Dofinansowanie do produkcji pelletu

Niestety w 2022 roku ceny pelletu wciąż rosną. Coraz bardziej zaskakująca jest rosnąca cena tego popularnego ekopaliwa. Cena tony pelletu wzrosła z 850 zł za tonę do ponad 2000 zł w ciągu roku, a średni sezon grzewczy wymagał ok. 3,6 tony na dom. Wzrost zapotrzebowania ze strony klientów końcowych i braki po stronie podażowej sprawiają, że branża robi się coraz bardziej ciekawa dla inwestorów. Zakup niezbędnego wyposażenia jest kosztowny, więc warto zapoznać czy jest dostępne dofinansowanie do produkcji pelletu?

Coraz więcej kotłów na pellet

Z danych wynika, że ​​liczba użytkowników kotłów na pellet wciąż rośnie. Jest to ekologiczne i łatwe do przechowywania źródło ciepła, które obecnie jest również współfinansowane w ramach Programu Czyste Powietrze. Według danych z programu od 456 tys. Wnioski o dofinansowanie wymiany 20% sadzy dotyczyły kotłów na pelety, czyli ponad 91 tys. Szacuje się, że w Polsce może być 300 tys. takich kotłów.

Niestety rynek wyraźnie pokazuje, że popyt na pellet nie jest proporcjonalny do jego podaży. A eksperci są zgodni, biorąc pod uwagę obecną sytuację gospodarczą – ceny pelletu są już wysokie i będą nadal rosły. Warto dodać, że te podwyżki cen pelletu dotyczą nie tylko polskiego rynku, ale także światowej gospodarki.

Jak rozpocząć produkcję pelletu?

Chcąc wyprodukować pellet, konieczne jest określenie do jakiego surowca mamy dostęp. Najlepiej od razu zrobić rozeznanie w okolicy. Jeśli znajdziemy lokalnego kupca, pomysł produkcji pelletu wydaje się mieć sens (np. pominięcie kosztów wysyłki). Warto też spróbować uzyskać dofinansowanie na produkcję pelletu.

Czy produkcja pelletu jest opłacalna? Ceny pelletu 2022 za tonę

Obecnie ceny certyfikowanego pelletu klasy A1 premium wahają się od 1500 do nawet 1800 zł za tonę brutto. Koszt tony cząstek klasy A2 lub dokumentów bez potwierdzającego badania jakości to 1300-1400 zł. Są to ceny za dostawę pod wskazany

Dlaczego pellet drożeje?

Przyczyną wzrostu cen pelletu dla producentów, firm handlowych i składów paliw są rosnące ceny surowca, sięgające nawet 300%. Ponadto rynek musi stawić czoła niedoborom, głównie z powodu krajowej polityki sprzedaży lasów i eksportu drewna okrągłego.

Ilość pozostałości drzewnych pozyskiwanych z zakładów przetwórczych dostępnych na rynku jest niewielka. W połączeniu z rosnącymi kosztami produkcji i cenami materiałów opakowaniowych, w ubiegłym i bieżącym roku nastąpiły również podwyżki.

Ale powodów do wzrostu cen pelletu jest więcej. Pod względem produkcji pelletu Polska zajmuje piąte miejsce w Europie. Importujemy również duże ilości pelletu z Ukrainy i Białorusi. W wyniku wojny na rynku było mniej pelletu, a co za tym idzie wyższe ceny.

Z czego można produkować pellet

Z reguły pellet powstaje z odpadów, co ma duży wpływ na ich atrakcyjną cenę. Pellet można otrzymać z drewna, słomy, biomasy, płatków słonecznych, nasion lub innych odpadów. Zdecydowanie był tańszą alternatywą dla węgla, gazu ziemnego czy oleju opałowego.

DOFINANSOWANIE Z URZĘDU PRACY Na produkcję pelletu

PUP (czyli Powiatowe Urzędy Pracy) rozpisują nabory na dofinansowanie dla bezrobotnych osób w następujących w 3 kategoriach wiekowych:

 • po pierwsze, młodych (do 29 roku życia) – z  programu POWER,,
 • dodatkowo powyżej 29 roku życia – z programu RPO,
 • także bez limitu wieku – środki z Funduszu Pracy.

Dotacja PUP na produkcję pelletu : kwota dotacji

Dotacja na start 2022 z Urzędu Pracy jest w pewnym przedziale wartości. Pieniądze na założenie firmy ustalane są w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jaka kwota dofinansowania będzie obowiązywać znajdziesz na stronie urzędu pracy w informacjach ogólnych. Waha się ona pomiędzy 4-krotnością, a 6-krotnością tej kwoty. Niestety, ale nie ma jednej ujednoliconej wartość pomocy dla całego kraju. Powiatowe Urzędu Pracy wykazują dużą autonomię w tym zakresie. Własna produkcja pelletu może być sfinansowana obecnie do wysokość ok 37 000 zł (II połowa roku 2022).

Jak otrzymać dotacje z urzędu pracy na produkcję pelletu : Wymagania

Jeżeli chcesz skorzystać z dofinansowania na założenie działalności z Urzędu Pracy należy spełnić pewne wymagania. Warunki uczestnictwa to, m.in:

 • po pierwsze należy mieć status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP,
 • co więcej nie można prowadzić działalności gospodarczej (wpis do CEIDG) przez okres minimum roku przed złożeniem wniosku o dotacje na firmę,
 • dodatkowo, nie możesz być beneficjentem dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy lub pożyczki na preferencyjnych warunkach na start firmy. Często Urzędy Pracy wyznają zasadę, że beneficjent może otrzymać takie dofinansowanie raz w życiu,
 • dodatkowo nie możesz być karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • na koniec nie możesz przerwać z własnej winy szkoleń, stażu, realizacji indywidualnego planu działania z Urzędu Pracy.

DOTACJE PFRON na produkcję pelletu

Dofinansowanie dla fotografa PFRON obejmuje wyższe progi kwotowe niż w przypadku pomocy dotacje na firmę PUP. Wnioskodawca może ubiegać się o maksymalnie 15-krotność średniej pensji. Urzędy zazwyczaj przyznają Dofinansowanie na produkcję pelletu  dla osób niepełnosprawnych od 35 000 zł do 45 000 zł.

DOTACJE UNIJNE produkcja pelletu 2022

Fundusze UE na produkcję pelletu  podzielone są ze względu na kategorie wiekowe uczestnika:

 • pierwsze, dla osób powyżej 30 roku życia (program RPO),
 • a także dla osób przed 30 rokiem życia (POWER).

Dotacje unijne na produkcję pelletu  z ww. programów występują w każdym województwie. Cechą, która wyróżnia te pogramy na tle innych jest m.in. kwota pomocy.

Dofinansowanie UE na produkcję pelletu  składa się z 3 części:

 • po pierwsze jednorazowe dofinansowanie na start Twojej firmy (w maksymalnie kwota wynosi 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w Polsce),
 • dalej doradztwo i szkolenie z zakresu przedsiębiorczości, podatkach itp.,
 • a także, pomostówki, czyli comiesięcznej mini dotacji na koszty bieżące (kwota przeważnie oscyluje od 1000 do 2100 zł).

W ramach ubiegania się o środki w trakcie rekrutacji otrzymasz dodatkowe punkty m.in. za:

 • po pierwsze niskie kwalifikacje,
 • dodatkowo okres na bezrobociu (powyżej 12 miesięcy),
 • co więcej, stopień niepełnosprawności.

PIENIĄDZE NA START z unii na produkcję pelletu : JAKIE WSPARCIE?

Dotacja z Unii to m.in. :

 • po pierwsze, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności  przeważnie 23 050,00,
 • także , dotacja pomostowa (przeważnie od 1 000 do 2 500 zł netto przez 6 -12miesięcy),
 • na sam koniec, konsultacje i zajęcia dydaktyczne.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOFINANSOWANIE NA PRODUKCJĘ PELLETU ?

Koszty kwalifikowalne dotacji na start firmy w programie unijnym są podobne do tych z Urzędu Pracy. Wskazanie sposobu przeznaczenia dofinansowania znajdziesz tutaj

NA CO DOFINANSOWANIE POMOSTOWE?

Ta comiesięczna dotacja na firmę może być wydana m.in.:

 • po pierwsze, na ubrania ochronne,
 • dodatkowo na towar do sprzedaży,
 • co więcej, składki ubezpieczenia społecznego,
 • na końcu nawet na tankowanie pojazdu.

a także wiele innych kosztów. Reasumując są to środki z przeznaczeniem na bieżące koszty firmy.

Dotacje LGD 2022: ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

Lokalne Grupy Działania to Instytucje zrzeszające lokalne organizacje oraz mieszkańców mniejszych gmin. Misją ich jest podnoszenie atrakcyjności terenów lokalnych dla

 • mieszkańców,
 • także przedsiębiorców,
 • dodatkowo rolnictwa
 • czy turystów.

Jednym z obszarów wsparcia jest właśnie przedsiębiorczość.

W odróżnieniu od programu dofinansowanie z Urzędu Pracy nie musisz być osobą bezrobotną. Co dla wielu z Was jest dużą wartością dodana tej dotacji. Jednak bardzo często osoby bezrobotne zarejestrowane mogą liczyć na dodatkowe punkty w trakcie procesu oceny.

LGD Dotacje: JAKIE KWOTY na produkcję pelletu ?

Dofinansowanie na produkcję pelletu  LGD to całkiem spora suma na start. Kwoty dotacji wahają się w przedziale od 50 000,00 do 100 000,00 zł. Dofinansowanie możesz przeznaczyć między innymi na środki trwałe i prace remontowo-budowlane, czy oprogramowanie. Sam przyznasz, że za taką kwotę możesz założyć produkcję pelletu.

Dotacja LGD na produkcję pelletu: KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

Jeśli chcesz rozpocząć działalność gospodarczą na terenie gminy wiejskiej lub mniejszej gminy miejskiej możesz otrzymać na ten cel środki z Lokalnej Grupy Działania.

ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ 👉 UZYSKAJ JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje na produkcję pelletu, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jaka dotacja na start jest dla Ciebie? Szukasz informacji o aktualnych naborach na dofinansowanie?  Skontaktuj się z nami.

 

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com