DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWANA a renta

Jeśli planujesz rozpocząć działalność gospodarczą, dobrym sposobem jest sprawdzenie potencjalnego zainteresowania przyszłymi produktami lub usługami. Jeżeli rozwijasz swój pomysł to rozpoczęcie działalności gospodarczej może być zbyt ryzykownym rozwiązaniem dla Ciebie. Istnieje w pełni legalny sposób na to, by sprawdzić popyt rynkowy bez płacenia ZUS. Jest to działalność nierejestrowana. To idealne narzędzie, by sprawdzić pomysł na firmę. Co jednak jeżeli posiadasz już pewne świadczenia socjalne? Na pewno zastanawiasz się, czy ich nie utracisz. Wpis „działalność nierejestrowana a renta” wyjaśni Tobie to zagadnienie.

DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWANA: jak zacząć

Zacznijmy od wymogów, które wiążą się z NDG. Ta forma działalności nie jest uznawana za działalność zarobkową ze względu na niski poziom dopuszczalnych przychodów, jakie można z niej uzyskać. Nie ma więc konieczności wpisywania go do rejestru CEIDG.

Możesz prowadzić działalność nierejestrową pamiętając o wytycznych:

  • po pierwsze, przychód miesięczny nie może przekroczyć połowy minimalnego wynagrodzenia (dla 2022 r. jest to próg 1505 zł),
  • dodatkowo nie miałeś firmy w ciągu ostatnich 5 lat (60 miesięcy).

A co w przypadku, jeżeli masz zawieszoną poprzednią działalność gospodarczą? W takim przypadku także masz pełne prawo założyć nierejestrowaną działalność. Oczywiście samo zawieszenie musi trać co najmniej od 60 miesięcy. Generalnie zawieszenie działalności gospodarczej uważa się za jej niewykonanie.

NDG: jakie branże?

Niestety, ale nierejestrowana działalność nie obejmuje wszystkich przedmiotów działalności. Będziesz musiał założyć firmę, kiedy min.:

  • po pierwsze działalność wymagać będzie koncesji, zezwoleń, a także wpisu do rejestru działalności regulowanej,
  • dodatkowo, jeżeli w przepisach (Prawo przedsiębiorców) zdefiniowana będzie jako działalność gospodarcza.

W tej kategorii znajdziesz takie przedmioty działalności jak:

  • po pierwsze, handel alkoholami,
  • dodatkowo organizacja imprez turystycznych,
  • co więcej ochrona mienia lub osób,
  • także pośrednictwo ubezpieczeniowe, czy usługi księgowe.

Ww. nie stanowią pełnego katalogu wykluczeń.

DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWA: kto może założyć

Tylko osoby fizyczne mogą wykonywać nierejestrowaną działalność. Przepisy regulujące działalność gospodarczą i nierejestrowaną nie określają szczególnych cech takich osób.

Bardzo istotnym jest fakt, że nawet małoletni mogą prowadzić działalność nierejestrowaną. Oczywiście za zgodą ustawowego przedstawiciela.

Czy trzeba mieć kasę fiskalną do działalności nierejestrowanej

Osoby prowadzące działalność nierejestrowaną co do zasady nie są zobowiązani do posiadania kas fiskalnych.

Więc w jakich przypadkach kasa fiskalna jest konieczna przy działalności nierejestrowanej? Tutaj należy odnieść się do przepisów o podatku VAT.

Przepisy regulujące obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na rzecz klientów fizycznych nieprowadzących firmy, a także rolników ryczałtowych przy pomocy kasy fiskalnej znajdą w tej sytuacji zastosowanie. Jeżeli ustawa o VAT nakłada obowiązek ewidencji przychodów przy pomocy kasy fiskalnej, będzie zobowiązany do jej posiadania.

Jeżeli Twoja działalność nierejestrowana wymaga ewidencji przychodów przy pomocy kasy fiskalnej, będzie konieczne uzyskanie NIP.

ZALETY DZIAŁALNOŚCI NIEREJESTROWANEJ

Przede wszystkim nie musisz zgłaszać swojej działalności w Rejestrze Przedsiębiorców (CEIDG), Urzędzie Skarbowym i Głównym Urzędzie Statystycznym. Co więcej nie potrzebujesz numeru identyfikacyjnego NIP i REGON.

Ponadto nie musisz płacić ubezpieczenia społecznego ani ubezpieczenia zdrowotnego dla swojej firmy. To znaczna oszczędność, która pomoże Ci ponownie zainwestować zyski w dalszy rozwój Twojego biznesu.

Ze względu na niski próg przychodów nie będziesz także na VAT.  W tym zakresie masz pełne prawo, by skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, gdyż dochód z działalności nierejestrowanej jest niewielki. Nie przekroczy 200 000 zł rocznie.

DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWANA, A STATUS NA RYNKU PRACY

Często zadajecie nam te następujące pytanie czy można godzić prowadzenie działalności nierejestrowanej i pracę na etacie?

Działalność nierejestrowaną możesz prowadzić zarówno jako osoba pracująca jak i bezrobotna.

Obecnie obowiązujące przepisy nie odnoszą się wprost do osób zarejestrowanych bezrobotnych i prowadzenia działalności nierejestrowanej. Aktualna interpretacja przepisów nie zabrania prowadzenia firmy w taki sposób i posiadania statusu osoby bezrobotnej. Pytanie, czy jeżeli nie zabrania to czy można się ubiegać o dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej?

Działalność okazjonalna nie spowoduje utraty statusu osoby bezrobotnej w urzędzie pracy. Osoby zarejestrowane jako bezrobotne mogą starać się o dotacje na działalność gospodarczą.

DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWANA a renta

Czy rencista może założyć działalność nierejestrowaną? Osoby pobierające renty z tytułu niezdolności do pracy nie zawsze są zadowolone z wysokości świadczeń, jakie otrzymują z ubezpieczenia. Czy są przeciwskazania dla rencistów przy działalności nierejestrowane? Wiele z nich obawia się utraty pewnego świadczenia.

Budowanie własnego biznesu może być jedynym sposobem na zarobienie dodatkowego dochodu. Renty wypłacane są nie tylko z powodu problemów zdrowotnych, ale czasami w wyniku śmierci członka rodziny.

Teoretycznie prowadzenie działalność nierejestrowanej może mieć wpływ na wysokość świadczenia z renty. Mniejsza renta lub jej całkowite anulowanie może wystąpić w dwóch sytuacjach:

  • po pierwsze gdy zarabiamy więcej niż 70% przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny – wtedy emerytura zostanie obniżona,
  • albo gdy zarobimy więcej niż 130% przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał publikowanego przez GUS, emerytura zostanie zawieszona.

Jako kwotę przychodu przy NDG może uzyskać wyłącznie odpowiednik połowy minimalnego wynagrodzenia.

Oznacza to, że rencista bez dodatkowych dochód np. z tytułu pracy, nie przekroczy wskazanego wyżej pułapu.

DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWA a renta – rozliczenie PIT

Prowadzenie tzw. działalności nierejestrowanej nie jest zwolnione z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osiągniętego dochodu.

Ponieważ jednak działalność nierejestrowana nie jest działalnością gospodarczą, nie musisz płacić regularnego (miesięcznego lub kwartalnego) podatku dochodowego. Zarobki rozliczasz w rocznym PIT.

JAK SPRAWDZIĆ ILE MOŻNA ZAROBIĆ W DANYM ROKU NA DZIAŁALNOŚCI NIEREJESTROWANEJ

Płaca minimalna w 2022 wynosi 3010 zł. Limit dla NDG wynosi więc 1505 zł. Jeżeli szukasz informacji na temat aktualnych limitów osiąganych przychodów znajdziesz na tej stronie

JAK ZAŁOŻYĆ DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWANĄ

Aby rozpocząć działalność nierejestrowaną wystarczy prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży zawierającą sumę przychodów uzyskanych w danym dniu. W niektórych przypadkach przepisy szczególne mogą wymagać podania numeru NIP, który należy podać na formularzu NIP-7.

ZUS przy Działalności Nierejestrowej

Osoby wykonujące działalność nierejestrowaną nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym z tytułu działalności pozarolniczej.

CZY PROWADZĄC DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWANĄ, TRZEBA WYSTAWIAĆ RACHUNEK LUB FAKTURĘ

Na żądanie kupującego musisz wystawić rachunek. Dokument powinien zawierać co najmniej: kolejny numer, data wydania, wskazanie sprzedawcy i kupującego, nazwa towaru/usługi, kwotę do zapłaty.

Podejmując działalność nierejestrowaną zwalniasz się z obowiązku wystawiania faktur. Jeśli jednak Twój klient o to poprosi, musisz wystawić. Klienci mogą składać takie żądania w ciągu 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym otrzymają Twoje towary lub usługi, lub zapłacić w całości lub w części.

JAK SPRAWDZIĆ POMYSŁ NA BIZNES: DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWANA

Uważam, że zrobienie czegokolwiek to najlepszy i najszybszy sposób na znalezienie idealnego pomysłu na biznes. Niezależnie od tego, czy jest to firma lokalna, czy internetowa, zacznij.

Nie oczekuj, że najlepsze pomysły pojawią się za pierwszym razem. Być może będziesz musiał spróbować kilka lub więcej razy.

Musisz tylko zacząć coś robić, bez względu na wszystko. Próbuj. Podnoś się po porażce. Przekształć pomysły w prawdziwe produkty i usługi.

Możesz uniknąć zakładania firmy, ponieważ boisz się porażki. Ale może porażka jest tym, czego potrzebujesz. Z porażek wyciąga się lekcje, wygrane stanowią potwierdzenie osiągniętego poziomu wiedzy, czy umiejętności.

Działalność nierejestrowana pomoże Ci oszlifować Twój pomysł. Możesz potraktować NDG jako poligon doświadczalny dla przyszłej firmy.

Gdy sprawdzisz już pomysł i zbudujesz racjonalne podstawy przyszłe firmy, możesz przejść do kolejnego kroku jakim będzie zdobycie funduszy na start.

Działalność nierejestrowana nie blokuje Cię przy ubieganiu się o dofinansowanie na założenie działalności nawet w trakcie jej wykonywania. Dodatkowe fundusze mogą stać się olbrzymim akceleratorem do dalszego rozwijania firmy.

Więcej na temat dotacji na otwarcie firmy opisałem w tym materiale.

ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ?UZYSKAJ DOTACJĘ NA START FIRMY

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje unijne na rozpoczęcie działalności, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com