Dofinansowanie z Urzędu Pracy dla bezrobotnych na założenie firmy

Coraz więcej osób zamierza rozpocząć własną działalność gospodarczą. Wśród zainteresowanych jest sporo osób bezrobotnych. Bardzo często zastanawiają się jak uzyskać Dofinansowanie z urzędu pracy dla bezrobotnych na założenie firmy. Dzisiejszy materiał przybliży Wam to dofinansowanie.

Kto może ubiegać się o Dofinansowanie z urzędu pracy dla bezrobotnych na założenie firmy

Jednorazowe fundusze na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy może uzyskać wyłącznie osoba bezrobotna zarejestrowana w Pośredniaku. Oprócz samego faktu zarejestrowania osoby bezrobotne muszą spełnić dodatkowe kryteria.

Przede wszystkim nie mogą być karane za przestępstwa w obrocie gospodarczym.

Dodatkowo nie mogły prowadzić działalności gospodarczej przez ostatnie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku  o Dofinansowanie z Urzędu Pracy dla bezrobotnych na założenie firmy.

Co więcej nie mogą się równolegle ubiegać o środki z inne Urzędu Pracy na start działalności gospodarczej.

Dodatkowo nie odrzuciły pomocy kierowanych przez Urząd Pracy. między innymi starzy, szkolenia, oferty pracy.

Jaką działalność otworzysz z Dofinansowania z Urzędu Pracy dla bezrobotnych na założenie firmy

Przede wszystkim Dofinansowanie z Urzędu Pracy dla bezrobotnych finansuje wyłącznie JDG ( jednoosobowe działalności gospodarcze).

Dodatkowo, część profilów działalności nie jest objęta wsparciem z Urzędu Pracy.

Przede wszystkim nie możesz prowadzić działalności gospodarczej, która będzie zbieżna z działalnością najbliższych członków twojej rodziny, między innymi małżonków.

Co więcej, nie możesz otworzyć działalności gospodarczej pod tym samym adresem co inna firma która będzie która prowadzi działalność o tym samym profilu co twoja.

Dofinansowanie z Urzędu Pracy dla bezrobotnych na założenie firmy może być ograniczone w zależności od lokalnego regulaminu. Zdarza się, że regulamin nie dopuszcza do finansowania dotacją PUP 2024 pewnych PKD. Często są to:

  • lombardy,
  • także franczyzy,
  • usługi makijażu permanentnego bez wykształcenia kierunkowego,
  • salony gier,
  • działalności sezonowe,
  • czy także handel obwoźny.

Wszystko zależy od lokalnego regulaminu PUP

Co można kupić z Dofinansowania z Urzędu Pracy dla bezrobotnych na założenie firmy

Dotacja z Urzędu Pracy może być przeznaczona na zakup środków trwałych. Mówimy tutaj o nowych jaki używanych. W tej kategorii kosztów kwalifikowanych znajduje się wyposażenie, maszyny, urządzenia.

Dofinansowanie z Urzędu Pracy dla bezrobotnych na założenie firmy może być przeznaczone na zakup oprogramowania.

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy mogą posłużyć także sfinansowanie podstawowych form marketingu, a także towarów do sprzedaży i materiałów doświadczenia usług.

Dofinansowanie z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności możesz przeznaczyć także na sfinansowanie konsultacji podatkowych/księgowych/prawnych.

Jak jakie zabezpieczenie do Dofinansowania z Urzędu Pracy dla bezrobotnych na założenie firmy

Dofinansowanie z Urzędu Pracy dla bezrobotnych trzeba zabezpieczyć na wypadek niewywiązania się przez Ciebie z głównych zobowiązań.

W zależności od Powiatowego Urzędu Pracy akceptowane są różne formy zabezpieczenia. Najczęściej wśród nich znajdziesz:

  • poręczenie osób fizycznych,
  • weksel z poręczeniem,
  • blokada na rachunku,
  • akt o dobrowolnym podaniu się egzekucji.

Wyżej wymienione nie wyczerpują pełnej listy którą określają Urzędy Pracy we własnym zakresie.

Jak szybko otrzymasz dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wnioski dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy rozpatrywane są z reguły w ciągu 30 do 40 dni. W czasie weryfikacji dokumentacji urząd pracy Może poprosić cię o dodatkowe informacje lub sprostowania co wydłuża okres weryfikacji dokumentacji.

Jak uzyskać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2024

Jeżeli chcesz pozyskać Dofinansowanie z Urzędu Pracy dla bezrobotnych na założenie firmy, od razu ostrzegam. Nie jest to łatwe.

Żeby otrzymać PUP dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2024  musisz wykonać kilka kroków.

Przede wszystkim, przeanalizuj regulamin pod kątem wyłączyć podmiotowych lub przedmiotowych. Po drugie, określ dokładne potrzeby, które zamierzasz sfinansować dotację z Urzędu Pracy na założenie firmy.

Przygotuj podstawowe uzasadnienie każdego elementu, który zamierzasz sfinansować dotacji.

Opracuj spójny i logiczny wniosek, który przedstawi Twoją kandydaturę jako bardzo dobrego kandydata.

Opisz swoje doświadczenia i kwalifikacje, które zbieżne są w sposób bezpośredni lub pośredniej z plaży w której otworzysz firmę.

Czy warto starać się o dotacje z Urzędu Pracy dla bezrobotnych na założenie firmy: różnorodność zasad

Tak jak wspomniałem na początku, każdy PUP posiada dużą autonomię w zakresie wyznaczania zasad ubiegania się o dofinansowanie z Urzędu Pracy. W niektórych placówkach zasady te są bardzo rygorystyczne i nawet drobne niedopełnienie obowiązków wpływa na skreślenie wniosku z listy.

Dodatkowo każdy z Urzędów Pracy może wymagać innych obowiązkowych załączników na etapie ubiegania się o dofinansowanie PUP. Wpływa to na utrudniony przepływ informacji pomiędzy osobami, które ubiegają się Dofinansowanie z Urzędu Pracy dla bezrobotnych w innych powiatach.

Czy warto starać się o Dofinansowanie z Urzędu Pracy dla bezrobotnych na założenie firmy? Zdaj się na profesjonalistę

Dofinansowanie z Urzędu Pracy dla bezrobotnych niewątpliwie pomoże wyposażyć Twoją firmę we wszystkie niezbędne narzędzia pracy i promocji. Jednak sama procedura i papirologia zniechęca nie jedną osobą  przed złożeniem wniosku o dotacje z PUP na otwarcie działalności.

Nieskorzystanie z dofinansowania ponad 40 000 zł jest dużym błędem – nawet mimo trudności formalnych i merytorycznych.

Jeśli boisz się, czy uda Ci się zdobyć dofinansowanie a PUP otwarcie firmy 2023, to uspokajam – pomogę Ci.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój biznesplan i wniosek uzyskają maksymalną liczbę punktów dla Twojego pomysłu lub Twojej sytuacji zdaj się na mnie. Pomogłem wielu osobom otrzymać fundusze na start działalności gospodarczej.

Nie wiesz jak zwiększyć swoje szanse na otrzymanie dofinansowania na otwarcie firmy?  Skontaktuj się z nami.

Zaufały nam setki klientówsprawdź OPINIE

pomożemy

www.bizplanner.pl

tel. 531-339-970

Kontakt

Preferujesz treści w formie audio i wideo? Odwiedź nas na youtube.com