Dofinansowanie dla wirtualnej asystentki

Planujesz założyć firmę? Rynek pracy nieustannie się zmienia. Tworzą się nowe specjalizacje, które mają na celu lepiej odpowiadać na bieżące potrzeby także w kontekście współpracy B2B. Właśnie takim przykładem jest praca profesja wirtualnej asystentki. To nowy zawód, który kryje szereg zadań wykraczający poza standardowe prace biurowe. Założenie firmy z taką specjalizacją to niejednokrotnie wydatek kilkudziesięciu tysięcy złotych. Dlatego ten wpis odpowie na twoje pytanie jak zdobyć dofinansowanie dla wirtualnej asystentki.

Jak zostać wirtualną asystentką?

Mam dla Ciebie dobrą informację. Jeśli chcesz rozpocząć karierę jako wirtualna asystentka nie będziesz potrzebował specjalnych certyfikacji. Konieczna jest natomiast analiza swoich umiejętności i zainteresowań pod katem danej specjalizacji.

Wirtualny asystent powinien być przede wszystkim bardzo komunikatywny, dyskretny, sumienny, dokładny, a także biegle posługiwać się jeżykiem obcym.

Prowadzenie własnej działalności jako zdalna asystentka wymaga też odpowiedzialności i umiejętności zarządzania czasem. Co więcej, musi mieć świetne umiejętności obsługi klientów, aby pozyskiwać nowe zlecenia.

Ważnym aspektem jest także podnoszenie własnym kompetencji poprzez kursy branżowe.

Czym zajmuje się wirtualna asystentka

To bardzo rozległa profesja. Zdalna asystentka może wykonywać wiele określonych przez zleceniodawcę zadań. Bardzo popularne jest wykonywanie:

 • przede wszystkim zadań biurowych takich jak odpowiadani na e-maile,
 • dodatkowo planowanie spotkań,
 • też prowadzenie kalendarzy,
 • przygotowywanie faktur i opłacanie rachunków.

Coraz częściej wirtualna asystentka odpowiada za zarządzanie kontami na social mediach.

Ile zarabia wirtualna asystentka?

Zdalna asystentka przeważnie świadczy usługi na własnej działalności gospodarczej. Wynagrodzenie uzależnione jest od zakresu obowiązku i kompetencji wykonawcy. Bardzo często wynagrodzenie netto wynosi od 30 do 80 zł za roboczogodzinę.

Przeznaczenie dotacji dla wirtualnej asystentki

Podstawowym wyposażeniem, o jakie większość zdalnych asystentek się ubiega przy dotacjach, są:

 • przede wszystkim wyposażenie komputerowe,
 • meble biurowe,
 • także telefon służbowy,
 • oprogramowanie biurowe oraz antywirusowe,
 • wyposażenie to telekonferencji: kamera internetowa, zestaw głośników i mikrofon,
 • oprogramowanie graficzne,
 • konsultacje prawne pod katem umów i RODO.

 DOFINANSOWANIE Z URZĘDU PRACY Dla wirtualnej asystentki 2022

Powiatowe Urzędy Pracy rozpisują nabory na dofinansowanie dla bezrobotnych osób w następujących w trzech kategoriach:

 • po pierwsze, osoby do 29 roku życia – z  programu POWER,,
 • dodatkowo powyżej 29 roku życia – z programu RPO,
 • także bez limitu wieku – środki z Funduszu Pracy.

Dotacja PUP dla wirtualnej asystentki 2022: kwota dofinansowania

Dofinansowanie PUP 2022 jest w pewnym przedziale wartości. Pieniądze na założenie firmy ustalane są w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Jaka kwota dofinansowania jest dostępna w Twoim Urzędzie Pracy?  Informacja będzie dostępna na stronie w informacjach ogólnych.

Z reguły jest pomiędzy 4-krotnością, a 6-krotnością przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Brakuje ujednolicenia wartości pomocy na tle całego kraju. Powiatowe Urzędu Pracy wykazują dużą autonomię w tym zakresie. Dofinansowanie z Urzędu Pracy obecnie to ok 37 000 zł (październik 2022 roku).

Jak otrzymać dotacje z urzędu pracy dla zdalnej asystentki 2022: Wymagania

Jeżeli chcesz skorzystać z dofinansowania na założenie działalności z Urzędu Pracy należy spełnić pewne wymagania. Warunki uczestnictwa to, m.in:

 • po pierwsze należy mieć status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP,
 • co więcej nie można prowadzić działalności gospodarczej (wpis do CEIDG) przez okres minimum roku przed złożeniem wniosku o dotacje na firmę,
 • dodatkowo, nie możesz być beneficjentem dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy lub pożyczki na preferencyjnych warunkach na start firmy. Często Urzędy Pracy wyznają zasadę, że beneficjent może otrzymać takie dofinansowanie raz w życiu,
 • dodatkowo nie możesz być karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • na koniec nie możesz przerwać z własnej winy szkoleń, stażu, realizacji indywidualnego planu działania z Urzędu Pracy.

Powiatowe Urzędy Pracy z reguły nie wskazują minimalnego okresu, przez który należy być na bezrobociu. Jednak nie jest to reguła, ponieważ w niektórych placówkach może taki wymóg się pojawić.

DOTACJE PFRON dla wirtualnej asystentki

Dofinansowanie dla wirtualnej asystentki PFRON to wyższe progi kwotowe niż dotacje na firmę z Urzędu Pracy. Jako Wnioskodawca możesz starać się o maksymalnie 15-krotność średniej pensji. Zazwyczaj przyznają dotacje dla wirtualnej asystentki dla osób niepełnosprawnych od 35 000 zł do 45 000 zł.

DOTACJE UNIJNE wirtualna asystentka 2022

Fundusze UE dla wirtualnej asystentki podzielone są ze względu na kategorie wiekowe uczestnika:

 • pierwsze, dla osób powyżej 30 roku życia (program RPO),
 • a także dla osób przed 30 rokiem życia (POWER).

Dotacje unijne dla wirtualnej asystentki z ww. programów występują w każdym województwie. Cechą, która wyróżnia te pogramy na tle innych jest m.in. kwota pomocy.

Dotacje unijne dla zdalnej asystentki mają 3 części:

 • po pierwsze jednorazowe dofinansowanie na rozpoczęcie działalności (w maksymalnie kwota wynosi 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w Polsce – z reguły jednak 23 050 zł),
 • dalej przeszkolenie z zakresu przedsiębiorczości, podatkach itp.,
 • a także, dotację pomostową, czyli comiesięcznej wsparcie z przeznaczeniem na koszty bieżące (kwota przeważnie oscyluje od 1000 do 2100 zł).

W ramach ubiegania się o środki w trakcie rekrutacji otrzymasz dodatkowe punkty m.in. za:

 • po pierwsze niskie kwalifikacje,
 • płeć – kobiety
 • także za odejście z rolnictwa,
 • dodatkowo okres na bezrobociu (powyżej 12 miesięcy),
 • co więcej, stopień niepełnosprawności.

PIENIĄDZE NA START z unii dla wirtualnej asystentki 2022: Kiedy otrzymasz wsparcie?

Dotację unijną na założenie firmy otrzymasz w ciągu 3-4 miesięcy od zakończenia pierwszej rekrutacji. W trakcie procesu będziesz przechodził przez co najmniej 3 etapy weryfikacji swojej kandydatury.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOTACJE DLA zdalnej ASYSTENTKI 2022?

Koszty kwalifikowalne dotacji na start firmy w programie unijnym są podobne do tych z Urzędu Pracy. Wskazanie sposobu przeznaczenia dofinansowania znajdziesz tutaj

NA CO można przeznaczyć DOFINANSOWANIE POMOSTOWE?

Pomostówkę możesz wydać na m.in.:

 • po pierwsze, na kursy,
 • dodatkowo na materiały biurowe,
 • co więcej, składki ubezpieczenia społecznego,
 • na końcu nawet na promocję w internecie.

a także wiele innych kosztów. Reasumując są to środki z przeznaczeniem na bieżące koszty firmy.

Dotacje LGD 2022: ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

Lokalne Grupy Działania to Instytucje zrzeszające lokalne organizacje oraz mieszkańców mniejszych gmin. Misją ich jest podnoszenie atrakcyjności terenów lokalnych dla

 • mieszkańców,
 • także przedsiębiorców,
 • dodatkowo rolnictwa
 • czy turystów.

Jednym z obszarów wsparcia jest właśnie przedsiębiorczość.

W przeciwieństwie do dotacji PUP nie musisz być bez pracy. Dla wielu z Was jest to ogromna wartość dodana tej dotacji. Jednak zarejestrowane osoby bezrobotne często mogą otrzymać dodatkowe punkty w trakcie procesu oceny.

LGD Dotacje dla wirtualnej asystentki: JAKIE KWOTY ?

Dofinansowanie na firmę budowlaną z LGD to całkiem spora suma na start. Kwoty dotacji wahają się w przedziale od 50 000,00 do 100 000,00 zł. Dofinansowanie możesz przeznaczyć między innymi na środki trwałe i prace remontowo-budowlane, marketing, czy promocję. Sam przyznasz, że za taką kwotę możesz rozpocząć usługi jako wirtualna asystentka.

Dotacja LGD dla wirtualnej asystentki: KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

Jeśli chcesz rozpocząć działalność gospodarczą na terenie gminy wiejskiej lub mniejszej gminy miejskiej możesz otrzymać na ten cel dotacje LGD.

ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ I UZYSKAJ JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje dla wirtualnej asystentki 2022, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jaka dotacja na start jest dla Ciebie? Szukasz informacji o aktualnych naborach na dofinansowanie?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com