Dofinansowanie NA DZIAŁALNOŚC MOBILNĄ 2022

Planujesz otworzyć działalność, ale nie chcesz wydawać pieniędzy na wynajęty lokal? Powinieneś rozważyć założenie działalności mobilnej. Dziś przedstawię Ci jakie typy działalności często wybierają mobilną formę świadczenia usług, a także o jakie dotacje lub preferencyjne pożyczki możesz się ubiegać na założenie firmy. Dowiedz się jak otrzymać dofinansowanie na działalność mobilną

Popularne działalności mobilne

Firmy ze różnorodnych branż mogą świadczyć swoje usługi mobilne. Wśród najpopularniejszych firm mobilnych znajdują się m.in.

 • po pierwsze usługi kosmetyczne,
 • także usługi fryzjerskie,
 • co więcej firmy sprzątające,
 • usługi remontowo-budowlane,
 • czy serwisy samochodowe (drobne naprawy z reguły).

Jak założyć firmę mobilną

Założenie mobilnej firmy dokonujesz poprzez złożenie wniosku w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej (CEIDG). Firmę mobilną zgłaszasz osobiście w urzędzie gminy/miasta lub internetowo.

Do zdalnego założenie firmy posłuży Ci ta strona rządowa.

W celu założenia firmy mobilnej na portalu rządowym, musisz posiadać Profil Zaufany bądź podpis kwalifikowany.

Poprzez złożenie wniosku do CEIDG załatwiasz kilka formalności (wszystko w tzw. „jednym okienku”):

 • przede wszystkim uzyskujesz nadanie numeru REGON,
 • dodatkowo zgłaszasz się jako płatnik składek ubezpieczeń społecznych w ZUS,
 • co więcej otrzymujesz numer identyfikacji podatkowej (NIP) do rozliczeń z Urzędem Skarbowym

Siedziba firmy mobilnej

Przy firmie mobilnej w CEIDG możesz wskazać wyłącznie adres do doręczeń. Nie musisz wskazywać stałego miejsca wykonywania usług.

Dofinansowanie na firmę mobilną

Przed założeniem działalności gospodarczej dobrze jest rozeznać temat funduszy na start firmy. Dofinansowania na założenie firmy mobilnej jest w wielu miejscach dostępne, a suma korzyści jakie możesz uzyskać zadziwia nie jednego Wnioskodawcę.

DOFINANSOWANIE PUP NA Działalność MOBILNĄ

Powiatowe Urzędy Pracy (skrót PUP) umożliwiają ubieganie się o dofinansowanie dla osób bezrobotnych. Fundusze te podzielone są na 3 kategorie wiekowe:

 • po pierwsze, dla osób do 29 roku życia – dla osób młodych  z  programu POWER,,
 • dodatkowo powyżej 29 roku życia – RPO,
 • a także bez limitów wiekowych–Fundusz Pracy.

DOTACJA Z URZĘDU PRACY: JAKA KWOTA NA Działalność MOBILNĄ

Dofinansowanie na firmę mobilną z Urzędu Pracy mieści się w pewnym przedziale wartości. Pieniądze na założenie firmy ustalane są na podstawie do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Ile jest dofinansowania na otwarcie firmy z PUP?  Informacje tę znajdziesz na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w informacjach ogólnych.

Jest między 4-krotnością, a 6-krotnością przeciętnego pensji w gospodarce.

Niestety, ale nie ma ujednoliconej wartość pomocy dla całego kraju. PUP wykazują się dużą autonomią w tym zakresie.

Fundusze na otworzenie działalności mogą wynieść maksymalnie niecałe 37 000 zł (wrzesień 2022 roku).

JAK OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE Z URZĘDU PRACY NA Działalność MOBILNĄ 2022: WYMAGANIA

Jeżeli chcesz skorzystać z dofinansowania na założenie działalności z Urzędu Pracy należy spełnić pewne wymagania. Warunki uczestnictwa to, m.in:

 • po pierwsze należy być bezrobotnym zarejestrowanym w PUP,
 • co więcej nie można prowadzić działalności gospodarczej (wpis do CEIDG) przez okres minimum roku przed złożeniem wniosku o dotacje na firmę,
 • dodatkowo, nie dostałeś nigdy dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy,
 • dodatkowo nie możesz być karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • na koniec nie możesz przerwać z własnej winy szkoleń, stażu, realizacji indywidualnego planu działania z Urzędu Pracy.

Dofinansowanie PUP możesz uzyskać bez długiego stażu na bezrobociu. Wystarczy 1 dzień, by złożyć wniosek. Czasami jednak niektóre placówki wprowadzają wymóg względem stażu na bezrobociu.

NA CO WYDAĆ DOFINANSOWANIE PUP?

Urzędy Pracy często stosują progi procentowe w jakich dane koszty kwalifikowalne muszą się zmieścić. Z reguły limity dotyczą:

 • przede wszystkim promocji (z reguły między 10-30 proc. kwoty dofinansowania),
 • dodatkowo towaru do dalszej odsprzedaży, czy też materiałów do wykonywania usług (między 20-50 proc. kwoty dotacji),
 • także konsultacji m.in. prawne (5 do 10 proc. kwoty dofinansowania).

Tak jak pisałem wcześniej, z reguły PUP wskazują, aby dofinansowanie było przeznaczone na zakup nowych przedmiotów. W niektórych wyjątkach po wskazaniu racjonalnego uzasadnienia mogą zgodzić się na zakup używanego środka trwałego.

Środki trwałe (maszyny, urządzenia, czy inne wyposażenie) nie posiada z reguły ograniczeń co do wartości. Natomiast możesz spotkać się z pewnymi ograniczeniami:

 • przede wszystkim samochody (w niektórych urzędach znajdziesz całkowity zakaz ich finansowania)
 • dodatkowo urządzenia fiskalne (nie jest pokrywana z dofinansowania PUP),
 • co więcej zakup komórek (Urzędy Pracy wprowadzają czasami ograniczenia kwotowe, z reguły 1500 zł),
 • także napotkaliśmy kiedyś na ograniczenie przy zakupie komputerów 3500-4000 zł– jest to jednak bardzo rzadko spotykany wypadek.

Jak wspomniałem wcześniej, każdy urząd pracy ma swoją listę wydatków, które mogą być dofinansowane. Bardzo ważnym krokiem przed przystąpieniem do opracowywania wniosku o dofinansowanie PUP, jest spisanie swoich potrzeb inwestycyjnych i zestawienie ich na tle regulaminu danego Urzędu Pracy.

Zanim uzupełnisz cokolwiek we wniosku o dofinansowanie z Urzędu Pracy, sprawdź, czy przepisy na to pozwalają.

DOFINANSOWANIE PFRON NA firmę mobilną

Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych to wyższa kwota pomocy. Regulaminowe progi kwotowe są zdecydowanie wyższe od dotacji na firmę PUP. Możesz starać się maksymalnie nawet o 15-krotność średniej pensji. PUP zazwyczaj oferują jednak niższe kwoty – dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych z reguły oscyluje między 40 000 zł a 50 000 zł.

Przeznaczanie dotacji PFRON jest zbieżne z PUP.

DOTACJE UNIJNE firma mobilna 2022

Dofinansowanie Unijne na działalność mobilną także jest podzielone pod katem na kategorii wiekowych Wnioskodawcy:

 • pierwsze, dla osób powyżej 30 roku życia (program RPO),
 • a także dla osób przed 30 rokiem życia (POWER).

Dotacje unijne na działalność mobilną z ww. programów znajdziesz w każdym województwie.

Dofinansowanie na firmę mobilną ma zaszyte 3 części:

 • po pierwsze jednorazowe dofinansowanie na start Twojej firmy (w maksymalnie kwota wynosi 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w Polsce),
 • dalej doradztwo i szkolenie z zakresu przedsiębiorczości, podatkach itp.,
 • a także, pomostówki, czyli comiesięcznej mini dotacji na koszty bieżące (kwota przeważnie oscyluje od 1 000 do 2 500 zł).

W ramach ubiegania się o środki w trakcie rekrutacji otrzymasz dodatkowe punkty. Bardzo często są przyznawane m.in. za:

 • po pierwsze niskie kwalifikacje,
 • dodatkowo okres na bezrobociu (powyżej 12 miesięcy),
 • co więcej, stopień niepełnosprawności,
 • czy płeć (kobiety).

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOTACJE NA firmę mobilną?

Koszty kwalifikowalne dotacji na start firmy w programie unijnym są podobne do tych z Urzędu Pracy. Wskazanie sposobu przeznaczenia dofinansowania znajdziesz tutaj

NA CO PRZEZNACZYĆ POMOSTÓWKĘ?

Dotacje pomostową możesz wydać na takie koszty jak.:

 • po pierwsze, na paliwo,
 • dodatkowo na materiał do świadczenia usług,
 • co więcej, ZUS,
 • na końcu nawet na wynajem samochodu.

a także wiele innych kosztów. Podsumowując są to środki z na bieżące koszty Twojej działalności.

DOTACJE LGD 2022: ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

Lokalne Grupy Działania to Instytucje zrzeszające lokalne organizacje oraz mieszkańców mniejszych gmin. Misją ich jest podnoszenie atrakcyjności terenów lokalnych dla

 • mieszkańców,
 • także przedsiębiorców,
 • dodatkowo rolnictwa
 • czy turystów.

Jednym z obszarów wsparcia jest właśnie przedsiębiorczość.

Kwoty funduszy UE na działalność mobilną oscylują w przedziale od 50 000,00 do 100 000,00 zł. Dotacje możesz przeznaczyć na zakup nowych środków trwałych, a także prace remontowo-budowlane.

Nie musisz być w tym dofinansowaniu osobą bezrobotną. Chociaż czasami LGD przyznają za taki status dodatkowe punkty w naborze

DOTACJA LGD NA działalność mobilną: KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

Jeśli chcesz rozpocząć działalność gospodarczą na terenie gminy wiejskiej lub mniejszej gminy miejskiej możesz otrzymać na ten cel środki z Lokalnej Grupy Działania.

WSPARCIE W STARCIE: PREFERENCYJNA POŻYCZKA NA działalność mobilną

Warunki pożyczki Wsparcie w starcie są wręcz ekstremalnie konkurencyjne w porównaniu z oferowanymi kredytami komercyjnymi.

Maksymalnie możesz wnioskować o 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Obecnie Wsparcie w starcie pozwala na finasowanie inwestycji rzędu ok 120 000 zł.)

Okres spłaty może wynieść nawet 84 miesiące (w tym 12 miesięczna karencja). W trakcie trwania karencji ponosisz koszt jedynie odsetek od pożyczki.

Na koniec najważniejsza kwestia – to stałe oprocentowanie. W zależności od sytuacji i planów dotyczących działalności wynosi:

 • 0,68 proc. (1/10 stopy redyskontowej weksli) na czas trwania pożyczki dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz żłobków, klubów dziecięcych z integracją lub rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych
 • oraz 1,7 proc.  (1/4 stopy redyskontowej) dla pozostałych osób, którym przysługuje pożyczka.

Operatorzy nie pobierają żadnych opłat i prowizji za złożenie wniosku.

Wsparcie w starcie pokryje nawet 100 % kosztów kwalifikowalnych Twojego przedsięwzięcia – także

PIERWSZY BIZNES: BENEFICJENCI

W programie Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie mogą brać udział:

 • przede wszystkim, studenci ostatniego roku studiów,
 • dodatkowo, absolwenci szkoły lub uczelni wyższej (do 4 lat po zakończeniu nauki),
 • co więcej bezrobotni (także poszukujący pracy opiekunowie osób niepełnosprawnej).

ZDAJ SIĘ NA PROFESJONALISTĘ  👉 UZYSKAJ JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI

Jeśli boisz się, czy uda Ci się prawidłowo uzupełnić biznesplan pod dotacje na firmę mobilną, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać dotację na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jaka dotacja na start jest dla Ciebie? Szukasz informacji o aktualnych naborach na dofinansowanie?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com