DOFINANSOWANIE DLA biernych zawodowo 2021

Dzisiejszy wpis poświęcony będzie osobom biernym zawodowo. Często identyfikowani są z osobami bezrobotnymi. Przedstawię wam różnicę między tymi pojęciami, a także wskaże dofinansowanie dla osób biernych zawodowo 2021. Dowiecie się na jakie fundusze UE mogą liczyć bierni zawodowo.

Bierni zawodowo a osoby bezrobotne

Według ogólno przyjętej definicji, osoba bierna zawodowo nie tworzy w danej chwili zasobów siły roboczej. Rozumie się przez to, że osoby takie nie pracują, oraz jednocześnie nie są bezrobotne. Definicja na pierwszy rzut oka nie tłumaczy zbyt wiele i może prowadzić do niezrozumienia.

Dla tego przedstawię przykłady takich osób. Są to m.in.:

 • po pierwsze, studenci studiów stacjonarnych – dlaczego stacjonarni? Nie mają możliwości zarejestrowania się w urzędzie pracy.
 • dalej, studenci niestacjonarni tylko jeżeli nie są zarejestrowani w PUP,
 • co więcej osoby będące na urlopie wychowawczym tylko w przypadku braku rejestracji w Urzędzie Pracy. Nie zaliczają się do tej grupy osoby będące na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim,
 • co więcej emeryci.

Główna różnica polega na możliwości lub faktycznej rejestracji w urzędzie pracy.

Dotacje DLA biernych zawodowo 2021

Osoby bierne zawodowo mogą się ubiegać o:

DOTACJE UNIJNE NA START

Dofinansowanie UE dla rozpoczęcie działalności dzieli się ze względu na kategorie wiekowe uczestnika:

 • pierwsze, dla osób 30 + (program RPO),
 • a także dla osób do 30 roku życia (POWER).

Dotacje unijne na założenie firmy z ww. programów odbywają się praktycznie w każdym województwie. Te dotacje wyróżnia na tle innych wysokość funduszy UE

Środki na rozpoczęcie działalności składają się z 3 części:

 • przede wszystkim jednorazowe dofinansowanie na założenie firmy (w maksymalnie kwota wynosi 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w Polsce),
 • także cykl szkoleń i konsultacji z zakresu przedsiębiorczości, prowadzenia firmy.
 • Na koniec, pomostówki, jest to dotacja comiesięczna na pokrycie kosztów bieżących (kwota przeważnie oscyluje od ok 1000 do 2100 zł).

W rekrutacji możesz otrzymać dodatkowe punkty m.in. za:

 • przede wszystkim niskie kwalifikacje,
 • dalej okres bez pracy,
 • co więcej, stopień niepełnosprawności
 • także wiek.

Dotacje Z LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA: PROW

Lokalne Grupy Działania to jednostki zrzeszające lokalne społeczności mniejszych gmin. Główną ich misją jest podnoszenie atrakcyjności tych obszarów dla

 • po pierwsze mieszkańców,
 • także przedsiębiorców,
 • dodatkowo rolnictwa
 • czy turystów.

Jednym z obszarów wsparcia jest właśnie przedsiębiorczość.

Wysokość funduszy UE oscyluje w przedziale od 50.000,00 do 100.000,00 zł. Dofinansowanie możesz przeznaczyć na zakup nowych aktywów trwałych, a także prace remontowo-budowlane.

Jest to także dofinansowanie dla osób biernych zawodowo 2021. Jest dużą wartością dodaną tej pomocy. Należy pamiętać, że często osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP otrzymują dodatkowe punkty w trakcie procesu oceny.

Mam nadzieję, że wiedza na temat programu pod dofinansowanie na założenie działalności pozwoli Ci wybrać ten właściwy. Będę wdzięczny za udostępnianie treści moich wpisów. Pomoże mi to dotrzeć do większej liczby potrzebujących pomocy osób.

ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ I UZYSKAJ DOTACJĘ NA START FIRMY

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje unijne na rozpoczęcie działalności, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt