiza SWOT.

Biznesplan o dotacje z Urzędu Pracy: PLAN FINANSOWY

Biznesplany do Urzędu Pracy pokazuje też prognozy finansowe, które wynikają z poprzednio opracowanych części dokumentu. Jeśli ubiegasz się o finansowanie zewnętrzne, odbiorca biznesplanu szczegółowo przeanalizuje tę część Twoich założeń. Dofinansowanie z PUP także wymaga starannego rozwoju tej części.

Plan finansowy pokazuje m.in.:

 • jak rozwinie się Twój biznes,
 • odzwierciedlenie planowanego modelu i sposobu dotarcia w wynikach,
 • także czy utrzymasz odpowiednią rentowność.

Prognozy finansowe pokazują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, podatki).

Jak napisać biznesplan do urzędu pracy? Ogólną zasadą, której powinien przestrzegać Twój plan finansowany jest niedoszacowanie dochodów i przeszacowanie wydatków. Czemu? Lepiej nie doszacować zysków niż przeszacować, a koszty firmy przeszacować, a nie nie doszacować.

Kiedy Twoja firma generuje zyski w wersji pesymistycznej, każda nieco lepsza sytuacja może będzie wpływać na znaczącą poprawę rentowności. Wystarczy przygotować się na najgorsze, a mało wydarzeń Cię zaskoczy.

Biznes plan do urzędu Pracy? ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ I UZYSKAJ DOTACJĘ NA START FIRMY

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje na start firmy, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jaka dotacja na start jest dla Ciebie? Szukasz informacji o aktualnych naborach na dofinansowanie?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com