Dofinansowanie na lawetę

Planujesz własną firmę i chcesz wykorzystywać w niej lawetę? Posiadasz kontakty, masz kwalifikacje, ale brakuje Ci funduszy na drogą autolawetę? Przedstawię Tobie jakie dotacje lub preferencyjne pożyczki możesz się ubiegać na swoją działalność gospodarczą. Dowiedz się jak otrzymać Dofinansowanie na lawetę.

Jak założyć pomoc drogową?

Przede wszystkim, pomoc drogowa należy do działalność nieregulowanych. Do założenie firmy wystarczy prawo jazdy odpowiedniej kategorii (lub zatrudnić kierowcę z takim). Zwykle nie będziesz potrzebował dodatkowych zezwoleń ani licencji.

Należy pamiętać, że wymagane jest specjalne zezwolenie na transport poza granicami Polski i zezwolenie wspólnotowe. Jest to droższa procedura, ponieważ licencja na 5 lat to wydatek 4000 zł. Co więcej, każdy nowy wpis w licencji pobierana jest opłata.

Jak zostać kierowcą lawety?

Kierowanie lawetą, będzie wymagać od Ciebie prawa jazdy kategorii B lub C. Jest to uzależnione od przeinaczenia i modelu pojazdu.

Pomoc drogowa – na czym polega

Profesja skupia się na pomocy uszkodzonym pojazdom drogowym, które nie mogą kontynuować drogi, ze względu na stan techniczny – awarie, czy kolizje. To bardzo odpowiedzialna praca. W tej profesji należy liczyć się z nieregularnymi godzinami pracy, a także wykonywaniem czynności pod presją czasu.

Zdarza się, że autolaweta jest wynajmowana do przewozu już zakupionego pojazdu – najczęściej z zagranicy. Należy podkreślić, że taki zakres działalności wykracza poza standardowe usługi pomocy drogowej.

Ile można zarobić na autolawecie

Rentowność firmy zależeć będzie od ilości i długości wykonanych kursów. Cenniki pomocy drogowej zwykle przekraczają 2,5 zł za przejechany km. W przypadku większych samochodów osobowych i dostawczych koszt przyczepy na kilometr będzie zdecydowanie wyższy. W takim przypadku cena autolawety może przekroczyć 3,5 zł za km.

DOFINANSOWANIE PUP na lawetę

PUP (skrót od Powiatowe Urzędy Pracy) oferują dofinansowanie dla osób bezrobotnych. Fundusze te podzielone są na 3 kategorie wiekowe:

 • po pierwsze, dla osób do 29 roku życia – dla osób młodych  z  programu POWER,,
 • dodatkowo powyżej 29 roku życia – RPO,
 • a także bez limitów wiekowych–Fundusz Pracy.

Dotacja na otwarcie działalności z Urzędu Pracy: jaka kwota na lawetę

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności z Urzędu Pracy mieści się w pewnym przedziale wartości. Pieniądze na zakup lawetę ustalane są na podstawie do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Jaka kwota dofinansowania PUP będzie obowiązywać?  Informacje tę znajdziesz na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w informacjach ogólnych.

Mieści się między 4-krotnością, a 6-krotnością przeciętnego wynagrodzenia.

Niestety, ale nie ma ujednoliconej wartość pomocy dla całego kraju. PUP wykazują się dużą autonomią w tym zakresie.

Fundusze na otworzenie działalności mogą wynieść maksymalnie niecałe 37 000 zł (wrzesień 2022 roku).

Jak otrzymać dofinansowanie z urzędu pracy na lawetę 2022: Wymagania

Jeżeli chcesz skorzystać z dofinansowania na założenie działalności z Urzędu Pracy na lawetę należy spełnić pewne wymagania. Warunki uczestnictwa to, m.in:

 • po pierwsze należy mieć status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP,
 • co więcej nie można prowadzić działalności gospodarczej (wpis do CEIDG) przez okres minimum roku przed złożeniem wniosku o dotacje na firmę,
 • dodatkowo, nie możesz być beneficjentem dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy. PUP wyznają zasadę, że beneficjent może otrzymać takie dofinansowanie raz w życiu,
 • dodatkowo nie możesz być karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • na koniec nie możesz przerwać z własnej winy szkoleń, stażu, realizacji indywidualnego planu działania z Urzędu Pracy.

O dofinansowanie PUP można z reguły starać się już od pierwszego dnia na bezrobociu. Jednak nie jest to reguła. W niektórych placówkach możesz spotkać dodatkowe wymogi względem stażu na bezrobociu.

NA CO WYDAĆ DOFINANSOWANIE PUP?

Urzędy Pracy często stosują progi procentowe w jakich dane koszty kwalifikowalne muszą się zmieścić. Z reguły limity dotyczą:

 • przede wszystkim promocji (z reguły między 10-30 proc. kwoty dofinansowania),
 • dodatkowo towaru do dalszej odsprzedaży, czy też materiałów do wykonywania usług (między 20-50 proc. kwoty dotacji),
 • także konsultacji m.in. prawne (5 do 10 proc. kwoty dofinansowania).

Tak jak pisałem wcześniej, z reguły PUP wskazują, aby dofinansowanie było przeznaczone na zakup nowych przedmiotów. W niektórych wyjątkach po wskazaniu racjonalnego uzasadnienia mogą zgodzić się na zakup używanego środka trwałego.

Zakup środków trwałych z reguły nie jest obarczany limitem przez Urzędy Pracy. Wyjątki stanowią takie pozycje jak:

 • przede wszystkim środki transportu (w niektórych urzędach znajdziesz całkowity zakaz ich finansowania. Dlatego dobrze zweryfikuj możliwość zakupu tego pojazdu)
 • dodatkowo kasa fiskalne (nie jest pokrywana z dofinansowania PUP),
 • co więcej zakup telefonów komórkowych (PUP wprowadzają czasami ograniczenia kwotowe, z reguły 1500 zł),
 • także spotkaliśmy się ograniczaniem przy zakupie komputerów 3500-4000 zł– jest to jednak bardzo rzadko spotykany wypadek.

Jak wspomniałem wcześniej, każdy urząd pracy ma swoją listę wydatków, które mogą być dofinansowane. Bardzo ważnym krokiem przed przystąpieniem do opracowywania wniosku o dofinansowanie PUP, jest spisanie swoich potrzeb inwestycyjnych i zestawienie ich na tle regulaminu danego Urzędu Pracy.

Z reguły zakup lawetę nie jest wykluczany z dofinansowania.

Zanim uzupełnisz cokolwiek we wniosku o dofinansowanie z Urzędu Pracy, sprawdź, czy przepisy na to pozwalają.

Dofinansowanie PFRON na lawetę

Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych to wyższa kwota pomocy. Regulaminowe progi kwotowe są zdecydowanie wyższe od dotacji na firmę PUP. Możesz starać się maksymalnie nawet o 15-krotność średniej pensji. PUP zazwyczaj oferują jednak niższe kwoty – dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych z reguły oscyluje między 40 000 zł a 50 000 zł.

Przeznaczanie dotacji PFRON jest zbieżne z PUP.

DOTACJE UNIJNE na pomoc drogową

Fundusze UE na lawetę także są podzielone ze względu na kategorie wiekowe uczestnika:

 • pierwsze, dla osób powyżej 30 roku życia (program RPO),
 • a także dla osób przed 30 rokiem życia (POWER).

Dotacje unijne na pomoc drogową z ww. programów znajdziesz w każdym województwie.

Dofinansowanie UE ma zaszyte 3 części:

 • po pierwsze jednorazowe dofinansowanie na start Twojej firmy (w maksymalnie kwota wynosi 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w Polsce),
 • dalej doradztwo i szkolenie z zakresu przedsiębiorczości, podatkach itp.,
 • a także, pomostówki, czyli comiesięcznej mini dotacji na koszty bieżące (kwota przeważnie oscyluje od 1 000 do 2 500 zł).

W ramach ubiegania się o środki w trakcie rekrutacji otrzymasz dodatkowe punkty. Bardzo często są przyznawane m.in. za:

 • po pierwsze niskie kwalifikacje,
 • dodatkowo okres na bezrobociu (powyżej 12 miesięcy),
 • co więcej, stopień niepełnosprawności,
 • czy płeć (kobiety).

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOTACJE na pomoc drogową?

Koszty kwalifikowalne dotacji na start firmy w programie unijnym są podobne do tych z Urzędu Pracy. Wskazanie sposobu przeznaczenia dofinansowania znajdziesz tutaj

NA CO przeznaczyć pomostówkę?

Dotacje pomostową możesz wydać na takie koszty jak.:

 • po pierwsze, na ubrania ochronne,
 • dodatkowo na towar do sprzedaży,
 • szkolenia zawodowe,
 • co więcej, składki ubezpieczenia społecznego,
 • na końcu nawet na tankowanie pojazdu.

a także wiele innych kosztów. Podsumowując są to środki z na bieżące koszty Twojej działalności.

Dotacje LGD 2022: ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

Lokalne Grupy Działania to Instytucje zrzeszające lokalne organizacje oraz mieszkańców mniejszych gmin. Misją ich jest podnoszenie atrakcyjności terenów lokalnych dla

 • mieszkańców,
 • także przedsiębiorców,
 • dodatkowo rolnictwa
 • czy turystów.

Jednym z obszarów wsparcia jest właśnie przedsiębiorczość.

Kwoty funduszy UE na lawetę oscylują w przedziale od 50 000,00 do 100 000,00 zł. Dotacje możesz przeznaczyć na zakup nowych środków trwałych, a także prace remontowo-budowlane.

W przeciwieństwie do dofinansowania z Urzędu Pracy nie musisz być osobą bezrobotną. Co dla wielu z Was jest bardzo pożądane. Pamiętaj jednak, że za status osoby bezrobotnej często otrzymać możesz dodatkowe punkty w trakcie procesu oceny.

Dotacja LGD na lawetę: KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

Jeśli chcesz rozpocząć działalność gospodarczą na terenie gminy wiejskiej lub mniejszej gminy miejskiej możesz otrzymać na ten cel środki z Lokalnej Grupy Działania.

WSPARCIE W STARCIE: preferencyjna pożyczka na lawetę

Warunki pożyczki Wsparcie w starcie są wręcz ekstremalnie konkurencyjne w porównaniu z oferowanymi kredytami komercyjnymi.

Maksymalnie możesz wnioskować o 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Obecnie Wsparcie w starcie pozwala na finasowanie inwestycji rzędu ok 120 000 zł.)

Okres spłaty może wynieść nawet 84 miesiące (w tym 12 miesięczna karencja). W trakcie trwania karencji ponosisz koszt jedynie odsetek od pożyczki.

Na koniec najważniejsza kwestia – to stałe oprocentowanie. W zależności od sytuacji i planów dotyczących działalności wynosi:

 • 0,66 proc. (1/10 stopy redyskontowej weksli) na czas trwania pożyczki dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz żłobków, klubów dziecięcych z integracją lub rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych
 • oraz 1,64 proc.  (1/4 stopy redyskontowej) dla pozostałych osób, którym przysługuje pożyczka.

Operatorzy nie pobierają żadnych opłat i prowizji za złożenie wniosku.

Wsparcie w starcie pokryje nawet 100 % kosztów kwalifikowalnych Twojego przedsięwzięcia – także

PIERWSZY BIZNES: BENEFICJENCI

W programie Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie mogą brać udział:

 • przede wszystkim, studenci ostatniego roku studiów,
 • dodatkowo, absolwenci szkoły lub uczelni wyższej (do 4 lat po zakończeniu nauki),
 • co więcej bezrobotni (także poszukujący pracy opiekunowie osób niepełnosprawnej).

ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ 👉 UZYSKAJ JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje na autolawetę 2022, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jaka dotacja na start jest dla Ciebie? Szukasz informacji o aktualnych naborach na dofinansowanie?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com