Dofinansowanie dla osób bezrobotnych 2021

Skutki pandemii COVID19 są odczuwalne dla pracowników. Pracodawcy zmuszeni obecną sytuacją gospodarczą zredukowali zatrudnienie. Część osób, która straciła utrzymanie rozważa założenie własnej firmy. We wpisie przedstawię możliwości i szanse jakie daje dofinansowanie dla osób bezrobotnych 2021. W tym artykule opiszę główne cechy tych funduszy na start.

We wpisie zostaną poruszone:

Dofinansowanie z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności

Urzędy Pracy przyznają dotacje dla bezrobotnych osób w następujących kategoriach wiekowych:

 • młodych (do 29 roku życia) – z  programu POWER,,
 • także powyżej 29 roku życia – z programu RPO,
 • na koniec bez limitu wieku – środki z Funduszu Pracy.

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności z Urzędu Pracy mieści się w widełkach wartościowych. Fundusze UE ustalane są w zależności do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Kwota dofinansowania waha się pomiędzy 4-krotnością, a 6-krotnością tej kwoty. Dodatkowo nie istnieje jedna ujednolicona wartość pomocy dla kraju. Urzędu Pracy mają swoją autonomię w przyznawaniu tych środków.

Aby móc skorzystać z programu dofinansowanie na założenie działalności z Urzędu Pracy należy spełnić pewne wymagania. Warunki uczestnictwa to, m.in:

 • po pierwsze status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP,
 • dodatkowo nie prowadziłeś działalności gospodarczej (wpis do CEIDG) przez okres minimum 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dotacje na firmę,
 • dalej, nie możesz być beneficjentem dofinansowania z PUP lub pożyczki na preferencyjnych warunkach na start firmy przez minimum 5 lat przed złożeniem nowego wniosku,
 • dodatkowo nie jesteś karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • także nie możesz przerwać z własnej winy szkoleń, stażu, realizacji indywidualnego planu działania z Urzędu Pracy.

PUP raczej nie wyznaczają minimalnego okresu, przez który należy być na bezrobociu. Jednak nie jest to reguła, ponieważ w niektórych placówkach może taki wymóg się pojawić.

Dotacje PFRON dla osób niepełnosprawnych 2021

Postęp technologii umożliwia minimalizowanie granic między osobami niepełnosprawnymi, a zdrowymi. Coraz częściej osoby te planują rozpocząć działalność gospodarczą. Osoby niepełnosprawne mogą także skorzystać ze środków z urzędu pracy jak dla zdrowej osoby bezrobotnej. Natomiast w przypadku osób niepełnosprawnych kwota dotacji z PFRON może wynieść nawet 15 krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze.

Pozostałe kryteria i wytyczne są bardzo zbliżone do tych opisanych jak w programie dofinansowanie na rozpoczęcie działalności z PUP.

Dotacje Unijne na start

Fundusze UE dla start firm podzielone są ze względu na kategorie wiekowe uczestnika:

 • pierwsze, dla osób powyżej 30 roku życia (program RPO),
 • a także dla osób przed 30 rokiem życia (POWER).

Dotacje unijne dla firm z ww. programów występują w każdym województwie. Cechą, która wyróżnia te pogramy na tle innych jest m.in. kwota pomocy.

Dofinansowanie UE na rozpoczęcie działalności składa się z 3 części:

 • po pierwsze jednorazowe dofinansowanie na start Twojej firmy (w maksymalnie kwota wynosi 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w Polsce),
 • dalej doradztwo i szkolenie z zakresu przedsiębiorczości, podatkach itp.,
 • a także, pomostówki, czyli comiesięcznej mini dotacji na koszty bieżące (kwota przeważnie oscyluje od 1000 do 2100 zł).

W ramach ubiegania się o środki w trakcie rekrutacji otrzymasz dodatkowe punkty m.in. za:

 • po pierwsze niskie kwalifikacje,
 • dodatkowo okres na bezrobociu (powyżej 12 miesięcy),
 • co więcej, stopień niepełnosprawności.

Dofinansowanie z Lokalnych Grup Działania: rozwój obszarów wiejskich

Lokalne Grupy Działania to Instytucje zrzeszające lokalne organizacje oraz mieszkańców mniejszych gmin. Misją ich jest podnoszenie atrakcyjności terenów lokalnych dla

 • mieszkańców,
 • także przedsiębiorców,
 • dodatkowo rolnictwa
 • czy turystów.

Jednym z obszarów wsparcia jest właśnie przedsiębiorczość.

Kwoty funduszy UE oscylują w przedziale od 50.000,00 do 100.000,00 zł. Dotacje możesz przeznaczyć na zakup nowych środków trwałych, a także prace remontowo-budowlane.

W odróżnieniu od programu dofinansowanie z Urzędu Pracy nie musisz być osobą bezrobotną. Co dla wielu z Was jest dużą wartością dodana tej dotacji. Jednak bardzo często osoby bezrobotne zarejestrowane mogą liczyć na dodatkowe punkty w trakcie procesu oceny.

Mam nadzieję, że wiedza na temat programu pod dofinansowanie na założenie działalności pozwoli Ci wybrać ten właściwy. Będę wdzięczny za udostępnianie treści moich wpisów. Pomoże mi to dotrzeć do większej liczby potrzebujących pomocy osób.

ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ I UZYSKAJ DOTACJĘ NA START FIRMY

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje unijne na rozpoczęcie działalności, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt